МЕНЮ

Митна процедура митного транзиту

Стаття 142. Зміст і застосування митної процедури митного транзиту

 1. митна процедура митного транзиту - митна процедура, відповідно до якої товари перевозяться (транспортуються) від митного органу відправлення до митного органу призначення без сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру.
 2. Митна процедура митного транзиту застосовується:
  1. для перевезення (транспортування) по митній території Союзу іноземних товарів, що не поміщених під інші митні процедури, а також товарів Союзу:
   • поміщених під митний процедуру експорту в випадках, визначених Комісією;
   • поміщених під митний процедуру вільної митної зони, що перевозяться з однієї території СЕЗ на іншу територію ВЕЗ в разі, передбаченому пунктом 8 статті 207 цього Кодексу;
  2. для перевезення (транспортування) з однієї частини митної території Союзу на іншу частину митної території Союзу через території держав, які не є членами Союзу, і (або) морем товарів Союзу і зазначених в пункті 4 статті 302 цього Кодексу іноземних товарів.
 3. Митна процедура митного транзиту застосовується при перевезенні (транспортуванні) товарів:
  1. від митного органу в місці прибуття до митного органу в місці вибуття;
  2. від митного органу в місці прибуття до внутрішнього митного органу;
  3. від внутрішнього митного органу до митного органу в місці вибуття;
  4. від одного внутрішнього митного органу до іншого внутрішнього митного органу;
  5. між митними органами через території держав, які не є членами Союзу, і (або) морем.
 4. іноземні товари, Поміщені під митний процедуру митного транзиту, зберігають статус іноземних товарів.
 5. Товари Союзу, Поміщені під митний процедуру митного транзиту, зберігають статус товарів Союзу, за винятком випадку, зазначеного в пункті 3 статті 307 цього Кодексу, та випадків, визначених Комісією відповідно до пункту 17 статті 304 цього Кодексу.
 6. Для перевезення (транспортування) по митній території Союзу не поміщаються під митну процедуру митного транзиту наступні іноземні товари:
  1. товари, що знаходяться на повітряному судні, яке під час здійснення міжнародного перевезення вчинила проміжну, вимушену або технічну посадку на митній території Союзу без розвантаження (вивантаження) цих товарів;
  2. товари, які після прибуття на митну територію Союзу не покидали місця переміщення товарів через митний кордон Союзу і зменшуються з митної території Союзу;
  3. товари, що переміщуються по лініях електропередачі;
  4. інші товари в випадках, передбачених цим Кодексом.
 7. Іноземні товари, поміщені під митні процедури, для перевезення (транспортування) по митній території Союзу поміщаються під митну процедуру митного транзиту в випадках, передбачених цим Кодексом та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання.
 8. Що стосується товарів Союзу і зазначених в пункті 4 статті 302 цього Кодексу іноземних товарів, що перевозяться з однієї частини митної території Союзу на іншу частину митної території Союзу через території держав, які не є членами Союзу, і (або) морем, митна процедура митного транзиту застосовується з урахуванням особливостей, визначених главою 43 цього Кодексу.
 9. Що стосується товарів для особистого користування, міжнародних поштових відправлень, товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, митна процедура митного транзиту застосовується з урахуванням особливостей, визначених статтями 263, 287 і 294 цього Кодексу.
 10. Особливості застосування митної процедури митного транзиту стосовно товарів, що перевозяться по території тільки однієї держави-члена, можуть бути встановлені законодавством цієї держави-члена про митне регулювання.
 11. Особливості застосування митної процедури митного транзиту стосовно товарів, що переміщуються через митний кордон Союзу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді, що перевозяться по територіях двох і більше держав-членів протягом певного періоду одним або декількома транспортними засобами міжнародного перевезення , визначаються Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 138 від 07.11.2017)
 12. Особливості застосування митної процедури митного транзиту стосовно товарів, що перевозяться митною територією Союзу різними (двома і більше) видами транспорту, визначаються Комісією.

Стаття 143. Умови поміщення товарів у митний процедуру митного транзиту

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру митного транзиту для їх перевезення (транспортування) по митній території Союзу є:
  1. забезпечення виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків відповідно до статті 146 цього Кодексу - щодо іноземних товарів;
  2. забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно до статті 146 цього Кодексу у випадках, визначених Комісією, - щодо іноземних товарів;
  3. забезпечення можливості ідентифікації товарів способами, передбаченими статтею 341 цього Кодексу;
  4. відповідність транспортного засобу міжнародного перевезення вимогам, зазначеним у статті 364 цього Кодексу, якщо товари перевозяться у вантажних приміщеннях (відсіках) транспортного засобу, на які накладаються митні пломби і печатки;
  5. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умови поміщення товарів Союзу, в тому числі товарів Союзу, що пересилаються в поштових відправленнях, і зазначених в пункті 4 статті 302 цього Кодексу іноземних товарів під митну процедуру митного транзиту для їх перевезення (транспортування) з однієї частини митної території Союзу на іншу частину митної території Союзу через території держав, які не є членами Союзу, і (або) морем визначені статтями 304 - 306 цього Кодексу.
 3. Декларантом товарів, що перевозяться митною територією Союзу з використанням двох і більше видів транспорту, які розміщені під митний процедуру митного транзиту, можуть виступати особи, зазначені в підпункті 1 пункту 1 статті 83 цього Кодексу, або особа держави-члена, Яка відповідно до законодавства цієї держави-члена має повноваження щодо товарів, що перевозяться з використанням двох і більше видів транспорту, і забезпечує організацію такого перевезення товарів.
 4. При розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту митний орган відправлення встановлює термін митного транзиту відповідно до статті 144 цього Кодексу, визначає місце доставки товарів відповідно до статей 145, 263 і 304 цього Кодексу, здійснює ідентифікацію товарів, документів на них відповідно до статті 341 цього Кодексу.
  У разі якщо перевезення товарів, за винятком перевезення водними чи повітряними судами, здійснюється у вантажному приміщенні (відсіку) транспортного засобу, який відповідає вимогам, зазначеним у статті 364 цього Кодексу, або його частини, ідентифікація, Крім інших способів ідентифікації, передбачених статтею 341 цього Кодексу, повинна бути забезпечена шляхом накладення пломб на такі вантажні приміщення (відсіки) транспортного засобу або його частини, за винятком випадків, передбачених абзацом третім цього пункту.
  Накладення пломб на вантажні приміщення (відсіки) транспортного засобу або його частини не потрібно при перевезенні живих тварин, міжнародних поштових відправлень, що знаходяться в поштових ємностях (поштових мішках, поштових контейнерах), а також при перевезенні по території держав, які не є членами Союзу, в одному вантажному приміщенні (відсіку) транспортного засобу або його частини товарів, які розміщені під митний процедуру митного транзиту, спільно з товарами, не поміщається під митний процедуру митного транзиту.

Стаття 144. Строк митного транзиту

 1. При розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту митний орган відправлення встановлює термін, протягом якого товари повинні бути доставлені від митного органу відправлення до митного органу призначення (далі - термін митного транзиту).
 2. Що стосується товарів, що перевозяться залізничним транспортом, термін митного транзиту встановлюється з розрахунку 2 тисячі кілометрів за 1 місяць, але не менше 7 календарних днів.
  Що стосується товарів, перевезення (транспортування) яких здійснюється іншими видами транспорту, термін митного транзиту встановлюється відповідно до звичайного терміном перевезення (транспортування) товарів виходячи з виду транспорту і можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту перевезення товарів, інших умов перевезення та (або) заяви декларанта або перевізника, а також з урахуванням вимог режиму праці і відпочинку водія транспортного засобу відповідно до міжнародних договорів держав-членів з третьою стороною, але не більше граничного строку митного транзиту.
 3. Граничний термін митного транзиту не може перевищувати строк, який визначається з розрахунку 2 тисячі кілометрів за 1 місяць, або термін, який визначається Комісією виходячи з особливостей перевезення товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту.
 4. Встановлений митним органом строк митного транзиту за мотивованим зверненням декларанта або перевізника може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 3 цієї статті.
  Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з продовженням терміну митного транзиту, визначається Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 170 від 13.12.2017)

Стаття 145. Місце доставки товарів. Зміна місця доставки товарів

 1. При розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту митний орган відправлення визначає місце, куди повинні бути доставлені товари, що поміщаються під митну процедуру митного транзиту (далі - місце доставки товарів).
 2. Місце доставки товарів визначається на підставі відомостей про пункт призначення, зазначених в транспортних (перевізних) документах, якщо інше не встановлено пунктами 3 - 5 цієї статті.
  Місцем доставки товарів є зона митного контролю, що знаходиться в регіоні діяльності митного органу призначення. При цьому товари, що перевозяться з місця їхнього прибуття, доставляються в місце знаходження митного органу, якщо інше не встановлено цим Кодексом та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання.
  Місцем доставки товарів, що переміщуються залізничним транспортом, є зона митного контролю на станції призначення, на під'їзних коліях станції призначення або на залізничних шляхах незагального користування, що примикають безпосередньо до станції призначення.
 3. При перевезенні (транспортуванні) товарів в межах території однієї держави-члена митного органу відправлення має право встановлювати місце доставки товарів незалежно від відомостей, зазначених у транспортних (перевізних) документах, у випадках, встановлених законодавством цієї держави-члена про митне регулювання.
 4. При перевезенні (транспортуванні) товарів територіями двох і більше держав-членів митного органу відправлення має право визначати місце доставки товарів незалежно від відомостей, зазначених у транспортних (перевізних) документах, у випадках, передбачених міжнародними договорами в рамках Союзу і (або) в інших випадках , які визначаються Комісією.
 5. При перевезенні (транспортуванні) товарів з однієї частини митної території Союзу на іншу частину митної території Союзу через території держав, які не є членами Союзу, і (або) морем, митний орган відправлення має право визначати місце доставки товарів незалежно від відомостей, зазначених у транспортних (перевізних ) документах, у випадках, передбачених пунктами 8 і 9 статті 304 цього Кодексу та (або) в інших випадках, визначених Комісією.
 6. Споруди, приміщення (частини приміщень) та (або) відкриті майданчики (частини відкритих майданчиків) уповноваженого економічного оператора, що має свідоцтва другого або третього типу, що є зоною митного контролю, можуть бути визначені як місця доставки товарів, що перевозяться з місця їхнього прибуття, якщо відповідно до транспортних (перевізними) документами такі товари слідують в споруди, приміщення (частини приміщень) та (або) на відкриті майданчики (частини відкритих майданчиків) такого уповноваженого економічного оператора.
 7. У разі якщо під час перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту пункт призначення змінюється відповідно до законодавства держав-членів в області транспорту, місце доставки товарів може бути змінено з дозволу митного органу.
  Для отримання дозволу митного органу на зміну місця доставки перевізник має право звернутися до будь-якого митного органу, що знаходиться по шляху його проходження, із заявою про зміну місця доставки товарів, складеним у довільній формі. Спільно із заявою про зміну місця доставки товарів представляються документи, що підтверджують зміну пункту призначення, транзитна декларація та інші документи на товари.
  Дозвіл на зміну місця доставки товарів приймається митним органом не пізніше дня, наступного за днем ​​отримання заяви та документів, зазначених у абзаці другому цього пункту. Після видачі дозволу на зміну місця доставки дію митної процедури митного транзиту стосовно товарів, місце доставки яких змінено, завершується і товари підлягають приміщенню під митний процедуру митного транзиту.
  Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з отриманням дозволу митного органу на зміну місця доставки товарів, визначається Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 170 від 13.12.2017)
  Допускається зміна місця доставки товарів без завершення дії митної процедури митного транзиту, якщо таке місце доставки розташоване в тому ж регіоні діяльності митного органу, де і спочатку встановлений митним органом відправлення місце доставки товарів, в порядку, встановленому законодавством держав-членів про митне регулювання.

Стаття 146. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при митною процедурою митного транзиту

 1. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків при митною процедурою митного транзиту надається відповідно до глави 9 цього Кодексу з урахуванням цієї статті і статей 271 і 287 цього Кодексу.
  У випадках, коли забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит є умовою розміщення товарів під митний процедуру митного транзиту відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 143 цього Кодексу, таке забезпечення надається відповідно до статті 75 цього Кодексу з урахуванням положень цієї статті.
 2. При розміщенні товарів, за винятком товарів для особистого користування і міжнародних поштових відправлень, під митний процедуру митного транзиту розмір забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків визначається виходячи із сум митних зборів, податків, які підлягали б сплаті в державі-члені, митний орган якого виробляє випуск товарів, Якби на дату реєстрації транзитної декларації товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання або митну процедуру експорту без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків або пільг зі сплати вивізних митних зборів відповідно, але не менше сум митних зборів, податків, які підлягали б сплаті в інших державах-членах, по територіях яких буде здійснюватися перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту, якщо б товар містився на територіях цих держав-членів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання або митну процедуру експорту без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків або пільг зі сплати вивізних митних зборів відповідно.
  Суми митних зборів, податків, зазначені в абзаці першому цього пункту, визначаються виходячи з найбільшої величини ставок митних зборів, податків, вартості товарів і (або) їх фізичних характеристик в натуральному вираженні (кількість, маса, обсяг чи інші характеристики), які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей, порядок використання яких встановлюється законодавством держав-членів.
 3. Комісія має право визначати особливості визначення розміру забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і розміру забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при приміщенні під митний процедуру митного транзиту товарів (компонентів товарів), що переміщуються через митний кордон Союзу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 138 від 07.11.2017)
 4. Що стосується товарів, які розміщені під митний процедуру митного транзиту, забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит не надається в наступних випадках:
  1. розмір забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і розмір забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, якщо надання такого забезпечення є умовою розміщення товарів під митний процедуру митного транзиту відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 143 цього Кодексу, в сукупності не перевищує суми, еквівалентної 500 євро за курсом валют, що діє на день реєстрації транзитної декларації;
  2. може виступати як декларант виступає митний перевізник, який здійснює перевезення (транспортування) товарів, що декларуються, або уповноважений економічний оператор, який має свідоцтво про включення до реєстру уповноважених економічних операторів першого або третього типу;
  3. товари перевозяться залізничним, повітряним або переміщуються трубопровідним транспортом, за винятком випадку, коли таке перевезення (транспортування) є частиною перевезення (транспортування) товарів з використанням двох і більше видів транспорту;
  4. іноземні товари перевозяться водними судами, в тому числі судами змішаного (річка - море) плавання, між морськими портами держави-члена та (або) держав-членів без заходу у внутрішні водні шляхи держави-члена та (або) держав-членів, за винятком випадку, коли таке перевезення є частиною перевезення товарів з використанням двох і більше видів транспорту;
  5. у випадках, встановлених законодавством держави-члена, в якому товари поміщаються під митну процедуру митного транзиту, якщо перевезення (транспортування) товарів здійснюється по території цієї держави-члена;
  6. у випадках, встановлених абзацом другим підпункту 1 пункту 1 статті 304 цього Кодексу, а також у випадках, визначених Комісією відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 1 статті 304 цього Кодексу;
  7. у випадках, передбачених міжнародними договорами в рамках Союзу і (або) міжнародними договорами держав-членів з третьою стороною;
  8. митним органом прийнято рішення про застосування митного супроводу;
  9. товари призначені для офіційного користування дипломатичними представництвами та консульськими установами, розташованими на митній території Союзу, про що в митному органі відправлення по кожній конкретній перевезення є інформація міністерства закордонних справ держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення. Зазначена інформація передається до митного органу міністерством закордонних справ держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення, при її отриманні:
   • від міністерства закордонних справ держави-члена, що є державою перебування дипломатичного представництва або консульської установи, що є одержувачем товарів;
   • або від дипломатичного представництва або консульської установи, розташованого на території держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення, і є дипломатичним представництвом чи консульською установою держави, дипломатичне представництво або консульська установа якого є одержувачем товарів;
  10. товари призначені для офіційного користування представництвами держав при міжнародних організаціях, міжнародними організаціями або їх представництвами, іншими організаціями або їх представництвами, розташованими на митній території Союзу, про що в митному органі відправлення по кожній конкретній перевезення є інформація міністерства закордонних справ держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення. Зазначена інформація передається до митного органу міністерством закордонних справ держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення, при її отриманні від міністерства закордонних справ держави-члена, що є державою перебування представництв держав при міжнародних організаціях, міжнародних організацій або їх представництв, інших організацій або їх представництв, які є одержувачами товарів;
  11. товари призначені для особистого користування, включаючи товари для початкового облаштування, співробітників дипломатичних представництв, працівників консульських установ, персоналу (співробітників, посадових осіб) представництв держав при міжнародних організаціях, міжнародних організацій або їх представництв, інших організацій або їх представництв, розташованих на митній території Союзу , а також членів їх сімей, про що в митному органі відправлення по кожній конкретній перевезення є інформація міністерства закордонних справ держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення. Зазначена інформація передається до митного органу міністерством закордонних справ держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення, при її отриманні від міністерства закордонних справ держави-члена, що є державою перебування дипломатичного представництва, консульської установи, представництв держав при міжнародних організаціях, міжнародних організацій або їх представництв, інших організацій або їх представництв, співробітники, працівники, персонал (співробітники, посадові особи) яких є одержувачами товарів, або від дипломатичного представництва або консульської установи, розташованого на території держави-члена, в якому знаходиться митний орган відправлення, яке є дипломатичним представництвом або консульською установою держави, співробітники, працівники дипломатичного представництва або консульської установи якого є одержувачами товарів;
  12. товари призначені для використання в культурних, науково-дослідних цілях, проведення спортивних змагань або підготовки до них, ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, забезпечення обороноздатності та державної (національної) безпеки держав-членів, переоснащення їх збройних сил, захисту державних кордонів держав -членів, використання державними органами держав-членів, про що є підтвердження відповідного державного органу заінтересованої держави-члена, яка порушила клопотання про випуск таких товарів без надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і (або) без надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних , антидемпінгових, компенсаційних мит, представлене певним Комісією митним органом держави-члена, на території якого знаходиться митний орган призначення, В певний Комісією митний орган держави-члена, на території якого розташований митний орган відправлення;
  13. щодо товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, здійснено митне декларування з особливостями, визначеними статтею 114 цього Кодексу, з метою їх приміщення під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання і відносно таких товарів сплачені митні збори, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита, у разі якщо перевезення відповідно до митної процедурою митного транзиту здійснюватиметься тільки по території держави-члена, в якому подано декларацію на товари, і декларантом товарів, які розміщені під митний процедуру митного транзиту, і декларантом товарів, розміщені під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, є одне і те ж обличчя.
 5. У разі якщо стосовно товарів, які розміщені під митний процедуру митного транзиту, певний розмір забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і розмір забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, якщо надання такого забезпечення є умовою розміщення товарів під митний процедуру митного транзиту відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 143 цього Кодексу, в сукупності перевищують суму, зазначену в документах, визначених статтею 147 цього Кодексу, не більше ніж на суму, еквівалентну 500 євро за курсом валют, що діє на день реєстрації транзитної декларації, надання додаткового забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і (або) забезпечення виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит не потрібно.
 6. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків надається щодо товарів, що перевозяться по одній транзитної декларації. Генеральне забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків може бути надано в відношенні товарів, що перевозяться по декільком транзитним деклараціям.
 7. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків відносно товарів, що перевозяться по одній транзитної декларації, може бути надано митному органу відправлення або митному органу призначення.
  Генеральне забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків може бути надано митному органу відправлення, митному органу призначення або іншого митного органу держави-члена, на території якого знаходиться митний орган відправлення або митний орган призначення і визначається законодавством такої держави-члена про митне регулювання.
 8. Особливості застосування генерального забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків у випадках, коли приміщення товарів під митний процедуру митного транзиту здійснюватиметься митним органом однієї держави-члена, а генеральне забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків надано митному органу іншої держави-члена , визначаються міжнародним договором в рамках Союзу.
  Особливості застосування генерального забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків у випадках, коли приміщення товарів під митний процедуру митного транзиту здійснюватиметься митним органом держави-члена, митному органу якого надано генеральну забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, встановлюються законодавством цієї держави -членів.

Стаття 147. Особливості підтвердження надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків при митному транзиті

 1. Якщо приміщення товарів під митну процедуру митного транзиту здійснюватиметься митним органом однієї держави-члена, а забезпечення виконання обов'язку зі сплати мит, податків надано митному органу іншої держави-члена, в якому знаходиться митний орган призначення, з метою підтвердження надання такого забезпечення застосовується сертифікат забезпечення виконання обов'язку зі сплати мит, податків (далі - сертифікат забезпечення).
  Якщо приміщення товарів під митний процедуру митного транзиту здійснюватиметься митним органом держави-члена, митному органу якого надано забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, допускається застосування сертифіката забезпечення або іншого документа, що підтверджує прийняття забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, форма і порядок використання якого встановлюються законодавством цієї держави-члена.
 2. Сертифікат забезпечення оформляється у вигляді електронного документа.
  Допускається оформлення сертифіката забезпечення у вигляді документа на паперовому носії при забезпеченні виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків відносно товарів для особистого користування, а також у разі, якщо у митного органу відсутня можливість забезпечити подання сертифіката забезпечення у вигляді електронного документа у зв'язку з несправністю використовуваних митними органами інформаційних систем, викликаної технічними збоями, порушеннями в роботі засобів зв'язку (телекомунікаційних мереж і мережі Інтернет), відключенням електроенергії.
 3. Сертифікат забезпечення оформляється на суму, визначену особою, яка надала забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, в межах розміру наданого забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків. Міжнародним договором в рамках Союзу, передбаченим пунктом 8 статті 146 цього Кодексу, можуть бути визначені випадки та умови, коли при генеральному забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків сертифікат забезпечення (сертифікати забезпечення) оформляється (оформляються) на суму, що перевищує розмір наданого забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків.
 4. Надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків відносно товарів, що перевозяться по одній транзитної декларації, підтверджується одним або декількома сертифікатами забезпечення.
  При генеральному забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків одним сертифікатом забезпечення може бути підтверджено забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків відносно товарів, що перевозяться по декільком транзитним деклараціям.
 5. Форма сертифіката забезпечення, структура і формат такого сертифіката забезпечення у вигляді електронного документа, порядок їх заповнення та внесення в сертифікат забезпечення змін (доповнень), порядок визначення терміну його дії, порядок використання сертифіката забезпечення, в тому числі порядок його подання до митного органу, реєстрації , відмови в реєстрації, анулювання реєстрації, припинення дії (погашення), а також підстави для відмови в реєстрації, анулювання реєстрації, припинення дії (погашення) сертифіката забезпечення визначаються Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 199 від 19.11.2019 - набуває чинності з 01.12.2021) (див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 3 від 14.01.2020 - набуває чинності з 01.12.2021)
 6. Для митного органу відправлення підтвердженням надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків є:
  1. сертифікат забезпечення, оформлений у вигляді електронного документа, зареєстрований митним органом і отриманий митним органом відправлення з використанням інформаційних систем митних органів;
  2. сертифікат забезпечення, оформлений у вигляді документа на паперовому носії та зареєстрований митним органом, і відомості про такий сертифікаті забезпечення та з такого сертифіката забезпечення, отримані митним органом відправлення з використанням інформаційних систем митних органів.
 7. Міжнародним договором в рамках Союзу, передбаченим пунктом 8 статті 146 цього Кодексу, можуть бути визначені особливості підтвердження надання генерального забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків.
 8. Митний орган відправлення не визнає в якості підтвердження надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків сертифікат забезпечення, відомості про який заявлені в транзитної декларації, в наступних випадках:
  1. термін дії сертифіката забезпечення закінчився на момент подачі транзитної декларації;
  2. відомості, зазначені в сертифікаті забезпечення, оформленому у вигляді електронного документа, які відомості про сертифікат забезпечення, оформленому у вигляді документа на паперовому носії та (або) з такого сертифіката забезпечення, що містяться в інформаційній системі митних органів, не відповідають відомостям, зазначеним в транзитної декларації ;
  3. митним органом відправлення не отримані відомості про сертифікат забезпечення та (або) відомості з нього відповідно до пункту 6 цієї статті при застосуванні сертифіката забезпечення, оформленого у вигляді документа на паперовому носії.
 9. Митні органи відповідно до статті 368 цього Кодексу обмінюються сертифікатами забезпечення, оформленими у вигляді електронного документа, відомостями про зареєстрованих сертифікатах забезпечення, оформленими у вигляді документа на паперовому носії, і відомостями з них, а також інформацією про сертифікати забезпечення, дія яких припинено (про погашених сертифікатах забезпечення), невикористання сертифіката забезпечення, про анулювання реєстрації сертифіката забезпечення, про можливість припинення дії (погашення) сертифіката забезпечення.

Стаття 148. Розвантаження, перевантаження (перевалка) і інші вантажні операції з товарами, а також заміна транспортних засобів під час перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту митною територією Союзу

 1. Розвантаження, перевантаження (перевалка), в тому числі з транспортного засобу одного виду транспорту на транспортний засіб іншого виду транспорту, і інші вантажні операції з товарами, які перевозяться відповідно до митної процедурою митного транзиту митною територією Союзу, а також заміна транспортних засобів, що перевозять такі товари, допускаються з дозволу митного органу, в регіоні діяльності якого здійснюються такі операції, за винятком випадків, зазначених у пункті 2 цієї статті.
 2. У разі якщо операції, зазначені в пункті 1 цієї статті, щодо товарів і транспортних засобів можуть бути здійснені без видалення накладених митних пломб і печаток або якщо на товари митні пломби і печатки не накладено, вчинення таких операцій допускається після відповідного повідомлення митного органу, в регіоні діяльності якого здійснюються такі операції, в електронній або письмовій формі.
 3. Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з отриманням дозволу митного органу на розвантаження, перевантаження (перевалку) і інші вантажні операції з товарами, які перевозяться відповідно до митної процедурою митного транзиту митною територією Союзу, а також на заміну транспортних засобів, що перевозять такі товари, або з повідомленням митного органу про вчинення таких операцій, визначається Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 170 від 13.12.2017)
 4. Митний орган має право відмовити у видачі дозволу на вчинення вантажних операцій з товарами, які перевозяться відповідно до митної процедурою митного транзиту митною територією Союзу, при наявності заборони на вчинення таких операцій в транспортних (перевізних) документах, документах, що підтверджують дотримання обмежень, або інших документах , виданих державними органами.
 5. За заявою особи з дозволу митного органу вантажні операції з товарами, які перевозяться відповідно до митної процедурою митного транзиту митною територією Союзу, можуть відбуватися поза часом роботи митного органу.

Стаття 149. Заходи, що вживаються при аварії, дії непереборної сили або інших обставин, що виникли під час перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту

 1. При аварії, дії непереборної сили або інших обставин, що перешкоджають дотриманню перевізником обов'язків, передбачених статтею 150 цього Кодексу, перевізник зобов'язаний вжити всіх заходів для забезпечення збереження товарів та транспортних засобів, негайно повідомити в найближчий митний орган про ці обставини та місце знаходження товарів, а також перевезти товари або забезпечити їх перевезення (транспортування) (якщо його транспортний засіб пошкоджено) в найближчий митний орган або інше місце, вказане митним органом.
  Митний орган, який отримав повідомлення про ці обставини, зобов'язаний сповістити митний орган відправлення і митний орган призначення про виниклі обставин, що перешкоджають перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту.
 2. Порядок здійснення митних операцій при аварії, дії непереборної сили або інших обставин, що виникли під час перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту, визначається Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 170 від 13.12.2017)
 3. Витрати, понесені перевізником у зв'язку з дотриманням вимог пункту 1 цієї статті, митними органами не відшкодовуються.

Стаття 150. Обов'язки перевізника при перевезенні (транспортуванні) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту

 1. При перевезенні (транспортуванні) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту перевізник, незалежно від того, чи є він декларантом товарів, поміщених під таку митну процедуру, за винятком випадку, зазначеного в пункті 2 цієї статті, зобов'язаний:
  1. доставити товари та документи на них у встановлений митним органом відправлення строк в місце доставки товарів, слідуючи за визначеним маршрутом перевезення (транспортування) товарів, якщо він встановлений;
  2. забезпечити схоронність товарів, митних пломб і печаток чи інших засобів ідентифікації, якщо вони застосовувалися;
  3. не допустити розвантаження, перевантаження (перевалку) і вчинення інших вантажних операцій з товарами, що перевозяться (транспортуються) відповідно до митної процедурою митного транзиту, а також заміну транспортних засобів, що перевозять такі товари, без дозволу митних органів, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 статті 148 цього Кодексу.
 2. У разі якщо перевезення (транспортування) товарів здійснюється з використанням двох і більше видів транспорту, зазначені в пункті 1 цієї статті обов'язки покладаються на декларанта товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту.
 3. При недоставку перевозяться залізничним транспортом товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, в місце доставки товарів, визначене митним органом відправлення, кожен залізничний перевізник держав-членів, що прийняв зазначені товари до перевезення, зобов'язаний надати на вимогу митного органу інформацію про ці недоставлених товарах. Відповідні вимога і інформація можуть передаватися як в письмовій формі, так і з використанням інформаційних систем і інформаційних технологій.

Стаття 151. Завершення і припинення дії митної процедури митного транзиту

 1. Дія митної процедури митного транзиту завершується після доставки товарів в місце доставки товарів, визначене митним органом відправлення.
 2. У місці доставки товарів до завершення дії митної процедури митного транзиту товари розміщуються в зоні митного контролю, в тому числі без вивантаження товарів з транспортного засобу, на якому вони доставлені.
  Товари розміщуються в зоні митного контролю в будь-який час доби.
 3. Для завершення дії митної процедури митного транзиту перевізник або, якщо це передбачено законодавством держав-членів про митне регулювання, декларант товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, зобов'язаний надати митному органу призначення транзитну декларацію, а також наявні у нього інші документи:
  1. щодо товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, - протягом 3 годин з моменту їх прибуття в місце доставки товарів, а в разі прибуття товарів поза часом роботи митного органу - протягом 3 годин з моменту настання часу початку роботи цього митного органу;
  2. щодо товарів, що перевозяться з використанням водного, повітряного або залізничного транспорту, - протягом часу, встановленого технологічним процесом (графіком) порту, аеропорту або залізничної станції при здійсненні міжнародного перевезення, або іншого терміну, встановленого законодавством держав-членів про митне регулювання.
 4. Від імені перевізника дії, передбачені пунктом 3 цієї статті, можуть бути вчинені особами, які діють за дорученням такого перевізника, якщо це допускається відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 5. На вимогу митного органу перевізник зобов'язаний пред'явити товари.
 6. Митний орган призначення протягом 1 години з моменту подання документів, зазначених у пункті 3 цієї статті, реєструє їх подачу в порядку, що встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.
 7. Митний орган призначення завершує дію митної процедури митного транзиту в можливо короткі терміни, але не пізніше 4 годин робочого часу митного органу з моменту реєстрації подачі документів, зазначених в пункті 3 цієї статті, а в разі, якщо подача таких документів зареєстрована менш ніж за 4 години до закінчення часу роботи митного органу, - протягом 4 годин з моменту початку часу роботи цього митного органу.
 8. У разі прийняття рішення митним органом про проведення митного огляду термін завершення дії митної процедури митного транзиту з письмового дозволу керівника (начальника) митного органу призначення, уповноваженого ним заступника керівника (заступника начальника) митного органу призначення або осіб, які їх заміщають, може бути продовжений на час , необхідне для проведення митного огляду, але не більше ніж на 10 робочих днів з дня, наступного за днем ​​реєстрації подачі документів, зазначених в пункті 3 цієї статті, якщо законодавством держав-членів не встановлено менш тривалий термін в залежності від виду транспорту, яким здійснюється перевезення (транспортування) товарів.
 9. Завершення дії митної процедури митного транзиту оформляється з використанням інформаційної системи митного органу шляхом формування електронного документа або шляхом проставлення відповідних відміток на транзитної декларації чи інших документах, які використовуються в якості транзитної декларації.
 10. Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних із завершенням дії митної процедури митного транзиту, в тому числі в залежності від виду транспорту, яким здійснюється перевезення (транспортування) товарів, визначається Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 170 від 13.12.2017)
 11. Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть бути визначені випадки, коли дія митної процедури митного транзиту завершується приміщенням товарів на тимчасове зберігання, реєстрацією митної декларації, випуском товарів, вибуттям товарів з митної території Союзу, а також затриманням товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
  Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних із завершенням дії митної процедури митного транзиту, в тому числі в залежності від виду транспорту, яким здійснюється перевезення (транспортування) товарів, в цих випадках встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.
 12. У випадку, передбаченому пунктом 7 статті 145 цього Кодексу, а також якщо товари доставлені в митний орган, відмінний від митного органу призначення, дія митної процедури митного транзиту завершується в порядку, встановленому цією статтею.
 13. У разі якщо товари повністю або частково не доставлені в місце доставки товарів і дію митної процедури не завершено у випадках, передбачених пунктом 12 цієї статті, дія митної процедури митного транзиту припиняється.
  Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з припиненням дії митної процедури митного транзиту, терміни, в які митна процедура митного транзиту підлягає припиненню, а також порядок оформлення припинення дії митної процедури митного транзиту визначаються Комісією. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 170 від 13.12.2017)
 14. При доставці товарів в зону митного контролю, створену в спорудах, приміщеннях (частинах приміщень) та (або) на відкритих майданчиках (частинах відкритих майданчиків) уповноваженого економічного оператора, що має свідоцтва другого або третього типу, дія митної процедури митного транзиту завершується з особливостями, встановленими статтею 440 цього Кодексу.

Стаття 152. Митні операції, Що здійснюються після доставки товарів в місце доставки товарів

 1. У разі якщо інше не передбачено законодавством держав-членів про митне регулювання, після реєстрації митним органом призначення подачі документів, зазначених в пункті 3 статті 151 цього Кодексу, особи, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 1 статті 83 цього Кодексу, зобов'язані здійснити митні операції , пов'язані з приміщенням товарів на тимчасове зберігання або їх митним декларуванням:
  1. щодо товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, - не пізніше 8 годин робочого часу митного органу після реєстрації подачі документів митним органом призначення;
  2. щодо товарів, що перевозяться з використанням водних, повітряних суден або залізничного транспорту, - протягом часу, встановленого технологічним процесом (графіком) порту, аеропорту або залізничної станції при здійсненні міжнародного перевезення, або іншого терміну, встановленого законодавством держав-членів про митне регулювання.
 2. Що стосується товарів, що перевозяться з використанням водних суден, митні операції, пов'язані з приміщенням товарів на тимчасове зберігання, зобов'язані вчинити особи, зазначені в абзаці шостому підпункту 1 і підпункті 4 пункту 1 статті 83 цього Кодексу.
 3. У разі нездійснення особами, зазначеними в підпунктах 1 - 3 пункту 1 статті 83 цього Кодексу, митних операцій, передбачених абзацом першим пункту 1 цієї статті, перевізник зобов'язаний здійснити митні операції, пов'язані з приміщенням товарів на тимчасове зберігання відповідно до глави 16 цього Кодексу, не пізніше 1 робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації митним органом призначення подачі документів.
  Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть встановлюватися терміни і (або) порядок повідомлення перевізника про несовершении особами, зазначеними в підпунктах 1 - 3 пункту 1 статті 83 цього Кодексу, митних операцій, пов'язаних з приміщенням товарів на тимчасове зберігання або їх митним декларуванням. (Див. Наказ Мінфіну Росії № 57н від 16.04.2019)
 4. Положення пунктів 1 - 3 цієї статті не застосовуються, якщо стосовно товарів здійснено попереднє митне декларування.
 5. При здійсненні відповідно до пункту 1 цієї статті митних операцій, пов'язаних з митним декларуванням товарів, особи, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 1 статті 83 цього Кодексу, зобов'язані здійснити митні операції, пов'язані з приміщенням товарів на тимчасове зберігання відповідно до глави 16 цього Кодексу, протягом 3 годин з моменту отримання:
  1. дозволу митного органу на відкликання митної декларації відповідно до статті 113 цього Кодексу;
  2. рішення митного органу про зупинення строку випуску товарів відповідно до статті 124 цього Кодексу;
  3. відмови у випуску товарів відповідно до статті 125 цього Кодексу.
 6. Товари, щодо яких в терміни, зазначені в пунктах 1 і 5 цієї статті, не здійснені митні операції, встановлені цією статтею, затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 7. Положення цієї статті не застосовуються:
  1. щодо прибулих на митну територію Союзу товарів Союзу і зазначених в пункті 4 статті 302 цього Кодексу іноземних товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту для перевезення (транспортування) через територію держави, яка не є членом Союзу;
  2. щодо міжнародних поштових відправлень;
  3. при завершенні дії митної процедури митного транзиту в місці вибуття щодо товарів, що вивозяться з митної території Союзу;
  4. при завершенні дії митної процедури митного транзиту стосовно товарів, доставлених в зону митного контролю, створену в спорудах, приміщеннях (частинах приміщень) та (або) на відкритих майданчиках (частинах відкритих майданчиків) уповноваженого економічного оператора, що має свідоцтва другого або третього типу.

Стаття 153. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного транзиту, при перевезенні (транспортуванні) з митної території Союзу, термін їх сплати і обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені під митний процедуру митного транзиту, виникає:
  1. у декларанта - з моменту реєстрації митним органом транзитної декларації;
  2. біля залізничного перевізника держави-члена, яка прийняла товари, поміщені під митний процедуру митного транзиту, до перевезення залізничним транспортом в межах території однієї з держав-членів в порядку, встановленому міжнародними договорами в галузі залізничного транспорту і актами Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності Незалежних держав, якщо передача товарів здійснюється між залізничними перевізниками держав-членів, або в порядку, встановленому законодавством держав-членів в області транспорту, якщо передача товарів здійснюється між залізничними перевізниками однієї держави-члена, - з моменту прийняття товарів до перевезення в установленому порядку.
 2. Обов'язок по сплаті спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит не виникає при приміщенні під митний процедуру митного транзиту товарів для особистого користування і міжнародних поштових відправлень.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного транзиту, припиняється у декларанта, а також біля залізничного перевізника держави-члена, зазначеного в підпункті 2 пункту 1 цієї статті, що здійснює перевезення (транспортування) товарів до місця доставки товарів, визначеного митним органом відправлення, при настанні таких обставин:
  1. завершення дії митної процедури митного транзиту відповідно до статті 151 цього Кодексу, за винятком випадку, зазначеного в підпункті 2 цього пункту;
  2. прийняття товарів уповноваженим економічним оператором відповідно до статті 440 цього Кодексу;
  3. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури митного транзиту припинено, на тимчасове зберігання відповідно до пункту 6 статті 129 цього Кодексу;
  4. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури митного транзиту припинено, під митні процедури відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу;
  5. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 6 цієї статті;
  6. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  7. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації транзитної декларації;
  8. відгук транзитної декларації відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації транзитної декларації ;
  9. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  10. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  11. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 4. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру митного транзиту, припиняється у залізничного перевізника держави-члена, що передав товари, поміщені під митний процедуру митного транзиту, що перевозяться залізничним транспортом, залізничним перевізнику іншої держави-члена в порядку, встановленому міжнародними договорами в галузі залізничного транспорту і актами Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності Незалежних держав, або залізничного перевізника своєї держави-члена в порядку, встановленому законодавством держав-членів в області транспорту, при передачі товарів в установленому порядку.
 5. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню в разі, якщо товари не доставлено в місце доставки товарів у встановлений митним органом строк митного транзиту і дію митної процедури не завершено у випадках, передбачених пунктом 12 статті 151 цього кодексу.
  При настанні зазначеної обставини терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається день приміщення товарів під митний процедуру митного транзиту.
 6. При настанні обставини, зазначеного в пункті 5 цієї статті, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б іноземні товари, поміщені під митний процедуру митного транзиту, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків, а щодо товарів для особистого користування - як якщо б був проведений випуск товарів для особистого користування у вільний обіг.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом транзитної декларації.
  У разі якщо митний орган не має точних відомостей про товари (характер, найменування, кількості, походження і (або) митної вартості), база для обчислення належних до сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит визначається на підставі наявних у митного органу відомостей, а класифікація товарів здійснюється з урахуванням пункту 3 статті 20 цього Кодексу. У разі якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10:
  • для обчислення ввізних мит застосовується найбільша з ставок ввізних митних зборів, відповідних товарів, що входять в таку угруповання;
  • для обчислення податків застосовуються найбільша з ставок податку на додану вартість і найбільша з ставок акцизів (акцизного податку або акцизного збору), відповідних товарів, що входять в таку угруповання, щодо яких встановлено найбільша з ставок ввізних митних зборів;
  • для обчислення спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовується найбільша з ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, відповідних товарів, що входять в таку угруповання, з урахуванням абзацу восьмого цього пункту.
 7. Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з походження товарів, підтвердженого відповідно до глави 4 цього Кодексу, та (або) інших відомостей, необхідних для визначення зазначених мит. У разі якщо походження товарів і (або) інші відомості, необхідні для визначення зазначених мит, не підтверджені, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з найбільших ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлених щодо товарів того ж коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності , якщо класифікація товару здійснена на рівні 10 знаків, або товарів, що входять в угруповання, якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10.
  При встановленні згодом точних відомостей про товари ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з таких точних відомостей, і здійснюється повернення (залік) надміру сплачених та (або) надміру стягнутих сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових , компенсаційних мит або стягнення несплачених сум відповідно до главами 10 і 11 і статтями 76 і 77 цього Кодексу.
  Ввізні мита, податки щодо міжнародних поштових відправлень підлягають сплаті в розмірі, встановленому пунктом 7 статті 287 цього Кодексу.
 8. У разі розміщення товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, на тимчасове зберігання відповідно до пункту 6 статті 129 цього Кодексу, або приміщення таких товарів під митні процедури відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу, або затримання товарів митними органами відповідно до главою 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.
 9. У разі якщо забезпечення виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно до пункту 3 статті 62 цього Кодексу надано іншою особою, ніж декларант товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, таке інше обличчя несе солідарну обов'язок по сплаті митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит з декларантом.
 10. У разі якщо транспортні засоби міжнародного перевезення, що перевозять іноземні товари, поміщені під митний процедуру митного транзиту, супроводжуються організацією, визначеною відповідно до законодавства держави-члена відповідно до пункту 3 статті 343 цього Кодексу, така організація несе солідарну обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит з декларантом.
 11. У разі якщо під час перевезення товарів залізничним транспортом декларантом товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, не був залізничний перевізник держави-члена, який прийняв товари, поміщені під митний процедуру митного транзиту, до перевезення в порядку, встановленому міжнародними договорами в галузі залізничного транспорту і актами ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності Незалежних держав або законодавством держав-членів в області транспорту, такий залізничний перевізник несе солідарну обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит з декларантом.

Стаття 154. Відповідальність осіб при порушенні митної процедури митного транзиту

 1. При недоставку всіх товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, і документів на них в місце доставки товарів особи, зазначені в статті 150 цього Кодексу, несуть відповідальність відповідно до законодавства держави-члена, митним органом якого зроблений випуск товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту.
  В інших випадках невиконання обов'язків під час перевезення (транспортування) товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту, в тому числі в разі недоставки частини товарів, поміщених у митний процедуру митного транзиту, особи, зазначені в статті 150 цього Кодексу, несуть відповідальність відповідно до законодавства держави-члена, на території якого виявлено порушення.
 2. Відповідальність за невиконання обов'язків перевізника при перевезенні товарів залізничним транспортом відповідно до митної процедурою митного транзиту несе залізничний перевізник, який прийняв товари до перевезення по території однієї з держав-членів в порядку, встановленому міжнародними договорами в галузі залізничного транспорту і актами Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності Незалежних держав або законодавством держав-членів в області транспорту, якщо передача товарів здійснюється між залізничними перевізниками однієї держави-члена.
  За невиконання обов'язків під час перевезення товарів залізничним транспортом відповідно до митної процедурою митного транзиту залізничний перевізник, зазначений в абзаці першому цього пункту, несе відповідальність відповідно до законодавства тієї держави-члена, до перевезення по території якої вжито товари.