МЕНЮ

Митна процедура безмитної торгівлі

Стаття 243. Зміст і застосування митної процедури безмитної торгівлі

 1. митна процедура безмитної торгівлі - митна процедура, застосовувана в відношенні іноземних товарів і товарів Союзу, відповідно до якої такі товари перебувають і реалізуються в роздріб в магазинах безмитної торгівлі без сплати щодо іноземних товарів ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізуються:
  1. фізичним особам, убутним з митної території Союзу;
  2. фізичним особам, які прибувають на митну територію Союзу;
  3. фізичним особам, які виїжджають з однієї держави-члена до іншої держави-член, і фізичним особам, які в'їжджають в одну державу-член з іншої держави-члена;
  4. дипломатичним представництвам, консульським установам, представництвам держав при міжнародних організаціях, міжнародних організацій або їх представництвам, розташованим на митній території Союзу, а також членам дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, консульських посадових осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, персоналу (співробітникам, посадовим особам) представництв держав при міжнародних організаціях, міжнародних організацій або їх представництв;
  5. іншим організаціям або їх представництвам і їх персоналу, якщо така реалізація передбачається відповідно до законодавства держави-члена, на території якого розташовані такі організації або їх представництва.
 3. Товари, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізуються особам, зазначеним у підпунктах 1 - 3 пункту 2 цієї статті, в магазинах безмитної торгівлі, що функціонують в місцях переміщення товарів через митний кордон Союзу.
 4. Реалізація товарів особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 цієї статті, допускається в магазинах безмитної торгівлі, що функціонують в місцях переміщення товарів через митний кордон Союзу повітряним і водним видом транспорту, а якщо це встановлено законодавством держав-членів, - також в місцях переміщення товарів через митний кордон Союзу іншими видами транспорту.
  Перелік місць переміщення товарів через митний кордон, в яких допускається реалізація товарів особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 цієї статті, визначається законодавством держав-членів.
 5. Реалізація товарів особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 цієї статті, допускається в магазинах безмитної торгівлі, що функціонують в місцях переміщення товарів через митний кордон Союзу повітряним видом транспорту.
 6. Товари, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізуються особам, зазначеним у підпунктах 4 і 5 пункту 2 цієї статті, в магазинах безмитної торгівлі, визначених відповідно до законодавства держав-членів.
 7. Товари Союзу, Поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізовані фізичним особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 цієї статті, втрачають статус товарів Союзу.
  Товари Союзу, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізовані особам, зазначеним у підпунктах 2 - 5 пункту 2 цієї статті, зберігають статус товарів Союзу.
  іноземні товари, Поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізовані особам, зазначеним у підпунктах 4 і 5 пункту 2 цієї статті, після такої реалізації набувають статусу товарів Союзу.
 8. Митна процедура безмитної торгівлі не застосовується щодо товарів, заборонених до обігу відповідно до законодавства держави-члена, на території якого розташований магазин безмитної торгівлі.
  Комісія має право визначати перелік інших товарів, щодо яких не застосовується митна процедура безмитної торгівлі. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 203 від 11.12.2018)
 9. Без приміщення під митну процедуру безмитної торгівлі в магазинах безмитної торгівлі можуть розміщуватися і використовуватися товари, необхідні для забезпечення функціонування цих магазинів безмитної торгівлі.

Стаття 244. Умови поміщення товарів у митний процедуру безмитної торгівлі та їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовою поміщення товарів у митний процедуру безмитної торгівлі є дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Декларантом товарів, які розміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, може виступати тільки особа, яка є власником магазину безмитної торгівлі, в якому будуть знаходитися і реалізовуватися ці товари.
 3. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою безмитної торгівлі є:
  1. перебування товарів у магазинах безмитної торгівлі;
  2. реалізація товарів в магазинах безмитної торгівлі особам, зазначеним у пункті 2 статті 243 цього Кодексу;
  3. дотримання умови реалізації окремих категорій іноземних товарів, поміщених у митний процедуру безмитної торгівлі, передбаченого статтею 245 цього Кодексу.

Стаття 245. Умова реалізації в магазинах безмитної торгівлі окремих категорій товарів, поміщених у митний процедуру безмитної торгівлі

Такі товари, як алкогольні напої та пиво, тютюн і тютюнові вироби, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, реалізуються в магазинах безмитної торгівлі особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 статті 243 цього Кодексу, в кількісних нормах, в межах яких товари для особистого користування ввозяться на митну територію Союзу без сплати митних зборів, податків.

Стаття 246. Завершення і припинення дії митної процедури безмитної торгівлі

 1. Дія митної процедури безмитної торгівлі завершується реалізацією товарів, поміщених під цю митну процедуру, в магазинах безмитної торгівлі особам, зазначеним у пункті 2 статті 243 цього Кодексу, за винятком реалізації іноземних товарів особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 статті 243 цього Кодексу.
 2. При реалізації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру безмитної торгівлі, в магазинах безмитної торгівлі особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 статті 243 цього Кодексу, дія митної процедури безмитної торгівлі завершується приміщенням цих іноземних товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 3. Декларація на товари щодо іноземних товарів, зазначених у пункті 2 цієї статті, для їх приміщення під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання повинна бути подана власником магазину безмитної торгівлі не пізніше 10го числа місяця, наступного за місяцем реалізації цих товарів.
  При відмові у випуску товарів декларація на товари щодо зазначених товарів для їх приміщення під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання повинна бути подана власником магазину безмитної торгівлі не пізніше 5 робочих днів з дня, наступного за днем ​​відмови у випуску товарів.
 4. Дія митної процедури безмитної торгівлі щодо іноземних товарів, поміщених у митний процедуру безмитної торгівлі, може бути завершено:
  1. приміщенням товарів під митні процедури, які вживаються щодо іноземних товарів, на умовах, передбачених цим Кодексом;
  2. випуском товарів для використання в якості припасів, вивезених із території Союзу на бортах водних або повітряних суден, відповідно до глави 39 цього Кодексу.
 5. Дія митної процедури безмитної торгівлі щодо товарів Союзу, поміщених під митний процедуру безмитної торгівлі, може бути завершено:
  1. приміщенням товарів під митну процедуру експорту;
  2. вивезенням товарів з магазину безмитної торгівлі на митну територію Союзу на підставі заяви декларанта таких товарів.
 6. У разі припинення функціонування магазину безмитної торгівлі протягом 3 місяців з дня, наступного за днем ​​припинення функціонування зазначеного магазину безмитної торгівлі, іноземні товари, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, підлягають приміщенню під митні процедури, що застосовуються до іноземним товарам, а товари Союзу - приміщенню під митну процедуру експорту або вивезення з магазину безмитної торгівлі на митну територію Союзу.
  У разі якщо такі дії в зазначений строк не здійснені, дія митної процедури безмитної торгівлі після закінчення цього терміну припиняється, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.

Стаття 247. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру безмитної торгівлі, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру безмитної торгівлі, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. реалізація цих товарів особам, зазначеним у підпунктах 1, 2, 4 і 5 пункту 2 статті 243 цього Кодексу;
  2. приміщення цих товарів, реалізованих особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 статті 243 цього Кодексу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання;
  3. приміщення цих товарів під митні процедури, передбачені цим Кодексом, в тому числі приміщення цих товарів під митні процедури після настання обставин, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цієї статті, і (або) їх випуск для використання в якості припасів, вивезених із території Союзу на бортах водних або повітряних суден, відповідно до глави 39 цього Кодексу;
  4. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури безмитної торгівлі припинено, під митні процедури відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу;
  5. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 5 цієї статті;
  6. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  7. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою безмитної торгівлі - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  8. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  9. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  10. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  11. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті.
 4. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається:
  1. в разі порушення умов використання товарів відповідно до митної процедурою безмитної торгівлі - день вчинення дій, що порушують встановлені умови використання товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру безмитної торгівлі;
  2. в разі втрати іноземних товарів, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлено, - день приміщення товарів під митний процедуру безмитної торгівлі;
  3. в разі якщо протягом строку, зазначеного в абзаці першому пункту 3 статті 246 цього Кодексу, щодо іноземних товарів, реалізованих особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 статті 243 цього Кодексу, не подана декларація на товари, - останній день терміну, зазначеного в абзаці першому пункту 3 статті 246 цього Кодексу;
  4. в разі якщо протягом строку, зазначеного в абзаці другому пункту 3 статті 246 цього Кодексу, щодо іноземних товарів, реалізованих особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 статті 243 цього Кодексу, не подана декларація на товари, - останній день терміну, зазначеного в абзаці другому пункту 3 статті 246 цього Кодексу.
 5. При настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті, ввізні мита, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б іноземні товари, поміщені під митний процедуру безмитної торгівлі, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру безмитної торгівлі.
 6. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 5 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру безмитної торгівлі по день закінчення терміну сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
 7. У разі поміщення товарів у митні процедури, передбачені цим Кодексом, і (або) їх випуску для використання в якості припасів, вивезених із території Союзу на бортах водних або повітряних суден, відповідно до глави 39 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати митних зборів , податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.