МЕНЮ

Митна процедура тимчасового ввезення (допуску)

Стаття 219. Зміст і застосування митної процедури тимчасового ввезення (допуску)

 1. митна процедура тимчасового ввезення (допуску) - митна процедура, застосовувана щодо іноземних товарів, відповідно до якої такі товари тимчасово перебувають і використовуються на митній території Союзу при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури, з частковою сплатою ввізного мита, податків та без сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит або без сплати ввізних митних зборів, податків і без сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит.
 2. Товари, поміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску) (далі в цій главі - тимчасово ввезені товари), зберігають статус іноземних товарів.
 3. Категорії товарів, тимчасове перебування і використання яких на митній території Союзу відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) допускаються без сплати ввізних митних зборів, податків, умови такого тимчасового перебування і використання, а також граничні терміни такого тимчасового перебування і використання визначаються Комісією і (або) міжнародними договорами держав-членів з третьою стороною. (Див. Рішення Ради Євразійської економічної комісії № 109 від 20.12.2017)
 4. Митна процедура тимчасового ввезення (допуску) не застосовується щодо наступних категорій товарів:
  1. харчові продукти, напої, включаючи алкогольні, тютюн і тютюнові вироби, сировину і напівфабрикати, необхідні матеріали та зразки, за винятком випадків їх ввезення на митну територію Союзу в одиничних екземплярах в рекламних і (або) для демонстрації або в якості виставкових експонатів або промислових зразків ;
  2. відходи, в тому числі промислові;
  3. товари, заборонені до ввезення на митну територію Союзу.
 5. Допускається застосування митної процедури тимчасового ввезення (допуску) для призупинення дії митної процедури переробки на митній території шляхом поміщення під цю митну процедуру продуктів переробки товарів, раніше поміщених під митний процедуру переробки на митній території.

Стаття 220. Умови поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) і їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний режим тимчасового ввезення (допуску) є:
  1. можливість ідентифікації товарів, які розміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), при їх подальшому приміщенні під митний процедуру з метою завершення дії цієї митної процедури. ідентифікація товарів не потрібно у випадках, коли відповідно до міжнародних договорів держав-членів з третьою стороною допускається заміна тимчасово ввезених товарів;
  2. часткова сплата ввізного мита, податків відповідно до статті 223 цього Кодексу, за винятком випадку, коли відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу тимчасове перебування і використання товарів на митній території Союзу відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) допускаються без сплати ввізних митних зборів, податків;
  3. дотримання умов тимчасового перебування і використання товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) без сплати митних зборів, податків, якщо такі умови визначені Комісією відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу та (або) передбачені міжнародними договорами держав-членів з третьої стороною;
  4. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) є:
  1. дотримання терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом;
  2. дотримання обмежень щодо володіння та користування тимчасово ввезеними товарами, встановлених статтею 222 цього Кодексу;
  3. часткова сплата ввізного мита, податків відповідно до статті 223 цього Кодексу, за винятком випадку, коли відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу тимчасове перебування і використання товарів на митній території Союзу відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) допускаються без сплати ввізних митних зборів, податків;
  4. дотримання умов тимчасового перебування і використання товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) без сплати митних зборів, податків, визначених Комісією відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу та (або) передбачених міжнародним договором держав-членів з третьою стороною.

Стаття 221. Термін дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску)

 1. Термін дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) не може перевищувати 2 роки з дня поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) або строк, визначений Комісією відповідно до пункту 2 цієї статті.
 2. Для окремих категорій товарів в залежності від цілей їх ввезення на митну територію Союзу Комісія має право визначати більш короткий або довший, ніж 2 роки, термін дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску). (Див. Рішення Ради Євразійської економічної комісії № 109 від 20.12.2017)
 3. При розміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) митний орган на підставі заяви декларанта виходячи з цілей і обставин ввезення товарів на митну територію Союзу встановлює термін дії цієї митної процедури, який з урахуванням пункту 4 цієї статті не може перевищувати строк, передбачений пунктом 1 цієї статті, або термін, визначений Комісією відповідно до пункту 2 цієї статті.
 4. Встановлений митним органом строк дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) за заявою особи може бути продовжений до закінчення цього терміну або не пізніше 1 місяця після його закінчення в межах терміну дії даної митної процедури, передбаченої пунктом 1 цієї статті, або терміну дії даної митної процедури , визначеного Комісією відповідно до пункту 2 цієї статті.
  При продовженні терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, після його закінчення дію такої митної процедури поновлюється з дня припинення дії цієї митної процедури.
 5. При неодноразовому застосуванні митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відносно іноземних товарів, що знаходяться на митній території Союзу, в тому числі коли декларантами цих товарів виступають різні особи, загальний термін дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) не може перевищувати строк, передбачений пунктом 1 цієї статті, або термін, визначений Комісією відповідно до пункту 2 цієї статті.

Стаття 222. Обмеження щодо володіння та користування тимчасово ввезеними товарами

 1. Тимчасово ввезені товари повинні залишатися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання.
  Допускається вчинення з тимчасово ввезеними товарами операцій, необхідних для забезпечення їх охорони, включаючи ремонт (за винятком капітального ремонту, модернізації), технічне обслуговування та інші операції, необхідні для підтримки товарів в нормальному стані, за умови забезпечення ідентифікації товарів митним органом при завершенні дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу.
  Допускається проведення випробувань, досліджень, тестування, перевірки, проведення дослідів або експериментів з тимчасово ввезеними товарами або їх використання в ході випробувань, досліджень, тестування, перевірки, проведення дослідів або експериментів.
 2. Тимчасово ввезені товари повинні знаходитися у фактичному володінні та користуванні декларанта, за винятком випадків, коли допускається їх передача у володіння і користування іншим особам відповідно до пунктів 3 і 4 цієї статті.
 3. Допускається передача декларантом у володіння і користування іншим особам без дозволу митного органу:
  1. тимчасово ввезеної многооборотной (зворотної) тари, призначеної для упаковки і захисту товарів, ввезених на митну територію Союзу;
  2. тимчасово ввезених товарів з метою їх технічного обслуговування, ремонту (за винятком капітального ремонту, модернізації), зберігання, перевезення (транспортування);
  3. тимчасово ввезених товарів з метою проведення випробувань, досліджень, тестування, перевірки, дослідів або експериментів;
  4. тимчасово ввезених товарів в інших цілях у випадках, визначених Комісією та (або) передбачених міжнародними договорами держав-членів з третьою стороною.
 4. В інших випадках, ніж встановлені пунктом 3 цієї статті, передача декларантом тимчасово ввезених товарів у володіння і користування іншим особам допускається з дозволу митного органу або в випадках, в порядку та строки, які визначаються Комісією, - після повідомлення митного органу.
 5. З метою отримання дозволу митного органу на передачу тимчасово ввезених товарів у володіння і користування іншим особам декларант цих товарів подає митному органу, в якому проводилося їх приміщення під митний процедуру, заяву із зазначенням у ньому причини передачі тимчасово ввезених товарів іншій особі і відомості про цю особу.
 6. Передача тимчасово ввезених товарів у володіння і користування іншим особам не звільняє декларанта цих товарів від дотримання інших умов використання товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску), встановлених цією главою, а також не зупиняє і не продовжує терміну тимчасового ввезення.
 7. Товари, визначені Комісією відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу та (або) передбачені міжнародними договорами держав-членів з третьою стороною, щодо яких митна процедура тимчасового ввезення (допуску) застосовується без сплати ввізних митних зборів, податків, використовуються в межах митної території Союзу, якщо інше не визначено Комісією.
 8. Допускається використання тимчасово ввезених товарів, які є транспортними засобами, за межами митної території Союзу, якщо вони використовуються в якості транспортних засобів міжнародного перевезення і до них застосовуються положення глави 38 цього Кодексу. При використанні тимчасово ввезених товарів, які є транспортними засобами, за межами митної території Союзу щодо таких товарів допускається здійснення операцій, передбачених пунктами 1 і 2 статті 277 цього Кодексу.
  Здійснення операцій, не передбачених пунктами 1 і 2 статті 277 цього Кодексу, допускається відповідно до пункту 4 статті 277 цього Кодексу.
  Використання тимчасово ввезених товарів, які є транспортними засобами, як транспортні засоби міжнародного перевезення за межами митної території Союзу не припиняє і не призупиняє дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску).

Стаття 223. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків при застосуванні митної процедури тимчасового ввезення (допуску)

 1. Що стосується товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску) з частковою сплатою ввізного мита, податків, ввізні мита, податки підлягають сплаті за період з дня їх приміщення під митний режим тимчасового ввезення (допуску) по день завершення її дії.
 2. Що стосується товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску) без сплати ввізних митних зборів, податків, за зверненням декларанта проводиться часткова сплата ввізного мита, податків за період з дня, зазначеного у зверненні декларанта, за день завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску). Зазначене звернення декларанта подається митному органу, яким проведений випуск товарів при їх приміщенні під митний режим тимчасового ввезення (допуску), до закінчення граничного терміну, встановленого відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу.
  Як звернення декларанта використовується митний документ - коригування декларації на товари.
 3. При часткової сплати ввізних митних зборів, податків за кожен календарний місяць (повний або неповний) періоду часу, визначеного відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті (далі в цій главі - період застосування часткової сплати ввізних митних зборів, податків), підлягають сплаті 3 відсотка обчисленої на день реєстрації митної декларації, поданої для приміщення таких товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску), а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари, суми ввізного мита, податків, яка підлягала б сплаті, якби товари, поміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 4. При призупинення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пункту 3 статті 224 цього Кодексу часткова сплата ввізного мита, податків за період такого призупинення не проводиться. Для цілей цього пункту період призупинення дії митної процедури визначається кількістю повних календарних місяців, протягом яких дія митної процедури тимчасового ввезення (допуску) призупинено.
 5. При часткової сплати ввізних митних зборів, податків сума ввізних митних зборів, податків сплачується за вибором декларанта за весь період застосування часткової сплати ввізних митних зборів, податків (далі в цій главі - одноразова сплата ввізного мита, податків) або періодично (далі в цій главі - періодична сплата ввізного мита, податків). При періодичної сплаті ввізного мита, податків така сплата проводиться в розмірі, що підлягає сплаті відповідно до пункту 3 цієї статті, не менше ніж за 1 календарний місяць (повний або неповний). Періодичність сплати сум ввізних митних зборів, податків визначається декларантом в декларації на товари.
  У разі несплати або неповної сплати сум ввізних митних зборів, податків, що сплачуються періодично, в терміни, встановлені відповідно до пункту 4 та підпунктами 2 і 3 пункту 7 статті 225 цього Кодексу, ввізні мита, податки підлягають сплаті одноразово за весь період застосування часткової сплати ввізних митних зборів, податків.
 6. Загальна сума ввізних митних зборів, податків, сплачених і (або) стягнутих за період застосування часткової сплати ввізних митних зборів, податків, не повинна перевищувати обчислену на день реєстрації митної декларації, поданої для приміщення таких товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску), а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари, суму ввізних митних зборів, податків, яка підлягала б сплаті, якби товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 7. При завершенні або припинення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1, 2 і 5 статті 224 цього Кодексу суми ввізного мита, податків, сплачені та (або) стягнені за період застосування часткової сплати ввізних митних зборів, податків, повернення (заліку) не підлягають, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Стаття 224. Завершення, призупинення та припинення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску)

 1. До закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, дія цієї митної процедури завершується:
  1. приміщенням тимчасово ввезених товарів під митну процедуру реекспорту, в тому числі відповідно до пункту 7 статті 276 цього Кодексу;
  2. визнанням митними органами відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати тимчасово ввезених товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або ) зберігання;
  3. настанням обставин, визначених Комісією та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання, до настання яких товари знаходяться під митним контролем.
 2. До закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, дія цієї митної процедури може бути завершено:
  1. приміщенням тимчасово ввезених товарів під митні процедури, які вживаються щодо іноземних товарів, на умовах, передбачених цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту, якщо інше не встановлено цим пунктом;
  2. відновленням дії митної процедури переробки на митній території, дія якої було призупинено відповідно до пункту 3 статті 173 цього Кодексу;
  3. приміщенням тимчасово ввезених товарів під митну процедуру митного транзиту, якщо ці товари поміщені під цю митну процедуру для перевезення (транспортування) по митній території Союзу з території держави-члена, митним органом якого зроблений випуск товарів при їх приміщенні під митний режим тимчасового ввезення (допуску) , на територію іншої держави-члена.
 3. До закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, дія цієї митної процедури може бути призупинено в разі приміщення тимчасово ввезених товарів під митну процедуру митного складу, митний процедуру переробки на митній території або в обумовлених Комісією випадках - під спеціальну митну процедуру.
  При визначенні випадку призупинення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) в результаті приміщення тимчасово ввезених товарів під спеціальну митну процедуру Комісія має право визначати особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків, а також термін сплати ввізних митних зборів, податків щодо тимчасово ввезених товарів.
 4. Тимчасово ввезені товари можуть поміщатися під митний процедуру реекспорту або під іншу митну процедуру однією або декількома партіями.
 5. Після закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, дія митної процедури припиняється.
 6. Випадки, умови та порядок завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) на території іншої держави-члена, ніж держава-член, митним органом якого такі товари були поміщені під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску), визначаються Комісією.

Стаття 225. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску), термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари, а щодо товарів, заявлених до випуску до подання декларації на товари, у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, - з моменту реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків відносно розміщені під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску) товарів, які ввозяться на адресу одного одержувача від одного відправника за одним транспортним (перевізним) документом і загальна митна вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 200 євро, а якщо Комісією визначено інший розмір такої суми, - розміру суми, визначеного Комісією, за курсом валют, що діє на день реєстрації митним органом декларації на товари, не виникає. При цьому для цілей цього пункту до митної вартості не включаються витрати на перевезення (транспортування) товарів, що ввозяться на митну територію Союзу товарів до місця прибуття, витрати на навантаження, розвантаження або перевантаження таких товарів і витрати на страхування у зв'язку з таким перевезенням (транспортуванням), вантаженням , розвантаженням або навантаженням таких товарів.
  Комісія має право визначати інший розмір суми, ніж сума, передбачена абзацом другим цього пункту, в межах якої обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків відносно товарів, які розміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), що ввозяться на адресу одного одержувача від одного відправника на одному транспортному (перевізним) документом, не виникає.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску), припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу до закінчення граничного терміну, встановленого відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу, за винятком випадку, коли до закінчення терміну дії цієї митної процедури настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  2. завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу, якщо стосовно товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), застосовані пільги зі сплати ввізних митних зборів, податків, за винятком випадку, коли до закінчення терміну дії цієї митної процедури настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  3. завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу та виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, що підлягають сплаті згідно з цією статтею;
  4. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, що підлягають сплаті при настанні обставин, передбачених підпунктами 6 - 8 пункту 7 та пункту 13 цієї статті;
  5. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання до завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) і виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, що підлягають сплаті згідно з цією статтею за період до настання таких обставин;
  6. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  7. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  8. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена та виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, що підлягають сплаті згідно з цією статтею за період до настання таких обставин;
  9. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу та виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, що підлягають сплаті згідно з цією статтею за період до такого затримання;
  10. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не було оглянуто, і виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, що підлягають сплаті згідно з цією статтею за період до вилучення або арешту таких товарів в ході перевірки повідомлення про злочин , в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу).
 4. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків відносно товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску) з частковою сплатою ввізного мита, податків, підлягає виконанню (ввізні мита, податки підлягають сплаті):
  1. при одноразової сплати ввізних митних зборів, податків або при сплаті першої частини суми ввізних митних зборів, податків при періодичної сплаті ввізного мита, податків - до випуску товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску);
  2. при сплаті другої і наступних частин суми ввізних митних зборів, податків при періодичної сплаті ввізного мита, податків - до початку періоду, за який проводиться сплата чергової частини суми ввізних митних зборів, податків.
 5. Що стосується товарів, зазначених у пункті 4 цієї статті, ввізні мита, податки підлягають сплаті в розмірах, визначених відповідно до статті 223 цього Кодексу.
 6. Що стосується товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), обов'язок по сплаті ввізного мита, податків підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 7 цієї статті.
 7. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків вважається:
  1. в разі недотримання умов тимчасового перебування і використання товарів, встановлених відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу, - день приміщення зазначених товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску);
  2. у разі закінчення граничного строку, встановленого відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу:
   • при одноразової сплати ввізних митних зборів, податків або при сплаті першої частини суми ввізних митних зборів, податків при періодичної сплаті ввізного мита, податків - день закінчення такого граничного терміну;
   • при сплаті другої і наступних частин суми ввізних митних зборів, податків при періодичної сплаті ввізного мита, податків - день, що передує початку періоду, за який проводиться сплата чергової частини суми ввізних митних зборів, податків;
  3. в разі подання декларантом звернення відповідно до пункту 2 статті 223 цього Кодексу:
   • при одноразової сплати ввізних митних зборів, податків або при сплаті першої частини суми ввізних митних зборів, податків при періодичної сплаті ввізного мита, податків - день, що передує дню, вказаною в зверненні декларанта;
   • при сплаті другої і наступних частин суми ввізних митних зборів, податків при періодичної сплаті ввізного мита, податків - день, що передує початку періоду, за який проводиться сплата чергової частини суми ввізних митних зборів, податків;
  4. в разі відмови декларанта від пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків, пов'язаних з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами, - день внесення в декларацію на товари, подану для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску), змін в частині відмови від пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків;
  5. в разі вчинення дій в порушення цілей та умов надання пільг по сплаті ввізного мита, податків та (або) обмежень щодо користування та (або) розпорядження цими товарами в зв'язку із застосуванням таких пільг, за винятком випадків, коли вчинення таких дій тягне настання обставин , передбачених підпунктами 6 і 7 цього пункту, - перший день вчинення зазначених дій, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення зазначених товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску);
  6. в разі передачі тимчасово ввезених товарів до завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) іншим особам без дозволу митних органів - день передачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення зазначених товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску);
  7. в разі втрати тимчасово ввезених товарів до завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення зазначених товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску);
  8. в разі незавершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу до закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, - день закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) , встановленого митним органом, за винятком випадку, коли дія цієї митної процедури продовжується відповідно до пункту 4 статті 221 цього Кодексу.
 8. При настанні обставин, зазначених у пункті 7 цієї статті, ввізні мита, податки підлягають сплаті:
  1. при настанні обставин, зазначених у підпункті 1 пункту 7 цієї статті, - як якби щодо товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), застосовувалася часткова сплата ввізного мита, податків відповідно до статті 223 цього Кодексу за період з дня поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) по день завершення її дії;
  2. при настанні обставин, зазначених у підпункті 2 пункту 7 цієї статті, - як якби щодо товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), застосовувалася часткова сплата ввізного мита, податків відповідно до статті 223 цього Кодексу за період з дня , наступного за днем ​​закінчення граничного строку, встановленого відповідно до пункту 3 статті 219 цього Кодексу, за день завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску);
  3. при настанні обставин, зазначених у підпункті 3 пункту 7 цієї статті, - у розмірах, визначених відповідно до статті 223 цього Кодексу;
  4. при настанні обставин, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 7 цієї статті, - у розмірах, визначених відповідно до статті 223 цього Кодексу і не сплачених у зв'язку із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків за період з дня настання терміну сплати ввізних митних зборів, податків, визначеного підпунктами 4 і 5 пункту 7 цієї статті, по день завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску);
  5. при настанні обставин, зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 7 цієї статті, - як якщо б товари, поміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання за вирахуванням сум ввізних митних зборів, податків, сплачених і (або) стягнутих при частковій сплаті ввізного мита, податків, якщо інший розмір не передбачений пунктом 10 цієї статті. Для обчислення ввізних митних зборів, податків застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску), а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 9. З сум ввізних митних зборів, податків, що сплачуються (стягуються) щодо товарів відповідно до підпункту 5 пункту 8 цієї статті, а також з сум ввізних митних зборів, податків, сплачених щодо цих товарів при частковій сплаті ввізного мита, податків, підлягають процентні виплати, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка (розстрочка) їх сплати з дня поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) по день закінчення встановлених підпунктами 6 - 8 пункту 7 цієї статті термінів сплати ввізних митних зборів, податків. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
 10. Якщо після настання обставин, зазначених у підпунктах 6 і 7 пункту 7 цієї статті, дія митної процедури тимчасового ввезення (допуску) завершується відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу, ввізні мита, податки підлягають сплаті, як якщо б у відношенні товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), застосовувалася часткова сплата ввізного мита, податків відповідно до статті 223 цього Кодексу за період з дня настання терміну сплати ввізних митних зборів, податків, визначеного відповідно до підпунктів 6 і 7 пункту 7 цієї статті, по день завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску). При цьому суми ввізних митних зборів, податків, сплачені та (або) стягнені при частковій сплаті ввізного мита, податків за період до настання обставин, зазначених у підпунктах 6 і 7 пункту 7 цієї статті, поверненню (заліку) не підлягають.
 11. Якщо після настання обставин, зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 7 цієї статті, товари, щодо яких дія митної процедури тимчасового ввезення (допуску) припинено, розміщуються на тимчасове зберігання відповідно до пункту 6 статті 129 цього Кодексу або поміщаються під митну процедуру в відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу, ввізні мита, податки підлягають сплаті, як якщо б у відношенні товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), застосовувалася часткова сплата ввізного мита, податків відповідно до статті 223 цього Кодексу.
  У зазначеному випадку ввізні мита, податки підлягають сплаті за період з дня настання терміну сплати ввізних митних зборів, податків, визначеного підпунктами 6 - 8 пункту 7 цієї статті, по день розміщення таких товарів на тимчасове зберігання або їх приміщення під митний процедуру. При цьому ввізні мита, податки підлягають сплаті в розмірах, що не перевищують суми ввізних митних зборів, податків, які підлягали сплаті, якби товари, поміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, і які були обчислені на день реєстрації митним органом митної декларації, поданої для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску), а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товар. При цьому суми ввізних митних зборів, податків, сплачені та (або) стягнені при частковій сплаті ввізного мита, податків за період до настання обставин, зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 7 цієї статті, поверненню (заліку) не підлягають.
 12. Що стосується товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску), обов'язок по сплаті спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 13 цієї статті.
 13. При настанні таких обставин терміном сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається:
  1. в разі передачі тимчасово ввезених товарів до завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) іншим особам без дозволу митних органів - день передачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення зазначених товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску);
  2. в разі втрати тимчасово ввезених товарів до завершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлено - день приміщення зазначених товарів під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску);
  3. в разі незавершення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 статті 224 цього Кодексу до закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), встановленого митним органом, - день закінчення терміну дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) , встановленого митним органом, за винятком випадку, коли дія цієї митної процедури продовжується відповідно до пункту 4 статті 221 цього Кодексу.
 14. При настанні обставин, зазначених у пункті 13 цієї статті, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті в розмірах, як якщо б товари, поміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
  Для обчислення спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску), а щодо товарів, випуск яких здійснено до подачі декларації на товари, - день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 15. З сум спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 14 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) по день закінчення встановлених пунктом 13 цієї статті термінів сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.

Стаття 226. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо тимчасово ввезених товарів при їх приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання

 1. При приміщенні тимчасово ввезених товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари , поданої для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску).
  У разі якщо для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, зазначений в абзаці першому цього пункту.
 2. При приміщенні тимчасово ввезених товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита, податки підлягають сплаті в розмірі різниці сум ввізних митних зборів, податків, що підлягають сплаті при приміщенні таких товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання відповідно до статті 136 цього Кодексу, і ввізних митних зборів, податків, сплачених при частковій сплаті ввізного мита, податків декларантом товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, і (або) стягнутих митним органом у цього декларанта.
 3. З сум ввізних митних зборів, податків, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 2 цієї статті, а також з сум ввізних митних зборів, податків, сплачених (стягнутих) при частковій сплаті ввізного мита, податків, підлягають сплаті відсотки, як якщо б щодо зазначених сум була надана відстрочка (розстрочка) їх сплати з дня поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (допуску) по день припинення обов'язки зі сплати ввізних митних зборів, податків. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  З сум спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митну процедуру тимчасового ввезення (допуску) по день припинення обов'язки зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  З сум ввізних митних зборів, податків, сплачених до випуску товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску), відсотки, передбачені абзацом першим цього пункту, не нараховуються і не сплачуються.
  У разі якщо дія митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пункту 3 статті 224 цього Кодексу припинялося, відсотки, передбачені цим пунктом, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.
  Що стосується окремих категорій тимчасово ввезених товарів Комісія має право визначати випадки, коли відсотки, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не нараховуються і не сплачуються.
 4. Положення цієї статті застосовуються в разі, якщо при завершенні дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) або після припинення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пункту 5 статті 224 цього Кодексу тимчасово ввезені товари поміщаються під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання декларантом тимчасово ввезених товарів.
  Положення цієї статті застосовуються також у разі, якщо дія митної процедури тимчасового ввезення (допуску) було завершено приміщенням тимчасово ввезених товарів під митну процедуру митного складу.