МЕНЮ

Опис типових схем декларування відповідності

Схема декларування 1д

Схема 1д включає наступні процедури:

 • формування та аналіз технічної документації;
 • здійснення виробничого контролю;
 • проведення випробувань зразків продукції;
 • прийняття та реєстрація декларації про відповідність;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва був стабільним і забезпечував відповідність продукції, що виготовляється вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і проводить її аналіз.

Заявник забезпечує проведення виробничого контролю.

З метою контролю відповідності продукції вимогам технічного регламенту заявник проводить випробування зразків продукції. Випробування зразків продукції проводяться за вибором заявника в випробувальної лабораторії або акредитованої випробувальної лабораторії.

Заявник оформляє декларацію про відповідність і реєструє її по повідомному принципом.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема декларування 2д

Схема 2д включає наступні процедури:

 • формування та аналіз технічної документації;
 • проведення випробувань партії продукції (одиничного вироби);
 • прийняття та реєстрація декларації про відповідність;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник формує технічну документацію і проводить її аналіз.

Заявник проводить випробування зразків продукції (одиничного вироби) для забезпечення підтвердження заявленого відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Випробування зразків продукції (одиничного вироби) проводяться за вибором заявника в випробувальної лабораторії або акредитованої випробувальної лабораторії.

Заявник оформляє декларацію про відповідність і реєструє по повідомному принципом.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема декларування 3д

Схема 3д включає наступні процедури:

 • формування та аналіз технічної документації;
 • здійснення виробничого контролю;
 • проведення випробувань зразків продукції;
 • прийняття та реєстрація декларації про відповідність;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва був стабільним і забезпечував відповідність продукції, що виготовляється вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і проводить її аналіз.

Заявник забезпечує проведення виробничого контролю.

З метою контролю відповідності продукції вимогам технічного регламенту заявник проводить випробування зразків продукції. Випробування зразків продукції проводяться в акредитованій випробувальній лабораторії.

Заявник оформляє декларацію про відповідність і реєструє по повідомному принципом.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема декларування 4д

Схема 4д включає наступні процедури:

 • формування та аналіз технічної документації;
 • проведення випробувань партії продукції (одиничного вироби);
 • прийняття та реєстрація декларації про відповідність;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник формує технічну документацію і проводить її аналіз.

Заявник проводить випробування зразків продукції (одиничного вироби) для забезпечення підтвердження заявленого відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Випробування зразків продукції (одиничного вироби) проводяться в акредитованій випробувальній лабораторії.

Заявник оформляє декларацію про відповідність і реєструє по повідомному принципом.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема декларування 5д

Схема 5д включає наступні процедури:

 • формування та аналіз технічної документації;
 • здійснення виробничого контролю;
 • проведення досліджень (випробувань) типу;
 • прийняття та реєстрація декларації про відповідність;
 • нанесення єдиного знака звернення.

Заявник вживає всіх необхідних заходів, щоб процес виробництва був стабільним і забезпечував заявлене відповідність продукції, що виготовляється вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і проводить її аналіз.

Заявник забезпечує проведення виробничого контролю.

Орган з сертифікації продукції (акредитована випробувальна лабораторія), відповідно до своєї галузі акредитації та за дорученням заявника проводить дослідження типу продукції одним із таких способів:

 • дослідження зразка для запланованого виробництва як типового представника всієї майбутньої продукції;
 • аналіз технічної документації, випробування зразка продукції або критичних складових частин продукції.

Результати дослідження типу оформляються в ув'язненні (сертифікаті відповідності) і (або) протоколі, в якому акредитована випробувальна лабораторія дає оцінку відповідності типу продукції встановленим вимогам.

Заявник оформляє декларацію про відповідність і реєструє по повідомному принципом.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Схема декларування 6д

Схема 6д включає наступні процедури:

 • формування та аналіз технічної документації, до складу якої обов'язково включається сертифікат на систему менеджменту (копія сертифіката), виданий органом із сертифікації систем менеджменту, що підтверджує відповідність системи менеджменту вимогам, визначеним у технічному регламенті;
 • здійснення виробничого контролю;
 • проведення випробувань зразків продукції;
 • прийняття та реєстрація декларації про відповідність;
 • нанесення єдиного знака обігу;
 • контроль за стабільністю функціонування системи менеджменту.

Заявник вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільності функціонування системи менеджменту і умов виробництва для виготовлення продукції, яка відповідає вимогам технічного регламенту, формує технічну документацію і проводить її аналіз з урахуванням того, що в технічному регламенті можуть бути встановлені один або кілька документів, на відповідність яким проводиться сертифікація системи менеджменту.

Заявник забезпечує проведення виробничого контролю та інформує орган по сертифікації систем менеджменту про всі заплановані зміни в системі менеджменту.

Заявник проводить випробування зразків продукції. Випробування зразків продукції проводяться в акредитованій випробувальній лабораторії.

Заявник оформляє декларацію про відповідність і реєструє по повідомному принципом.

Заявник завдає єдиний знак звернення, якщо інше не встановлено технічним регламентом.

Орган по сертифікації систем менеджменту здійснює інспекційний контроль за функціонуванням сертифікованої системи менеджменту.

При негативних результатах інспекційного контролю заявник приймає одне з таких рішень:

 • призупинити дію декларації про відповідність;
 • скасувати дію декларації про відповідність.

До Єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність, оформлених за єдиною формою заявником вноситься відповідний запис.

Зведена таблиця типових схем декларування відповідності
номер схеми елемент схеми застосування заявник Документ, що підтверджує відповідність
Випробування продукції, дослідження типу Оцінка виробництва Виробничий контроль
випробування зразків продукції здійснює виробник - Виробничий контроль здійснює виготовлювач Для продукції, що випускається серійно Виробник держави - члена Митного союзу або уповноважена іноземним виробником особа на території Митного союзу Декларація про відповідність на продукцію, що випускається серійно
випробування партії продукції (одиничного вироби) здійснює заявник - - Для партії продукції (одиничного вироби) Виробник, продавець (постачальник) держави - члена Митного союзу або уповноважена іноземним виробником особа на території Митного союзу Декларація про відповідність на партію продукції (одиничний виріб)
випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі) - Виробничий контроль здійснює виготовлювач Для продукції, що випускається серійно Виробник держави - члена Митного союзу або уповноважена іноземним виробником особа на території Митного союзу Декларація про відповідність на продукцію, що випускається серійно
випробування партії продукції (одиничного вироби) в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі) - - Для партії продукції (одиничного вироби) Виробник, продавець (постачальник) держави - члена Митного союзу або уповноважена іноземним виробником особа на території Митного союзу Декларація про відповідність на партію продукції (одиничний виріб)
дослідження (випробування) типу - Виробничий контроль здійснює виготовлювач Для продукції, що випускається серійно Виробник держави - члена Митного союзу або уповноважена іноземним виробником особа на території Митного союзу Декларація про відповідність на продукцію, що випускається серійно
випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі) сертифікація системи менеджменту і інспекційний контроль органом по сертифікації систем менеджменту Виробничий контроль здійснює виготовлювач Декларація про відповідність на продукцію, що випускається серійно