МЕНЮ

Митна процедура реімпорту

Стаття 235. Зміст і застосування митної процедури реімпорту

 1. митна процедура реімпорту - митна процедура, застосовувана щодо іноземних товарів, відповідно до якої такі товари, раніше вивезені з митної території Союзу, ввозяться на митну територію Союзу без сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру.
 2. Митна процедура реімпорту застосовується щодо раніше вивезених з митної території Союзу товарів, щодо яких застосовувалася:
  1. митна процедура експорту;
  2. митна процедура переробки за межами митної території для завершення дії цієї митної процедури відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 184 цього Кодексу;
  3. митна процедура тимчасового вивезення для завершення дії цієї митної процедури відповідно до пункту 1 статті 231 цього Кодексу.
 3. Товари, поміщені під митний процедуру реімпорту, набувають статусу товарів Союзу, за винятком раніше вивезених з митної території Союзу товарів, щодо яких застосовувалася митна процедура тимчасового вивезення або митна процедура переробки за межами митної території і які є товарами, зазначеними в підпункті 1 пункту 3 статті 176 цього Кодексу, або продуктами їх переробки.
 4. Допускається застосування митної процедури реімпорту щодо:
  1. товарів Союзу для завершення дії митної процедури вільної митної зони відповідно до підпункту 2 пункту 6 статті 207 цього Кодексу або митної процедури вільного складу відповідно до підпункту 2 пункту 5 статті 215 цього Кодексу;
  2. продуктів переробки товарів, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території, які вивозилися з митної території Союзу для їх безоплатного (гарантійного) ремонту, за винятком продуктів переробки товарів, зазначених в абзаці другому пункту 1 статті 184 цього Кодексу.
 5. Не допускається застосування митної процедури реімпорту щодо товарів, зазначених у пункті 11 статті 201 і пункті 9 статті 211 цього Кодексу.

Стаття 236. Умови поміщення товарів у митний процедуру реімпорту

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру реімпорту є:
  1. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу;
  2. подання до митного органу відомостей про обставини вивезення товарів з митної території Союзу, ремонтних операціях, якщо такі операції проводилися з товарами за межами митної території Союзу і підтверджуються поданням митних і (або) інших документів або відомостей про таких документах;
  3. інші умови, встановлені пунктами 2, 4 - 6 цієї статті щодо окремих категорій товарів.
 2. Умовами приміщення раніше вивезених з митної території Союзу товарів, щодо яких застосовувалася митна процедура експорту, під митний процедуру реімпорту є:
  1. поміщення товарів у митний процедуру реімпорту до закінчення 3 років з дня, наступного за днем ​​їх фактичного вивезення з митної території Союзу, або до закінчення іншого строку, визначеного Комісією відповідно до пункту 3 цієї статті;
  2. збереження незмінним стану товарів, в якому вони були вивезені з митної території Союзу, за винятком змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання;
  3. відшкодування податків і (або) відсотків з них, коли суми таких податків і (або) відсотки в зв'язку з вивезенням товарів з митної території Союзу не сплачувалися або були повернуті, а також сум інших податків, субсидій та інших сум, несплачених або отриманих прямо або побічно як виплати, пільг або відшкодувань у зв'язку з вивезенням товарів з митної території Союзу, якщо це передбачено законодавством держав-членів, в порядку та на умовах, які встановлені таким законодавством.
 3. Що стосується окремих категорій товарів Комісія має право визначати термін, що перевищує термін, зазначений в підпункті 1 пункту 2 цієї статті. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 203 від 11.12.2018)
 4. Умовами приміщення раніше вивезених з митної території Союзу товарів, щодо яких застосовувалася митна процедура тимчасового вивезення, під митний процедуру реімпорту є:
  1. ввезення товарів на митну територію Союзу протягом терміну дії митної процедури тимчасового вивезення;
  2. збереження незмінним стану товарів, в якому вони були вивезені з митної території Союзу, за винятком змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, а також змін, які допускаються відносно таких товарів при їх використанні відповідно до митної процедурою тимчасового вивезення.
 5. Умовами приміщення раніше вивезених з митної території Союзу товарів, щодо яких застосовувалася митна процедура переробки за межами митної території, під митний процедуру реімпорту є:
  1. ввезення товарів на митну територію Союзу протягом терміну дії митної процедури переробки за межами митної території, встановленого митним органом;
  2. збереження незмінним стану товарів, в якому вони були вивезені з митної території Союзу, за винятком змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання.
 6. Умовами приміщення продуктів переробки товарів, щодо яких застосовувалася митна процедура переробки за межами митної території, під митний процедуру реімпорту є:
  1. вивезення товарів, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території, з митної території Союзу для їх безоплатного (гарантійного) ремонту;
  2. приміщення продуктів переробки під митний процедуру реімпорту протягом терміну дії митної процедури переробки за межами митної території, встановленого митним органом.
 7. Декларантом товарів, які розміщені під митний процедуру реімпорту, може виступати особа, що було декларантом товарів, поміщених під одну з митних процедур, зазначених в пунктах 2, 4 - 6 цієї статті, відповідно до якої товари були вивезені з митної території Союзу.

Стаття 237. Повернення (залік) сум вивізних митних зборів

 1. Що стосується зазначених в пункті 2 статті 236 цього Кодексу товарів, поміщених у митний процедуру реімпорту, здійснюється повернення (залік) сплачених сум вивізних митних зборів за умови, що зазначені товари поміщені під митний процедуру реімпорту не пізніше 6 місяців з дня, наступного за днем ​​приміщення таких товарів під митну процедуру експорту.
 2. У разі якщо при розміщенні товарів у митний процедуру експорту митне декларування товарів здійснювалося з особливостями, встановленими законодавством держав-членів про митне регулювання відповідно до пункту 8 статті 104 цього Кодексу, або з особливостями, визначеними статтею 115, статтею 116 або статтею 117 цього Кодексу, щодо таких товарів, поміщених у митний процедуру реімпорту, здійснюється повернення (залік) сплачених сум вивізних митних зборів за умови, що зазначені товари поміщені під митний процедуру реімпорту не пізніше терміну, встановленого законодавством про митне регулювання держави-члена, на території якого товари поміщалися під митний процедуру експорту.