МЕНЮ
 1. митний огляд - форма митного контролю, яка полягає в проведенні огляду та вчиненні інших дій щодо товарів, в тому числі транспортних засобів і багажу фізичних осіб, з розкриттям упаковки товарів, вантажних приміщень (відсіків) транспортних засобів, ємностей, контейнерів чи інших місць, в яких знаходяться або можуть знаходитися товари, і (або) з видаленням застосованих до них митних пломб, печаток чи інших засобів ідентифікації, розбиранням, демонтажем або порушенням цілісності обстежуваних об'єктів і їх частин іншими способами.
 2. Митний огляд проводиться з метою перевірки і (або) отримання відомостей про товари, щодо яких проводиться митний контроль.
 3. Митний орган повідомляє про місце і час проведення митного огляду будь-яким способом, що дозволяє підтвердити факт отримання повідомлення, декларанта або інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів, якщо ці особи встановлені. При призначенні часу проведення митного огляду враховуються розумні терміни прибуття таких осіб.
 4. Декларант, Інші особи, які мають повноваження щодо товарів, і їх представники мають право за власною ініціативою присутнім при проведенні митного огляду, за винятком випадків, встановлених пунктом 6 цієї статті.
 5. На вимогу митного органу декларант або інші особи, які мають повноваження щодо товарів, і їх представники зобов'язані бути присутніми при проведенні митного огляду та надавати посадовим особам митного органу необхідне сприяння. При відсутності представника, спеціально уповноваженого перевізником, таким є фізична особа, яка керує транспортним засобом.
 6. Митний орган має право проводити митний огляд за відсутності декларанта, інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, і їх представників в наступних випадках:
  1. неявка зазначених осіб або випадки, коли такі особи не встановлені;
  2. наявність загрози національній (державної) безпеки, життя і здоров'я людини, тварин і рослин, навколишнє середовище, збереження об'єктів національного культурного надбання держав-членів і настання інших обставин, що не терплять зволікання, в тому числі наявність ознак, що вказують на те, що товари є легкозаймистими речовинами, вибухонебезпечними предметами, вибуховими, отруйними, небезпечними хімічними та біологічними речовинами, наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими, отруйними, токсичними, радіоактивними речовинами, ядерними матеріалами та іншими подібними товарами, а також випадки, коли товари поширюють неприємний запах;
  3. пересилання товарів у міжнародних поштових відправленнях;
  4. залишення на митній території Союзу товарів в порушення митної процедури, яка передбачає їх вивезення з митної території Союзу, або умов, встановлених для використання окремих категорій товарів, що не підлягають відповідно до цього Кодексу приміщенню під митні процедури.
 7. Митний огляд у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2 і 4 пункту 6 цієї статті, проводиться в присутності 2 понятих, а в разі, зазначеному в підпункті 3 пункту 6 цієї статті, - у присутності представника призначеного оператора поштового зв'язку, а при його відсутності - в присутності 2 понятих.
 8. Результати проведення митного огляду оформляються шляхом складання акту митного огляду, форма якого визначається Комісією, за винятком випадку, передбаченого пунктом 3 статті 317 ТК ЄАЕС, Або оформляються іншим способом, передбаченим відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 9. В акті митного огляду зазначаються такі відомості:
  1. відомості про посадових осіб митного органу, які проводили митний огляд, і осіб, присутніх при його проведенні;
  2. причини проведення митного огляду за відсутності декларанта або іншої особи, яка має повноваження щодо товарів;
  3. результати митного огляду;
  4. інші відомості, передбачені формою акта.
 10. Акт митного огляду складається в 2 примірниках, один з яких вручається (надсилається) декларанту або іншій особі, що володіє повноваженнями щодо товарів, або їх представникам, якщо ці особи встановлені.
Якщо Вам необхідно провести митний огляд у Владивостоці просто напишіть нам і ми все зробимо.
відправити запит