МЕНЮ

Глава 19 - Загальні положення про митні процедури

Стаття 127. Застосування митних процедур

 1. Товари, що переміщуються через митний кордон Союзу, і інші товари у випадках, встановлених цим Кодексом, для знаходження і використання на митній території Союзу, вивезення з митної території Союзу і (або) знаходження і використання за межами митної території Союзу підлягають приміщенню під митні процедури, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 2. Залежно від цілей знаходження і використання товарів на митній території Союзу, їх вивезення з митної території Союзу і (або) знаходження і використання за межами митної території Союзу щодо товарів застосовуються такі митні процедури:
 3. Товари, поміщені під митний процедуру, можуть поміщатися під інші митні процедури, або таку ж митну процедуру:
  1. для завершення дії митної процедури, під яку поміщені товари;
  2. для призупинення дії митної процедури, під яку поміщені товари;
  3. для перевезення (транспортування) товарів митною територією Союзу і (або) для перевезення з однієї частини митної території Союзу на іншу частину митної території Союзу через території держав, які не є членами Союзу, і (або) морем відповідно до цього Кодексу.
 4. Зміст митних процедур і положення, що регулюють порядок застосування митних процедур, включаючи умови поміщення товарів у митні процедури, умови і порядок використання товарів відповідно до митних процедур після їх приміщення під такі митні процедури, порядок завершення, припинення, зупинення та відновлення дії митних процедур, а також обставини виникнення і припинення обов'язки зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, термін і (або) особливості їх обчислення і сплати щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митні процедури, яких товарів, отриманих (утворилися) , виготовлених (отриманих) в рамках застосування митних процедур, визначаються відповідними главами даного розділу, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - Комісією та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання.
 5. Законодавством держав-членів про митне регулювання додатково до умов приміщення товарів під митні процедури, за винятком митної процедури митного транзиту та митної процедури переробки за межами митної території, може встановлюватися таку умову поміщення товарів у митні процедури, як забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків , спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит.

Стаття 128. Розміщення товарів під митну процедуру

 1. Особи, зазначені в статті 83 цього Кодексу, має право вибрати митний процедуру, передбачену цим Кодексом, шляхом її заяви під час митного декларування товарів, або при заяві товарів до випуску до подачі декларації на товари, або шляхом ввезення товарів на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ.
 2. Приміщення товарів під митний процедуру починається з моменту подання митному органу митної декларації або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари, якщо інше не встановлено цим Кодексом, і завершується випуском товарів, за винятком випадку, передбаченого пунктом 1 статті 204 цього Кодексу.
 3. Днем приміщення товарів під митний процедуру вважається день випуску товарів, за винятком випадку, передбаченого пунктом 1 статті 204 цього Кодексу.
 4. Обов'язок по доведенню дотримання умов приміщення товарів під заявлену митну процедуру покладається на декларанта.
 5. Товари, що підлягають санітарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фітосанітарному і іншим видам державного контролю (нагляду), поміщаються під митну процедуру тільки після здійснення відповідного виду державного контролю (нагляду).
 6. Якщо при введенні заходів нетарифного регулювання визначені митні процедури, під які не допускається поміщення товарів, щодо яких запроваджується такий запобіжний, то зазначені товари не підлягають приміщенню під такі митні процедури незалежно від положень цього розділу.

Стаття 129. Завершення, припинення, призупинення та відновлення дії митної процедури

 1. Дія митних процедур підлягає завершенню у випадках, порядку та строки, які встановлені цим Кодексом, а якщо це передбачено цим Кодексом, - Комісією або законодавством держав-членів про митне регулювання.
 2. Дія митної процедури вважається завершеним до закінчення терміну дії митної процедури, встановленого митним органом, якщо митна декларація, Подана для поміщення товарів у митний процедуру з метою завершення дії цієї митної процедури, зареєстрована митним органом в передбачений для завершення дії митної процедури термін, за винятком випадку, коли митним органом відмовлено у випуску товарів відповідно до заявленої митної процедурою або митна декларація відкликана в відповідно до статті 113 цього Кодексу.
 3. У разі ліквідації особи, яка є декларантом товарів, поміщених у митний процедуру, законодавством держав-членів може встановлюватися інший строк, до закінчення якого має бути завершено дію митної процедури, ніж передбачений цим Кодексом, а також можуть визначатися особи, на яких покладається обов'язок по завершенню дії митної процедури.
 4. Дія митних процедур припиняється у випадках, порядку та строки, які встановлені цим Кодексом, а якщо це передбачено цим Кодексом, - Комісією або законодавством держав-членів про митне регулювання.
 5. У випадках, передбачених цим Кодексом, товари, поміщені під митний процедуру, дія якої припинено, а також товари, отримані (що утворилися), виготовлені (отримані) в рамках застосування такої митної процедури, затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 6. Товари, поміщені під митний процедуру, дія якої припинено, а також товари, отримані (що утворилися), виготовлені (отримані) в рамках застосування такої митної процедури, які не затримані митними органами відповідно до пункту 5 цієї статті, підлягають приміщенню на тимчасове зберігання у відповідності з главою 16 цього Кодексу.
 7. Знаходяться на митній території Союзу іноземні товари, Щодо яких дія митної процедури припинено, для подальшого перебування і використання на митній території Союзу або вивезення з митної території Союзу підлягають приміщенню під митні процедури, які вживаються щодо іноземних товарів, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
  Товари, отримані (що утворилися), виготовлені (отримані) в рамках застосування митних процедур, дія яких припинена, для подальшого перебування і використання на митній території Союзу, вивезення з митної території Союзу або ввезення на таку територію підлягають приміщенню під митні процедури, які вживаються щодо цих товарів в залежності від статусу, який вони придбали в період дії митних процедур, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
  Знаходяться за межами митної території Союзу товари, щодо яких дія митної процедури припинено, для подальшого перебування за межами митної території Союзу підлягають приміщенню під митні процедури, які вживаються щодо товарів Союзу, а для ввезення на митну територію Союзу - під митні процедури, які застосовуються в щодо іноземних товарів.
 8. При розміщенні товарів у митні процедури відповідно до пункту 7 цієї статті після припинення дії митних процедур щодо таких товарів застосовуються положення цього Кодексу без урахування особливостей обчислення та сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, передбачених цим Кодексом, які застосовуються при розміщенні товарів у митні процедури для завершення дії відповідних митних процедур, за винятком особливостей, передбачених статтею 226 цього Кодексу.
 9. Дія митної процедури може бути призупинено шляхом поміщення товарів, поміщених у митний процедуру, або продуктів переробки таких товарів під іншу митну процедуру, а також у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 133 цього Кодексу.
  Митні процедури, які застосовуються для призупинення дії інших митних процедур, а також випадки, коли дія митної процедури може бути призупинено, визначаються цим Кодексом, а якщо це передбачено цим Кодексом, - Комісією.
  Порядок зупинення та поновлення дії митних процедур в встановлених випадках визначається Комісією.

Стаття 130. Продовження термінів дії митних процедур

 1. Термін дії митних процедур, встановлений митним органом, продовжується митним органом до його закінчення, а у випадках, передбачених цим Кодексом або законодавством держав-членів відповідно до пункту 3 статті 165, пунктом 3 статті 178 і пунктом 3 статті 190 цього Кодексу, - після його закінчення в межах строків, передбачених цим Кодексом, або термінів, визначених Комісією або встановлюються законодавством держав-членів про митне регулювання відповідно до цього Кодексу.
 2. Порядок продовження встановленого митним органом терміну дії митних процедур встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.

Стаття 131. Дотримання заходів захисту внутрішнього ринку, встановлених в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита, при розміщенні товарів у митний процедуру

Дотримання заходів захисту внутрішнього ринку, встановлених в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита, підтверджується при розміщенні товарів у митні процедури, умови приміщення під які передбачають дотримання таких заходів , якщо інше не встановлено цим Кодексом, Договором про Союзі або актами Комісії, якими вводяться такі заходи.

Стаття 132. Дотримання умов використання товарів відповідно до заявленої митної процедурою

1. Обов'язок щодо дотримання умов використання товарів відповідно до заявленої митної процедурою, які підлягають дотриманню після поміщення товарів у митний процедуру, покладається на декларанта, а також на інших осіб відповідно до цього Кодексу.

2. Особи, зазначені в пункті 1 цієї статті, несуть відповідальність за порушення умов використання товарів відповідно до заявленої митної процедурою відповідно до законодавства держав-членів.

Стаття 133. Наслідки вилучення (арешту), конфіскації або звернення у власність (дохід) держави-члена товарів, поміщених у митний процедуру

 1. У разі вилучення товарів, поміщених у митний процедуру, або накладення арешту на такі товари відповідно до законодавства держав-членів дію митної процедури щодо цих товарів призупиняється.
 2. У разі якщо прийнято рішення про скасування вилучення товарів або про скасування накладення на них арешту, дія митної процедури поновлюється з дня, наступного за днем ​​набрання таким рішенням законної сили, або дня, зазначеного в такому рішенні.
 3. При поновленні дії митної процедури відсотки, нарахування та сплата яких передбачені відповідно до цього розділу, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.
 4. При конфіскації або зверненні у власність (дохід) держави-члена за рішенням суду товарів, поміщених у митний процедуру, дія митної процедури щодо цих товарів припиняється.
 5. У разі якщо залучення особи до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до законодавства держав-членів пов'язано з недотриманням ним умов використання товарів відповідно до митної процедурою і допущене недотримання тягне за собою неможливість подальшого застосування даної митної процедури, дія митної процедури повинно бути завершено протягом 15 календарних днів з дня, наступного за днем ​​набрання чинності відповідного рішення по залученню особи до відповідальності.
  При незавершеної дії митної процедури в строк, зазначений в абзаці першому цього пункту, дія митної процедури припиняється, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.