МЕНЮ

Сертифікат про походження товарів загальної форми

Сертифікат, що підтверджує країну походження товарів, його назва говорить сама за себе, але ми в даній статті пояснимо як отримати, коли і де застосувати даний документ, який потрібен для митного оформлення органами країни, що імпортує.

Даний сертифікат необхідний для митного оформлення, завдяки йому при митному оформленні може побут застосовано пільгову ставку мита, так само сертифікат підтверджує що товар саме Російського виробництва.

Згідно угоди про Правила визначення країни походження товарів в СНД "(В'язня в м Ялті 20.11.2009) (ред. Від 03.11.2017) розділ 2 якого містить критерії визначення країни походження товарів, можна виділити основні пункти по яким і відбувається визначення країни походження.
  1. Країною походження товару вважається держава - учасниця Угоди, на території якого товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці / переробці відповідно до цих Правил.
  2. Товарами, повністю виробленими в державі - учасниці Угоди, вважаються:
    • а. Природні ресурси (корисні копалини і мінеральні продукти, водні, земельні ресурси, ресурси атмосферного повітря), добуті з надр цієї країни, на її території або в її територіальному морі (іншому водоймищі країни) або з його дна, або з атмосферного повітря на території даної країни;
    • б. Продукція рослинного походження, вирощена і / або зібрана в цій країні;
    • в. Живі тварини, що народилися і вирощені у цій країні;
    • м Продукція, отримана в даній країні від вирощених у ній тварин;
    • д. Продукція, отримана в результаті мисливського та рибальського промислу в даній країні;
    • е. Продукція морського рибальського промислу та інша продукція морського промислу, отримана судном даної країни або орендованим (зафрахтованим) нею;
    • ж. Продукція, отримана на борту переробного судна цієї країни виключно з продукції, зазначеної у підпункті "е";
    • з. Продукція, отримана з морського дна або з морських надр за межами територіального моря даної країни, за умови, що дана країна має виключні права на розробку цього морського дна чи цих морських надр;
    • і. Відходи та брухт (вторинна сировина), отримані в результаті виробничих чи інших операцій з переробки, а також колишні у вживанні вироби, зібрані в цій країні та придатні лише для переробки в сировину;
    • к. Продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних судах, що належать цій країні чи орендованих (зафрахтованих) нею;
    • л. Товари, виготовлені в даній країні з продукції, зазначеної в підпунктах "а" - "до" цього пункту.
  3. Для цілей визначення країни походження товару, виготовленого в державі - учасниці Угоди, може застосовуватися кумулятивний принцип, який визначає походження того чи іншого товару при його послідовній обробці / переробці. Якщо у виробництві кінцевого товару в одній з держав - учасниць Угоди використовуються матеріали, що походять з іншої або інших держав - учасниць Угоди, підтверджені сертифікатом (сертифікатами) про походження товару форми СТ-1 (далі - сертифікат форми СТ-1 або сертифікат) і піддаються поетапної подальшій обробці / переробці в іншому або інших державах - учасницях Угоди, то країною походження такого товару вважається країна, на території якої він в останній раз був підданий обро отке / переробці. При відсутності сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 про походження матеріалів з інших держав - учасниць Угоди визначення країни походження кінцевого товару здійснюється на підставі критерію достатньої обробки / переробки (підпункти "а", "б", "в" пункту 2.4 цих Правил) .
   Рішенням Комісії Митного союзу від 18.06.2010 N 324 доведена застереження Російської Федерації щодо пункту 2.4 розділу 2 даного документа.
  4. У разі участі у виробництві товару третіх країн, крім держав - учасниць Угоди, Країна походження товару визначається відповідно до критерію достатньої обробки / переробки товару.
   Критерій достатньої обробки / переробки може виражатися виконанням наступних умов:
   • а. Зміна товарної позиції по ТН ЗЕД на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків, що сталося в результаті обробки / переробки;
   • б. Виконання необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, на території якої ці операції мали місце;
   • в. Правило адвалорної частки, коли вартість використовуваних матеріалів іноземного походження досягає фіксованої процентної частки в ціні кінцевої продукції.
    Основною умовою критерію достатньої обробки / переробки є зміна товарної позиції по ТН ЗЕД на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків. Ця умова застосовується до всіх товарів, за винятком товарів, включених до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце (далі - Перелік) (додаток 1, що є невід'ємною частиною справжніх правил).
    В даний Перелік в якості одного з умов може бути включено правило адвалорної частки як самостійно, так і в поєднанні з виконанням інших необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, викладених у підпункті "б" цього пункту.
    У разі якщо застосовується правило адвалорної частки, вартісні показники розраховуються:
    для матеріалів іноземного походження - за митною вартістю таких матеріалів при їх ввезенні в країну, на території якої здійснюється виробництво кінцевого товару, або за документально підтвердженою ціною їх першого продажу на території країни, в якій здійснюється виробництво кінцевого товару;
    для кінцевого товару - за ціною на умовах франко-завод.
  5. З метою визначення країни походження товарів відповідно до критерію достатньої обробки / переробки матеріали, що походять з держав - учасниць Угоди відповідно до цих Правил, не розглядаються в якості матеріалів іноземного походження і прирівнюються до тим, що відбувається з країни, в якій проведений кінцевий товар.
  6. При визначенні країни походження товарів відповідно до критерію достатньої обробки / переробки допускається використання матеріалів іноземного походження, що мають товарну позицію (на рівні перших чотирьох знаків), однакову з кінцевим товаром, за умови, що їх вартість не перевищує 5% ціни кінцевого товару на умовах франко-завод і такі матеріали є необхідним компонентом при виробництві кінцевого товару (за винятком тих товарів, для яких у Переліку вказані інші умови) при обов'язковому подтв ержденіі виконання цих умов у висновку про походження товару або акті експертизи, виданому уповноваженим органом або іншими організаціями відповідно до національного законодавства держави - учасниці Угоди.
  7. Якщо продукт, походження якого відповідає умовам цих Правил, використовується у виробництві іншого товару, то вимоги до походження, що застосовуються до матеріалів, використаних для виробництва цього продукту, не враховуються при визначенні країни походження товару.
Сертифікат походження товарів загальної форми видаються на російські товари, що експортуються, при експорті в будь-які країни крім країн СНД. Сертифікат заповнюється англійською або російською мовами. Термін застосування сертифіката обмежений 12 місяцями з дати його видачі.

У разі втрати або пошкодження сертифіката про походження товарів загальної форми на письмове прохання Декларанта може видаватися його дублікат який вступає в силу з дати видачі оригіналу термін застосування якого не може бути більше 12 місяців з дати видачі оригіналу.

Сертифікат походження товарів загальної форми може бути виданий після вивезення товару на підставі письмового звернення заявника, для цього заявник додатково надає в торгово-промислову палату митну декларацію з відповідною відміткою митного органу, яка підтверджує фактичне вивезення товару.

Система ТПП РФ є єдиною в Росії організацією, уповноваженою видавати сертифікати і походження товарів загальної форми. 

Процедура отримання сертифікату
   1. Напрямок заявка.
   2. Після попереднього узгодження оформлення договору, в якому обумовлюються порядок і умови роботи, терміни виконання замовлення, оплата та звіт про виконану роботу.
   3. Оплата послуги з видачі сертифіката про походження товарів загальної форми.
   4. Розгляд наданого комплекту документів, необхідного для видачі сертифіката про походження товарів загальної форми.
   5. Підписання акту про надання послуги та видача сертифіката про походження товарів загальної форми.

Якщо розглядати даний сертифікат в контексті продуктів харчування - то пакет документів буде включати в себе:

   1. Нотаріально завірені установчі документи на компанію, яка укладає договір з ТПП і подає заявки на виготовлення сертифікату.
   2. комерційні документи між одержувачем сертифікату та особою, яка придбаває товар.
   3. Документи на придбання товару між вашою компанією і виробником.
   4. Документи на підприємство, яке виготовило товар. (Характеристика підприємства, перелік обладнання, права на приміщення і т.д.)
   5. Відомості про готову продукцію. (Дозвільні документи, технологічна інструкція, технологічні умови, листи на продукцію від виробника із зазначенням дат вироблення, договору поставок і товарні накладні на всі інгредієнти з яких був виготовлений продукт та інше.)
   6. Відомості про склад і етикетки товару.
   7. Документи на перевезення товару. Всі копії повинні бути обов'язково завірені належним чином.

Якщо партія йде по одному контракту і у вас один продавець, один виробник, один імпортер і експортер - то робиться один сертифікат.

Сертифікат робиться на кожну партію товару.

Достовірність виданого сертифіката про походження товару на території Російської Федерації, Ви можете перевірити натиснувши на кнопку Перевірити сертифікат в базі даних

 

Ми завжди готові оформити Сертифікат походження загальної форми в перебігу 1-2 днів.
відправити запит