МЕНЮ

Митна процедура митного складу

Стаття 155. Зміст і застосування митної процедури митного складу

 1. митна процедура митного складу - митна процедура, застосовувана щодо іноземних товарів, відповідно до якої такі товари зберігаються на митному складі без сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання у відповідності з такою митною процедурою.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру митного складу, зберігають статус іноземних товарів.
 3. Допускається застосування митної процедури митного складу для призупинення дії:
  1. митної процедури тимчасового ввезення (допуску) шляхом приміщення під митну процедуру митного складу товарів, раніше поміщених під митний режим тимчасового ввезення (допуску);
  2. митної процедури переробки на митній території шляхом поміщення у митний процедуру митного складу товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, і (або) продуктів переробки товарів, раніше поміщених під митний процедуру переробки на митній території;
  3. митної процедури переробки для внутрішнього споживання шляхом приміщення під митну процедуру митного складу товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, і (або) продуктів переробки товарів, раніше поміщених під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання.
  4. Допускається застосування митної процедури митного складу щодо товарів, які через свої великі габарити або особливих умов навантаження, розвантаження і (або) зберігання не можуть бути розміщені на митному складі.
   Зберігання таких товарів може здійснюватися в місцях, які не є митними складами, при наявності дозволу митного органу на зберігання в таких місцях, що видається відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
  5. Комісія має право визначати перелік товарів, щодо яких не застосовується митна процедура митного складу. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 203 від 11.12.2018)

Стаття 156. Умови поміщення товарів у митний процедуру митного складу та їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру митного складу є:
  1. термін придатності і (або) реалізації товарів на день їх митного декларування відповідно до митної процедурою митного складу становить понад 180 календарних днів;
  2. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою митного складу є:
  1. розміщення і перебування товарів на митному складі, а товарів, зазначених у пункті 4 статті 155 цього Кодексу, - в місцях, зазначених у дозволі митного органу на зберігання товарів у місці, яке не є митним складом;
  2. дотримання терміну дії митної процедури митного складу;
  3. дотримання положень статті 158 цього Кодексу при здійсненні операцій з товарами, поміщеними під митний процедуру митного складу.

Стаття 157. Термін дії митної процедури митного складу

 1. Термін дії митної процедури митного складу не може перевищувати 3 роки з дня поміщення товарів у таку митну процедуру, за винятком випадків, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті.
 2. При неодноразовому застосуванні митної процедури митного складу щодо іноземних товарів, що знаходяться на митній території Союзу, в тому числі коли декларантами цих товарів виступають різні особи, загальний термін дії митної процедури митного складу не може перевищувати строк, передбачений пунктом 1 цієї статті.
 3. Товари, поміщені під митний процедуру митного складу, до закінчення терміну, передбаченого пунктом 1 цієї статті, повинні бути поміщені під митні процедури, передбачені цим Кодексом, або випущені в якості припасів відповідно до глави 39 цього Кодексу.
  Товари, що мають обмежений термін придатності та (або) реалізації, повинні бути поміщені під іншу митну процедуру не пізніше ніж за 180 календарних днів до закінчення терміну придатності та (або) реалізації.
 4. У разі припинення функціонування митного складу товари, поміщені під митний процедуру митного складу та знаходяться на такому митному складі, не пізніше 60 календарних днів з дня, наступного за днем ​​припинення функціонування цього митного складу, повинні бути розміщені на іншому митному складі або поміщені під митні процедури , передбачені цим Кодексом, або випущені в якості припасів відповідно до глави 39 цього Кодексу.

Стаття 158. Операції, що здійснюються з товарами, поміщеними під митну процедуру митного складу

 1. Особи, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, або їх представники мають право здійснювати з товарами, поміщеними під митний процедуру митного складу, звичайні операції, необхідні для забезпечення їх охорони, в тому числі оглядати і вимірювати товари, переміщати їх в межах митного складу, а в відношенні товарів, зазначених у пункті 4 статті 155 цього Кодексу, - в межах місця зберігання таких товарів, за умови, що ці операції нічого не спричинять зміни стану товарів, порушення їх упаковки і (або) засобів ідентифікації.
 2. З дозволу митного органу з товарами, поміщеними під митний процедуру митного складу, можуть відбуватися прості складальні операції, а також операції з:
  1. відбору проб і (або) зразків товарів;
  2. підготовці товарів до продажу та перевезення (транспортування), включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування, маркування, операції по поліпшенню товарного вигляду;
  3. технічного обслуговування - щодо товарів, протягом терміну зберігання яких потрібно вчинення таких операцій.
 3. Операції, що здійснюються з товарами, поміщеними під митний процедуру митного складу, не повинні змінювати характеристики цих товарів, пов'язані зі зміною коду відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Не допускається використання товарів, поміщених у митний процедуру митного складу, за їх функціональним призначенням.
 5. Відносно всіх або частини товарів, поміщених у митний процедуру митного складу, можуть здійснюватися операції, що передбачають передачу прав володіння, користування і (або) розпорядження цими товарами.

Стаття 159. Зберігання товарів на митному складі

 1. Товари повинні бути розміщені на митному складі або в місцях, зазначених у дозволі митного органу на зберігання товарів у місці, яке не є митним складом, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем ​​їх приміщення під митний процедуру митного складу.
 2. Товари, які можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні розміщуватися на митних складах, обладнаних відповідно до умов зберігання таких товарів.

Стаття 160. Товари, що прийшли в непридатність, зіпсовані або пошкоджені в період їх зберігання на митному складі

Товари, що прийшли в непридатність, зіпсовані або пошкоджені внаслідок аварії або дії непереборної сили в період їх зберігання на митному складі, при їх приміщенні під обрану декларантом митну процедуру розглядаються як ввезені на митну територію Союзу в непридатному, зіпсованому або пошкодженому стані.

Стаття 161. Завершення і припинення дії митної процедури митного складу

 1. До закінчення терміну дії митної процедури митного складу, передбаченого статтею 157 цього Кодексу, дія цієї митної процедури завершується:
  1. приміщенням товарів під митні процедури, які вживаються щодо іноземних товарів, на умовах, передбачених цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту, якщо інше не встановлено цим пунктом;
  2. відновленням дії митної процедури переробки на митній території, дія якої було призупинено відповідно до пункту 3 статті 173 цього Кодексу;
  3. відновленням дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання, дія якої було призупинено відповідно до пункту 3 статті 197 цього Кодексу;
  4. відновленням дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), дія якої було призупинено відповідно до пункту 3 статті 224 цього Кодексу;
  5. приміщенням товарів під митну процедуру митного транзиту, якщо такі товари поміщені під цю митну процедуру для перевезення з території держави-члена, митним органом якого зроблений випуск товарів при їх приміщенні під митний процедуру митного складу, на територію іншої держави-члена;
  6. випуском товарів в якості припасів відповідно до глави 39 цього Кодексу;
  7. визнанням митними органами відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання ;
  8. настанням обставин, визначених Комісією та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання, до настання яких товари знаходяться під митним контролем.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру митного складу, можуть поміщатися під митні процедури однією або декількома партіями.
 3. Товари, поміщені під митний процедуру митного складу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді, можуть поміщатися під інші митні процедури для завершення дії митної процедури митного складу з заявою коду товару відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, відповідного коду товару в комплектному чи завершеному вигляді, коли відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності можливе застосування приміток до розділу XVI Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та (або) правила інтерпретації Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності 2 (а), при дотриманні наступних умов:
  1. декларантом товарів, поміщених у митний процедуру митного складу, та товарів, які розміщені під митні процедури для завершення дії митної процедури митного складу, є одне і те ж особа;
  2. товари переміщувалися через митний кордон Союзу в рамках однієї угоди;
  3. подання рішення про класифікацію товарів, що переміщуються через митний кордон Союзу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі некомплектному або незавершеному вигляді, в випадках, визначених Комісією;
  4. дотримані інші умови, які визначаються Комісією.
 4. Після завершення дії митної процедури митного складу товари підлягають вивезенню з митного складу не пізніше 5 робочих днів з дня, наступного за днем ​​настання обставин, передбачених підпунктами 1 - 6 і 8 пункту 1 цієї статті.
 5. При незавершеної дії митної процедури митного складу відповідно до пункту 1 цієї статті дія митної процедури митного складу припиняється після закінчення строків, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 157 цього Кодексу, а такі товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 6. У разі якщо дії, зазначені в абзаці другому пункту 3 і пункті 4 статті 157 цього Кодексу, в зазначені в них терміни не здійснені, дія митної процедури митного складу після закінчення цих термінів припиняється, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу .

Стаття 162. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного складу, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного складу, виникає:
  1. у декларанта - з моменту реєстрації митним органом декларації на товари;
  2. у власника митного складу - з моменту розміщення товарів на митному складі.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного складу, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. розміщення товарів на митному складі;
  2. завершення дії митної процедури митного складу відповідно до статті 161 цього Кодексу, якщо зберігання товарів здійснювалося не на митному складі, в тому числі завершення дії митної процедури митного складу після настання обставин, зазначених у підпункті 1 пункту 6 цієї статті.
  3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного складу, припиняється у власника митного складу при завершенні дії митної процедури митного складу відповідно до статті 161 цього Кодексу, в тому числі при завершенні дії митної процедури митного складу після настання обставин, зазначених у підпункті 2 пункту 6 цієї статті.
  4. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного складу, припиняється у осіб, зазначених в пунктах 2 і 3 цієї статті, при настанні таких обставин:
   1. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури митного складу припинено, під митні процедури відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу;
   2. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 7 цієї статті;
   3. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
   4. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою митного складу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
   5. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
   6. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
   7. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
   8. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
  5. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, поміщених у митний процедуру митного складу, підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 6 цієї статті.
  6. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається:
   1. у декларанта:
    • в разі втрати товарів до розміщення їх на митному складі, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день такої втрати , а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру митного складу;
    • в разі втрати або передачі товарів іншій особі до завершення дії митної процедури митного складу, якщо зберігання товарів здійснювалося не на митному складі, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день такої втрати або передачі, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру митного складу;
    • в разі вивезення товарів за межі місця зберігання, якщо зберігання товарів здійснювалося не на митному складі в відповідність з пунктом 4 статті 155 цього Кодексу, - день такого вивезення, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру митного складу;
   2. у власника митного складу:
    • в разі втрати товарів, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлений, - день розміщення товарів на митному складі;
    • в разі видачі товарів з митного складу без подання йому документів, що підтверджують завершення дії митної процедури митного складу, - день видачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день розміщення товарів на митному складі.
  7. При настанні обставин, зазначених у пункті 6 цієї статті, ввізні мита, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б товари, поміщені під митний процедуру митного складу, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
   Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру митного складу.
   У разі якщо митний орган не має точних відомостей, необхідними для визначення митної вартості товарів, митна вартість товарів визначається на підставі наявних у митного органу відомостей.
  8. При встановленні згодом точних відомостей, необхідних для визначення митної вартості товарів, митна вартість товарів визначається виходячи з таких точних відомостей, і здійснюється повернення (залік) надміру сплачених та (або) надміру стягнутих сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит або стягнення несплачених сум відповідно до главами 10 і 11 і статтями 76 і 77 цього Кодексу.
  9. У разі завершення дії митної процедури митного складу відповідно до статті 161 цього Кодексу, або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу під митні процедури, що застосовуються до іноземним товарам або затримання таких товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язки зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.