МЕНЮ

З ініціативи ООН в Женеві 30 вересня 1957 було створено ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажівв силу воно вступило лише 29 січня 1968, діє на території всіх країн Євросоюзу, а також в Казахстані, Азербайджані, Марокко.

У Росії аналогічне йому називається ДОПНВ

Крім ADR перевезення небезпечних вантажів так само регулюється відповідно до Тимчасової інструкції «Про перевезення небезпечних вантажів автотранспортом» міністерства повідомлення.

Крім цього договору в Європі діють такі договори перевезення небезпечних вантажів:
IMDG CODE (International Maritime Dangerous Goods Code) - Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МК МПНВ).
ICAO-TI (Technical Instructions for The Safe Transport of Небезпечні вантажі by AIR) - Інструкції з перевезення небезпечних вантажів авіатранспортом, документ ІКАО 9284.
RID (International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail) - Договір про перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Небезпечні вантажі поділяються на класи і підкласи, згідно ГОСТ 19433-88 і МК МПНВ (міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів). Класифікація їх (віднесення до класу, підкласу, категорії та групі) проводиться в залежності від виду небезпеки. Види небезпек класифікуються за такими ознаками. Вибухонебезпечність, вогненебезпечних, Токсичність (токсичність), Їдкість (корозійної), Радіоактивність, Окислення (властивості сприяють горінню)

Класи небезпеки відповідно до класифікації ADR

Клас 1 - вибухові матеріали і предмети

Вибухові матеріали, які за своїми властивостями можуть вибухати, викликати пожежу з вибуховою дією, а також пристрої, що містять вибухові речовини і засоби підривання, призначені для виробництва піротехнічного ефекту.

Головна небезпека - вибух.

1.1 Вибухові та піротехнічні речовини та вироби з небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охоплює весь вантаж.
1.1 Вибухові та піротехнічні речовини та вироби з небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охоплює весь вантаж.
Вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що не вибухають масою.
1.2 Вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що не вибухають масою.
1.3 Вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що володіють небезпекою загоряння з незначною вибуховою дією або без нього.
1.3 Речовини і вироби, які характеризуються пожежною небезпекою, а також або незначною небезпекою вибуху, або незначною небезпекою розкидання, або тим і іншим, але не характеризуються небезпекою вибуху масою: а) які при горінні виділяють значну кількість променистого тепла, або b) які, спалахуючи одне за іншим, характеризуються незначним вибуховим ефектом чи розкиданням або тим і іншим.
Вибухові та піротехнічні речовини та вироби, які мають незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки у випадку запалення або ініціювання, що не дають руйнування пристроїв і упаковок.
1.4 Речовини і вироби, що представляють лише незначну небезпеку вибуху в разі займання або ініціювання під час перевезення. Ефекти виявляються в основному усередині упаковки, при цьому не очікується викиду осколків значних розмірів або на значну відстань. Зовнішня пожежа не повинна бути причиною миттєвого вибуху майже всього вмісту упаковки.
1.5 Вибухові речовини з небезпекою вибуху масою, які настільки нечутливі, що при транспортуванні ініціювання або перехід від горіння до детонації малоймовірні.
1.5 Речовини дуже низької чутливості, які характеризуються небезпекою вибуху масою, але мають настільки низькою чутливістю, що існує дуже мала ймовірність їх ініціювання або переходу від горіння до детонації при нормальних умовах перевезення. Відповідно до мінімальним вимогам, які ставляться до цих речовин, вони не повинні вибухати при випробуванні на вогнестійкість.
1.6 Вироби, що містять виключно нечутливі до детонації речовини, що не вибухають масою і характеризуються низькою ймовірністю випадкового ініціювання. Головна небезпека - вибух.
1.6 Вироби надзвичайно низької чутливості, що не характеризуються небезпекою вибуху масою. Ці вироби містять тільки украй нечутливі до детонації речовини і характеризуються незначною ймовірністю випадкового ініціювання або поширення взрива.ПРІМЕЧАНІЕ: Небезпека, характерна для виробів підкласу 1.6, обмежується вибухом одного виробу.

Клас 2 - Стислі, зріджені і розчинені під тиском гази

Гази стислі, зріджені охолодженням і розчинені під тиском, що відповідають хоча б одній з таких умов: абсолютний тиск парів при температурі 50С одно або вище 3 кгс / см ЗОО кПа); критична температура нижче 50С; стислі, критична температура яких нижче -10С; зріджені, критична температура яких дорівнює або вище -10С, але нижче 70С; зріджені, критична температура яких дорівнює або вище 70С; розчинені під тиском; зріджені переохолодженням; аерозолі і стислі гази, що потрапляють під дію спеціальних розпоряджень.

Ні головної небезпеки, так як є різні небезпечні властивості.

2.1 Займисті гази
2.1 Займисті гази.
2.2 Чи не займисті і не отруйні гази.
2.2 Чи не займисті і не отруйні гази. Стиснутий газ, рідкий газ, вакуумний газ, стиснений газ в розчині, задушливий газ і окисляє газ. До незаймисту і не отруйного газу (Розділ 2.2) відносять матеріали (суміші), які:
1. Створює тиск в упаковці 280 кПа (40,6 фунтів на кв дюйм) або при температурі 20С (68F), і
2. Не відповідають умовам Розділу 2.1 або 2.3.
2.2 Газоподібний кисень.
2.2 Газоподібний кисень. Ця вимога не є обов'язковою по відношенню до незаймисту газам, якщо кисень знаходиться рідкому або газоподібному стані. Кисень вважається не займистих, якщо він не займається за своїми властивостями. Однак використовується в процесі горіння. Висока концентрація кисню значно збільшує інтенсивність і силу горіння.

2.3 Токсичні, отруйні гази.
2.3 Токсичні, отруйні гази. При всмоктуванні, отруйним газом вважається матеріал, який переходить в газоподібний стан при температурі рівній або менше 20С і тиску 101,3 кПа (точка кипіння матеріалу дорівнює або менше 20С і тиску 101,3 кПа (14,7 фунтів на кв дюйм)), і який:
1. Відноситься до токсичних речовин, які викликають ризик здоров'ю людини при перевезенні, або
2. При відсутності відомостей про ступінь токсичності, вважається токсичним для людини, на підставі результатів аналізу, проведеного на тварин, має значення LC50 для 5000 мл / куб м.

2.4 Легкозаймисті отруйні гази.
2.5 Хімічно нестабільні.
2.6 Хімічно нестабільні отруйні.

Клас 3 - Легко займисті рідини

3.1 Легкозаймисті рідини
Легкозаймисті рідини, суміші рідин, а також рідини, що містять тверді речовини в розчині чи суспензії, які виділяють легкозаймисті пари, що мають температуру спалаху в закритому тиглі 60С і нижче.

Головна небезпека - вогонь.

3.1 Легкозаймисті рідини з низькою температурою спалаху і рідини, що мають температуру спалаху в закритому тиглі нижче мінус 18С або мають температуру спалаху в поєднанні з іншими небезпечними властивостями, крім Легкозаймистість.
3.2 Легкозаймисті рідини з середньою температурою спалаху - рідини з температурою спалаху в закритому тиглі від мінус 18 до плюс 23С.
3.3 Легкозаймисті рідини з високою температурою спалаху - рідини з температурою спалаху від 23 до 60С включно в закритому тиглі.

Клас 4 - Легко займисті тверді речовини

Легкозаймисті речовини і матеріали (окрім класифікованих як вибухові), здатні під час перевезення легко спалахувати від зовнішніх джерел займання, в результаті тертя, поглинання вологи, мимовільних хімічних перетворень, а також при нагріванні.

4.1 Легкозаймисті тверді речовини, здатні легко займатися
4.1 Легкозаймисті тверді речовини, здатні легко займатися від короткочасної дії зовнішніх джерел займання (іскри, полум'я або тертя) і активно горіти. Головна небезпека - вогонь і додаткова небезпека - термічна нестабільність - вибух. Десенсибілізовані вибухові речовини, які можуть викликати вибух в сухому стані і відносяться до Класу 1, а також яким надано назву і транспортний найменування, і які відносяться до класу небезпеки.
Самореактивні речовини, які термічно нестійкі і схильні до екзотермічного розкладання навіть без впливу повітря.
Горючі сухі речовини, які можуть викликати запалення за допомогою тертя, при швидкості горіння більше 2,2 мм (0,087 дюймів) в секунду, або металевий порошок, який може спалахнути і вступити в реакцію на всій поверхні зразка протягом 10 хвилин.
> 4.2 Самозаймисті речовини, які в звичайних умовах транспортування можуть
4.2 Самозаймисті речовини, які в звичайних умовах транспортування можуть мимоволі нагріватися і запалати. Головна небезпека - самозаймання. Самозаймисті речовини - це пірофорні речовини в рідкій або твердій формах, які протягом п'яти (5) хвилин можуть спалахнути після контакту з повітрям або саморазогревающіміся матеріалами, які в свою чергу, схильні до самозаймання.
4.3 Речовини, що виділяють займисті гази
4.3 Речовини, що виділяють займисті гази. Головна небезпека - займисті гази (наприклад, карбід кальцію). Є небезпечним при взаємодії з водою, і може самозапалившись або виділити токсичний газ при показнику 1 л на кілограм матеріалу протягом 1 години.

Клас 5 - речовини, що окислюють

Окислюють речовини і органічні пероксиди, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання і вибух.

5.1 Окислюючі речовини, які самі по собі не горючі, але сприяють легкій займистості інших речовин
5.1 Окислюючі речовини, які самі по собі не горючі, але сприяють легкій займистості інших речовин і виділяють кисень при горінні, тим самим збільшуючи інтенсивність вогню.

Головна небезпека - окислення.

1. Тверді матеріали, Розділ 5.1, які після випробувань відповідно до Правил ООН, мають тривалість горіння менше або рівним 3: 7 тривалості горіння бромата калію / целюлози.
2. Рідкі матеріали, Розділ 5.1, які після випробувань відповідно до Правил ООН, мають здатність до самозаймання або у яких час збільшення тиску від 690 кПа до 2070 кПа менше аналогічного показника 1: 1 азотної кислоти (65 відсотків) / целюлози.
5.2 Органічні пероксиди, які в більшості випадків горючі, можуть діяти як окислюють речовини
5.2 Органічні пероксиди, які в більшості випадків горючі, можуть діяти як окислюють речовини і небезпечно взаємодіяти з іншими речовинами. Багато з них легко спалахують і чутливі до удару і тертя.

Головна небезпека - термічна нестабільність, тобто при нагріванні можуть вибухнути.

Органічна перекис (Розділ 5.2) включає в себе: будь-які вуглецеві сполуки, що містять кисень (О) з двухвалентной зв'язком -О-О-, а також є продуктами вуглецевих сполук, в структурі яких один або кілька атомів водню заміщаються органічними радикалами, до тих пір поки не виконаються наступні умови:
1. Матеріали відносяться до вибухових речовин, згідно з підрозділом С;
2. Перевезення матеріалів заборонена згідно 49CFR 172.101 або 49CFR 173.21;
3. Помічник адміністратора по вибухонебезпечних речовин прийняв рішення, що матеріал не відноситься до небезпечних, згідно з Розділом 5.2; або
4. Виконується одне з наступних умов:
1. Для матеріалів, що містять більше 1,0 відсотка перекису водню, вміст кисню, згідно з розрахунками в параграфі (a) (4) (ii), становить менше 1,0 відсотка, або
2. Для матеріалів, що містять більше 1,0 відсотка, але не більше 7,0 відсотків перекису водню

Клас 6 - Отруйні речовини

Отруйні та інфекційні речовини, здатні викликати смерть, отруєння або захворювання при попаданні всередину організму або при зіткненні зі шкірою і слизовою оболонкою.

Речовини, які можуть спричинити смерть або серйозну травму або завдати шкоди людині при проковтуванні, вдиханні або контакті зі шкірою.
6.1 Отруйні (токсичні) речовини, здатні викликати отруєння при вдиханні (парів, пилу), попаданні всередину або контакті зі шкірою. Головна небезпека - отруйність.
6.2 Речовини та матеріали, що містять хвороботворні мікроорганізми, які можуть спричинити захворювання людей або тварин
6.2 Речовини і матеріали, що містять хвороботворні мікроорганізми, небезпечні для людей і тварин. Головна небезпека - інфекція.

6.2.1 Визначення

6.2.1.1 Інфекційні речовини можуть містити патогенні мікроорганізми. До патогенних мікроорганізмів відносяться (бактерії, віруси, рикетсії, паразити та інші) такі речовини, як пріони, які можуть привести до захворювання людей або тварин.

Примітка: токсини, які виділяють рослини, джерела бактерій, які не містять інфекційних або токсичних речовин, які в свою чергу відсутні в заражених речовинах, відносять до UN3172 класифікації в Розділі 6.1.

6.2.1.2 Біологічні продукти - продукти, отримані з живих організмів, які вироблені та поширені відповідно до вимог відповідних органів, і на які відповідають умовам ліцензування і призначені для лікування або встановлення діагнозу як для людей, так і для тварин експериментальним або розрахунковим способом. До біологічних продуктів відносять готові продукти або напівфабрикати, наприклад, вакцини.

6.2.1.3 Вирощування бактерій - результат діяльності патогенів. Дане визначення не відноситься до зразків, зазначених в п.3.6.2.1.4.

6.2.1.4 До зразків, узятих у людей або тварин відносять екськрети, секрети, кров та інші компоненти, зразки тканини і тканинна рідина, а також частини тіла, доставлені для проведення досліджень, діагнозу, лікування та запобігання захворювань.

6.2.1.5 Медичні або клінічні відходи - відходи, отримані в результаті проведення медичного лікування тварин або людей, а також біо-досліджень.

6.2.2 Класифікація інфекційних речовин

6.2.2.1 Інфекційні речовини вказані в Розділі 6.2 і мають номери UN2814, UN2900, UN 3291 або UN3373 відповідно.

6.2.2.2 Інфекційні речовини поділені на наступні категорії.

6.2.2.2.1 Категорія А:

Інфекційні речовини, які перевозяться такому вигляді, який в разі вибуху, може привести до інвалідності, може викликати загрозу життю або привести до фатального результату людей і тварин. До таких речовин відносяться речовини в таблиці 3.6.D.

Примітка: причиною вибуху може з'явитися вихід інфекційної речовини назовні з захисною упаковки в результаті фізичного контакту з тваринами або людьми.

(А) Інфекційним речовин, які відповідають даним ознаками і несуть загрозу життя тварин або людей, слід привласнити номер UN 2814. Інфекційних речовин, які можуть викликати захворювання у тварин, слід привласнити номер UN 2900.

(Б) Процедура присвоєння номерів UN 2814 або UN 2900 повинна ґрунтуватися на даних історії хвороби і симптоми, ендемічних проявах або рішенні експертів щодо причин захворювання.

Примітки:

1. Транспортне найменування UN 2814 використовується для інфекційних речовин, які несуть загрозу для життя людей. Транспортне найменування UN 2900 використовується для інфекційних речовин, які несуть загрозу для життя тварин.

2. Таблиця є неповною. Інфекційні речовини, в тому числі знову з'явилися або потенційні патогени, які не вказані в таблиці, проте відповідають критеріям, відносяться до категорії А. Крім того, ті речовини, щодо яких є сумніви, відносять до категорії А.

3. У списку, до мікроорганізмів, назви яких написано на італійській мові, відносять бактерії, мікоплазма, рикетсії або грибки.

 • Збудник сибірської виразки (поширення)
 • інфекційні речовини
 • Збудник бруцельозу великої рогатої худоби (розведення)
 • Збудник бруцельозу дрібної рогатої худоби (розведення)
 • Збудник бруцельозу свиней (розведення)
 • Поліморфна бактерія - сап (розведення)
 • Рухома паличкоподібна бактерія (розведення)
 • Пситтакоз - пташиний штам (розведення)
 • Клострідіум ботулінум (розведення)
 • Патогенний паразитичний грибок (розведення)
 • Збудник лихоманки (розведення)
 • Вірус конго-кримської геморагічної лихоманки
 • Вірус денге (розведення)
 • Східний енцефаліт коней (розведення)
 • Кишкова паличка, веротоксин (розведення)
 • вірус Ебола
 • вірус Флоксал
 • дрібна грамнегативна паличка (розведення)
 • вірус Гуанаріто
 • вірус Хантаан
 • Хантавірус з синдромом ниркової недостатності
 • вірус Хендра
 • вірус Гепатит Б (розведення)
 • вірус лишай Б (розведення)
 • ВІЛ (розведення)
 • високо патогенний пташиний грип (розведення)
 • японський енцефаліт (розведення)
 • вірус Хунін
 • кіасанурская лихоманка
 • вірус Ласса
 • болівійська лихоманка
 • марбурзька хвороба
 • віспа мавп
 • туберкульозна бацила (розведення)
 • вірус Ніпах
 • Омськагеморагічна лихоманка
 • вірус поліомієліту (розведення)
 • вірус сказу
 • збудник епідемічного висипного тифу (розведення)
 • збудник плямистої лихоманки (розведення)
 • вірус Ріфт-Валлі
 • Кліщовий енцефаліт (розведення)
 • вірус Сабіа
 • дизентерійна паличка, тип 1 (розведення)
 • вірус кліщового енцефаліту (розведення)
 • вірус натуральної віспи
 • венесуельський енцефаліт коней
 • Вірус Західного Нілу (розведення)
 • вірус жовтої лихоманки (розведення)
 • збудник бубонної чуми (розведення)
 • вірус африканської лихоманки свиней (розведення)
 • велогенний вірус ньюкаслської хвороби, тип 1 (розведення)
 • класична чума свиней (розведення)
 • вірус ящура (розведення)
 • вірус віспи кіз (розведення)
 • нодулярний дерматоз (розведення)
 • контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби (розведення)
 • Чума дрібних жуйних тварин (розведення)
 • вірус чуми (розведення)
 • овеча віспа (розведення)
 • везикулярна хвороба свиней (розведення)
 • вірус везикулярного стоматиту (розведення)

6.2.2.2.2 Категорія Б:

Інфекційні речовини, які відповідають критеріям Категорії А. Інфекційним речовин Категорії Б слід привласнити номер UN 3373.

Примітка: транспортний найменування речовини під номером UN 3373 - оцінка зразків або клінічних зразків Категорії Б. 01 січня 2007 року використання транспортного найменування зразків і клінічних зразків буде заборонено.

6.2.2.3 Винятки

6.2.2.3.1 Матеріали, які не містять інфекційні речовини або речовини, при яких імовірність захворювання у людей і тварин не регламентується Правилами, до тих пір, поки ці речовини не будуть відповідати критеріям іншої категорії.

6.2.2.3.2 Речовини, що містять мікроорганізми, що не не є патогенними для людей і тварин, не регламентується Правилами, до тих пір, поки ці речовини не будуть відповідати критеріям іншої категорії.

6.2.2.3.3 Речовини у вигляді, при якому дія патогенних було нейтралізовано, наприклад, якщо виключається ймовірність ризику для здоров'я, не регламентується Правилами, до тих пір, поки ці речовини не будуть відповідати критеріям іншої категорії.

6.2.2.3.4 Екологічні зразки (харчові продукти та зразки води), які виключають ймовірність зараження, не регламентується Правилами, до тих пір, поки ці речовини не будуть відповідати критеріям іншої категорії.

6.2.2.3.5 Зразки висохлих плям крові, отриманих шляхом впливу поглинає матеріалу на краплі крові або проведення тесту для відбору крові або компонентів крові, які були взяті для переливання або підготовки препаратів крові для переливання і трансплантації, а також зразки тканини або органів для трансплантації, не регламентується Правилами .

6.2.2.3.6 Проби, взяті у пацієнтів, для яких є мінімальна ймовірність вмісту патогенів, не регламентується Правилами, якщо проби, які постачаються, яка запобігає витоку, і на якій написано "Зразки проб, узятих у людей" або "" Зразки проб, узятих у тварин ". Упаковка повинна відповідати наступним критеріям:

(А) Упаковка повинна містити три компоненти:

(І) герметичну первинну упаковку (упаковки);

(Іі) герметичну вторинну упаковку; і

(Ііі) зовнішню упаковку відповідної міцності в залежності від маси та використання, а також принаймні з одним покриттям розмірами 100 мм х 100 мм;

(Б) для рідин - поглинаючий матеріал для поглинання всього вмісту повинен бути

розміщений між первинною і вторинною упаковками для того, щоб (в процесі транспортування) будь-який витік рідкого речовини не потрапила на зовнішню упаковку і не пошкодила захисного матеріалу;

(В) Тендітні речовини поміщаються у вторинну упаковку, при цьому кожна речовина обмотується окремо для уникнення контакту з іншими речовинами.

ПРИМІТКА: При виявленні патогенів в зразках пацієнтів, необхідно провести експертну оцінку для визначення, чи входить ця речовина в список виключень. Така оцінка проводиться на основі даних історії хвороби і симптоми, ендемічних проявах або рішенні експертів щодо причин захворювання.

До зразків проб, які можуть бути перевозитися, відносяться аналізи крові, сечі для відстеження рівня холестерину, глюкози, показників гормонів або простатичного специфічного антигену; аналізи, які вимагають оцінки, наприклад, робота серця, печінки або нирок пацієнтів, у яких відсутні інфекційні захворювання, або клінічна апробація лікарського засобу; з метою проведення страхування і найму - на наявність наркотичних препаратів і алкоголю; тест на вагітність; біопсія на захворювання раку; і виявлення антитіл в організмі людей і тварин.

6.2.3 Біологічні продукти

6.2.3.1 В рамках Правил, біологічні продукти діляться на наступні групи:

(А) продукти, які були виготовлені і упаковані відповідно до певних вимог і перевозяться для остаточної упаковки або продажу, а також використання в цілях лікування. Речовини цієї групи не регламентується Правилами.

(Б) продукти, не включені в даний параграф (а) і які можуть містити інфекційні речовини і відповідати критеріям Категорії А або Категорії Б. Речовинам даної групи слід привласнити номера UN2814, UN2900 або UN3373.

Примітка: деякі ліцензовані біологічні продукти можуть нести біологічну небезпеку лише в деяких країнах. У цьому випадку, компетентні органи можуть зажадати, щоб біологічні продукти відповідали місцевим вимогам, які встановлені для інфекційних речовин або накласти на ці продукти додаткові обмеження.

6.2.4 Генетично модифіковані мікроорганізми й організми

6.2.4.1 Генетично модифіковані мікроорганізми, які не відповідають визначенню інфекційних речовин, повинні класифікуватися згідно з умовами підрозділу 3.9.

6.2.5 Медичні або клінічні відходи

6.2.5.1 Медичним або клінічним відходів Категорії А, які потенційно інфікованим речовини, слід привласнити номера UN2814 або UN2900. Медичним або клінічним відходів Категорії Б, які потенційно інфікованим речовини, слід привласнити номер UN3291.

6.2.5.2 Медичним або клінічним відходів, ймовірність вмісту інфекційних речовин в яких низька, слід привласнити номер UN3291. Примітка: Транспортне найменування для UN3291 - клінічні відходи, невизначені, або (біо) медичні відходи, нормовані медичні відходи.

6.2.5.3 Знезаражені медичні або клінічні відходи, які раніше містили інфекційні речовини, не регламентується Правилами, до тих пір, поки ці речовини не будуть відповідати критеріям іншої категорії.

6.2.6 Інфіковані тварини

6.2.6.1 Навмисне інфікованих тварин, в організмі яких можу перебувати інфекційні речовини, перевозити повітряним транспортом забороняється, до тих пір поки інфекційні речовини не будуть перевезені іншими засобами. Інфіковані тварини можуть перевозитися тільки на умовах, встановлених компетентними органами.

6.2.6.2 В іншому випадку, використання тварин з інфекційними речовинами заборонено.

6.2.6.3 Останкам тварин, уражені патогенами Категорії А, слід привласнити номери UN 2814 або UN 2900. Останки тварин, уражені патогенами Категорії Б, слід перевозити згідно вимог, встановлених компетентними органами.

6.2.7 проб, узятих у пацієнтів, слід привласнити номери UN 2814, UN 2900 або UN 3373, якщо тільки проби не підпадають під умови п.3.6.2.2.3.

Клас 7 - Радіоактивні матеріали

7. радіоактивні речовини
7. Радіоактивні речовини з питомою активністю понад 70 кБк / кг. Головна небезпека - сильне радіоактивне випромінювання.

На упаковці має бути прикріплений ярлик РАДІОАКТИВНИЙ жовтого кольору (LSA III). На деяких радіоактивних речовинах "спеціального призначення" з низькою питомою активністю, відсутній ярлик, проте, на упаковці таких речовин необхідно написати РАДІОАКТИВНИЙ.

Закритий транспортний засіб означає транспортний засіб або транспортний засіб, оснащене надійно прикріплених зовнішньою оболонкою, яка обмежує доступ сторонніх осіб до вантажного простору, який містить клас 7 (радіоактивні) матеріали.

Система захисної оболонки пакувальних комплектів, призначених для утримання радіоактивного вмісту під час перевезення.

Засоби перевезення:

1. Для перевезення автомобільними дорогами або залізничних коліях: будь-який транспортний засіб чи великий вантажний контейнер;

2. Для перевезення водним транспортом: будь-яке судно або вантажний відсік, перегородка або огороджена ділянка на палубі судна, в тому числі будь-який транспортний засіб на борту судна; і

3. Для перевезення повітряним шляхом, будь-яке повітряне транспортний засіб.

Дизайн означає опис особливого 7 класу небезпеки (радіоактивні) матеріали, упаковки, або LSA-III, що дозволяє цим елементам повинні бути повністю визначеними. Це опис може включати специфікації, технічні креслення, звіти, що показують відповідність нормативним вимогам, а також іншої документації.

У свою чергу, вантажовідправник хоче отримати готовий результат і не турбуватися про те, хто буде займатися фрахтом. Пріоритет - отримати якісну послугу за прийнятну плату. Тому, перед тим, як відправити вантаж, вантажовідправник повинен потурбуватися про правильний вибір організатора перевезення. Однак, щоб вибрати грамотного і відповідального фахівця, необхідно витратити час.

Діляться матеріали - плутоній-238, плутоній-239, плутоній-241, уран-233, уран-235, або будь-яка комбінація цих радіонуклідов.Определеніе не застосовується до неопромінених природного урану і збідненого урану і також такому, який був опромінений в реакторах на теплових нейтронах.

Подільний матеріал означає будь-який вантаж, який містить один або кілька пакетів, які були відзначені відповідно до 49 CFR 173,457, індексами і контролем ядерної критичності більш ніж 10.

Вантажний контейнер означає багаторазовий контейнер, який має обсяг 1,81 кубічних метрів (64 кубічних футів) або більше, розроблених і побудованих для забезпечення його підйому під час транспортування. Малий вантажний контейнер є той, який має або зовнішній розмір менше, ніж 1,5 метра (4,9 футів) або внутрішній об'єм не більше 3,0 кубічних метрів (106 кубічних футів). Всі інші вантажні контейнери визначені як великі вантажні контейнери.

Розрахунок кількості упаковок, які можливо розмістити в контейнері або вантажівці. Калькулятор завантаження доступний для безкоштовного користування нашим відвідувачам.

1. перевищує в 3000 раз обсягу А1 радіонуклідів згідно 49CFR 173.435 для Класу 7 (радіоактивні речовини);

2. перевищує в 3000 раз обсягу А2 радіонуклідів згідно 49CFR 173.435 для Класу 7 (радіоактивні речовини); або

3. 1000 ТБК (27000 Кі), в залежності від того, яка величина є найменшою.

Обмежена кількість класу 7 (радіоактивні) матеріали означає кількість класу 7 (радіоактивні) матеріали, що не перевищує меж зазначених в 49 CFR 173,425 і з дотриманням вимог, зазначених в 49 CFR 173,421.

Низька питома активність (НУА) означає клас 7 (радіоактивні) матеріали з обмеженого використання, що задовольняє опису і обмеженням, встановленим нижче. Захисні матеріали, що оточують матеріал LSA не можуть враховуватися при визначенні середньої питомої активності вмісту упаковки.

Клас 8 - корозійні речовини

8.Едкіе і корозійні речовини
Їдкі і корозійні речовини, які викликають пошкодження шкіри, ураження слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів і пошкодження транспортних засобів, споруд або вантажів, а також можуть викликати пожежу при взаємодії з органічними матеріалами або деякими хімічними речовинами.

8.1 Кислоти.
8.2 Луги.
8.3 Різні їдкі і корозійні речовини. Головна небезпека - їдкість (корозійної).

Клас 9 - Інші небезпечні речовини

Речовини з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, що не віднесені до жодного з попередніх класів, але вимагають застосування до них певних правил перевезення і зберігання.

В цьому класі немає домінуючої головної небезпеки (наприклад: пластик, який при згорянні виділяє сильна отрута - діоксин).

9.1 Тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які за своїми властивостями не відносяться до 3 і 4-му класах
9.1 Тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які за своїми властивостями не відносяться до 3 і 4-му класах, але за певних умов можуть бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалаху від + 60 ° C до + 100 ° C в закритій посудині, волокна і інші аналогічні матеріали).
9.2 Речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.
9.2 Речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.

Упаковка небезпечного вантажу

Згідно ADR всі небезпечні вантажі повинні мати певну групу упаковки. Група упаковки характеризує ступінь небезпечності перевезеного вантажу. Вони діляться на три групи:

I - дуже небезпечний вантаж.
II - просто небезпечний вантаж.
III - незначно небезпечний вантаж.
Особливість небезпеки класу 3 - це здатність випаровуватися. Закриті упаковки усувають освіту і витік парів. У 3-го класу можуть бути одна головна небезпека і максимально 2 додаткові небезпеки.

Клас 1. Головна небезпека.
Клас 2. Головна небезпека + отруйність.
Клас 3. Головна небезпека + корозійної.
Клас 4. Головна небезпека + отруйність + корозійної.
Клас 4.1 - група упаковки - II або III. Приблизно 5% цих речовин мають додаткову небезпеку - термічна нестабільність - можливість вибуху (сірка, целюлоза).
Клас 4.2 - група упаковки - I, II, III.
Клас 4.3 - група упаковки - I, II, III.
Клас 5.1 - група упаковки - I, II, III (мінеральні добрива, пероксид водню).
Клас 5.2 - груп упаковок не має (сировину хім.заводов).
Клас 6.1 - групи упаковок - I, II, III. Має багато додаткових небезпек (синильна кислота, миш'як, речовини які містять ртуть і т. Д.).
Клас 6.2 - не має груп упаковок.
Клас 8 - групи упаковок - I, II, III. Має багато додаткових небезпек.
Клас 9 - групи упаковок - II, III. (Пил азбесту - канцероген, речовини при горінні яких виділяються діоксиди, також канцерогени, не розкладаються протягом 20 років).

Особливість класу 2 в тому, що він не має головної небезпеки і не має груп упаковок. Має наступні особливі небезпечні властивості і їх спеціальні позначення:

А - задушливі -Створіть брак кисню для дихання в закритих приміщеннях (інертні гази).
Про - окислюють, тобто сприяють горінню (кисень).
F - пожежонебезпечна (пропан).
Т - отруйні.
Далі два і більше небезпечних властивості одночасно.
ТF - отруйні + воспламеняющие.
TC - отруйні + їдкі (корозійні).
TO - отруйні + окислюють.
TFC - отруйні + займисті + їдкі.
TOC - отруйні + окислюють (сприяють горінню) + їдкі (корозійні).

Група упаковки не призначається для наступних класів:

 • 1. Вибухові речовини і вироби
 • 2. гази
 • 4.1 Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини і тверді десенсибілізовані вибухові речовини - для твердих десенсибілізованих вибухових речовин
 • 5.2 Органічні пероксиди
 • 6.2 Інфекційні речовини
 • 7 Радіоактивні матеріали

ВИДИ упаковок І ЇХ МАРКИРОВКА

Упаковку небезпечного вантажу вибирає вантажовідправник. Подвійна упаковка застосовується неразбіраемая. Якщо упаковку можна розбирати, то це комбінована упаковка. Часто застосовуються IBC (Intermmediate Bulk Контейнер) - контейнер середньої вантажопідйомності до 3000 літрів. Такі контейнери вважаються упаковками. Необхідно перевіряти маркування вантажу. Обов'язковий знак небезпеки. Він являє собою ромб з довжиною ребра не більше 100 мм. Обов'язково розташування всіх знаків небезпеки на одній стороні упаковки.

Надійність упаковки позначається латинськими буквами X, Y, Z. Обов'язково порівнювати групу упаковки і надійність упаковки.

 • X - дуже надійна. Групи упаковок I, II, III.
 • Y - просто надійна. Групи упаковок II і III.
 • Z - задовільною надійності. Група упаковки тільки III. 
Дізнатися якомога перевезти небезпечний вантаж і скільки це буде коштувати, Ви можете просто натиснувши на кнопку.
відправити запит