МЕНЮ
 1. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей - форма митного контролю, яка полягає в перевірці:
  1. митної декларації;
  2. інших митних документів, за винятком документів, що складаються митними органами;
  3. документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації;
  4. інших документів, поданих митному органу відповідно до цього Кодексу;
  5. відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митному органу документах;
  6. інших відомостей, поданих митному органу або отримані ним відповідно до цього Кодексу або законодавством держав-членів.
 2. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей проводиться з метою перевірки достовірності відомостей, правильності заповнення та (або) оформлення документів, дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою, дотримання обмежень щодо користування та (або) розпорядження товарами в зв'язку із застосуванням пільг по сплаті митних зборів, податків, дотримання порядку і умов використання товарів, які встановлені щодо окремих категорій товарів, що не підлягають відповідно до цього Кодексу приміщенню під митні процедури, а також в інших цілях забезпечення дотримання міжнародних договорів та актів в сфері митного регулювання і (або) законодавства держав-членів про митне регулювання.
 3. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей стосовно митної декларації, документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, може проводитися як до, так і після випуску товарів.
 4. У разі якщо декларантом дотримані умови, передбачені статтею 121 ТК ЄАЕС, При яких митним органом проводиться випуск товарів, Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей, розпочата до випуску товарів, завершується після випуску товарів.
 5. Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть встановлюватися випадки проведення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей стосовно митної декларації, документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, розпочатої після випуску товарів, і порядок повідомлення особи про проведення такої форми митного контролю.
 6. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей проводиться шляхом аналізу документів і відомостей, зазначених у пункті 1 цієї статті, в тому числі шляхом зіставлення відомостей, що містяться в одному документі, між собою, а також з відомостями, що містяться в інших документах, в тому числі в документах, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, з відомостями, отриманими з інформаційних систем, використовуваних митними органами, і (або) інформаційних систем державних органів (організацій) держав-членів в рамках інформаційної взаємодії, з інших джерел, наявних в розпорядженні митного органу на момент проведення перевірки, а також іншими способами відповідно до міжнародних договорів та актами у сфері митного регулювання та (або) законодавством держав-членів.
 7. У межах перевірки митних, інших документів та (або) відомостей митний орган має право здійснювати збір та аналіз додаткової інформації, у тому числі надсилати запити до державних органів та інших організацій.
 8. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей стосовно митної декларації, документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, розпочата до випуску товарів, проводиться відповідно до статті 325 ТК ЄАЕС.
 9. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей стосовно митної декларації, документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, розпочата після випуску товарів, або в інших випадках застосування даної форми митного контролю проводиться відповідно до статті 326 ТК ЄАЕС, за винятком проведення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей у випадку, передбаченому пунктом 10 цієї статті.
 10. Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей стосовно декларації на товари, поданої щодо товарів, випуск яких здійснено відповідно до статті 120 ТК ЄАЕС, документів, що підтверджують відомості, заявлені в такій декларації, і відомостей, заявлених у зазначеній декларації на товари і (або) містяться в поданих митним органам документах, проводиться в порядку, визначеному Комісією.
 11. При застосуванні перевірки митних, інших документів і (або) відомостей стосовно заяви про випуск товарів до подання декларації на товари, документів, представлених спільно з такою заявою відповідно до пункту 4 статті 120 ТК ЄАЕС, і відомостей, заявлених в зазначеній заяві та ( або) в поданих документах, запит документів до випуску товарів не проводиться.
 12. При перевірці митної вартості товарів перевірка митних, інших документів і (або) відомостей проводиться з урахуванням особливостей, передбачених статтею 313 ТК ЄАЕС.
 13. При перевірці походження товарів перевірка митних, інших документів і (або) відомостей проводиться з урахуванням особливостей, передбачених статтею 314 ТК ЄАЕС.