МЕНЮ

Опис типових схем сертифікації відповідності

Схема сертифікації 1с

Схема 1с включає наступні процедури:

 • подання заявником до органу з сертифікації продукції заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією;
 • розгляд заявки і прийняття по ній рішення органом по сертифікації продукції;
 • відбір органом по сертифікації продукції зразків для проведення випробувань;
 • проведення випробувань зразків продукції акредитованою випробувальною лабораторією;
 • проведення органом по сертифікації продукції аналізу стану виробництва;
 • узагальнення органом по сертифікації продукції результатів випробувань та аналізу стану виробництва і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • інспекційний контроль за сертифікованою продукцією.

Заявник вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва був стабільним і забезпечував відповідність продукції, що виготовляється вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

Орган по сертифікації продукції аналізує технічну документацію, представлену заявником, і повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Орган по сертифікації проводить відбір зразків продукції у заявника для проведення випробувань.

Випробування зразків проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації продукції, якому надається протокол випробувань.

Аналіз стану виробництва у заявника проводиться органом із сертифікації продукції. Результати аналізу оформлюються актом.

При позитивних результатах випробувань та аналізу стану виробництва орган із сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності та видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації продукції проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою випробувань зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і (або) аналізу стану виробництва. При позитивних результатах інспекційного контролю дію сертифіката відповідності вважається підтвердженим, про що зазначається в акті інспекційного контролю. При негативних результатах інспекційного контролю орган по сертифікації продукції приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • скасувати дію сертифіката відповідності.

Прийняті органом по сертифікації продукції рішення доводяться до заявника.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, які можуть вплинути на відповідність продукції вимогам, встановленим в технічних регламентах, заявник письмово заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації продукції, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань і (або) аналізу стану виробництва продукції.

Схема сертифікації 2с

Схема 2с включає наступні процедури:

 • подання заявником до органу з сертифікації продукції заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією, до складу якої в обов'язковому порядку включається сертифікат на систему менеджменту (копія сертифіката), виданий органом по сертифікації систем менеджменту, що підтверджує відповідність системи менеджменту вимогам, визначеним в технічному регламенті;
 • розгляд заявки і прийняття органом по сертифікації продукції рішення про проведення сертифікації продукції;
 • відбір органом по сертифікації продукції зразків для проведення випробувань;
 • проведення випробувань зразків продукції акредитованою випробувальною лабораторією;
 • узагальнення органом по сертифікації продукції результатів аналізу представленої заявником технічної документації, результатів випробувань зразків продукції та видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • інспекційний контроль за сертифікованою продукцією, контроль за стабільністю функціонування системи менеджменту.

Заявник вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільності функціонування системи менеджменту і умов виробництва для виготовлення продукції, яка відповідає вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

У заявці вказується документ, на відповідність якому сертифікована система менеджменту з урахуванням того, що в технічному регламенті можуть бути встановлені один або кілька документів, на відповідність яким проводиться сертифікація системи менеджменту.

Одночасно заявник подає сертифікат на систему менеджменту (копію сертифіката).

Розгляд заявки, відбір і випробування зразків.

При позитивних результатах аналізу технічної документації та випробувань орган із сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності і видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації продукції проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою випробувань зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і проведення аналізу результатів інспекційного контролю органом по сертифікації систем менеджменту за сертифікованою системою менеджменту. При позитивних результатах інспекційного контролю дію сертифіката відповідності вважається підтвердженим, про що зазначається в акті інспекційного контролю. При негативних результатах інспекційного контролю орган по сертифікації продукції приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • скасувати дію сертифіката відповідності.

Прийняті органом по сертифікації продукції рішення доводяться до заявника.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

Схема сертифікації 3с

Схема 3с включає наступні процедури:

 • подання заявником до органу з сертифікації продукції заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією;
 • розгляд заявки і прийняття органом по сертифікації продукції рішення про проведення сертифікації продукції;
 • відбір органом по сертифікації продукції зразків для проведення випробувань;
 • проведення випробувань зразків продукції акредитованою випробувальною лабораторією;
 • аналіз результатів випробувань і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • маркування партії продукції єдиним знаком звернення.

Заявник формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію партії продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

У заявці повинні міститися ідентифікуючі ознаки партії і входять до неї одиниць продукції.

Орган по сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Орган по сертифікації проводить у заявника ідентифікацію партії продукції і відбір зразків для випробувань.

Випробування партії продукції (вибірки з партії) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації, якому надається протокол випробувань.

При позитивних результатах випробувань орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності і видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема сертифікації 4с

Схема 4с включає наступні процедури:

 • подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією;
 • розгляд заявки і прийняття по ній рішення органом по сертифікації;
 • проведення випробувань кожної одиниці продукції акредитованою випробувальною лабораторією;
 • аналіз результатів випробувань і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію одиниці продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

У заявці повинні міститися ідентифікуючі ознаки одиниці продукції.

Орган по сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування одиниці продукції проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації, якому надається протокол випробувань.

При позитивних результатах випробувань орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності і видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема сертифікації 5с

Схема 5с включає наступні процедури:

 • подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією;
 • розгляд заявки і прийняття по ній рішення органом по сертифікації;
 • проведення органом по сертифікації дослідження проекту;
 • проведення органом по сертифікації аналізу стану виробництва;
 • узагальнення результатів дослідження проекту і аналізу стану виробництва і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • інспекційний контроль за сертифікованою продукцією.

Заявник вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва був стабільним і забезпечував відповідність продукції, що виготовляється вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

Орган по сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Орган по сертифікації проводить дослідження проекту продукції шляхом аналізу технічної документації, по якій виготовляється продукція, результатів проведених розрахунків, випробувань експериментальних зразків продукції.

Результати дослідження проекту продукції оформляються в ув'язненні, в якому орган по сертифікації дає оцінку відповідності проекту продукції встановленим вимогам.

Аналіз стану виробництва у заявника проводиться органом по сертифікації. Результати аналізу оформляються актом.

При позитивних результатах дослідження проекту продукції і аналізу стану виробництва орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності і видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації продукції проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою випробувань зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і (або) аналізу стану виробництва. При позитивних результатах інспекційного контролю дію сертифіката відповідності вважається підтвердженим, про що зазначається в акті інспекційного контролю. При негативних результатах інспекційного контролю орган по сертифікації продукції приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • скасувати дію сертифіката відповідності.

Прийняті органом по сертифікації продукції рішення доводяться до заявника.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, які можуть вплинути на відповідність продукції вимогам, встановленим в технічних регламентах, заявник письмово заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань і (або) аналізу стану виробництва продукції.

Схема сертифікації 6с

Схема 6с включає наступні процедури:

подання заявником до органу з сертифікації продукції заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією, до складу якої в обов'язковому порядку включається сертифікат на систему менеджменту (копія сертифіката), виданий органом по сертифікації систем менеджменту, що підтверджує відповідність системи менеджменту вимогам, визначеним в технічному регламенті;

 • проведення органом по сертифікації дослідження проекту продукції;
 • узагальнення результатів аналізу технічної документації, в тому числі результатів дослідження проекту продукції, і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • інспекційний контроль за сертифікованою продукцією (контроль за стабільністю функціонування системи менеджменту якості).

Заявник вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільності функціонування системи менеджменту і умов виробництва для виготовлення продукції, яка відповідає вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

У заявці вказується документ, на відповідність якому сертифікована система менеджменту з урахуванням того, що в технічному регламенті можуть бути встановлені один або кілька документів, на відповідність яким проводиться сертифікація системи менеджменту.

Одночасно заявник подає сертифікат на систему менеджменту (копію сертифіката).

Орган по сертифікації аналізує технічну документацію, проводить дослідження проекту продукції згідно і при позитивних результатах оформляє та видає заявнику сертифікат відповідності на продукцію.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації продукції проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою випробувань зразків продукції у випробувальній лабораторії і проведення аналізу результатів інспекційного контролю органом по сертифікації систем менеджменту за сертифікованою системою менеджменту. При позитивних результатах інспекційного контролю дію сертифіката відповідності вважається підтвердженим, про що зазначається в акті інспекційного контролю. При негативних результатах інспекційного контролю орган по сертифікації продукції приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • скасувати дію сертифіката відповідності.

Прийняті органом по сертифікації продукції рішення доводяться до заявника.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, які можуть вплинути на відповідність продукції вимогам, встановленим в технічних регламентах, заявник письмово заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань.

Схема сертифікації 7с

Схема 7с включає наступні процедури:

 • подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • розгляд заявки і прийняття по ній рішення органом по сертифікації;
 • проведення органом по сертифікації дослідження типу;
 • проведення органом по сертифікації аналізу стану виробництва;
 • узагальнення результатів дослідження проекту і аналізу стану виробництва і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • інспекційний контроль за сертифікованою продукцією.

Заявник вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва був стабільним і забезпечував відповідність продукції, що виготовляється вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

Орган по сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Орган по сертифікації проводить дослідження типу продукції одним із таких способів:

 • дослідження зразка для запланованого виробництва як типового представника всієї майбутньої продукції;
 • аналіз технічної документації, випробування зразка продукції або критичних складових частин продукції.

Результати дослідження типу оформляються в ув'язненні, в якому орган по сертифікації дає оцінку відповідності типу продукції встановленим вимогам.

Аналіз стану виробництва у заявника проводиться органом по сертифікації. Результати аналізу оформляються актом.

При позитивних результатах дослідження типу продукції і аналізу стану виробництва орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності і видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації продукції проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою випробувань зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і (або) аналізу стану виробництва. При позитивних результатах інспекційного контролю дію сертифіката відповідності вважається підтвердженим, про що зазначається в акті інспекційного контролю. При негативних результатах інспекційного контролю орган по сертифікації продукції приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • скасувати дію сертифіката відповідності.

Прийняті органом по сертифікації продукції рішення доводяться до заявника.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, які можуть вплинути на відповідність продукції вимогам, встановленим в технічних регламентах, заявник письмово заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань і (або) аналізу стану виробництва продукції.

Схема сертифікації 8с

Схема 8с включає наступні процедури:

подання заявником до органу з сертифікації продукції заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією, до складу якої в обов'язковому порядку включається сертифікат на систему менеджменту (копія сертифіката), виданий органом по сертифікації систем менеджменту, що підтверджує відповідність системи менеджменту вимогам, визначеним в технічному регламенті;

 • розгляд заявки і прийняття органом по сертифікації рішення про проведення сертифікації продукції;
 • проведення органом по сертифікації дослідження типу;
 • узагальнення результатів аналізу технічної документації, в тому числі результатів дослідження типу, і видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • інспекційний контроль за сертифікованою продукцією (контроль за стабільністю функціонування системи менеджменту).

Заявник вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільності функціонування системи менеджменту і умов виробництва для виготовлення продукції, яка відповідає вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

У заявці вказується документ, на відповідність якому сертифікована система менеджменту з урахуванням того, що в технічному регламенті можуть бути встановлені один або кілька документів, на відповідність яким проводиться сертифікація системи менеджменту.

Одночасно заявник подає сертифікат на систему менеджменту (копію сертифіката).

Орган по сертифікації аналізує подані документи, проводить дослідження і при позитивних результатах оформляє та видає заявнику сертифікат відповідності на продукцію.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації продукції проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою випробувань зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії і проведення аналізу результатів інспекційного контролю органом по сертифікації систем менеджменту за сертифікованою системою менеджменту. При позитивних результатах інспекційного контролю дію сертифіката відповідності вважається підтвердженим, про що зазначається в акті інспекційного контролю. При негативних результатах інспекційного контролю орган по сертифікації продукції приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • скасувати дію сертифіката відповідності.

Прийняті органом по сертифікації продукції рішення доводяться до заявника.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, які можуть вплинути на відповідність продукції вимогам, встановленим в технічних регламентах, заявник письмово заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань.

Схема сертифікації 9с

Схема 9с включає наступні процедури:

подання заявником до органу з сертифікації продукції заявки на проведення сертифікації з доданою технічною документацією, до складу якої в обов'язковому порядку включається:

 • відомості про проведені дослідження;
 • протоколи випробувань, проведених виробником чи акредитованою випробувальною лабораторією;
 • сертифікати відповідності на комплектуючі матеріали і вироби або протоколи випробувань (при наявності);
 • сертифікати на систему менеджменту якості (при наявності);
 • документи, що підтверджують відповідність зазначеної продукції вимогам технічного регламенту, на неї поширюється, видані закордонними органами по сертифікації;
 • інші документи, прямо або побічно підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам;
 • розгляд заявки і прийняття органом по сертифікації продукції рішення про проведення сертифікації продукції;
 • проведення та узагальнення органом по сертифікації результатів аналізу технічної документації та видачу заявнику сертифіката відповідності;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільності умов виробництва для виготовлення продукції, яка відповідає вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і подає заявку на сертифікацію своєї продукції в один з органів з сертифікації продукції, що має даний вид продукції в галузі акредитації.

Орган по сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Орган по сертифікації проводить аналіз технічної документації, результатів проведених розрахунків, випробувань продукції та інших документів, прямо або побічно підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам.

Результати аналізу технічної документації продукції оформляються в ув'язненні, в якому орган по сертифікації дає оцінку відповідності продукції встановленим вимогам.

При позитивних результатах аналізу технічної документації продукції орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності і видає його заявнику.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою органом по сертифікації продукції вноситься відповідний запис.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, які можуть вплинути на відповідність продукції вимогам, встановленим в технічних регламентах, заявник письмово заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації, який приймає рішення про необхідність проведення додаткових досліджень

Зведена таблиця типових схем сертифікації відповідності

номер схеми елемент схеми застосування заявник Документ, що підтверджує відповідність
Випробування продукції Оцінка виробництва Інспекційний контроль
випробування зразків продукції аналіз стану виробництва випробування зразків продукції та (або) аналіз стану виробництва Для продукції, що випускається серійно. Виробник, в тому числі іноземний, при наявності уповноваженого виробником особи на території Митного союзу сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно
випробування зразків продукції сертифікація системи менеджменту випробування зразків продукції та контроль системи менеджменту
випробування зразків продукції - - Для партії продукції (одиничного вироби) Продавець (постачальник), виробник, в тому числі іноземний сертифікат відповідності на партію продукції
випробування одиничного вироби - - сертифікат відповідності на одиничний виріб
дослідження проекту продукції аналіз стану виробництва випробування зразків продукції та (або) аналіз стану виробництва Для продукції, що випускається серійно, якщо в повній мірі неможливо або важко підтвердити відповідність вимогам при випробуваннях готового виробу Виробник, в тому числі іноземний, при наявності уповноваженого виробником особи на території Митного союзу сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно
дослідження проекту продукції сертифікація
системи
менеджменту
випробування
зразків
продукції і
інспекційний
контроль
системи
менеджменту
дослідження (випробування) типу аналіз стану виробництва випробування зразків продукції та (або) аналіз стану виробництва Для складної продукції, призначеної для постановки на серійне і масове виробництво, а також у разі планування випуску великої кількості модифікацій продукції Виробник, в тому числі іноземний, при наявності уповноваженого виробником особи на території Митного союзу сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно
дослідження (випробування) типу сертифікація системи менеджменту випробування зразків продукції та інспекційний контроль системи менеджменту
на основі аналізу технічної документації - - Для партії продукції обмеженого обсягу, що поставляється іноземним виробником або для складної продукції, призначеної для оснащення підприємств на території Митного союзу Виробник, в тому числі іноземний, при наявності уповноваженого виробником особи на території Митного союзу сертифікат відповідності на партію продукції обмеженого обсягу