МЕНЮ

Встановлення індикаторів ризику

Індикатори ризику, як правило, коротко описують критерії, відхилення від яких є сигналом наявності ризику. Показники індикатора ризику містять точні кількісні і якісні дані, відповідні індикатору ризику.

Проводиться порівняння наступних відомостей про товари:

 • код ТН ЗЕД. Віднесення товару до групи ризику на підставі його належності до тієї чи іншої товарної групи по ТН ЗЕД широко поширене в практиці митних органів. У ряді випадків цей критерій виступає єдиним індикатором, в інших випадках застосовується разом з рядом інших факторів;
 • ваги брутто товарів;
 • Умовної суми належних до сплати митних платежів та суми сплачених митних платежів при декларуванні товарів даної товарної партії. Різниця зазначених сум може свідчити про сплату митних платежів не в повному обсязі, що є підставою для подальшого аналізу митної декларації, при якому враховується:
  • надання пільг по сплаті митних платежів;
  • надання тарифних преференцій;
  • застосування спеціальних поправочних коефіцієнтів по відношенню до окремих клірингових і замкнутих валют до офіційного курсу відповідної базової валюти до російського рубля, встановлених постановою Кабінету Міністрів України;
 • особливості переміщення товарів і особливості попередньої митної процедури;
 • наявність коригування митної вартості;
 • заяву декларантом у митній декларації фактурної вартості товарів у валюті, відмінній від валюти, зазначеної в електронному повідомленні.

За результатами аналітичної роботи, а також за результатами наступного контролю виявляються сукупністю ознак, що дозволяють припустити наявність ризиків.

Оцінка рівня ризику

Оцінка ступеня виявленого ризику визначається експертним методом в залежності від суми можливої ​​шкоди, частоти проявів і інших показників а даній оцінці передбачається ймовірність скоєння правопорушення або злочину.

ступінь ризику може бути високою, середньою чи низькою. Якщо рівень ризику визначено як низька, то цьому випадку проводиться спостереження за об'єктами аналізу (аналіз інформації) і продовжується досі зміни рівня ризику на середній чи високий, інформація доводиться до керівництва.

якщо рівень ризику визнається середнім, то посадова особа митного органу готує проект орієнтування.

У разі, коли ступінь виявленого ризику висока, формується проект профілю ризику з додатком до нього пояснювальної записки. У такому вигляді проект профілю направляється до відповідного відділу Головного управління організації митного оформлення і митного контролю ФМС Росії, де він реєструється в журналі і після робочої наради на його основі може бути розроблений профіль ризику в управлінні ризиків і оперативного контролю ФМС Росії.