МЕНЮ

Фітосанітарні вимоги до сої, кукурудзі, заливного рису і рапсу ввезених з Російської Федерації

Відповідно до «Закону КНР про карантин тварин і рослин, що ввозяться і вивозяться через кордон», «Положенням про застосування закону КНР про карантин тварин і рослин, що ввозяться і вивозяться через кордон», «Законом КНР про безпеку харчової продукції», «Положенням про застосуванні закону КНР про безпеку харчової продукції »,« Законом КНР про інспекцію імпортних і експортних товарів »,« Положенням про застосування закону КНР про інспекцію імпортних і експортних товарів »,« Положенням КНР про управління безпекою ГМО в сільському господарстві »,« Протоколом між федеральної службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду російської федерації і головним державним управлінням з контролю якості, інспекції і карантину китайської народної республіки про фітосанітарні вимоги до сої, кукурудзі, заливного рису і рапсу, що ввозяться в КНР »

дозволені до ввезення соя, кукурудза, заливний рис і рапс, призначені для переробки і не призначені для культивації.

Райони виробництва з яких дозволений експорту сої, кукурудзи та заливного рису в КНР обмежується Хабаровским Краєм, Приморським Краєм, Забайкальським Краєм, Амурської областю і Єврейської автономної областю. Територія виробництва ріпаку для експорту в КНР обмежуються землями Сибіру і Далекого Сходу.

Список шкідливих організмів карантинного значення

 для сої  для кукурудзи  Для заливного рису  для ріпаку
Diaporthephaseolorum var. caulivora Maize dwarf mosaic virus   Trogodermagranarium Everts Leptosphaeriamaculans (Desm.) Ces.et De Not. 
Verticilliumalbo-atrum Sitophilus granaries  Sitophilus granaries VerticilliumdahliaeKleb.
Verticilliumdahliae  Acanthoscelidesobtectus  Macrophominaphaseolina Pseudomonas syringaepv. maculicola (McCulloch) Young et al.
Curtobacteriumflaccumfacienspv. flaccumfaciens Trogodermagranarium Everts  Acanthospermumhispidum Heteroderaschachtii Schmidt
Pseudomonas savastanoipv. phaseolicola Acanthospermumhispidum  Cenchrusincertu Trogoderma spp. (Non-Chinese)
Arabis mosaic virus Ambrosiaartemisiifolia  Sorghum halepense (L.) Bruchus spp. (Non-Chinese)
Southern bean mosaic virus Ambrosiatrifida   Sitophilus granaries (L.)
Tobacco ringspot virus Ambrosiatrifida   AvenaludovicianaDurien
Tobacco streak virus Cenchrusincertus   Centaurearepens L.
Tomato ringspot virus Centaruearepens L   Centaureadiffusa Lamarck
Acanthoscelidesobtectus (Say) EuphorbiadentataMichx   Cuscuta spp.
Callosobruchusmaculatus Sorghum halepense (L.)   Loliumtemulentum L.
Acanthospermumhispidum Xanthiumspinosum   Sorghumhalepense (L.) Pers. (Johnsongrass and its cross breeds)
Ambrosia artemisiifolia     Ambrosia spp
Ambrosia trifida     SolanumrostratumDunal
Ambrosia ailostachya     Solanumcarolinense L.
Anodacristata     Orobanche spp.
Cuscuta spp      
Euphorbia dentataMichx      
Loliumtemulentum      
Sidaspinosa      
Solaunmrostrarum      
Solanum triflorum      
Sorghum halepense      

 

Вимоги, що передують відвантаженню і транспортуванню

Російська сторона повинна:

  • Проводити моніторинг шкідливих організмів карантинного значення для КНР в місцях виробництва сої, кукурудзи, заливного рису і ріпаку на експорт, Керуючись відповідними стандартами МКЗР, А також залишати записи про моніторинг.
  • Реалізовувати комплексні профілактичні заходи, зменшувати ступінь виникнення шкідливих організмів карантинного значення для КНР, в також проводити моніторинг виробничої сфери сої, кукурудзи, заливного рису і ріпаку.
  • Відповідно до вимог китайської сторони надавати китайській стороні інформацію про вищевказаних результатах моніторингу та профілактичні заходи.
  • Проводити реєстрацію чи постачальників і сховищ сої, кукурудзи, заливного рису і ріпаку, забезпечити дотримання відповідних профілактичних заходів і очищення, а також надати китайській стороні список зареєстрованих експортерів і сховищ до експорту зареєстрованих підприємств в КНР. Список зареєстрованих підприємств оновлюється в режимі реального часу на сайті департаменту тварин і рослин Головного управління. Китайські підприємства, що займаються вирощуванням і зберіганням зернових культур в Росії, повинні надати компетентним органам Росії в області фітосанітарії заяву на реєстрацію і задовольняти зазначеним вище вимогам по інспекційному і карантинному нагляду. Ще не зареєстровані офіційно підприємства підпадають під проміжні заходи, за умов відповідності вищевказаним відповідним нормативно-правовим актам Головного управління та відділень по інспекції та карантину АР Внутрішня Монголія, провінцій Хейлунцзян і Цзілінь підприємства, що задовольняють умовам і поставлені на облік, можуть здійснювати імпорт.
  • Здійснювати карантинний нагляд в процесі переробки, зберігання і перевезення сої, кукурудзи, рису і ріпаку, вживати заходів щодо зниження ризику, запобігати проникненню шкідливих організмів карантинного значення для КНР, що містяться в возимих зернових культурах. Зміст живих комах, спеціально доданих зернових домішок чи інших сторонніх домішок заборонено. Ввезені в КНР соя, кукурудза, рис і рапс повинні пройти відповідні відсіювання і очищення з метою ефективного усунення грунту, залишків рослин і насіння бур'янів. У процесі переробки, зберігання і транспортування вищевказана продукція не повинна зберігатися спільно з продукцією, що походить з регіонів, що не перераховані вище. Cоя, кукурудза, рис і рапс, що ввозяться в КНР, повинні перевозиться в упаковці або в спеціальному зерно перевізника щоб уникнути прокидання і витоку зерна в процесі перевезення. Транспортні засоби повинні відповідати санітарним і протиепідемічним вимогам.

Вимоги, що передують вивезенню

Перед вивезенням сої, кукурудзи, рису та ріпаку до КНР китайська сторона відправляє фахівців з фітосанітарії до Росії для здійснення попередньої перевірки місць виробництва, розглядає та оцінює ефективність системи культивації, транспортування та вивезення сої, кукурудзи, рису та ріпаку; Російська сторона сприяє китайській стороні під час проведення попередньої перевірки, гарантує відповідність фітосанітарних імпортних вимог, що ввозяться в КНР сої, кукурудзи, рису та ріпаку. За необхідності обидві сторони можуть провести переговори та спільно відправити технічних фахівців для дослідження на місці. Перед вивозом російська сторона здійснює карантин щодо сої, кукурудзи, рису та ріпаку, що ввозяться в КНР. При задоволенні протокольних вимог російська сторона випускає фітосанітарний сертифікат на підставі відповідних стандартів МКЗР, а також вказує в поданій декларації: «Дана партія кукурудзи / рису / сої / ріпаку відповідає фітосанітарним вимогам протоколу (від 17 грудня 2015), що пред'являються до кукурудзи / рису / сої / рапсу, що ввозиться з Росії». Російська сторона заздалегідь надає китайській стороні зразок фітосанітарного сертифіката для його ідентифікації та облікової перевірки.

Ввозиться соя повинна відповідати вимогам «Закону КНР про карантин тварин і рослин, що ввозяться і вивозяться через кордон» і його положенням про застосування, «Закону КНР про безпеку харчової продукції» та його положенням про застосування, «Закону КНР про інспекцію імпортних і експортних товарів» і його положенням про застосування, «Положення КНР про управління безпекою ГМО в сільському господарстві» та інших нормативних правових актів, відповідних стандартів і постанов.

Згідно і.3 Протоколу про вимоги до кукурудзи, рису, сої, ріпаку, Російська Сторона забезпечує державний контроль при транспортуванні кукурудзи, рису, сої, ріпаку на експорт до моменту відвантаження, приймаючи всіх можливих заходів щодо зниження ймовірності розвитку карантинних для КНР шкідливих організмів і виключенню наявності зернових та інших сторонніх домішок.

Відповідно до п. 4 Протоколу про вимоги до кукурудзи, рису, сої, ріпаку Російська Сторона в процесі зберігання, транспортування кукурудзи, рису, сої, ріпаку до відвантаження на експорт вживає заходів з очищення зерна зазначених культур з метою видалення ґрунту, залишків частин рослин , насіння небезпечних бур'янів і інших сторонніх домішок.

Згідно п. 3 Протоколу про вимоги до шроту, макухи продукція повинна бути вільна від шкідливих організмів, що мають карантинне значення для КНР, інших живих шкідливих організмів, екскрементів або останків тварин, пір'я птахів, грунту, а також від генно-модифікованих компонентів, офіційно не зареєстрованих в відповідно до національного законодавства КНР.

Згідно з Міжнародним стандартом з фітосанітарних заходів № 7 «Система сертифікації на експорт» (Рим, 1997) вантажі на експорт, сертифіковані відповідно до системи сертифікації на експорт, повинні відповідати чинним фіто санітарним вимогам країни-імпортера.

Відповідно до п. 4 Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 12 «Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів» (Рим, 2011) фітосанітарні сертифікати повинні видаватися тільки в тому випадку, якщо підтверджується, що імпортні фітосанітарні вимоги дотримані.

В силу пункту 7 Правил по карантинному нагляду і контролю на кордоні при ввезенні та вивезенні зернових культур, затверджених наказом Головного державного управління КНР з контролю якості, інспекції і карантину від 20.01.2016 № 177 (розміщені на сайті www.fsvps.ru), Додавання домішок в зерно, імпортоване в КНР, заборонено.

У зв'язку з цим фітосанітарна сертифікація зернової продукції, а також макухи та шротів в КНР можлива тільки за умови дотримання вищевказаних вимог.

Таким чином, при наявності сторонніх домішок в партіях зерна, шротів і макух, призначених для експорту в КНР, Управління Россільгоспнагляду по Приморському краю і Сахалінської області буде відмовить у видачі фітосанітарного сертифіката через невідповідність партії підкарантинних матеріалів фітосанітарним вимогам країни-імпортера згідно п. 14 порядку видачі фітосанітарного сертифіката, реекспортного фітосанітарного сертифіката, карантинного сертифіката, затвердженого наказом Мінсільгоспу Росії від 13.07.2016 №293.

Карантинний розгляд і схвалення

Перед здійсненням ввезення сої, кукурудзи, рису і ріпаку вантажовласник або його представник повинен подати заявку в Головному управлінні на отримання «Карантинного дозволу на ввезення рослин і тварин». Ввезення сої, кукурудзи, рису і ріпаку здійснюється з встановлених пропускних пунктів, які відповідають відповідним вимогам, виробництво і переробка зерна здійснюється на підприємствах, задовільно пройшли перевірку відділення по інспекції та карантину. Проводиться перевірка наявності у сої, кукурудзи, рису і ріпаку «Карантинного дозволу на ввезення рослин і тварин», виданого Головним управлінням. Проводиться перевірка вантажу, який декларує про ГМ-продукції, на наявність супровідного «Сертифікату безпеки сільськогосподарських ГМО».

У відношенні ввезених сої, кукурудзи, рису і ріпаку необхідно здійснювати інспекцію і карантин і приділяти особливу увагу шкідливих організмів карантинного значення, зазначеним в 4 параграфі даних Вимог, на підставі «Правил контролю при проведенні інспекції та карантину ввезених і вивезених зернових культур і кормів» ( указ Головного управління №7), «Робочого керівництва по інспекції та карантину рослин», відповідні положення «Робочого регламенту з проведення польових інспекцій і карантину ввезених зернових культур, що перевозяться в контейнерах» (проект) (Головне управління [2007], №7) та інших відповідних правових актів. Після ввезення соя, кукурудза, рис і рапс використовуються для переробки, прямий допуск даних культур на ринок заборонений, використання з метою культивації заборонено. Відділення по інспекції та карантину повинні здійснювати карантинний нагляд за запобіганням від прокидання і витоку ввозяться культур під час транспортування, а також за відповідність фітосанітарним протиепідемічним вимогам КНР процесів перевезення, навантаження і розвантаження. Відділення по інспекції та карантину повинні здійснювати моніторинг бур'янів, що містяться в сої, кукурудзі, рисі та ріпаку, що ввозяться з Росії, і інших зарубіжних епідемічних ситуацій відповідно до Керівництва Головного управління з моніторингу шкідливих організмів. У випадки невідповідності вимогам при перехопленні шкідливих організмів карантинного значення, застосовуються такі заходи: партія вантажу підлягає ефективної обробці по ліквідації шкідників і потім допускається до ввезення. При відсутності ефективної обробці по ліквідації шкідників вантаж підлягає поверненню або знищенню. Відповідні витрати оплачуються Експортери.

При серйозних обставин ввезення зерна відповідних російських експортерів, сховищ і експортують регіонів тимчасово призупиняється до прийняття ефективних корегувальних заходів щодо поліпшення обстановки. При виявленні інших шкідливих організмів карантинного значення, не зазначених в вимог, необхідно вжити відповідних заходів згідно «Закону КНР про карантин тварин і рослин, що ввозяться і вивозяться через кордон» і його положень про застосування. Інші інспекційні та карантинні вимоги Відповідно до «Закону КНР про безпеку харчової продукції» та його положень про застосування, «Законом КНР про інспекцію імпортних і експортних товарів» і його положень про застосування, «Положенням КНР про управління безпекою ГМО в сільському господарстві» і іншими релевантними нормативними актами безпеку і санітарія ввезеного зерна, ГМО та інші характеристики повинні відповідати стандартам КНР. У разі виявлення випадків невідповідності відповідно до закону необхідно вжити відповідних заходів щодо інспекції і карантину.

Вся інформація про експорті зерна в Китай доступна на сайті Россільгоспнагляду.

Допоможемо експортувати пшеницю, кукурудзу, рис, сою та іншу сировину в Китай
Запит на Експорт з Росії