МЕНЮ

Перевірка правильності визначення митної вартості товарів при використанні 1 методу

при
 1. При проведенні перевірки правильності заповнення ДТЗ (У випадках, коли вона заповнюється) уповноважені посадові особи перевіряють відповідність наступних відомостей, заявлених в ДТЗ, інформації, що міститься у поданих документах:
  • про найменування (прізвища, імені, по батькові (за наявності), адресу місця проживання (для фізичних осіб) продавця і покупця, а також адреси їх місцезнаходження - відомостями в рахунку-фактурі (інвойсі) продавця;
  • про номер і дату рахунку-фактури (інвойсу) в ДТЗ - відомостям, зазначеним в рахунку-фактурі (інвойсі) і ДТ;
  • про номер і дату зовнішньоторговельного договору (контракту), а також номер і дату діючих програм, доповнень і змін до нього в ДТС - відомостям, зазначеним в цьому договорі, додатках і зміни до нього, а також в ДТ;
  • про умови поставки в ДТС - умовам поставки в рахунку-фактурі (інвойсі), зовнішньоторговельному контракті;
  • про величину ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, в ДТС - величиною, яка вказана у рахунку-фактурі (інвойсі) і ДТ;
  • про курс валюти в ДТС - курсу валюти, вказаною в ДТ;
  • про величину додаткових нарахувань і (або) відрахувань, передбачених Угодою, в ДТС - інформації, що міститься в рахунках-фактурах (інвойсах) та інших документах;
  • про інформацію про особу, який становив ДТЗ, - відомостям, зазначеним в ДТ.
 2. При проведенні перевірки правильності вибору декларантом (митним представником) методу визначення митної вартості товарів уповноважені посадові особи здійснюють наступні дії:
  1. уточнюють характер угоди і заявлену митну процедуру;
  2. встановлюють, що має місце продаж товарів для вивезення на митну територію ЄАЕС і угода є зовнішньоторговельної угодою купівлі-продажу.
   Документальним підтвердженням існування продажу товарів для вивезення на митну територію ЄАЕС є зовнішньоторговельні договори купівлі-продажу (оплатне договори поставки), комерційні, банківські (платіжні), а також інші документи. У разі відсутності продажу товарів для вивезення на митну територію ЄАЕС (наприклад, безоплатна поставка, бартерна угода) митна вартість не може бути визначена відповідно до статей 4 і 5 Угоди;
  3. перевіряють і переконуються в дотриманні наступних умов прийняття вартості угоди ролі митної вартості:
   • а) не існує обмежень щодо прав покупця на користування і розпорядження товарами (наприклад, обмеження права перепродажу товарів), за винятком обмежень, які:
    • встановлені спільним рішенням органів ЄАЕС;
    • обмежують географічний регіон, в якому товари можуть бути перепродані;
    • істотно не впливають на вартість товарів.
     У разі наявності таких обмежень митна вартість не може бути визначена відповідно до статей 4 і 5 Угоди;
   • б) продаж товарів або їх ціна не залежать від будь-яких умов або зобов'язань, вплив яких на ціну товарів не може бути кількісно визначено (наприклад: купівля товару одного найменування, що користується високим попитом, тільки за умови покупки іншого товару з низьким рівнем попиту; непередбачене зовнішньоекономічної угодою участь в угоді третіх осіб, що несуть витрати, пов'язані з придбанням, зберіганням, формуванням товарів, відшкодовуються покупцем; ціна, фактично сплачена або підлягає сплаті за товар, Знижена за рахунок збільшення вартості послуг, передбачених договором підряду);
   • в) жодна частина доходу або виручки від подальшого продажу товарів, розпорядження іншим способом або використання товарів покупець не буде належати прямо або побічно продавцеві, крім випадків, коли відповідно до статті 5 Угоди можуть бути зроблені додаткові нарахування.
    Якщо в ДТС вказані про існування в зовнішньоторговельному договорі і (або) в інших документах умови, згідно з якими частина доходу, отриманого в результаті подальших продажів товарів, розпорядження товарами іншим способом або їх використання, буде належати прямо або побічно продавцеві, уповноважені посадові особи переконуються, що така величина доходів кількісно визначена, документально підтверджена і правильно заявлена ​​в ДТЗ;
   • г) покупець і продавець є взаємозалежними особами і інформація, подана декларантом (митним представником) або отримана митним органом іншим способом, свідчить про те, що взаємозв'язок продавця і покупця не вплинула на вартість угоди.
 3. Якщо умови прийняття вартості угоди ролі митної вартості дотримуються, уповноважені посадові особи здійснюють перевірку правильності визначення декларантом (митним представником) структури заявленої митної вартості. При проведенні перевірки правильності зроблених декларантом (митним представником) розрахунків уповноважені посадові особи вчиняють такі дії:
  1. перевіряють правильність визначення основи для розрахунку митної вартості в ДТЗ:
   • а) правильність виконаних розрахунків ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті з урахуванням знижок (якщо вони були передбачені), і можливість їх врахування при митній оцінці;
   • б) наявність договірних відносин між продавцем і покупцем товарів, які передбачають непрямі платежі покупця продавцю або на користь продавця третім особам (наприклад, платежі за рекламу в рахунок погашення частини вартості товарів);
   • в) правильність застосування курсу валют і перерахунку в валюту РФ суми в іноземній валюті;
  2. перевіряють необхідність і правильність здійснення додаткових нарахувань до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, при визначенні митної вартості шляхом встановлення таких фактів:
   • а) чи здійснювався покупцем окремо від ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, винагорода посередникам (агентам) і винагороду представникам, які діяли від імені та (або) за дорученням продавця (наприклад, винагороду за організацію перевезення вантажу);
   • б) чи здійснювалася покупцем окремо від ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, оплата витрат на тару, яка для митних цілей розглядається як єдине ціле із ввезених товарів;
   • в) чи здійснювалася покупцем окремо від ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, оплата витрат по упаковці, включаючи вартість пакувальних матеріалів і робіт з упакування;
   • г) чи передбачені поставки (прямо або побічно, безкоштовно або за зниженими цінами) покупцем продавцю товарів і послуг, зазначених у підпункті 2 пункту 1 статті 5 Угоди;
   • д) належить чи прямо або побічно продавцеві частина отриманого в результаті подальшого продажу, розпорядження іншим способом або використання товарів, що ввозяться доходу (виручки);
   • е) чи здійснювалася покупцем окремо від ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, оплата (повністю або частково) перевезення (транспортування), навантаження, вивантаження або перевантаження і проведення інших операцій, пов'язаних з їх перевезенням (транспортуванням) товарів до місця прибуття на єдину митну територію ЄАЕС;
   • ж) чи здійснювалася покупцем окремо від ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, оплата (повністю або частково) страхування у зв'язку з міжнародним перевезенням товарів;
   • з) чи передбачені зовнішньоекономічної угодою ліцензійні та інші подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності (включаючи платежі за патенти, товарні знаки, авторські права), які відносяться до оцінюваним (ввезених) товарів і які прямо або побічно справив чи мусить зробити покупець як умову продажу оцінюваних товарів, в розмірі, що не включеному в ціну, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Якщо за результатами зазначеної перевірки виявлено необхідність здійснення додаткових нарахувань до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, то уповноважені посадові особи перевіряють:
    • вироблені декларантом (митним представником) нарахування при визначенні митної вартості в повному обсязі;
    • підтверджені документально і чи є кількісно визначеними і достовірними дані, використані декларантом (митним представником) при здійсненні зазначених нарахувань;
  3. відрахування з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, та передбачені статтею 5 Угоди, заявлені декларантом (митним представником), приймаються митним органом в наступних випадках:
   • якщо заявлені декларантом (митним представником) відрахування передбачені пунктом 2 статті 5 Угоди;
   • якщо заявлені відрахування з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, виділені в зовнішньоторговельному договорі і в рахунку-фактурі або окремому рахунку;
   • якщо дані, використані декларантом (митним представником) при здійсненні зазначених відрахувань, підтверджені документально та є кількісно визначеними і достовірними.
 4. Перевірка правильності документального підтвердження заявленої декларантом (митним представником) митної вартості та всіх її компонентів полягає в оцінці достатності та достовірності поданих декларантом (митним представником) документів і які у них відомостей для цілей визначення митної вартості.
  При проведенні перевірки документального підтвердження заявленої митної вартості та всіх її компонентів уповноважені посадові особи перевіряють документи, на підставі яких заповнені декларація на товари і ДТС, а також наступну інформацію:
  • перелік товарів із зазначенням по кожному з них повного найменування, відомостей про товарні знаки, марки, моделі, артикули, стандартах і тому подібних технічних і комерційних характеристик, назви виробника, зв'язку з фактичним невідповідністю кількості та якості товару умовам угоди;
  • умови і терміни платежу;
  • умови поставки товару;
  • умови надання знижок до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, якщо знижки передбачені. Уповноважені посадові особи в рамках проведення перевірки документального підтвердження заявленої митної вартості та всіх її компонентів також перевіряють відсутність розбіжностей і протиріч між аналогічними відомостями в документах, що виражають зміст угоди, а також комерційних, транспортних, платіжних (розрахункових) та інших документах, що відносяться до одних і тих самих товарів.
   У разі наявності ознак недійсності документів, поданих на підтвердження заявлених відомостей в декларації на товари і ДТС, метод визначення митної вартості відповідно до статті 4 Угоди не застосовується.
 5. Завершальним етапом перевірки правильності визначення митної вартості, спрямованим на дотримання декларантом (митним представником) вимог, встановлених правом ЄАЕС і законодавством РФ про митну справу, є перевірка правильності визначення декларантом (митним представником) митної вартості з використанням СУР, в тому числі шляхом порівняння заявленої митної вартості товарів з наявною в митному органі інформацією про вартість операції з ідентичними і (або) однорідними товарами, проданими і ввезеними на митну територію ЄАЕС, вартості їх реалізації на внутрішньому російському ринку, а також інформацією про вартість товарів за даними офіційних каталогів і прайс-листів (публічних оферт) (далі - цінова інформація).