МЕНЮ

Перевірка митних, інших документів та (або) відомостей, розпочата до випуску товарів

 1. Якщо подання митної декларації не супроводжувалося поданням документів, що підтверджують відомості, заявлені в митній декларації, митний орган має право щодо відомостей, що перевіряються, запросити у декларанта документи, відомості про які зазначені в митній декларації.
 2. Запитані відповідно до пункту 1 цієї статті документи мають бути подані декларантом не пізніше ніж за 4 години до закінчення строку, зазначеного у пункті 3 статті 119 ТК ЄАЕС.
 3. У разі якщо запитані відповідно до пункту 1 цієї статті документи декларантом не подано, митний орган відмовляє у випуску товарів відповідно до статті 125 ТК ЄАЕС.
 4. Митний орган має право запросити комерційні, бухгалтерські документи, сертифікат про походження товару та (або) інші документи та (або) відомості, у тому числі письмові пояснення, необхідні для встановлення достовірності та повноти перевірених відомостей, заявлених у митній декларації, та (або) відомостей, що містяться в інших документах, у таких випадках:
  1. документи, подані під час подання митної декларації або подані відповідно до пункту 2 цієї статті, не містять необхідних відомостей або належним чином не підтверджують заявлені відомості;
  2. митним органом виявлено ознаки недотримання положень ТК ЄАЕС та інших міжнародних договорів та актів у сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів, у тому числі недостовірності відомостей, що містяться у таких документах.
 5. Запит документів та (або) відомостей у декларанта відповідно до пункту 4 цієї статті повинен бути обґрунтованим та повинен містити перелік ознак, що вказують на те, що відомості, заявлені у митній декларації, та (або) відомості, що містяться в інших документах, належним чином не підтверджені або можуть бути недостовірними, перелік документів, що додатково запитуються, та (або) відомостей, а також терміни подання таких документів та (або) відомостей.
  Перелік запитуваних документів та (або) відомостей визначається посадовцем митного органу виходячи з відомостей, що перевіряються з урахуванням умов угоди з товарами, характеристик товару, його призначення, а також інших обставин.
 6. При запиті документів та (або) відомостей відповідно до пункту 4 цієї статті з метою підтвердження відомостей, що впливають на розмір мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, митний орган інформує декларанта про можливість здійснити випуск товарів відповідно до статті 121 ТК ЄАЕС. При цьому митний орган надсилає декларанту розрахунок розміру забезпечення виконання обов'язку зі сплати мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, за винятком випадків, визначених відповідно до статті 121 ТК ЄАЕС, коли надання забезпечення сплати мит, податків, спеціальних, антидемпінгових , компенсаційних мит не потрібно.
  Форма розрахунку розміру забезпечення виконання обов'язку зі сплати мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, структура та формат такого розрахунку у вигляді електронного документа та порядок їх заповнення визначаються Комісією.
 7. Запитані відповідно до пункту 4 цієї статті документи та (або) відомості або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та (або) відсутні, мають бути подані декларантом:
  1. не пізніше ніж за 4 години до закінчення строку, зазначеного у пункті 3 статті 119 ТК ЄАЕС, - якщо запит документів та (або) відомостей пов'язаний з перевіркою відомостей, що містяться у митній декларації та документах, поданих під час подання митної декларації;
  2. не пізніше ніж за 2 години до закінчення строку, зазначеного у пункті 3 статті 119 ТК ЄАЕС, - якщо запит документів та (або) відомостей пов'язаний з перевіркою відомостей, що містяться у митній декларації та документах, поданих відповідно до пункту 2 цієї статті, та відомості, що перевіряються, не впливають на розмір мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  3. не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення строку, встановленого митним органом при продовженні терміну випуску товарів відповідно до пунктів 4 - 6 статті 119 ТК ЄАЕС, - якщо запит документів та (або) відомостей пов'язаний з перевіркою відомостей, що містяться у митній декларації та документах, поданих відповідно до пункту 2 цієї статті, та відомості, що перевіряються, впливають на розмір мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит.
 8. У разі якщо запитані відповідно до пункту 4 цієї статті документи та (або) відомості, у тому числі письмові пояснення, або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та (або) відсутні, не подані у строки, встановлені пунктом 7 цієї статті, та не дотримано умови, передбаченої статтею 121 ТК ЄАЕС, митний орган відмовляє у випуску товарів відповідно до статті 125 ТК ЄАЕС.
 9. Документи та (або) відомості, запитані відповідно до пунктів 1 та 4 цієї статті, мають бути подані особами, у яких вони запитані, одним комплектом (одночасно) за кожним запитом.
  Одночасно із запитаними митним органом документами та (або) відомостями особами, у яких вони запитані, можуть бути подані інші документи та (або) відомості з метою підтвердження достовірності та повноти відомостей, заявлених у митній декларації, та (або) відомостей, що містяться в інших документи.
 10. При завершенні перевірки митних, інших документів та (або) відомостей до випуску товарів у разі, якщо подані відповідно до цієї статті документи та (або) відомості або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та ( або) відсутні, або результати митного контролю в інших формах та (або) митної експертизи товарів та (або) документів, проведених у рамках такої перевірки, підтверджують достовірність та (або) повноту відомостей, що перевіряються, митний орган виробляє випуск товарів відповідно до статті 118 ТК ЄАЕС.
 11. При завершенні перевірки митних, інших документів та (або) відомостей до випуску товарів у разі, якщо подані відповідно до цієї статті документи та (або) відомості або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та ( або) відсутні, або результати митного контролю в інших формах та (або) митної експертизи товарів та (або) документів, проведених у рамках такої перевірки, не підтверджують достовірність та (або) повноту перевірених відомостей та (або) не усувають підстав для проведення перевірки митних, інших документів та (або) відомостей, митним органом на підставі інформації, що є у його розпорядженні, надсилається вимога про зміну (доповнення) відомостей, заявлених у митній декларації, до випуску товарів відповідно до статті 112 ТК ЄАЕС.
 12. У разі якщо перевірка митних, інших документів та (або) відомостей не може бути завершена у строки випуску товарів, встановлені статтею 119 ТК ЄАЕС, у тому числі у зв'язку з ненаданням документів та (або) відомостей у строки, встановлені пунктом 7 цієї статті, митний орган інформує декларанта про можливість здійснити випуск товарів відповідно до статті 121 ТК ЄАЕС.
 13. При випуску товарів відповідно до статті 121 ТК ЄАЕС перевірка митних, інших документів та (або) відомостей завершується після випуску товарів відповідно до пунктів 14 - 18 цієї статті.
 14. Документи та (або) відомості, запитані митним органом та не подані у строк, зазначений у пункті 7 цієї статті, для завершення перевірки митних, інших документів та (або) відомостей можуть бути подані декларантом після випуску товарів у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дня реєстрації митної декларації, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 статті 314 ТК ЄАЕС.
  Перевірка митних, інших документів та (або) відомостей завершується митним органом не пізніше 30 календарних днів з дня подання запитаних документів та (або) відомостей, а якщо такі документи та (або) відомості не подані у строк, встановлений абзацом першим цього пункту, - з дня закінчення такого строку.
 15. Якщо подані відповідно до цієї статті документи та (або) відомості або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та (або) відсутні, не усувають підстав для проведення перевірки митних, інших документів та (або) відомостей, митний орган до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 14 цієї статті, має право запросити додаткові документи та (або) відомості, у тому числі письмові пояснення, необхідні для встановлення достовірності та повноти перевірених відомостей, заявлених у митній декларації, та (або) відомостей, які у інших документах.
  Такі додаткові документи та (або) відомості, у тому числі письмові пояснення, мають бути подані не пізніше ніж за 10 календарних днів з дня реєстрації митним органом запиту.
 16. У разі надсилання запиту про подання додаткових документів та (або) відомостей, у тому числі письмових пояснень, протягом строку, зазначеного в абзаці другому пункту 14 цієї статті, припиняється з дня реєстрації митним органом такого запиту та поновлюється з дня отримання митним органом додаткових документів та ( або) відомостей, у тому числі письмових пояснень, а у разі їх ненадання - з дня закінчення строку їх подання.
 17. При завершенні перевірки митних, інших документів та (або) відомостей у разі, якщо подані відповідно до цієї статті документи та (або) відомості або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та (або) відсутні , або результати митного контролю в інших формах та (або) митної експертизи товарів та (або) документів, проведених у рамках такої перевірки, не підтверджують дотримання положень ТК ЄАЕС, інших міжнародних договорів та актів у сфері митного регулювання та законодавства держав-членів, в тому числі достовірність та (або) повноту відомостей, що перевіряються, та (або) не усувають підстав для проведення перевірки митних, інших документів та (або) відомостей, митним органом на підставі інформації, що є в його розпорядженні, приймається рішення про внесення змін (доповнень) до відомостей, заявлених у митній декларації, відповідно до статті 112 ТК ЄАЕС.
 18. При завершенні перевірки митних, інших документів та (або) відомостей у разі, якщо документи та (або) відомості, запитані митним органом відповідно до пунктів 4 та 15 цієї статті, або пояснення причин, з яких такі документи та (або) відомості не можуть бути подані та (або) відсутні, не подані у встановлені цією статтею строки, митним органом на підставі інформації, що є у його розпорядженні, приймається рішення про внесення змін (доповнень) до відомостей, заявлених у митній декларації, відповідно до статті 112 ТК ЄАЕС.
 19. При завершенні перевірки митних, інших документів та (або) відомостей у разі, якщо подані відповідно до цієї статті документи та (або) відомості, результати митного контролю в інших формах та (або) митної експертизи товарів та (або) документів, проведених у в рамках такої перевірки, підтверджують достовірність та (або) повноту відомостей, що перевіряються, митний орган інформує декларанта про завершення перевірки митних, інших документів та (або) відомостей та про можливість повернення (заліку) забезпечення виконання обов'язку зі сплати мит, податків, спеціальних, антидемпінгових , компенсаційних мит, наданих відповідно до пункту 1 статті 121 ТК ЄАЕС.
 20. Повернення (залік) забезпечення виконання обов'язку зі сплати мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит здійснюється відповідно до пункту 7 статті 63, глави 10 та статті 76 ТК ЄАЕС.