МЕНЮ

Митна процедура реекспорту

Стаття 238. Зміст і застосування митної процедури реекспорту

 1. митна процедура реекспорту - митна процедура, застосовувана в відношенні іноземних товарів і товарів Союзу, відповідно до якої іноземні товари вивозяться з митної території Союзу без сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) з поверненням (заліком) сум таких мит і податків відповідно до статті 242 цього Кодексу, а товари Союзу - без сплати вивізних митних зборів при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру.
 2. Митна процедура реекспорту застосовується щодо:
  1. іноземних товарів, ввезених на митну територію Союзу і знаходяться на митній території Союзу, в тому числі іноземних товарів, поміщених під митні процедури;
  2. товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу (продуктів переробки, відходів, за винятком відходів, зазначених у пункті 3 статті 170 цього Кодексу, та (або) залишків), для завершення дії митної процедури переробки на митній території відповідно до пункту 1 статті 173 цього Кодексу;
  3. відходів, за винятком відходів, зазначених у пункті 3 статті 195 цього Кодексу, та (або) залишків, які утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання, для завершення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 197 цього Кодексу;
  4. товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, для завершення дії митної процедури вільної митної зони відповідно до підпункту 1 пункту 5 статті 207 цього Кодексу;
  5. товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, для завершення дії митної процедури вільного складу відповідно до підпункту 1 пункту 4 статті 215 цього Кодексу;
  6. товарів Союзу, щодо яких застосована митна процедура випуску для внутрішнього споживання, якщо товари вивозяться з митної території Союзу через невиконання умов угоди, на підставі якої товари переміщувалися через митний кордон Союзу, в тому числі за кількістю, якістю, описом або упаковці, при дотриманні умов, встановлених пунктом 2 статті 239 цього Кодексу;
  7. товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, щодо яких відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки застосовані нижчі ставки ввізних мит, ніж встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, якщо зазначені товари вивозяться з митної території Союзу через невиконання умов угоди, на підставі якої товари переміщувалися через митний кордон Союзу, в тому числі за кількістю, якістю, описом або упаковці, при дотриманні умов, встановлених пунктом 2 статті 239 цього Кодексу.
 3. Товари Союзу, зазначені в підпункті 6 пункту 2 цієї статті, вміщені під митний процедуру реекспорту і фактично вивезені з митної території Союзу, втрачають статус товарів Союзу.
 4. Допускається застосування митної процедури реекспорту щодо вивезених з митної території Союзу:
  1. товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 176 цього Кодексу, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території, для завершення дії митної процедури переробки за межами митної території відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 184 цього Кодексу;
  2. товарів, поміщених під спеціальну митну процедуру, у випадках, визначених Комісією;
  3. транспортних засобів міжнародного перевезення відповідно до пункту 7 статті 276 цього Кодексу;
  4. іноземних товарів, зазначених у підпункті 2 пункту 5 статті 303 цього Кодексу.
  5. Товари, зазначені в пункті 4 цієї статті, поміщаються під митну процедуру реекспорту без їх ввезення на митну територію Союзу.

Стаття 239. Умови поміщення товарів у митний процедуру реекспорту

 1. Умовами розміщення товарів, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 2 статті 238 цього Кодексу, під митний процедуру реекспорту є:
  1. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу;
  2. подання митному органу відомостей про обставини ввезення товарів на митну територію Союзу, вивезення товарів з митної території Союзу, які підтверджуються поданням митних і (або) інших документів або відомостей про таких документах.
 2. Умовами розміщення товарів, зазначених у підпунктах 6 і 7 пункту 2 статті 238 цього Кодексу, під митний процедуру реекспорту є:
  1. поміщення товарів у митний процедуру реекспорту протягом 1 року з дня, наступного за днем ​​їх приміщення під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання;
  2. подання митному органу відомостей про обставини ввезення товарів на митну територію Союзу, невиконанні умов угоди, на підставі якої товари переміщувалися через митний кордон Союзу, приміщенні цих товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, використання цих товарів після приміщення під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання , які підтверджуються поданням митних і (або) інших документів або відомостей про таких документах. Для цілей підтвердження невиконання умов угоди, на підставі якої товари переміщувалися через митний кордон Союзу, митному органу можуть подаватися документи, що видаються уповноваженими організаціями відповідно до законодавства держав-членів;
  3. невикористання товарів на митній території Союзу і непроведення їх ремонту, за винятком випадків, коли використання товарів було необхідно для виявлення дефектів або інших обставин, що призвели до вивезення товарів з митної території Союзу;
  4. можливість ідентифікації товарів митним органом;
  5. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.

Стаття 240. Дії з товарами, поміщеними під митний процедуру реекспорту

 1. Для перевезення (транспортування) по митній території Союзу товари, поміщені під митний процедуру реекспорту, поміщаються під митну процедуру митного транзиту, за винятком:
  1. товарів, які вказані в підпункті 6 пункту 2 статті 238 цього Кодексу;
  2. товарів, що вивозяться з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і місцем вибуття таких товарів є місце переміщення товарів через митний кордон Союзу, до якого примикає така портова СЕЗ або логістична СЕЗ;
  3. інших категорій товарів, які визначаються Комісією.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру реекспорту, повинні бути вивезені з митної території Союзу в термін, що не перевищує 4 місяців з дня, наступного за днем ​​приміщення таких товарів під таку митну процедуру, за винятком товарів, ввезених на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ.
 3. У разі якщо протягом 3 робочих днів, наступних за днем ​​приміщення іноземних товарів під митну процедуру реекспорту, такі товари не були поміщені під митну процедуру митного транзиту або не убутку з митної території Союзу, вони повинні бути поміщені на тимчасове зберігання.
 4. При невивезення з митної території Союзу іноземних товарів, поміщених у митний процедуру реекспорту, за винятком випадків їх знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, до закінчення терміну, встановленого пунктом 2 цієї статті, дія митної процедури реекспорту припиняється, а такі іноземні товари затримуються митним органом відповідно до глави 51 цього Кодексу.

Стаття 241. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру реекспорту, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені під митний процедуру реекспорту, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру реекспорту, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. фактичне вивезення іноземних товарів з митної території Союзу, підтверджений митним органом місця вибуття в порядку, визначеному Комісією відповідно до статті 93 цього Кодексу;
  2. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури реекспорту припинено, під митні процедури відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу;
  3. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пунктів 4 - 6 цієї статті;
  4. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  5. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою реекспорту - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  6. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  7. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  8. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  9. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню в разі невивезення з митної території Союзу іноземних товарів, поміщених у митний процедуру реекспорту, до закінчення терміну, встановленого пунктом 2 статті 240 цього Кодексу.
  При настанні зазначеної обставини терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається день приміщення товарів під митний процедуру реекспорту.
 4. При настанні обставини, зазначеного в пункті 3 цієї статті, ввізні мита, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б іноземні товари, поміщені під митний процедуру реекспорту, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків, за винятком випадків, зазначених в пунктах 5 і 6 цієї статті.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру реекспорту.
 5. У разі якщо обставина, вказане в пункті 3 цієї статті, настав щодо умовно випущених товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 1 статті 126 цього Кодексу, ввізні мита, податки підлягають сплаті в розмірі сум ввізних митних зборів, податків, несплачених при випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання в зв'язку із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків. Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита щодо зазначених товарів сплаті не підлягають.
 6. У разі якщо обставина, вказане в пункті 3 цієї статті, настав щодо продуктів переробки товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті в розмірі сум ввізних митних зборів, податків , спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, які підлягали б сплаті, якби іноземні товари, поміщені під митний процедуру переробки на митній території та використані для виготовлення продуктів переробки відповідно до норм виходу продуктів переробки, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території , а щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру переробки на митній території був проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
  У разі якщо для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, зазначений в абзаці другому цього пункту.
 7. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 6 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території по день приміщення товарів під митний процедуру реекспорту. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  У разі якщо дія митної процедури переробки на митній території відповідно до пункту 3 статті 173 цього Кодексу припинялося, відсотки, передбачені цим пунктом, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.
 8. У разі фактичного вивезення іноземних товарів з митної території Союзу, підтвердженого митним органом місця вибуття в порядку, визначеному Комісією, або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу таких товарів під митні процедури, що застосовуються до іноземним товарам, або затримання митними органами таких товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.
 9. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів, які розміщені під митний процедуру реекспорту, у декларанта не виникає.

Стаття 242. Повернення (залік) сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит

 1. Що стосується зазначених у підпунктах 6 і 7 пункту 2 статті 238 цього Кодексу товарів, поміщених у митний процедуру реекспорту і фактично вивезених з митної території Союзу, здійснюється повернення (залік) сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, сплачених ( стягнутих) у зв'язку із застосуванням митної процедури випуску для внутрішнього споживання, за винятком випадку, коли суми ввізних митних зборів, податків сплачено (стягнуті) у зв'язку з вчиненням дій в порушення цілей та умов надання пільг по сплаті ввізного мита, податків та (або ) в порушення обмежень щодо користування та (або) розпорядження цими товарами в зв'язку із застосуванням таких пільг.
 2. Повернення (залік) сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно до пункту 1 цієї статті здійснюється відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.