МЕНЮ

Перевірка правильності декларування митної вартості товарів

ghbr
 1. Перевірка правильності декларування митної вартості товарів здійснюється відповідно до Порядку декларування митної вартості товарів, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 20.09.2010 р. № 376 "Про порядки декларування, контролю та коригування митної вартості товарів" (далі - Порядок декларування митної вартості товарів) , у тому числі з використанням результатів аналізу відомостей, що містяться в електронних документах, сформованих спеціальними програмними засобами, що забезпечують застосування технології автоматизованого контролю митної вартості (далі - технологія АКТС), та в межах строків, встановлених правом Євразійського економічного союзу та законодавством Російської Федерації про митне справі. Під час проведення перевірки правильності декларування та коригування митної вартості товарів незалежно від обраного декларантом (митним представником) методу її визначення уповноважена посадова особа митного органу здійснює такі дії:
  1. перевірку наявності документів, передбачених переліком документів, що підтверджують заявлену митну вартість товарів, згідно з додатком № 1 до Порядку декларування митної вартості товарів;
  2. перевірку правильності заповнення декларації митної вартості (далі - ДТЗ) (у випадках, коли вона заповнюється), яка включає наступні дії:
   • перевірку повноти та правильності заповнення граф ДМВ відповідно до правил заповнення ДМВ-1 і ДМВ-2, визначеними Порядком декларування митної вартості товарів;
   • перевірку відповідності інформації, що міститься в ДТЗ, відомостям, зазначеним у документах, поданих на підтвердження заявлених відомостей про митну вартість та у декларації на товари (далі - ДТ);
  3. перевірку правильності застосування декларантом (митним представником) методу визначення митної вартості товарів, встановленого правом Євразійського економічного союзу, яка включає в себе наступні дії:
   • перевірку відповідності обраного методу визначення митної вартості увазі і умовам зовнішньоекономічної угоди;
   • перевірку дотримання умов застосування методу визначення митної вартості;
  4. перевірку правильності визначення декларантом (митним представником) структури заявленої митної вартості, яка включає в себе наступні дії:
   • перевірку правильності визначення основи для визначення митної вартості;
   • перевірку достовірності додаткових нарахувань до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари і правильності їх кількісного визначення;
   • перевірку обгрунтованості заявлених декларантом (митним представником) відрахувань з основи для визначення митної вартості та правильності їх кількісного визначення;
  5. перевірку документального підтвердження заявленої митної вартості та всіх її компонентів (додаткових нарахувань і відрахувань), включаючи перевірку відповідності відомостей, зазначених у поданих документах;
  6. оцінку достовірності заявленої декларантом митної вартості з використанням системи управління ризиками (далі - СУР).