МЕНЮ
 1. митний огляд - форма митного контролю, яка полягає в проведенні візуального огляду товарів, в тому числі транспортних засобів і багажу фізичних осіб, вантажних ємностей, митних пломб, печаток та інших засобів ідентифікації без розтину вантажних приміщень (відсіків) транспортних засобів і упаковки товарів, розбирання, демонтажу, порушення цілісності обстежуваних об'єктів (включаючи багаж фізичних осіб) і їх частин іншими способами, за винятком такого огляду, проведеного в ході митного контролю у формі митного огляду приміщень і територій.
 2. Митний огляд проводиться з метою перевірки і (або) отримання відомостей про товари, щодо яких проводиться митний контроль, А також з метою перевірки наявності на товари, транспортні засоби та їх вантажних приміщеннях (відсіках) митних пломб, печаток та інших засобів ідентифікації.
 3. Митний огляд може проводитися за відсутності декларанта, інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, і їх представників, за винятком випадків, коли зазначені особи виявляють бажання бути присутнім при митному огляді.
 4. Результати проведення митного огляду оформляються шляхом складання акту митного огляду, форма якого визначається Комісією, або проставлення відміток про факт проведення митного огляду на поданих митному органу транспортних (перевізних), комерційних або митних документах.
  При проведенні митного огляду багажу фізичних осіб і (або) транспортних засобів для особистого користування акт митного огляду складається лише в разі, якщо він буде використовуватися митними органами при здійсненні митних операцій і (або) проведення митного контролю.
 5. У разі якщо результати проведення митного огляду оформлені шляхом проставлення відміток про факт проведення митного огляду на поданих митному органу транспортних (перевізних), комерційних або митних документах, на вимогу особи, яка має повноваження щодо товарів, посадові особи митного органу зобов'язані скласти акт митного огляду:
  1. при проведенні митного огляду в місцях переміщення товарів через митний кордон Союзу - не пізніше 2 годин робочого часу після проведення митного огляду;
  2. при проведенні митного огляду в інших місцях - не пізніше 2 годин з моменту початку робочого дня, наступного за днем ​​проведення митного огляду.
 6. Акт митного огляду складається в 2 примірниках, один з яких вручається (надсилається) особі, що володіє повноваженнями щодо товарів, або його представнику, якщо ці особи встановлені.
Якщо Вам необхідно провести митний огляд у Владивостоці просто напишіть нам і ми все зробимо.
відправити запит