МЕНЮ

Перелік відповідності класифікатора видів податків, зборів та інших платежів, справляння яких покладено на митні органи, кодами бюджетної класифікації

Найменування виду платежу Застосування платежів вид платежів Код виду платежу Код бюджетної класифікації
1 Митні збори за митні операції (За митне оформлення товарів, за митне декларування товарів, за митні операції) Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Митні збори за митне супровід Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 ввізне мито (Інші мита, податки і збори, що мають еквівалентну дію), обов'язок по сплаті якої виникла з 1 вересня 2010 року Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 ввізне мито, Обов'язок по сплаті якої виникла до 1 вересня 2010 року Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Спеціальне мито, встановлена ​​відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Антидемпінгове мито, встановлена ​​відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Компенсаційне мито, встановлена ​​відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Тригерна захисна міра, який застосовується згідно з Угодою про вільну торгівлю між Євразійським економічним союзом і його державами-членами, з одного боку, і Соціалістичною Республікою В'єтнам, з іншого боку, від 29 травня 2015 року Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Попередня спеціальне мито Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Попереднє антидемпінгове мито Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Попередня компенсаційне мито Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Спеціальне мито, що сплачується в порядку, встановленому для стягнення відповідних попередніх видів мита Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Антидемпінгове мито, що сплачується в порядку, встановленому для стягнення відповідних попередніх видів мита Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Компенсаційне мито, що сплачується в порядку, встановленому для стягнення відповідних попередніх видів мита Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Податок на додану вартість Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Мита, податки за єдиною ставкою щодо товарів для особистого користування Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Сукупний митний платіж щодо товарів для особистого користування Платежі, що застосовуються на всій території ЄАЕС 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Митні збори за зберігання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Вивізне мито на нафту сиру, що вивозиться за межі митної території ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Вивізне мито на нафту сиру, за винятком нафти, що вивозиться за межі митної території ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Вивізне мито на газ природний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Вивізне мито на товари, вироблені з нафти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Вивізне мито на товари, щодо яких не встановлено окремого код виду вивізного мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Вивізне мито на нафту сиру, що вивозиться з території Російської Федерації через територію Республіки Білорусь трубопровідним транспортом, в рамках окремих угод Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Вивізні митні збори 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 акциз на етиловий спирт з харчової сировини (за винятком дистилятів винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, Віскова) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Акциз на спиртовмісну продукцію Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Акциз на тютюн люльковий, курильний, жувальний, смоктальний, нюхальний, кальянний (за винятком тютюну, що використовується як сировина для виробництва тютюнової продукції) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Акциз на бензин автомобільний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Акциз на прямогонний бензин Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна до 67,5 кВт (90 л.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Акциз на дизельне паливо Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Акциз на моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Акциз на вина, фруктові вина (за винятком ігристих вин (шампанських), винні напої, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і ( або) фруктового дистиляту Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Акциз на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту до 0,5 відсотка включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Акциз на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків (за винятком пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного або іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Акциз на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту до 9 відсотків включно (за винятком пива, напоїв, що виготовляються на основі пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), сидру, Пуаре, медовухи, винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Акциз на дистиляти винний, виноградний, плодовий, коньячний, кальвадосний, Віскова Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Акциз на етиловий спирт з нехарчової сировини Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Акциз на сидр, Пуаре, медовуху Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 67,5 кВт (90 к.с.) і до 112,5 кВт (150 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Акциз на мотоцикли з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Акциз на ігристі вина (шампанські) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Акциз на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 0,5 відсотка і до 8,6 відсотка включно, напої, що виготовляються на основі пива Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Акциз на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 8,6 відсотка Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Акциз на сигари Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Акциз на сигарили (сігаріти), біді, кретек Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Акциз на сигарети, цигарки Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Акциз на середні дистиляти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Акциз на електронні системи доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Акциз на рідини для електронних систем доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Акциз на тютюн (тютюнові вироби), призначений для споживання шляхом нагрівання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) і до 147кВт (200 к.с) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 147кВт (200 к.с) і до 220 кВт (300 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 220 кВт (300 к.с.) і до 294 кВт (400 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 294 кВт (400 к.с.) і до 367 кВт (500 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Акциз на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 367 кВт (500 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ акцизи 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Кошти від реалізації конфіскатів в частині реалізації матеріальних запасів за вказаною майну Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Кошти від реалізації товарів, затриманих митними органами, в розмірі обчислених на день затримання цих товарів ввізних митних зборів, податків, які підлягали б сплаті при приміщенні затриманих товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Штрафи, за винятком штрафів за порушення валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, які призначаються митними органами, і штрафів за порушення законодавства Російської Федерації про основи конституційного ладу Російської Федерації, про державну владу Російської Федерації, про державну службу Російської Федерації, про вибори і референдумах Російської Федерації, про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Штрафи за порушення валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, які призначаються митними органами Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Штрафи за порушення законодавства Російської Федерації про основи конституційного ладу Російської Федерації, про державну владу Російської Федерації, про державну службу Російської Федерації, про вибори і референдуми Російської Федерації, про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової та адміністративної відповідальності Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Кошти, отримані в результаті застосування заходів кримінальної відповідальності у справах, порушених митними органами Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Засоби і штрафи 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи
65 Інші доходи від надання платних послуг одержувачами коштів і компенсації витрат Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Інші неподаткові доходи Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Авансові платежі в рахунок майбутніх митних та інших платежів Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, за винятком такого забезпечення, внесеного грошовою заставою Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9080
69 Грошова застава, внесена в якості забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості митного представника Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості митного перевізника Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості власника складу тимчасового зберігання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості власника митного складу Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості власника магазину безмитної торгівлі Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Забезпечення виконання обов'язків уповноваженого економічного оператора Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості власника вільного складу Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості митного представника і митного перевізника Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості митного представника, і забезпечення виконання обов'язків уповноваженого економічного оператора Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості митного перевізника, і забезпечення виконання обов'язків уповноваженого економічного оператора Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Забезпечення виконання обов'язків юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері митної справи в якості митного представника і митного перевізника, і забезпечення виконання обов'язків уповноваженого економічного оператора Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Грошова застава, внесена в якості забезпечення виконання зобов'язань організації про використання придбаних акцизних марок, за якими зобов'язання організації не виконано Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Кошти, що сплачуються імпортерами митним органам за видачу акцизних марок Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Утилізаційний збір, який сплачується за колісні транспортні засоби (Шасі) і причепи до них, що ввозяться в Російську Федерацію, крім колісних транспортних засобів (шасі) і причепів до них, що ввозяться з території Республіки Білорусь Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Утилізаційний збір, який сплачується за колісні транспортні засоби (шасі) і причепи до них, що ввозяться в Російську Федерацію з території Республіки Білорусь Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Державне мито за прийняття попередніх рішень щодо класифікації товарів за єдиною Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Утилізаційний збір, який сплачується за самохідні машини і причепи до них, що ввозяться в Російську Федерацію, крім самохідних машин і причепів до них, що ввозяться з території Республіки Білорусь Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Утилізаційний збір, який сплачується за самохідні машини і причепи до них, що ввозяться в Російську Федерацію з території Республіки Білорусь Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Інші види платежів, справляння яких покладено на митні органи 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Пені за прострочення сплати митних зборів за митні операції (за митне оформлення товарів, за митне декларування товарів, За митні операції) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Пені за прострочення сплати митних зборів за митне супровід Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Пені за прострочення сплати ввізного мита (інших мит, податків і зборів, що мають еквівалентну дію), обов'язок по сплаті якої виникла з 1 вересня 2010 року Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Пені за прострочення сплати ввізного мита, обов'язок зі сплати якої виникла до 1 вересня 2010 року Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Пені за прострочення сплати спеціального мита, встановленої відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Пені за прострочення сплати антидемпінгового мита, встановленого відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Пені за прострочення сплати компенсаційного мита, встановленої відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Пені за прострочення сплати податку на додану вартість Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Пені за прострочення сплати митних зборів, податків за єдиною ставкою щодо товарів для особистого користування Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Пені за прострочення сплати сукупного митного платежу щодо товарів для особистого користування Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Пені за прострочення сплати митних зборів за зберігання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Пені за прострочення сплати спеціального мита, встановленої відповідно до законодавства Російської Федерації Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Пені за прострочення сплати антидемпінгового мита, встановленого відповідно до законодавства Російської Федерації Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Пені за прострочення сплати компенсаційного мита, встановленої відповідно до законодавства Російської Федерації Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Пені за прострочення сплати попередньої спеціального мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Пені за прострочення сплати попереднього антидемпінгового мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Пені за прострочення сплати попередньої компенсаційного мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Пені за прострочення сплати спеціального мита, що сплачується в порядку, встановленому для стягнення відповідних попередніх видів мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Пені за прострочення сплати антидемпінгового мита, що сплачується в порядку, встановленому для стягнення відповідних попередніх видів мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Пені за прострочення сплати компенсаційного мита, що сплачується в порядку, встановленому для стягнення відповідних попередніх видів мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Пені за прострочення сплати вивізного мита на нафту сиру, що вивозиться за межі митної території ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Пені за прострочення сплати вивізного мита на нафту сиру, за винятком нафти, що вивозиться за межі митної території ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Пені за прострочення сплати вивізного мита на газ природний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Пені за прострочення сплати вивізного мита на товари, вироблені з нафти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Пені за прострочення сплати вивізного мита на товари, щодо яких не встановлено окремого код виду вивізного мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Пені за прострочення сплати вивізного мита на нафту сиру, що вивозиться з території Російської Федерації через територію Республіки Білорусь трубопровідним транспортом, в рамках окремих угод Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Пені за прострочення сплати акцизу на етиловий спирт з харчової сировини (за винятком дистилятів винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, Віскова) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Пені за прострочення сплати акцизу на спиртовмісну продукцію Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Пені за прострочення сплати акцизу на тютюн люльковий, курильний, жувальний, смоктальний, нюхальний, кальянний (за винятком тютюну, що використовується як сировина для виробництва тютюнової продукції) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Пені за прострочення сплати акцизу на бензин автомобільний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Пені за прострочення сплати акцизу на прямогонний бензин Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна до 67,5 кВт (90 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Пені за прострочення сплати акцизу на дизельне паливо Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Пені за прострочення сплати акцизу на моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Пені за прострочення сплати акцизу на вина, фруктові вина (за винятком ігристих вин (шампанських), винні напої, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Пені за прострочення сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту до 0,5 відсотка включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Пені за прострочення сплати акцизу на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків (за винятком пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або ) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Пені за прострочення сплати акцизу на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту до 9 відсотків включно (за винятком пива, напоїв, що виготовляються на основі пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), сидру, Пуаре, медовухи, винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Пені за прострочення сплати акцизу на дистиляти винний, виноградний, плодовий, коньячний, кальвадосний, Віскова Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Пені за прострочення сплати акцизу на етиловий спирт з нехарчової сировини Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Пені за прострочення сплати акцизу на сидр, Пуаре, медовуху Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 67,5 кВт (90 к.с.) і до 112,5 кВт (150 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Пені за прострочення сплати акцизу на мотоцикли з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Пені за прострочення сплати акцизу на ігристі вина (шампанські) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Пені за прострочення сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 0,5 відсотка і до 8,6 відсотка включно, напої, що виготовляються на основі пива Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Пені за прострочення сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 8,6 відсотка Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Пені за прострочення сплати акцизу на сигари Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Пені за прострочення сплати акцизу на сигарили (сігаріти), біді, кретек Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Пені за прострочення сплати акцизу на сигарети, цигарки Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Пені за прострочення сплати акцизу на середні дистиляти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Пені за прострочення сплати акцизу на електронні системи доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Пені за прострочення сплати акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Пені за прострочення сплати акцизу на тютюн (тютюнові вироби), призначений для споживання шляхом нагрівання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) і до 147кВт (200 к.с) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 147кВт (200 к.с) і до 220 кВт (300 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 220 кВт (300 к.с.) і до 294 кВт (400 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 294 кВт (400 к.с.) і до 367 кВт (500 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Пені за прострочення сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 367 кВт (500 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Пені за прострочення сплати утилізаційного збору, що сплачується за колісні транспортні засоби (шасі) і причепи до них, що ввозяться в Російську Федерацію, крім колісних транспортних засобів (шасі) і причепів до них, що ввозяться з території Республіки Білорусь Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Пені за прострочення сплати утилізаційного збору, що сплачується за колісні транспортні засоби (шасі) і причепи до них, що ввозяться в Російську Федерацію з території Республіки Білорусь Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ пені 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Відсотки за відстрочку сплати ввізного мита, обов'язок зі сплати якої виникла з 1 вересня 2010 року Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Відсотки за відстрочку сплати ввізного мита, обов'язок зі сплати якої виникла до 1 вересня 2010 року Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати спеціального мита, Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 встановленої відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу
152 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати антидемпінгового мита, встановленого відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати компенсаційного мита, встановленої відповідно до Протоколу про застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн (додаток № 8 до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати вивізного мита на нафту сиру, що вивозиться за межі митної території ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати вивізного мита на нафту сиру, за винятком нафти, що вивозиться за межі митної території ЄАЕС Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати вивізного мита на газ природний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати вивізного мита на товари, вироблені з нафти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати вивізного мита на товари, щодо яких не встановлено окремого код виду вивізного мита Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Відсотки як якби надавалася відстрочка сплати вивізного мита на нафту сиру, що вивозиться з території Російської Федерації через територію Республіки Білорусь трубопровідним транспортом, в рамках окремих угод Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на етиловий спирт з харчової сировини (за винятком дистилятів винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, Віскова) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на спиртовмісну продукцію Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на тютюн люльковий, курильний, жувальний, смоктальний, нюхальний, кальянний (за винятком тютюну, що використовується як сировина для виробництва тютюнової продукції) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на бензин автомобільний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на прямогонний бензин Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна до 67,5 кВт (90 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на дизельне паливо Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на вина, фруктові вина (за винятком ігристих вин (шампанських), винні напої, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту до 0,5 відсотка включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків (за винятком пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або ) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту до 9 відсотків включно (за винятком пива, напоїв, що виготовляються на основі пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), сидру, Пуаре, медовухи, винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на дистиляти винний, виноградний, плодовий, коньячний, кальвадосний, Віскова Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на етиловий спирт з нехарчової сировини Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на сидр, Пуаре, медовуху Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 67,5 кВт (90 к.с.) і до 112,5 кВт (150 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на мотоцикли з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на ігристі вина (шампанські) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 0,5 відсотка і до 8,6 відсотка включно, напої, що виготовляються на основі пива Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 8,6 відсотка Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на сигари Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на сигарили (сігаріти), біді, кретек Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на сигарети, цигарки Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на середні дистиляти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на електронні системи доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на тютюн (тютюнові вироби), призначений для споживання шляхом нагрівання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) і до 147кВт (200 к.с) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 147кВт (200 к.с) і до 220 кВт (300 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 220 кВт (300 к.с.) і до 294 кВт (400 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 294 кВт (400 к.с.) і до 367 кВт (500 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Відсотки за відстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 367 кВт (500 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Відсотки за відстрочку сплати податку на додану вартість Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за відстрочку сплати платежу 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Відсотки за розстрочку сплати ввізного мита, обов'язок зі сплати якої виникла з 1 вересня 2010 року Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Відсотки за розстрочку сплати ввізного мита, обов'язок зі сплати якої виникла до 1 вересня 2010 року Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на етиловий спирт з харчової сировини (за винятком дистилятів винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, Віскова) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на спиртовмісну продукцію Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на тютюн люльковий, курильний, жувальний, смоктальний, нюхальний, кальянний (за винятком тютюну, що використовується як сировина для виробництва тютюнової продукції) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на бензин автомобільний Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на прямогонний бензин Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна до 67,5 кВт (90 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на дизельне паливо Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на вина, фруктові вина (за винятком ігристих вин (шампанських), винні напої, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту до 0,5 відсотка включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків (за винятком пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або ) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту до 9 відсотків включно (за винятком пива, напоїв, що виготовляються на основі пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), сидру, Пуаре, медовухи, винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на дистиляти винний, виноградний, плодовий, коньячний, кальвадосний, Віскова Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на етиловий спирт з нехарчової сировини Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на сидр, Пуаре, медовуху Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 67,5 кВт (90 к.с.) і до 112,5 кВт (150 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на мотоцикли з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на ігристі вина (шампанські) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 0,5 відсотка і до 8,6 відсотка включно, напої, що виготовляються на основі пива Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 8,6 відсотка Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на сигари Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на сигарили (сігаріти), біді, кретек Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на сигарети, цигарки Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на середні дистиляти Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на електронні системи доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на тютюн (тютюнові вироби), призначений для споживання шляхом нагрівання Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.) і до 147кВт (200 к.с) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 147кВт (200 к.с) і до 220 кВт (300 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 220 кВт (300 к.с.) і до 294 кВт (400 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 294 кВт (400 к.с.) і до 367 кВт (500 к.с.) включно Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Відсотки за розстрочку сплати акцизу на автомобілі легкові з потужністю двигуна понад 367 кВт (500 к.с.) Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Відсотки за надання розстрочки сплати податку на додану вартість Платежі, сплата яких передбачена законодавством РФ Відсотки за розстрочку сплати платежу 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 to 20 (228)


З 1.01.2020 року з бюджетної класифікації доходів бюджетів виключаються наступні КБК:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 «Інші надходження від грошових стягнень (штрафів) та інших сум у відшкодування шкоди, що зараховуються у федеральний бюджет»;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 «Відсотки, що сплачуються в разі порушення строків перерахування сум вивізних митних зборів»;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 «Кошти від розпорядження та реалізації конфіскованого та іншого майна, зверненого в дохід Російської Федерації, за винятком коштів від реалізації конфіскованого майна, отриманого внаслідок вчинення корупційних правопорушень (в частині реалізації матеріальних запасів за вказаною майну) (інші кошти від розпорядження та реалізації конфіскованого та іншого майна, зверненого в дохід Російської Федерації) »;
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за адміністративні правопорушення в області податків і зборів, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення »;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за порушення актів, складових право Євразійського економічного союзу, законодавства Російської Федерації про митну справу»;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за порушення валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, а також законодавства Російської Федерації в галузі експортного контролю»;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за порушення законодавства Російської Федерації про основи конституційного ладу Російської Федерації, про державну владу Російської Федерації, про державну службу Російської Федерації, про вибори і референдуми Російської Федерації, про Уповноваженого з прав людини в Російської Федерації";
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за порушення законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, про обіг наркотичних та психотропних засобів»;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) і інші суми, що стягуються з осіб, винних у скоєнні злочинів, і в відшкодування шкоди майну, що зараховуються у федеральний бюджет»;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за порушення лісового законодавства на лісових ділянках, що перебувають у федеральній власності»;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за порушення законодавства про державний контроль за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень»;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 «Грошові стягнення (штрафи) за адміністративні правопорушення, що посягають на здоров'я, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення».