МЕНЮ

Найменування товару код ТН ЗЕД ЄАЕС
1 Принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати і їх електронні модулі, що мають функції шифрування (криптографії) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Кишенькові машини для запису, відтворення і візуального представлення даних з обчислювальними функціями, які мають функції шифрування (криптографії) 8470 10 000 0
3 Кишенькові комп'ютери, що мають функції шифрування (криптографії) 8471 30 000 0
4 Машини обчислювальні і їх частини, що мають функції шифрування (криптографії) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Пристрої обчислювальних машин, що мають функції шифрування (криптографії) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Електронні модулі та частини кишенькових машин, що мають функції шифрування (криптографії) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Абонентські пристрої зв'язку, які мають функції шифрування (криптографії) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Базові станції, що мають функції шифрування (криптографії) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Телекомунікаційне обладнання та його частини, що мають функції шифрування (криптографії) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Програмні шифрувальні (криптографічні) кошти незалежно від носія інформації 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Ключові документи 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Апаратура для радіомовлення або телебачення і її частини, що мають функції шифрування (криптографії) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Приймачі радіонавігаційні, апаратура дистанційного керування і їх частини, що мають функції шифрування (криптографії) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Апаратура доступу в інформаційно-комунікаційну мережу "Інтернет" і телевізійні приймачі з комунікаційної функцією, їх частини, що мають функції шифрування (криптографії) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Схеми електронні інтегральні, що запам'ятовують пристрої, що мають функції шифрування (криптографії) або містять шифрувальні (криптографічні) кошти 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Інші машини електричні та апаратура, що виконують функції, що містять шифрувальні (криптографічні) кошти 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Нормативно-технічна, конструкторська та експлуатаційна документація до шифрувальним (криптографічним) засобам, зазначеним у пунктах 1 - 16 цього розділу (на будь-яких носіях) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

У Російській Федерації, уповноваженим федеральним органом виконавчої влади на погодження заяв про видачу ліцензій та оформлення інших дозвільних документів на ввезення і вивезення шифрувальних (криптографічних) коштів, в торгівлі з третіми країнами, є Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ Росії).

Єдиний реєстр нотифікацій оприлюднюється на офіційному сайті Євразійського економічного союзу (www.eaeunion.org).