МЕНЮ

Митний огляд приміщень і територій

 1. митний огляд приміщень і територій - форма митного контролю, яка полягає в проведенні візуального огляду приміщень і територій, а також знаходяться в зазначених місцях товарів і (або) документів.
 2. Митний огляд приміщень і територій проводиться з метою перевірки наявності або відсутності в обстежуваних приміщеннях або на територіях товарів і (або) документів, що є об'єктами митного контролю, а також з метою перевірки і (або) отримання відомостей про такі товари і (або) документах і перевірки наявності на товари, транспортні засоби та їх вантажних приміщеннях (відсіках) митних пломб, печаток та інших засобів ідентифікації.
 3. Митний огляд приміщень і територій може проводитися митними органами з метою перевірки відповідності споруд, приміщень (частин приміщень) та (або) відкритих майданчиків (частин відкритих майданчиків), призначених для використання або використовуються в якості складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних складів, магазинів безмитної торгівлі, а також призначених або використовуваних для тимчасового зберігання товарів уповноваженими економічними операторами, вимогам і умовам, встановленим відповідно до пункту 4 статті 411, пунктом 5 статті 416, пунктом 4 статті 421, пунктом 4 статті 426 та підпункту 4 пункту 3 статті 433 ТК ЄАЕС.
 4. Проведення митного огляду приміщень та територій в житлових приміщеннях допускається, якщо це передбачено законодавством держав-членів.
 5. Митний огляд приміщень і територій проводиться при пред'явленні приписи на проведення митного огляду приміщень і територій та службового посвідчення посадової особи митного органу.
  Форма розпорядження на проведення митного огляду приміщень і територій встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.
  Пред'явлення документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, не потрібно при проведенні митного огляду приміщень і територій у осіб, щодо (у) яких проводиться виїзна митна перевірка.
 6. У разі відмови в доступі до приміщень і на територію посадові особи митних органів вправі входити в приміщення і на територію з припиненням опору і (або) з розкриттям замкнених приміщень відповідно до законодавства держав-членів.
 7. У разі якщо законодавством держави-члена передбачений спеціальний порядок доступу на окремі об'єкти, то такий доступ здійснюється в порядку, встановленому законодавством цієї держави-члена.
 8. Митний огляд приміщень і територій має проводитися в можливо короткий термін, необхідний для його проведення, і не може тривати більше 1 робочого дня, якщо інший термін не встановлено законодавством держав-членів про митне регулювання.
 9. Результати проведення митного огляду приміщень і територій оформляються шляхом складання акту митного огляду приміщень та територій, форма якого визначається Комісією.
 10. Акт митного огляду приміщень і територій розробляють в 2 примірниках, один з яких має бути вручений (напрямку) особі, приміщення та (або) території якого оглядалися, якщо ця особа встановлено.