МЕНЮ

Особистий митний огляд

 1. Особистий митний огляд - форма митного контролю, яка полягає в проведенні огляду фізичних осіб.
 2. Особистий митний огляд може проводитися тільки по відношенню до фізичних осіб, які прямують через митний кордон Союзу і знаходяться в зоні митного контролю або транзитній зоні міжнародного аеропорту, при наявності достатніх підстав вважати, що такі особи приховують при собі і добровільно не видають товари, що переміщуються через митний кордон Союзу в порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання, законодавства держав-членів.
 3. Особистий митний огляд проводиться з метою виявлення у фізичних осіб, зазначених у пункті 2 цієї статті, приховуваних при собі товарів, що переміщуються через митний кордон Союзу в порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання, законодавства держав-членів, і є винятковою формою митного контролю .
 4. Особистий митний огляд проводиться за рішенням керівника (начальника) митного органу, уповноваженого ним заступника керівника (заступника начальника) митного органу або заміщають їх осіб, а якщо це передбачено законодавством держав-членів про митне регулювання, - за рішенням керівника (начальника) підрозділу митного органу , уповноваженого проводити митний контроль, Уповноваженого ним заступника керівника (заступника начальника) підрозділу митного органу або заміщають їх осіб.
  Зазначене рішення оформляється в письмовій формі.
 5. Особистий митний огляд проводиться посадовими особами митного органу однієї статі з особою, щодо якої проводиться особистий митний огляд, у присутності 2 понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ до приміщення фізичних осіб, крім зазначених у цій статті, і можливість спостереження за проведенням особистого митного огляду іншими фізичними особами повинні бути виключені.
  Обстеження тіла фізичної особи, щодо якої проводиться особистий митний огляд, проводиться тільки медичним працівником з використанням при необхідності спеціальної медичної техніки.
  При проведенні особистого митного огляду неповнолітнього чи недієздатного фізичної особи зобов'язані бути присутніми його законні представники (батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники) або супроводжуючі його особи.
 6. Перед початком проведення особистого митного огляду посадова особа митного органу зобов'язана ознайомити фізична особа з рішенням про проведення особистого митного огляду та його правами при проведенні такого особистого митного огляду, а також запропонувати йому добровільно видати товари, що переміщуються через митний кордон Союзу в порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання, законодавства держав-членів.
  Факт ознайомлення фізичної особи з рішенням про проведення особистого митного огляду засвідчується цією фізичною особою шляхом проставлення відповідного напису в рішенні про проведення такого особистого митного огляду. У разі відмови фізичної особи від проставлення такого напису робиться відповідна відмітка на рішенні про проведення особистого митного огляду, який засвідчується підписами уповноваженої посадової особи митного органу, який оголосив рішення про проведення такого особистого митного огляду, і понятих, присутніх при проведенні особистого митного огляду.
 7. Дії посадової особи митного органу під час проведення особистого митного огляду не повинні обмежувати честь і гідність фізичної особи, щодо якої проводиться особистий митний огляд, і завдавати шкоди здоров'ю і збиток майну цієї фізичної особи.
 8. Фізична особа, щодо якої проводиться особистий митний огляд, має право:
  1. ознайомитися з рішенням про проведення особистого митного огляду та порядком його проведення до початку проведення особистого митного огляду;
  2. ознайомитися зі своїми правами та обов'язками;
  3. давати пояснення і заявляти клопотання;
  4. добровільно видати приховувані при собі товари, що переміщуються через митний кордон Союзу в порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання, законодавства держав-членів;
  5. робити заяву з обов'язковим внесенням його в акт особистого митного огляду посадовою особою митного органу, які проводять особистий митний огляд;
  6. користуватися рідною мовою і послугами перекладача;
  7. знайомитися з актом особистого митного огляду після закінчення його складання і робити в ньому заяви в письмовій формі;
  8. оскаржити дії посадових осіб митного органу, які проводять особистий митний огляд, відповідно до цього Кодексу.
 9. В ході проведення особистого митного огляду фізична особа, щодо якої він проводиться, і його законний представник зобов'язані виконувати законні вимоги посадової особи митного органу, що проводить особистий митний огляд.
 10. Результати проведення особистого митного огляду оформляються шляхом складання акта особистого митного огляду, форма якого визначається Комісією.
  Зазначений акт повинен бути складений в ході проведення особистого митного огляду або протягом 1 години після його завершення.
 11. Акт особистого митного огляду підписується посадовою особою митного органу, що проводив особистий митний огляд, фізичною особою, щодо якої було проведено особистий митний огляд, або його законним представником, або супроводжуючим його особою, понятими, а при проведенні обстеження тіла фізичної особи, щодо якої був проведений особистий митний огляд, - також медичним працівником.
 12. Акт особистого митного огляду складається в 2 примірниках, один з яких вручається фізичній особі, щодо якої було проведено особистий митний огляд, його законному представнику або супроводжуючому його особі негайно після його складання.