МЕНЮ

Дія сертифікатів і декларацій про відповідність при зміні адреси

У вас змінився юридична адреса. Чи можна використовувати існуючі документи про оцінку відповідності, такі, наприклад, як декларація про відповідність або сертифікат відповідності?

Погляньмо на цей випадок і спробуємо розібратися. Відповідно до статті 6 ТК ТЗ митні органи забезпечують дотримання встановлених відповідно до права ЄАЕС заборон і обмежень щодо товарів, які переміщуються через митний кордон ЄАЕС.

change of business address

Митні органи, відповідно до положень статті 111 МК МС, перевіряють документи і відомості, представлені під час проведення митних операцій, з метою встановлення достовірності відомостей, достовірності документів та (або) правильності їх заповнення та (або) оформлення. Перевірка достовірності відомостей, здійснюється шляхом їх зіставлення з інформацією, отриманою з інших джерел, аналізу відомостей митної статистики, обробки відомостей з використанням інформаційних технологій, а також іншими способами, не забороненими митним законодавством митного союзу.

Таким чином, декларації про відповідність, сертифікати відповідності, що містять на момент декларування товарів недостовірні відомості, не є документами, що засвідчують відповідність продукції (товарів) обов'язковим вимогам в рамках ЄАЕС.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 195 МК МС, надання до митного органу діючих сертифікатів, дозволів та інших документів, необхідних для випуску товарів відповідно до ТК ТЗ і (або) іншими міжнародними договорами - держав - учасниць Митного союзу, є одним з умов випуску товарів.

Отже, виявлення під час здійснення митного контролю документів, що містять недостовірні відомості, є підставою для відмови у випуску товарів.

При недотриманні умов випуску товарів, встановлених пунктом 1 статті 195 МК МС, митний орган не пізніше закінчення терміну випуску товарів відмовляє у випуску товарів (стаття 201 ТК ТЗ) з можливим подальшим порушенням адміністративної справи за статтею 16.3 КоАП РФ.

А що думає департамент державної політики в галузі технічного регулювання та забезпечення єдності вимірювань Мінпромторгу Росії з цього приводу?

Відповідно до положень Договору про ЄАЕС від 29.05.2014 р при оцінці відповідності заявником можуть бути зареєстровані на території держави-члена ЄАЕС відповідно до її законодавства юридична особа або фізична особа як індивідуальний підприємець.

Згідно з нормами Закону № 129-ФЗ від 08.08.2001 р «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» моментом державної реєстрації юридичних осіб та індивідуальних підприємців визнається внесення реєструючим органом відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб або єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців , в тому числі відомостей про місце проживання індивідуального підприємця і адресу юридичної особи. При цьому в разі зміни місцезнаходження юридичної особи або зміни місця проживання індивідуального підприємця до відповідних державних реєстрів реєструючим органом вносяться відповідні зміни, які відображені в виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Єдині форми документів про оцінку відповідності та правила їх оформлення затверджуються Євразійською економічною комісією.

У відповідності з рішенням Колегії ЄЕК № 293 від 25.12.2012 р документи про відповідність продукції повинні містити повне найменування заявника, включаючи відомості про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи, зареєстрованої як індивідуального підприємця, місце знаходження, в тому числі фактична адреса, для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, зареєстрованої як індивідуального підприємця, а також телефон, факс, адреса електронної пошти.

Так само, згідно з положенням про формування та ведення Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, затвердженим Рішенням Комісії МС № 319 від 18.06.2010 р «Про технічне регулювання в митному союзі», відомості про сертифікати відповідності та деклараціях про відповідність вносяться уповноваженими органами в національні частини єдиного реєстру на підставі рішення про видачу сертифіката відповідності або декларації про відповідність. При цьому дані відомості повинні містити, зокрема, і найменування, місце знаходження та фактична адреса заявника.

Згідно з пунктом 11 Положення про реєстрацію декларація про відповідність продукції вимогам ТР ТЗ, затвердженого Рішенням Колегії ЄЕК № 76 від 9.04.2013 р, зміна перерахованих вище відомостей в єдиних державних реєстрах юридичних осіб або індивідуальних підприємців є підставою для прийняття і реєстрації нової декларації про відповідність, так як внесення змін до зареєстрованої декларації про відповідність не допускається.

Уточнимо, що декларація про відповідність та сертифікат відповідності мають рівну юридичну силу.

Підіб'ємо підсумки: при зміні адреси місця знаходження юридичної особи або місця проживання індивідуального підприємця, який є заявником, виникає необхідність оформлення нових документів про відповідність продукції з достовірними даними заявника щоб уникнути введення в оману споживачів.