МЕНЮ

Резервний метод - метод 6

Можливі ситуації, коли відповідно до встановлених Законом вимог методи визначення митної вартості 1-5 застосовувати не можна.

Наприклад:

 • тимчасове ввезення товарів;
 • бартерні угоди, де неможливе застосування методу 1
 • має місце договір оренди або найму
 • ввезення товарів після ремонту або модифікації
 • поставки унікальної продукції, творів мистецтва
 • ідентичні або однорідні товари не ввозяться
 • товари не перепродаються в країні-імпортері
 • виготовлювач невідомий або відмовляється надати дані про витрати виробництва, або надані ним відомості не можуть бути прийняті митним органом

У подібних випадках використовується резервний метод - метод 6.

 Частиною 1 ст. 24 Закону цей метод охарактеризований в досить загальному вигляді: "У випадках, якщо митна вартість не може бути визначена декларантом в результаті послідовного застосування зазначених в ст. 19-23 цього Закону методів визначення митної вартості або якщо митний орган аргументовано вважає, що ці методи визначення митної вартості не можуть бути використані, митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики ".

Світова практика базується насамперед на Угоді ГАТТ/СОТ з митної оцінки товарів. Оскільки частиною 1 ст. 12 Закону встановлено, що система визначення митної вартості ґрунтується на загальних принципах митної оцінки, прийнятих у міжнародній практиці, а також, враховуючи приєднання Російської Федерації до ГАТТ/СОТ, необхідне використання норм і правил, що відповідають вимогам цієї міжнародної організації.

Відповідно до вищевказаного Угодою оцінка за допомогою резервного методу повинна відповідати встановленим законодавством методам, але при цьому допустима певна гнучкість в їх застосуванні. При цьому в рамках резервного методу має дотримуватися встановлена ​​послідовність методів визначення митної вартості товарів.

Розглянемо можливість гнучкого підходу до використання методів 1-5 в рамках резервного методу.

1. За ціною угоди з ввезеними товарами (метод 1). Якщо немає документального підтвердження заявлених декларантом компонентів митної вартості (але при цьому в іншому умови застосування методу 1 дотримуються), в рамках резервного методу може бути проведена оцінка цих компонентів на підставі наявної в розпорядженні покупця (декларанта) і / або митного органу цінової інформації. Наприклад, при відсутності відповідного документального підтвердження будь-якого з додаткових нарахувань до ціни угоди, що підлягають включенню до митної вартості товару, їх розмір може бути визначений розрахунком, шляхом порівняння з загальноприйнятим рівнем витрат на аналогічні компоненти, на основі експертної оцінки. Так, якщо російський покупець безкоштовно надавав виробнику товару паливо, яке було витрачено при виробництві оцінюваного товару, вартість палива підлягає включенню до митної вартості товару, що ввозиться. У разі, якщо у декларанта відсутній документальне підтвердження вартості палива і методи 2-5 незастосовні, гнучким використанням методу 1 в рамках методу 6 можливо донарахування його вартості до митної вартості оцінюваного товару на підставі експертної оцінки.

2. За ціною угоди з ідентичними або однорідними товарами (методи 2 і 3). Стосовно до такого роду товарам допускається гнучкість по відношенню до термінів ввезення ідентичних або однорідних товарів.

Крім того, в якості основи для визначення митної вартості ввезених товарів за резервним методом, що передбачає гнучке застосування в його рамках методу 2 (3), може розглядатися митна вартість ідентичних або однорідних товарів, вироблених іншим виробником не тільки в країні експорту, але і в якій -якій іншій країні. Наприклад, для визначення митної вартості телевізора Gold Star 20D60 за резервним методом можливе використання митної вартості телевізора Philips 20G8552 / 59R.

У якості бази для визначення митної вартості також може застосовуватися вартість ідентичних або однорідних товарів, раніше визначена не тільки по методу 1, але і за методами 4 і 5.

3. Віднімання вартості (метод 4). У даному випадку може бути допущена гнучка трактування щодо термінів продажу товарів на внутрішньому ринку, а також у тому, в якому вигляді вони були ввезені.

При відсутності ідентичних (однорідних) товарів, проданих на внутрішньому ринку РФ, при виборі товарів для митної оцінки допускається розширення рамок порівнюваних товарів, а саме: можуть розглядатися товари одного і того ж класу або виду, тобто мають ту ж репутацію на ринку, що й оцінювані товари, і є взаємозамінними у споживача. Товари можуть бути ввезені як з тієї ж країни, так і з інших країн.

Також можливе використання продажів товарів між продавцем і покупцем, що є взаємозалежними особами з відповідними поправками до ціни продажу.

В цілому при використанні резервного методу також допускається велика в порівнянні з іншими методами гнучкість: у використанні інформаційних прайс-листів, прейскурантів цін і інших цінових довідників; в застосуванні статистичних даних про загальноприйняті рівнях комісійних винагород, знижок, прибутку, тарифах на транспорт і т. п. (З урахуванням умов поставки оцінюваних товарів та інших факторів, що впливають на рівень цін).

При визначенні митної вартості за методом 6 можна використовувати і каталоги, що містять докладний опис товарів, комерційні пропозиції із зазначенням цін по постачаннях в РФ конкретних товарів, біржові котирування.

Загальною вимогою по всіх вихідним ціновим даними, що використовуються для визначення митної вартості за резервним методом, є їх сувора адресність, тобто ціна повинна ставитися до конкретного товару, який описаний таким чином, що може бути однозначно ідентифікований (комерційне найменування товару, його опис на асортиментному рівні, відомості про фірму-виробнику, матеріал, з якого виготовлений товар, Технічні параметри та інші характеристики в залежності від виду товару).

Обов'язковою умовою при використанні методу 6 є також забезпечення максимально можливого подібності товарів (тобто при розгляді передбачуваних аналогів для порівняння вартості товарів спочатку підбираються ідентичні товари, потім - однорідні, а при їх відсутності - товари того ж класу або виду).

Частиною 2 ст. 24 Закону встановлено, що в якості основи для визначення митної вартості товару по резервному методу не можуть бути використані:

 1. ціна товару на внутрішньому ринку РФ
 2. ціна товару, що поставляється з країни його вивезення в треті країни
 3. ціна на внутрішньому ринку РФ на товари російського походження
 4. довільно встановлена ​​чи достовірно не підтверджена ціна товару

 Таким чином, не допускається для цілей митної оцінки в рамках резервного методу використання усереднених даних за узагальненими групами товарів (одяг, парфуми, вино, автомобілі, взуття тощо).

При застосуванні резервного методу декларант може вимагати від митного органу наявну в його розпорядженні цінову інформацію по відповідним товарам і використовувати її в розрахунках при визначенні митної вартості.