МЕНЮ

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТН ЗЕД

ПРАВИЛО 1

Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності використання ТН ЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в ТН ЗЕД здійснюється виходячи з текстів товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо такими текстами не передбачено інше, відповідно до таких положень.

Пояснення

 1. Номенклатура являє в систематизованому вигляді товари, які звертаються в міжнародній торгівлі. Ці товари групуються в ній в розділи, групи і підгрупи, забезпечені найменуваннями, що вказують в гранично стислій формі категорії або типи товарів, які вони охоплюють. У багатьох випадках, однак, в розділі або групі класифікується таке розмаїття і кількість товарів, що все їх неможливо охопити або перерахувати конкретно в найменуваннях.
 2. Правило 1 тому починається з застереження, що ці найменування наводяться "лише для зручності використання". Отже, вони не мають законної сили при класифікації.
 3. Друга частина даного Правила говорить про те, що класифікацію слід проводити:
  1. виходячи з текстів товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп, і
  2. якщо такими текстами не передбачено інше, то відповідно до положень Правил 2, 3, 4 і 5, де це може бути застосовано.
 4. Положення (3) (а) є очевидним, і багато товарів класифікуються в цій Класифікації без подальшого звернення до правил інтерпретації (наприклад, живі коні (товарна позиція 0101), фармацевтична продукція, зазначені у примітці 4 до групи 30 (товарна позиції 3006)).
 5. У положенні (3) (b):
  1. вираз "якщо такими текстами не передбачено інше" цілком недвозначно означає, що найменування товарних позицій і примітки до розділів чи груп є пріоритетними, тобто враховуються в першу чергу при класифікації товару. Наприклад, в примітках до групи 31 ставиться умовою, що до певних товарних позицій відносяться тільки певні товари. Отже, ці товарні позиції не можуть бути розширені з тим, щоб включити в них товари, які інакше могли б потрапити в них відповідно до Правила 2 (б);
  2. посилання на Правило 2 у виразі "відповідно до положень Правил 2, 3, 4 і 5" означає, що:
   1. товари, представлені в некомплектному або незавершеному вигляді (наприклад, велосипед без сідла і шин), і
   2. товари, представлені в незібраному або розібраному вигляді (наприклад, незібраний або розібраний велосипед, всі компоненти подаються разом), компоненти яких можуть або класифікуватися окремо по приналежному їм праву (наприклад, шини, камери), або як "частини" цих товарів, повинні класифікуватися як ніби це товари в комплектному чи завершеному вигляді за умови дотримання положень Правила 2 (a) і якщо текстами товарних позицій або приміток не передбачено інше.

ПРАВИЛО 2

 1. Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на будь-якої товар повинна розглядатися і як посилання на такий товар в некомплектному або незавершеному вигляді за умови, що, будучи представленим в некомплектному або незавершеному вигляді, цей товар має основним властивістю комплектного або завершеного товару, а також повинна розглядатися як посилання на комплектний чи завершений товар (чи класифікується в даній товарній позиції як комплектний чи завершений в силу даного Правила), представлений в незібраному або розібраному вигляді.
 2. Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на який-небудь матеріал або речовина повинна розглядатися і як посилання на суміші або сполуки цього матеріалу або речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини повинна розглядатися і як посилання на товари, повністю або частково складаються з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товарів, які складаються більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до положень Правила 3.

ПРАВИЛО 2А (Товари, представлені в некомплектному або незавершеному вигляді)

 1. Перша частина Правила 2 (а) розширює зміст будь-якої товарної позиції, до якої відноситься конкретний товар, для включення в неї не тільки комплектного виробу, але і цього виробу в некомплектному або незавершеному вигляді, за умови, що в представленому вигляді це виріб має основним властивістю комплектного або готового виробу.
 2. Положення цього Правила також поширюються на заготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Термін "заготовка" означає виріб, що не готове для безпосереднього використання, що має приблизну форму або обриси готового виробу або частини, і яке може бути використано, крім виняткових випадків, тільки для доопрацювання в готовий виріб або частину (наприклад, темно-зелені заготовки з пластмас, що є напівфабрикатами, що мають форму трубки, з одним закритим кінцем і одним відкритим кінцем з різьбленням для закривання кришкою, що загвинчується, ділянку нижче кінця з різьбленням призначається для видування до бажаних розміру і форми) .Полуфабрікати, ще не мають характерної форми готових виробів (такі, як бруски , диски, труби і т.д.), не розглядаються як "заготовки".
 3. Беручи до уваги сферу дії товарних позицій розділів I - VI, дана частина Правила зазвичай не застосовується до товарів цих розділів.
 4. Деякі випадки, що підпадають під це Правило, згадуються в загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 61, 62, 86, 87 і 90).

ПРАВИЛО 2А (Товари, представлені в незібраному або розібраному вигляді)

 1. Друга частина Правила 2 (а) передбачає, що комплектні чи про готову продукцію, представлені в незібраному або розібраному вигляді, класифікуються в тих же товарних позиціях, що і зібрані вироби. Товари бувають представлені подібним чином зазвичай у зв'язку з вимогами упаковки, вантажно-розвантажувальних операцій або транспортування.
 2. Дане Правило поширюється також на некомплектним або незавершеним виробам, представленим в розібраному або незібраному вигляді, за умови, що вони розглядаються як комплектні або завершені виробництвом вироби в силу дії першої частини даного Правила.
 3. Згідно з цим Правилом термін "товари, представлені в незібраному або розібраному вигляді" означає вироби, компоненти яких повинні збиратися за допомогою кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів та ін.) Або ж, наприклад, клепкою або зварюванням, за умови, що для цього потрібні лише складальні операції. Не слід брати до уваги в цьому випадку складність способу збирання. Незважаючи на це, компоненти не будуть піддаватися подальшим робочим операціям для приведення в завершеного вигляду. Незібрані компоненти вироби понад кількість, необхідного для складання даного вироби, повинні класифікуватися окремо.
 4. Випадки, що підпадають під дію даного Правила, згадані в загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 44, 86, 87 і 89).
 5. Беручи до уваги сферу дії товарних позицій розділів I - VI, дана частина цього Правила зазвичай не застосовується до товарів цих розділів.

ПРАВИЛО 2Б (Суміші і з'єднання матеріалів або речовин)

 1. Правило 2 (б) стосується сумішей і сполучень матеріалів чи речовин і товарів, виготовлених з двох або більше матеріалів або речовин. Воно має відношення до товарних позицій, в яких вказується матеріал або речовина (наприклад, товарна позиція 0507 - слонова кістка), і до товарних позицій, в яких вказано товар з конкретного матеріалу або речовини (наприклад, товарна позиція 4503 - вироби з натуральної пробки) . Слід зазначити, що дане Правило застосовується тільки в тому випадку, якщо в цих товарних позиціях або примітках до розділів чи груп не обумовлено інше (наприклад, товарна позиція 1503 - лярд - стеарин, незмішаний ...). Готові суміші, описані як такі в примітці до розділу або групи або в товарній позиції, слід класифікувати відповідно до Правила 1.
 2. Суть даного Правила полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, що стосується матеріалу або речовини, включивши в неї суміші або поєднання даного матеріалу або речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Дія даного Правила також полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, що стосується товарів, виготовленим з даного матеріалу або речовини, включивши в неї товари, виготовлені частково з цього матеріалу або речовини.
 3. Це, однак, розширює товарної позиції не настільки, щоб включати в неї товари, які, відповідно до Правила 1, не можна розглядати як відповідні опису в цій товарній позиції; це відбувається в тому випадку, коли додавання іншого матеріалу або речовини позбавляє ці товари властивості тих видів товарів, які згадані в цій товарній позиції.
 4. Як наслідок з цього Правила, суміші та сполучення матеріалів або речовин і товари, виготовлені з більш ніж одного матеріалу або речовини, якщо вони, prima facie, можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій, повинні класифікуватися відповідно до принципів Правила 3.

ПРАВИЛО 3

У разі, якщо в силу Правила 2 (б) або з будь-яких інших причин є, prima facie, можливість віднесення товарів до двох або більше товарних позицій, класифікація таких товарів здійснюється наступним чином:

 1. Перевага віддається тій товарній позиції, яка містить найбільш конкретний опис товару, в порівнянні з товарними позиціями з більш загальним описом. Однак коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші або багатокомпонентного виробу, або тільки до частини товарів, представлених в наборі для роздрібного продажу, то дані товарні позиції повинні розглядатися рівнозначними по відношенню до даного товару, навіть якщо одна з них дає більш повне або точний опис товару.
 2. Суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, і товари, представлені в наборах для роздрібного продажу, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правила 3 ​​(а), повинні класифікуватися за тим матеріалом або складової частини, які надають даних товарів основна властивість, за умови, що цей критерій можна застосувати.
 3. Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правила 3 ​​(а) або 3 (б), повинні класифікуватися у товарній позиції, останній у порядку зростання кодів серед товарних позицій, в рівній мірі прийнятних для розгляду при класифікації даних товарів.

Пояснення

 1. Дане Правило передбачає три методи класифікації товарів, які, prima facie, можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій, або відповідно до умов Правила 2 (б), або з якоїсь іншої причини. Ці методи застосовуються в тій послідовності, в якій вони наведені в даному правилі. Таким чином, Правило 3 (б) застосовується тільки тоді, коли Правило 3 (а) не підходить для класифікації, а якщо і Правила 3 ​​(а) і 3 (б) не підходять, то застосовується Правило 3 (в). Отже, черговість наступна: а) конкретний опис товару; б) основна властивість; в) товарна позиція, яка йде останньою в порядку зростання кодів.
 2. Дане Правило може вступати в силу тільки за умови, що в текстах товарних позицій або в примітках до розділів чи груп не обумовлено інше. Наприклад, примітка 4б до групи 97 вимагає, щоб товари, які підходять за описом як до однієї з товарних позицій 9701 - 9705, так і до товарної позиції 9706, класифікувалися в одній з перших товарних позицій. Такі товари повинні класифікуватися згідно з приміткою 4б до групи 97, а не відповідно до цього Правила.

ПРАВИЛО 3А

 1. Перший метод класифікації наводиться в Правилі 3 (а), згідно з яким товарної позиції, що забезпечує найбільш конкретний опис товарів, надається перевага перед товарною позицією, що дає більш загальний опис.
 2. Недоцільно встановлювати жорсткі правила, відповідно до яких можна визначити, чи дає одна товарна позиція більш конкретний опис товару, ніж інша, але в цілому слід зазначити, що:
  1. товар більш конкретно характеризується його найменуваннями, ніж найменуванням групи товарів (наприклад, електробритви і машинки для стрижки волосся з умонтованим електродвигуном включені до товарної позиції 8510, а не до товарної позиції 8467 як ручні інструменти з вбудованим електродвигуном або до товарної позиції 8509 як електромеханічні побутові машини з вбудованим електродвигуном);
  2. якщо товари відповідають опису, яке більш чітко ідентифікує їх, то це опис є конкретнішим, ніж те, при якому ідентифікація Проте повна. Прикладами останньої категорії товарів є:
   1. текстильні килимки для салону автомобіля слід класифікувати не як приналежність автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони більш точно описані як килими;
   2. неукладення в раму безпечне скло, включаючи зміцнене або багатошарове скло певної форми для застосування в літаках, слід класифікувати не в товарній позиції 8803 як частина виробів товарної позиції 8801 або 8802, а в товарній позиції 7007, де воно більш точно описано як безпечне скло.
 3. Але якщо в двох або більше товарних позиціях згадується лише частина матеріалів або речовин, що входять до складу сумішей або багатокомпонентних виробів, або тільки частина виробів у наборі для роздрібного продажу, то дані товарні позиції слід розглядати як однаково конкретні описи цих товарів, навіть якщо одна з них дає більш повне і конкретне опис, ніж інші. У таких випадках класифікація товарів повинна здійснюватися за Правилом 3 (б) або 3 (в).

ПРАВИЛО 3Б

 1. Другий метод відноситься тільки до:
  1. сумішам;
  2. багатокомпонентних товарів, що складається з різних матеріалів;
  3. багатокомпонентних товарів, що складається з різних компонентів;
  4. товарам, що входять в набір для роздрібного продажу. Він використовується тільки в тому випадку, якщо Правило 3 (а) не застосовується.
 2. У всіх цих випадках товари повинні класифікуватися так, як ніби вони складаються тільки з матеріалу або компонента, який надає їм основну властивість в тій мірі, в якій можна застосувати цей критерій.
 3. Фактор, який визначає основну властивість, буде різним для різних видів товарів. Він може, наприклад, визначатися природою матеріалу чи компонента, його об'ємом, кількістю, масою, вартістю або ж роллю, яку відіграє цей матеріал або компонент при використанні товару.
 4. Застосовуючи це Правило багатокомпонентними товарами, виготовленими з різних компонентів, слід вважати не тільки ті товари, в яких ці компоненти приєднані один до одного, утворюючи практично нерозривне ціле, але і товари з розділяються компонентами, за умови, що ці компоненти пристосовані один до одного , доповнюють один одного і взяті разом утворюють єдине ціле, що зазвичай не дозволяє виставляти їх на продаж у вигляді окремих частин.

Прикладами останньої категорії товарів є:

 1. попільнички, що складаються з підставки, що включає змінну чашу для попелу;
 2. домашні полки для зберігання спецій, що складаються зі спеціальної рами (зазвичай дерев'яної) і відповідної кількості порожніх ємностей для спецій певної форми і розміру.

Компоненти таких багатокомпонентних товарів, як правило, укладаються в загальну упаковку.

 1. Застосовуючи це Правило термін "товари, представлені в наборі для роздрібного продажу" відноситься до товарів, які:
  1. складаються принаймні з двох різних виробів, prima facie, що класифікуються в різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фондю не можуть розглядатися як набір з точки зору застосування даного Правила;
  2. складаються з компонентів, зібраних разом з метою задовольнити конкретну потребу або виконати певну роботу; і
  3. укладені таким чином, що не вимагають перепакування при продажу кінцевому споживачеві (наприклад, в коробках або ящиках або на підставах).
   "Роздрібний продаж" не включає продажу товарів, призначених для перепродажу після подальшої обробки, підготовки, перепакування або об'єднання з іншими товарами або приміщення в інші товари. Термін "товари, представлені в наборі для роздрібного продажу", отже, відноситься тільки до наборів, що складається з товарів, призначених для продажу кінцевому споживачу, в яких окремі товари призначені для використання разом. Наприклад, різні харчові продукти, призначені для використання разом при приготуванні готового до вживання страви або їжі, упаковані разом і призначені для споживання покупцем, розглядаються як "набір для роздрібної торгівлі".
   Приклади наборів, які можуть класифікуватися відповідно до Правила 3б:

    1. Набори, що складаються з сендвіча з яловичиною, з сиром або без нього, в здобної булочці (товарна позиція 1602), упакованого з картопляними чіпсами (смаженими у фритюрі) (товарна позиція 2004): класифікуються в товарній позиції 1602.
    2. Набори, компоненти яких призначені для спільного використання при приготуванні спагетті, що складаються з пакета не підданих тепловій обробці спагетті (товарна позиція 1902), саше тертого сиру (товарна позиція 0406) і маленької консервної баночки томатного соусу (товарна позиція 2103), упаковані в картонну коробку : класифікуються в товарній позиції 1902. Правило, проте, не поширюється на набори продуктів, упакованих разом і складаються, наприклад, з: - банки креветок (товарна позиція 1605), банки гусячої печінки (товарна позиція тисячі шістсот два), банки сиру (товарна позиція 1602 ), банки бекону в скибочках (товарна позиція 0406) і банки ковбасок (товарна позиція +1602); або - пляшки спиртової настоянки товарної позиції 1601 та пляшки вина товарної позиції 2208. У разі цих двох прикладів, а також у випадках подібних їм продовольчих наборів кожен продукт слід класифікувати окремо у відповідній йому товарній позиції. Це також може бути застосовано, наприклад, для розчинної кави в скляній банці (товарна позиція 2204), керамічної чашки (товарна позиція 2101) і керамічного блюдця (товарна позиція 6912) розфасованих разом для роздрібного продажу в картонну коробку.
   1. Набори для перукаря, що складаються з пари електричних машинок для стрижки (товарна позиція 8510), гребінця (товарна позиція 9615), пари ножиць (товарна позиція 8213), щітки (товарна позиція 9603), і рушники з текстильного матеріалу (товарна позиція 6302), укладені в шкіряний чохол (товарної позиції 4202): класифікуються в товарній позиції 8510.
   2. Креслярські набори, до складу лінійки (товарна позиція 9017), дискового калькулятора (товарна позиція 9017), транспортира (товарна позиція 9017), олівця (товарної позиції 9609) та точила для олівців (товарна позиція 8214), укладені в футляр з пластмаси (товарна позиції 4202): класифікуються в товарній позиції 9017. у разі згаданих вище наборів класифікація проводиться за одним або кількома разом узятим компонентам, які можуть розглядатися як надають набору в цілому його основну властивість.
 2. Дане Правило не застосовується до товарів, які складаються з окремо упакованих складових частин, поданих разом, в тому числі в одній загальній упаковці, в певних кількісних співвідношеннях для промислового виробництва, наприклад, напоїв.

ПРАВИЛО 3В

 1. Коли товари неможливо класифікувати відповідно до Правила 3а або 3б, їх слід класифікувати в товарній позиції, останній у порядку зростання кодів серед тих, які в рівній мірі прийнятні для розгляду при класифікації даних товарів.

ПРАВИЛО 4

Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень вищевикладених Правил, класифікуються в товарній позиції, яка відповідає товарам, найбільш схожим (близьким) з розглянутими товарами.

Пояснення

 1. Дане Правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані за Правилами 1 - 3. Воно передбачає класифікацію цих товарів у товарній позиції, до якої відносяться найбільш близькі до них товари.
 2. При класифікації за Правилом 4 представлені товари необхідно зіставити з аналогічними товарами для того, щоб визначити ті товари, до яких перші найбільш близькі. Представлені товари класифікуються в тій самій товарній позиції, що і товари, до яких вони найбільш близькі.
 3. Подібність товарів може, звичайно, залежатиме від багатьох чинників, таких як вид, властивість, призначення.

ПРАВИЛО 5

На додаток до вищезазначених положень щодо пойменованих нижче товарів застосовуються такі Правила:

а) Чохли та футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, намист, а також аналогічна тара, що має спеціальну форму або пристосована для розміщення відповідного виробу або набору виробів, придатна для тривалого використання і представлена ​​разом з виробами, для яких вона призначена , повинні класифікуватися спільно з упакованими в них виробами, якщо такого виду тара зазвичай надходить у продаж разом з даними виробами. Однак дане Правило не застосовується до тари, яка, утворюючи з упакованим виробом єдине ціле, надає останньому основна властивість.

б) За умови дотримання положень вищенаведеного Правила 5 (а) пакувальні матеріали і тара, що поставляються разом з розташованими в них товарами, повинні класифікуватися спільно, якщо вони такого виду, який зазвичай використовується для упаковки даних товарів. Однак це положення не є обов'язковим, якщо такі пакувальні матеріали або тара з усією очевидністю придатні для повторного використання.

ПРАВИЛО 5А (Футляри, коробки і аналогічна тара)

 1. Дане Правило поширюється тільки на таку тару, яка:
  1. має особливу форму або підігнана таким чином, щоб вміщати конкретний виріб або набір виробів, тобто вони сконструйовані спеціально під конкретний вид виробу. Деяка тара повторює форму виробу, який вона вміщує в собі;
  2. придатна для тривалого використання, тобто вона має таку ж довговічність, як і самі вироби, для яких вона призначена. Ця тара служить також для забезпечення схоронності виробів, коли вони не використовуються (наприклад, під час перевезення або зберіганні). Ці критерії відрізняють її від звичайної упаковки;
  3. представлена ​​разом з виробами, для яких вони призначені, незалежно від того, що самі вироби можуть бути упаковані окремо для зручності транспортування. Представлена ​​окремо, ця тара класифікується у відповідній їй товарної позиції;
  4. являють собою тару такого виду, яка зазвичай продаються разом з відповідним виробом; і
  5. не надає цілому основної властивості.
 2. Прикладами тари, представленої разом з призначеними для неї виробами, які слід класифікувати відповідно до цього Правила, є:
  1. шкатулки та коробочки для ювелірних виробів (товарних позицій 7113);
  2. футляри для електробритв (товарна позиція 8510);
  3. футляри для біноклів і телескопів (товарна позиція 9005);
  4. чохли і футляри для музичних інструментів (наприклад, товарна позиція 9202);
  5. чохли для зброї (наприклад, товарна позиція 9303).
 3. Прикладами тари, що не підпадає під це Правило, є така тара, як срібна чайниця з вмістом або декоративна керамічна вазочка, що містить солодощі.

ПРАВИЛО 5Б (Пакувальні матеріали та тара)

 1. Дане Правило регулює класифікацію пакувальних матеріалів і тари, зазвичай використовуваних для упаковки товарів, до яких вони належать. Однак це положення не діє в тих випадках, коли ці пакувальні матеріали або тара з усією очевидністю можуть бути використані повторно, наприклад, деякі балони або цистерни з чорних металів для стиснутого або скрапленого газу.
 2. Дане Правило застосовується за умови дотримання положень Правила 5 (а), тому класифікацію чохлів, футлярів і аналогічних пакувань, згаданої в правилі 5 (а), слід проводити відповідно до того Правилом.

ПРАВИЛО 6

Для юридичних цілей класифікація товарів у підпозиціях товарної позиції повинна здійснюватися відповідно до найменувань субпозицій і примітками, що стосуються товарних, а також, mutatis mutandis, положеннями вищезазначених Правил за умови, що лише субпозиції на одному рівні є порівнянними. Для цілей цього Правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів та груп, якщо в контексті не обумовлено інше.

Пояснення

 1. Правила 1 - 5, згадані вище, можуть бути застосовані, mutatis mutandis, для класифікації на рівні підпозицій в межах однієї і тієї ж товарної позиції.
 2. Правилі 6 нижченаведені вирази мають такі закріплені тут за ними значення:
  1. "Субпозиції одного рівня" - субпозиції з одним дефісом (рівень 1) або субпозиції з двома дефісами (рівень 2). Так, при порівняльному аналізі двох або більше підпозицій з одним дефісом у межах однієї товарної позиції за Правилом 3 (а), можливість віднесення товару до однієї з них повинна визначатися тільки по опису товару в цих підпозиціях з одним дефісом. Після того як підпозиція з одним дефісом, що дає найбільш конкретний опис товару, обрана і якщо сама підпозиція поділяється, тоді і тільки тоді береться до уваги опис на рівні підпозицій з двома дефісами і вибирається одна з них;
  2. "Якщо в контексті не обумовлено інше" - за винятком випадків, коли примітки до розділу або групи не сумісні з текстом підпозицій або примітками до товарних. Це має місце, наприклад, в групі 71, де значення терміна "платина" в примітці 4б до групи відрізняється від значення терміна "платина" в примітці 2 до товарних. Тому в разі інтерпретації підпозицій 7110 11 та 7110 19 застосовується примітка 2 до товарних, а не примітка 4 (б) до групи.
 3. Сфера дії підпозиції з двома дефісами не повинна виходити за рамки тієї підпозиції з одним дефісом, до якої належить дана підпозиція з двома дефісами; а сфера дії підпозиції з одним дефісом не повинно виходити за рамки тієї товарної позиції, до якої належить дана підпозиція з одним дефісом