МЕНЮ

Дії посадових осіб митних органів при проведенні додаткової перевірки

 1. При прийнятті митним органом рішення про проведення додаткової перевірки контроль митної вартості товарів вважається незавершеним на підставі пункту 12 Порядку контролю митної вартості товарів. Подальші дії уповноважені посадові особи митних органів здійснюють в порядку, строки та формі згідно з Рішенням Комісії Митного союзу від 20.09. 2010 року № 376 "Про порядках декларування, контролю та коригування митної вартості товарів". Відповідно до пункту 2 статті 69 Кодексу, якщо додаткова перевірка не може бути завершена в терміни, встановлені статтею 196 Кодексу, випуск товару здійснюється за умови надання декларантом забезпечення сплати митних зборів, податків, обчисленого митним органом відповідно до пункту 2 статті 88 Кодексу.
 2. Додаткова перевірка полягає у з'ясуванні додаткових обставин даної угоди і умов продажу товарів, що обумовлюють розбіжність між величиною митної вартості товару та цінової інформацією, наявною в митному органі, а також отриманні роз'яснень щодо виявлених ознак недостовірності заявлених відомостей про митну вартість товарів.
  При розгляді додаткових обставин угоди і умов продажу товарів уповноважені посадові особи з'ясовують наступне:
  • статус і взаємини контрагентів по зовнішньоторговельної угоді: участь посередника в здійсненні зовнішньоторговельної угоди, організаційно-правова форма покупця, чи є один з контрагентів єдиним агентом, єдиним дистриб'ютором іншого контрагента або єдиним користувачем за договором комерційної концесії;
  • умови організації конкретної зовнішньоторговельної угоди: спосіб вибору і замовлення товарів;
  • комерційні умови зовнішньоторговельної угоди: механізм формування ціни товарів, комерційний рівень продажу товарів, форми розрахунку і спосіб оплати товарів, види передбачених контрактом знижок і умови їх надання;
  • умови організації перевезення (транспортування) товарів: умови поставки товарів, наявність експедитора, маршрут прямування товарів і вид транспорту, зберігання товарів в країні транзиту, виконання робіт з навантаження, розвантаження або перевантаження товарів, наявність або відсутність страхування;
  • опис і характеристики товарів: технічні, функціональні та якісні характеристики товару, способи його виготовлення і упаковки, кон'юнктура ринку торгівлі цими видами товарів;
  • умови реалізації товарів на території країн - членів Євразійського економічного союзу: товари використовуються для власного виробництва і (або) споживання або для продажу, розмір надбавки до ціни.

Відповідно до пункту 3 статті 69 Кодексу для проведення додаткової перевірки заявлених відомостей про митну вартість товарів уповноважена особа має право запросити у декларанта (митного представника) додаткові документи, відомості, згідно з додатком № 3 до Порядку контролю митної вартості товарів, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 20.09. 2010 року № 376 "Про порядках декларування, контролю та коригування митної вартості товарів" (далі - Порядок контролю митної вартості товарів), і пояснення, перелік яких зазначається в рішенні про проведення додаткової перевірки, форма якого регламентована додатком № 2 до Порядку контролю митної вартості товарів.

Уповноважені посадові особи аналізують отримані від декларанта (митного представника) додаткові документи і відомості.

Відповідно до пункту 18 Порядку контролю митної вартості товарів у рамках проведення додаткової перевірки заявленої митної вартості товарів уповноважена посадова особа має право здійснювати збір та аналіз додаткової інформації про вартість товарів, ідентичних або однорідних товарів, що оцінюються, включаючи направлення запитів до державних органів та інших організацій.

 1. Відповідно до пункту 14 Порядку контролю митної вартості товарів конкретний перелік додатково запитуваних документів, відомостей та пояснень визначається посадовою особою з урахуванням виявлених ознак недостовірності заявлених відомостей про митну вартість товарів, які оцінюються, а також з урахуванням умов і обставин даної угоди, фізичних характеристик, якості і репутації на ринку товарів, що ввозяться.
 2. При проведенні додаткової перевірки заявленої декларантом (митним представником) митної вартості товарів уповноважені посадові особи митного органу в залежності від конкретних умов угоди проводять деякі з нижче перерахованих заходів (пункт 18 Порядку контролю митної вартості товарів):
  1. аналіз цінової інформації про товар з метою встановлення дійсної ціни товару на світовому ринку;
  2. виявлення основних ціноутворюючих факторів, властивих торгівлі товаром, в тому числі за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет";
  3. запит цінової інформації у офіційних представництв і дилерів;
  4. запит торгового представництва і / або консульства іноземної держави (резидентом якої є іноземний контрагент по угоді), розташованих на території Євразійського економічного союзу (через Управління митного співробітництва ФТС Росії):
   • про підтвердження виробництва товарів, що ввозяться компанією - контрагентом / відправником / виробником;
   • цінової інформації (прайс-листів);
   • інформації про найменування російської організації, за контрактами з якої здійснюється ввезення товарів в Російську Федерацію;
   • відомостей про засновників іноземного контрагента;
  5. запит митної служби іноземної держави (через Управління митного співробітництва ФТС Росії) про надання копій експортних митних декларацій, рахунків чи зовнішньоторговельних договорів (контрактів), поданих до митного декларування в іноземній державі;
  6. проведення митної експертизи відповідно до глави 20 Кодексу при проведенні митного контролю.
 3. Порядок дії уповноваженої особи митного органу в разі неподання декларантом (митним представником) викликаних митним органом документів затверджений пунктом 21 Порядку контролю митної вартості товарів.
 4. Розбіжність між заявленою декларантом (митним представником) митною вартістю і наявної в митному органі цінової інформацією не є підставою для прийняття митним органом рішення про коригування митної вартості товарів без з'ясування причин такої розбіжності в порядку, встановленому Інструкцією. Підставою для прийняття митним органом рішення про коригування митної вартості товарів служить недотримання передбачених Угодою вимог і умов застосування методів визначення митної вартості товарів, а також умов щодо документального підтвердження, кількісної визначеності і достовірності інформації.