МЕНЮ

Метод за ціною угоди з ідентичними товарами - метод 2

Відповідно до Закону, якщо умови застосування методу 1 не виконуються, для визначення митної вартості необхідно користуватися альтернативною базою митної оцінки, яку дає метод 2. Суть даного методу полягає в тому, що митна вартість ввозяться (оцінюваних) товарів визначається шляхом використання в якості бази вартості угоди з ідентичними їм товарами, митна вартість яких була визначена декларантом за методом 1 і прийнята митним органом.

Під ідентичними розуміються товари, однакові у всіх відносинах з оцінюваними товарами, у тому числі за такими ознаками:

 • фізичні характеристики;
 • якість;
 • репутація на ринку;
 • країна походження;
 • виробник.

Незначні відмінності у зовнішньому вигляді, якось: розмір, етикетки, колір (у випадку, якщо він не є істотним ціноутворюючим фактором) - не можуть служити підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в іншому вони задовольняють вищевказаним вимогам.

Порівнювані товари обов'язково мають бути вироблені в тій же країні, що і товари, які оцінюються, інакше вони не можуть розглядатися як ідентичні.

Товари, вироблені різними особами в одній і тій же країні, можуть розглядатися як ідентичні тільки тоді, коли у декларанта та митного органу немає відомостей щодо ідентичних товарів, вироблених особою - виробником товарів, що ввозяться.

Наприклад, телевізор Sony моделі KV-M2100 не є ідентичним телевізору моделі Sony KV-25R1R, оскільки одним з основних споживчих параметрів телевізійних приймачів є розмір їх діагоналі (від якого, головним чином, залежить ціна): у першої моделі діагональ кінескопа - 21 дюйм, а у другої - 25 дюймів. Не є ідентичним телевізору Sony KV-M2100 телевізор Funai 2100 А-МК8 (хоча розмір діагоналей у них однаковий), тому що фірми - виробники Sony і Funai мають неоднакову репутацію на ринку.

У разі, якщо при використанні методу 1 виявляється більше однієї ціни угоди щодо ідентичних товарів, що задовольняє всім вимогам Закону, то в якості основи для визначення митної вартості ввезених товарів застосовується найнижча з них.

Ціна угоди з ідентичними товарами застосовується в якості основи для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари:

 • а) продані для ввезення на територію Російської Федерації;
 • б) ввезені одночасно або не раніше, ніж за 90 днів до ввезення оцінюваних товарів;
 • в) ввезені на тих же комерційних умовах, що й оцінювані товари.

Якщо ідентичні товари ввозилися в іншій кількості та (або) на інших комерційних умовах, то необхідно здійснювати відповідне коригування вихідної ціни угоди з ідентичними товарами.

Необхідно відзначити, що коректування такого роду проводяться:

1) якщо однозначно встановлено, що ціна дійсно залежить від комерційних умов продажу і кількості товару, що купується;

2) за наявності підтвердження вихідних даних відповідними документами, які містяться в яких відомості повинні бути достовірні, кількісно визначені і у митних органів має бути можливість їх перевірки.

Під комерційними умовами продажу в даному випадку слід розуміти ціну товару на різних комерційних рівнях, а саме:

 • оптова ціна;
 • роздрібна ціна;
 • ціна кінцевого споживача.

При оцінці за методом 2 також необхідно забезпечити правильний облік усіх додаткових нарахувань до ціни угоди, фактично сплачена або підлягає сплаті (частина 2 ст. 19 Закону). При необхідності, тобто якщо виявлено розбіжності в структурі ціни угоди порівнюваних товарів, необхідно провести відповідне коригування, наприклад, на витрати з транспортування товару, навантаження та розвантаження, страхування і т.д.

Таким чином, коректування альтернативної ціни угоди може бути проведена для компенсації різниці в

 • комерческих умовах (комерційному рівні);
 • кількості товару, що продається;
 • транспортних, страхових і інших витратах по доставці товару;
 • способи придбання товару (з використанням посередників чи ні);
 • інших відмінностей в складі і рівні додаткових нарахувань до ціни, фактично сплаченої або яка підлягає сплаті, та обчислюватись з неї).

Якщо ціна порівнюваних товарів не залежить від зазначених вище факторів, то коригування не проводиться.