МЕНЮ

Дії посадових осіб митних органів при порівнянні заявленої митної вартості товарів з наявною в митних органах цінової інформацією

 1. При проведенні оцінки достовірності заявленої декларантом (митним представником) митної вартості товару уповноважені посадові особи здійснюють порівняння та аналіз заявленої митної вартості з наявною в митному органі ціновою інформацією, у тому числі посадові особи здійснюють порівняння та аналіз заявленої митної вартості з наявною в митному органі ціновою інформацією, у тому числі з використанням сформованих спеціальними програмними засобами, що забезпечують застосування технології АКТС, результатів порівняльного аналізу відомостей про заявлену митну вартість з відомостями, що містяться в центральній базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, у такому порядку:
  1. на підставі заявлених декларантом (митним представником) даних розраховують митну вартість товару за основну або додаткову одиницю виміру;
  2. забезпечують вибір джерела інформації для порівняння таким чином, щоб опис обраного для порівняння товару, його комерційні, якісні і технічні характеристики, умови поставки найбільшою мірою відповідали опису, характеристик, умов постачання оцінюваних товарів, а також умовами операції з товарами, що оцінюються; при цьому митний орган вибирає той джерело цінової інформації, який найбільшою мірою відповідає таким вимогам:
   • а) наявність точного опису товару: комерційне найменування товару, опис на асортиментному рівні, відомості про фірму-виробнику, матеріал, технічні параметри та інші характеристики, які впливають на вартість даного виду товару;
   • б) забезпечення максимального можливого подібності порівнюваних товарів, що означає, що при виборі джерела інформації митний орган підбирає для порівняння ідентичні товари, потім однорідні товари, а при їх відсутності - товари того ж класу або виду.
    Для цілей проведення аналізу та підбору порівнюваних товарів митний орган може звернутися до осіб, що здійснюють ввезення та (або) реалізацію ідентичних, однорідних товарів або товарів того ж класу або виду, або до заводу, який здійснює їх переробку (обробку), для отримання консультацій та більш докладної інформації про фізичних та інші характеристики, як і репутації таких товарів (наприклад, інформаційні роздаткові матеріали, інструкції з експлуатації, каталоги з описом товару).
    Інформація може бути отримана митним органом будь-яким не забороненим законодавством Російської Федерації способом, в тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет";
  3. з обраного джерела цінової інформації визначають ціну одиниці товару того ж класу або виду (ідентичного, однорідного);
  4. при необхідності проводять коригування цінової інформації для обліку відмінностей в комерційних рівнях продажу (оптовому, роздрібному і іншому) і (або) в кількості, в додаткові нарахування, зазначених в статті 5 Угоди, між оцінюваними товарами та цінової інформацією;
  5. порівнюють заявлену декларантом (митним представником) величину митної вартості товару з перевірочної величиною.
  6. Порівняння і аналіз виробляються посадовими особами митного органу з використанням джерел інформації, наявних у митному органі, в тому числі отриманої від вищих митних органів, а також отриманої від інших органів, організацій.
  7. При використанні цінової інформації товарів на внутрішніх ринках держав - членів Євразійського економічного союзу необхідно здійснити відрахування таких сум:
   • винагород агенту (посереднику), зазвичай виплачуються або підлягають виплаті, або надбавок до ціни, зазвичай вироблених для отримання прибутку і покриття комерційних і управлінських витрат у зв'язку з продажем на єдиній митній території Євразійського економічного союзу товарів того ж класу або виду, в тому числі ввезених з інших країн;
   • звичайних витрат на здійснені на єдиній митній території Євразійського економічного союзу перевезення (транспортування), страхування, а також інших пов'язаних з такими операціями витрат на території держав - членів Євразійського економічного союзу;
   • митних зборів, податків, зборів, що застосовуються відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу, інших податків, що підлягають сплаті у зв'язку з ввезенням і (або) продажем товарів на єдину митну територію Євразійського економічного союзу або з їх продажем на цій території, включаючи податки і збори суб'єктів цієї держави - члена Євразійського економічного союзу і місцеві податки і збори.
  8. Уповноважені посадові особи митного органу приймають рішення про прийняття заявленої декларантом (митним представником) митної вартості (стаття 67 Кодексу), якщо дотримані встановлені пунктом 1 статті 4 Угоди умови прийняття вартості угоди в якості основи для визначення митної вартості і відсутні ознаки, що вказують на те, що відомості про митну вартість можуть бути недостовірними.
  9. Якщо за результатами порівняння та аналізу заявленої декларантом (митним представником) митної вартості з наявною в митному органі цінової інформацією виявляється розбіжність між величиною заявленої декларантом (митним представником) митної вартості товару та перевірочної величиною або заявлені відомості належним чином не підтверджені, в такому випадку відповідно з пунктом 1 статті 69 Кодексу митний орган проводить додаткову перевірку в терміни і порядку відповідно до права Євразійського економічного союзу.