МЕНЮ

Перевірка митних, інших документів і (або) відомостей, розпочата після випуску товарів, і в інших випадках

  1. При проведенні перевірки митних, інших документів і (або) відомостей стосовно митної декларації, документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, розпочатої після випуску товарів, або в інших випадках застосування даної форми митного контролю митний орган має право запитувати і отримувати документи та (або) відомості, необхідні для проведення митного контролю, відповідно до статті 340 ТК ЄАЕС.
  2. Результати проведення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей у випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, оформляються відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
  3. За результатами проведення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей стосовно митної декларації, документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, розпочатої після випуску товарів, митним органом приймаються рішення відповідно до цього Кодексу, а за результатами проведення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей в інших випадках - відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.