МЕНЮ

Види і схеми підтверджень відповідності об'єктів захисту (продукції) вимогам пожежної безпеки 

Підтвердження відповідності об'єктів захисту (продукції) вимогам пожежної безпеки на території Російської Федерації здійснюється:

 • 2. В добровільному я в формі добровільної сертифікації.
 • 3. В обов'язковому порядку в формі декларування відповідності або у формі сертифікації відповідності.

Обов'язковому підтвердженню відповідності вимогам пожежної безпеки підлягають об'єкти захисту (продукція) загального призначення і пожежна техніка, вимоги пожежної безпеки до яких Федеральним законом № 123-ФЗ від 22 липня 2008 року.

Декларування відповідності продукції може здійснюватися юридичною особою або фізичною особою, зареєстрованою як індивідуального підприємця на території РФ які є виробниками (продавцями) продукції, або юридичною особою або фізичною особою, зареєстрованою як індивідуального підприємця на території РФ, які виконують за договором функції іноземного виробника ( продавця) в частині забезпечення відповідності продукції, що поставляється, а також несуть відповідальність за порушення Здавалося вимог.

Підтвердження відповідності об'єктів захисту (продукції) вимогам пожежної безпеки в формі декларування із залученням третьої сторони проводиться тільки в організаціях, акредитованих на право проведення таких робіт.

Продукція, відповідність вимогам пожежної безпеки якої підтверджено в установленому цим Законом порядку, маркується знаком обігу на ринку. Якщо до продукції пред'являються вимоги різних технічних регламентів, то знак звернення на ринку проставляється тільки після підтвердження відповідності цієї продукції вимогам відповідних технічних регламентів.

Знак обігу на ринку застосовується виробниками (продавцями) на підставі сертифіката відповідності або декларації відповідності. Знак обігу на ринку проставляється на продукції і (або) на її упаковці (тарі), а також в супровідної технічної документації, що надходить до споживача при реалізації.


Підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки здійснюється за схемами обов'язкового підтвердження відповідності вимогам пожежної безпеки (далі - схеми), кожна з яких представляє собою повний набір операцій і умов їх виконання. Схеми можуть включати одну або кілька операцій, результати яких необхідні для підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам.

Підтвердження відповідності продукції вимогам цього Закону проводиться за такими схемами:

Для серійно випускається:

 1. декларація відповідності заявника на основі власних доказів (схема 1д);
 2. декларація відповідності виробника (продавця) на основі власних доказів та випробувань дослідного зразка продукції в акредитованій випробувальній лабораторії (схема 2д);
 3.  декларація відповідності виробника (продавця) на основі власних доказів, випробувань типового зразка продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і сертифікації системи якості стосовно виробництва продукції (схема 3д);
 4. сертифікація продукції на основі аналізу стану виробництва і випробувань дослідного зразка продукції в акредитованій випробувальній лабораторії (схема 2с);
 5. сертифікація продукції на основі випробувань типового зразка продукції в акредитованій випробувальній лабораторії з подальшим інспекційним контролем (схема 3с);
 6. сертифікація продукції на основі аналізу стану виробництва і випробувань дослідного зразка продукції в акредитованій випробувальній лабораторії з подальшим інспекційним контролем (схема 4с);
 7. сертифікація продукції на основі випробувань типового зразка продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і сертифікації системи якості з подальшим інспекційним контролем (схема 5с);

Для обмеженої партії продукції:

 1. декларація виробника (продавця) на основі власних доказів, випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії представницької вибірки зразків з партії продукції (схема 5д);
 2. сертифікація партії продукції на основі випробувань представницької вибірки зразків з цієї партії в акредитованій випробувальній лабораторії (схема 6с);
 3. сертифікація одиниць продукції на основі випробувань одиниці продукції в акредитованій випробувальній лабораторії (схема 7с).

Представницька вибірка зразків для проведення випробувань з метою підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки визначається відповідно до законодавства Російської Федерації.

Схеми 1д і 5д застосовуються для підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки речовин і матеріалів, за винятком:

 1. будівельних матеріалів;
 2. оздоблювальних матеріалів для рухомого складу залізничного транспорту та метрополітену;
 3. вогнезахисних і вогнегасних речовин.

Схеми 2д, 3д і 5д застосовуються за вибором виробника (продавця) для підтвердження відповідності вимогам пожежної безпеки:

 1. газових вогнегасних складів, за винятком азоту, аргону, двоокису вуглецю з вмістом основної речовини в перерахованих газах більш 95 відсотків;
 2. первинних засобів пожежогасіння, за винятком вогнегасників;
 3. пожежного інструменту;
 4. пожежного обладнання, за винятком пожежних стволів, пеногенераторов, Пінозмішувач і пожежних рукавів;
 5. будівельних матеріалів, що не застосовуються для обробки шляхів евакуації людей безпосередньо назовні або в безпечну зону;
 6. матеріалів спеціального захисного одягу; - пункт 7 в редакції Федерального закону № 117-ФЗ від 10.07.2012
 7. килимових покриттів;
 8. каналів інженерних систем протидимного захисту.

Схема 3д застосовується для підтвердження відповідності мобільних засобів пожежогасіння вимогам пожежної безпеки.

Схеми 2с, 3с, 4с, 5с і 6с застосовуються за вибором заявника для підтвердження відповідності вимогам пожежної безпеки:

 1. переносних і пересувних вогнегасників;
 2. пожежних стволів, пеногенераторов, Пінозмішувач і пожежних рукавів; - пункт 2 в редакції Федерального закону № 117-ФЗ від 10.07.2012
 3. засобів індивідуального захисту людей при пожежі;
 4. засобів порятунку людей під час пожежі;
 5. обладнання та виробів для рятування людей при пожежі;
 6. додаткового спорядження пожежних;
 7. порошкових вогнегасних складів, піноутворювачів для гасіння пожеж і вогнегасних рідин (за винятком води); - пункт 7 в редакції Федерального закону № 117-ФЗ від 10.07.2012
 8. засобів пожежної автоматики;
 9. апаратів захисту електричних ланцюгів;
 10. будівельних матеріалів, що застосовуються для обробки шляхів евакуації людей безпосередньо назовні або в безпечну зону;
 11.  оздоблювальних матеріалів для рухомого складу залізничного транспорту та метрополітену;
 12.  засобів вогнезахисту;
 13.  конструкцій заповнень прорізів у протипожежних перешкодах, кабельних проходок, кабельних коробів, каналів і труб з полімерних матеріалів для прокладки кабелів, герметичних кабельних вводів; 
 14. інженерного обладнання систем протидимного захисту, за винятком каналів інженерних систем;
 15. дверей шахт ліфтів;
 16. кабельних виробів, до яких пред'являються вимоги пожежної безпеки:
  1. кабелів і проводів, які не розповсюджують горіння при одиночній і (або) груповий прокладках;
  2. кабелів вогнестійких;
  3. кабелів зі зниженим димо-та газовиділенням;
 17. елементів автоматичних установок пожежогасіння;
 18. автономних установок пожежогасіння. - пункт 18 включений згідно з Федеральним законом № 117-ФЗ від 10.07.2012

Схема 3с застосовується тільки при проведенні сертифікації раніше сертифікованої продукції після завершення терміну дії сертифіката.

Схема 7с застосовується для підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки в разі, якщо відсутня можливість представницької вибірки типових зразків для проведення випробувань.

За бажанням заявника підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки шляхом декларування може бути замінено обов'язковою сертифікацією.
Дія декларації відповідності продукції вимогам пожежної безпеки встановлюється на строк не більше 5 років. Підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки будівельних матеріалів, що мають граничні (найбільш небезпечні) значення показників пожежної небезпеки, може здійснюватися за схемою 1д. Інформація про цих показниках повинна бути приведена в технічній документації на дану продукцію.

Дізнатися скільки коштує оформити підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки.
відправити запит