МЕНЮ

Митна процедура тимчасового вивезення

Стаття 227. Зміст і застосування митної процедури тимчасового вивезення

 1. митна процедура тимчасового вивезення - митна процедура, застосовувана в відношенні товарів Союзу, відповідно до якої такі товари вивозяться з митної території Союзу для їх тимчасового перебування і використання за її межами без сплати вивізних митних зборів при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання в відповідно до цієї митної процедури.
 2. Товари, поміщені під митний режим тимчасового вивезення та фактично вивезені з митної території Союзу (далі в цій главі - тимчасово вивезені товари), втрачають статус товарів Союзу.
 3. Допускається застосування митної процедури тимчасового вивезення щодо вивезених з митної території Союзу:
  1. товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, для завершення дії митної процедури тимчасового вивезення згідно з пунктом 2 статті 231 цього Кодексу;
  2. товарів Союзу, зазначених у підпункті 2 пункту 5 статті 303 цього Кодексу.
 4. Митна процедура тимчасового вивезення не застосовується щодо наступних товарів:
  1. харчові продукти, напої, включаючи алкогольні, тютюн і тютюнові вироби, сировину, напівфабрикати, необхідні матеріали та зразки, за винятком випадків їх вивезення з митної території Союзу в одиничних екземплярах в рекламних і (або) для демонстрації або в якості виставкових експонатів або промислових зразків ;
  2. відходи, в тому числі промислові.
 5. Комісія має право визначати категорії тимчасово вивезених товарів, щодо яких допускається їх заміна іноземними товарами, а також випадки такої заміни.
 6. Допускається застосування митної процедури тимчасового вивезення щодо газу природного, переміщуваного трубопровідним транспортом, у випадках, встановлених законодавством держав-членів.

Стаття 228. Умови поміщення товарів у митний режим тимчасового вивезення та їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний режим тимчасового вивезення є:
  1. можливість ідентифікації товарів, які розміщені під митний режим тимчасового вивезення, при їх подальшому приміщенні під митний процедуру з метою завершення дії цієї митної процедури. ідентифікація товарів не потрібно у випадках, коли відповідно до міжнародних договорів держав-членів з третьою стороною або у випадках, визначених відповідно до пункту 5 статті 227 цього Кодексу, допускається заміна тимчасово вивезених товарів;
  2. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою тимчасового вивезення є:
  1. дотримання терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом;
  2. дотримання обмежень щодо користування та розпорядження тимчасово вивезеними товарами, встановлених статтею 230 цього Кодексу.

Стаття 229. Строк дії митної процедури тимчасового вивезення

 1. Термін дії митної процедури тимчасового вивезення не обмежений, якщо інше не встановлено відповідно до абзацу другого цього пункту.
  Залежно від цілей вивозу товарів з митної території Союзу, а також для товарів, щодо яких законодавством держави-члена встановлена ​​обов'язковість їх повернення на територію цієї держави, законодавством держави-члена про митне регулювання може визначатися термін дії митної процедури тимчасового вивезення.
 2. При розміщенні товарів у митний режим тимчасового вивезення митний орган на підставі заяви декларанта виходячи з цілей і обставин вивезення товарів з митної території Союзу встановлює термін дії цієї митної процедури.
 3. Встановлений митним органом строк дії митної процедури тимчасового вивезення за заявою особи може бути продовжений до закінчення цього терміну або не пізніше 1 місяця після його закінчення. При продовженні терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом, після його закінчення дію такої митної процедури поновлюється з дня припинення дії цієї митної процедури.
 4. Якщо по відношенню до товарів відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті законодавством держав-членів про митне регулювання визначено термін дії митної процедури тимчасового вивезення, встановлюваний (продовжуваний) митним органом, термін дії цієї митної процедури не може перевищувати такий термін.
 5. У разі передачі іноземній особі права власності на тимчасово вивезені товари, щодо яких законодавством держави-члена не встановлена ​​обов'язковість їх повернення на територію цієї держави, термін дії митної процедури тимчасового вивезення щодо цих товарів не продовжується, а зазначені товари підлягають приміщенню під митний процедуру експорту.

Стаття 230. Обмеження щодо користування та розпорядження тимчасово вивезеними товарами

 1. Тимчасово вивезені товари повинні залишатися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання.
 2. Допускається вчинення з тимчасово вивезеними товарами операцій, необхідних для забезпечення їх охорони, включаючи ремонт, за винятком капітального ремонту, модернізації, технічне обслуговування та інші операції, необхідні для підтримки товарів в нормальному стані, за умови забезпечення ідентифікації товарів митним органом при їх приміщенні під митний процедуру реімпорту.

Стаття 231. Завершення і припинення дії митної процедури тимчасового вивезення

 1. До закінчення терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом, дія цієї митної процедури завершується приміщенням тимчасово вивезених товарів під митну процедуру реімпорту, за винятком випадку, передбаченого підпунктом 2 пункту 4 цієї статті.
 2. До закінчення терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом, дія цієї митної процедури може бути завершено приміщенням тимчасово вивезених товарів під митні процедури експорту, переробки за межами митної території, тимчасового вивезення, за винятком випадку, передбаченого підпунктом 2 пункту 4 цієї статті, а також якщо відповідно до законодавства держав-членів тимчасово вивезені товари підлягають обов'язковому зворотного ввезення на митну територію Союзу.
 3. Тимчасово вивезені товари можуть поміщатися під митні процедури, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, однією або декількома партіями.
 4. Дія митної процедури припиняється:
  1. після закінчення терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом, якщо дія такої митної процедури не було продовжено;
  2. при виявленні до завершення дії митної процедури факту вчинення відносно тимчасово вивезених товарів операцій з капітального ремонту, модернізації в порушення пункту 2 статті 230 цього Кодексу.
 5. Ввезені на митну територію Союзу товари, щодо яких дія митної процедури тимчасового вивезення припинено на підставі, передбаченій підпунктом 2 пункту 4 цієї статті, для перебування на митній території Союзу підлягають приміщенню під митні процедури, які вживаються щодо іноземних товарів, за винятком митної процедури реімпорту , а для вивезення з митної території Союзу - приміщенню під митний процедуру експорту.

Стаття 232. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати вивізних митних зборів щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру тимчасового вивезення, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів, які розміщені під митний режим тимчасового вивезення, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру тимчасового вивезення, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. завершення дії митної процедури тимчасового вивезення згідно з пунктами 1 і 2 статті 231 цього Кодексу;
  2. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури тимчасового вивезення припинено, під митні процедури відповідно до пункту 7 статті 129 або пунктом 5 статті 231 цього Кодексу;
  3. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою тимчасового вивезення - щодо обов'язку зі сплати вивізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  4. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати вивізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  5. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  6. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  7. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.

3. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору підлягає виконанню в разі незавершення дії митної процедури тимчасового вивезення згідно з пунктами 1 і 2 статті 231 цього Кодексу до закінчення терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом.

При настанні зазначеної обставини терміном сплати вивізних митних зборів вважається день закінчення терміну дії митної процедури тимчасового вивезення, встановленого митним органом.

4. При настанні обставини, зазначеного в пункті 3 цієї статті, вивізні митні збори підлягають сплаті, як якщо б товари, поміщені під митний режим тимчасового вивезення, містилися під митну процедуру експорту без застосування пільг зі сплати вивізних митних зборів.

Для обчислення вивізних митних зборів застосовуються ставки вивізних митних зборів, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний режим тимчасового вивезення.

5. З сум вивізних митних зборів, які сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 4 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати, якщо це встановлено законодавством держави-члена, на території якого товари поміщалися під митну процедуру тимчасового вивезення. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються в порядку, встановленому законодавством держав-членів.

6. У разі поміщення товарів у митні процедури відповідно до абзацу третього пункту 7 статті 129 або пунктом 5 статті 231 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати вивізних митних зборів і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми вивізних митних зборів, сплачені і (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 цього Кодексу.

Стаття 233. Особливості обчислення і сплати вивізних митних зборів щодо тимчасово вивезених товарів при їх приміщенні під митний процедуру експорту

1. При приміщенні тимчасово вивезених товарів під митну процедуру експорту для обчислення вивізних митних зборів застосовуються ставки вивізних митних зборів, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру експорту, якщо інший день не встановлений законодавством держави-члена відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 53 цього Кодексу.

У разі якщо для обчислення вивізних митних зборів потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, зазначений в абзаці першому цього пункту.

2. З сум вивізних митних зборів, які сплачуються (стягуються) щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру експорту, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати, якщо це встановлено законодавством держави-члена, на території якого товари поміщалися під митний режим тимчасового вивезення. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються в порядку, встановленому законодавством держав-членів.

Стаття 234. Особливості обчислення і сплати вивізних митних зборів при приміщенні під митний процедуру експорту товарів, щодо яких дія митної процедури тимчасового вивезення припинено

1. При приміщенні під митний процедуру експорту товарів, щодо яких дія митної процедури тимчасового вивезення припинено, для обчислення вивізних митних зборів застосовуються ставки вивізних митних зборів, що діяли на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний режим тимчасового вивезення , якщо інший день не встановлений законодавством держави-члена відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 53 цього Кодексу.

У разі якщо для обчислення вивізних митних зборів потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, зазначений в абзаці першому цього пункту.

2. З сум вивізних митних зборів, які сплачуються (стягуються) щодо розміщені (поміщених) під митну процедуру експорту товарів, щодо яких дія митної процедури тимчасового вивезення припинено, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні цих сум була надана відстрочка їх сплати , якщо це встановлено законодавством держави-члена, на території якого товари поміщалися під митний режим тимчасового вивезення. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються в порядку, встановленому законодавством держав-членів.