МЕНЮ

Митна процедура переробки на митній території

Стаття 163. Зміст і застосування митної процедури переробки на митній території

 1. митна процедура переробки на митній території - митна процедура, застосовувана щодо іноземних товарів, відповідно до якої з такими товарами здійснюються операції з переробки на митній території Союзу з метою отримання продуктів їх переробки, призначених для подальшого вивезення з митної території Союзу, без сплати щодо таких іноземних товарів ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів, а товари, отримані (що утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу (продукти переробки, відходи і залишки), набувають статусу іноземних товарів.
 3. Допускається застосування митної процедури переробки на митній території для призупинення дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) шляхом приміщення під неї товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення (допуску).
 4. Комісія має право визначати перелік товарів, щодо яких не застосовується митна процедура переробки на митній території. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 203 від 11.12.2018)

Стаття 164. Умови поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території та їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру переробки на митній території є:
  1. наявність документа про умови переробки товарів на митній території Союзу, виданого уповноваженим органом держави-члена та містить відомості, визначені статтею 168 цього Кодексу. В якості такого документа може використовуватися декларація на товари, якщо метою застосування митної процедури переробки на митній території є ремонт товарів, а також в інших випадках, визначених Комісією; (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 180 від 12.11.2018)
  2. можливість ідентифікації митними органами іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, в продуктах їх переробки, за винятком випадків заміни таких іноземних товарів еквівалентними товарами відповідно до статті 172 цього Кодексу;
  3. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою переробки на митній території є:
  1. дотримання встановленого терміну дії митної процедури переробки на митній території;
  2. дотримання положень статті 166 цього Кодексу при здійсненні операцій з товарами, поміщеними під митний процедуру переробки на митній території;
  3. перебування товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, у осіб, зазначених в документі про умови переробки товарів на митній території Союзу, і використання таких товарів для здійснення операцій з переробки товарів цими особами.
 3. Для цілей застосування цієї глави під ідентифікацією митним органом іноземних товарів в продуктах їх переробки розуміється встановлення одним з визначених статтею 167 цього Кодексу способів того, що операціями з переробки товарів на митній території Союзу з метою отримання продуктів переробки піддавалися саме товари, поміщені під митний процедуру переробки на митній території.

Стаття 165. Термін дії митної процедури переробки на митній території

 1. Термін дії митної процедури переробки на митній території встановлюється на підставі терміну переробки товарів на митній території Союзу, визначеного у документі про умови переробки товарів на митній території Союзу.
 2. Встановлений термін дії митної процедури переробки на митній території продовжується за заявою особи при продовженні строку переробки товарів на митній території Союзу.
 3. Законодавством держав-членів може бути передбачено, що при продовженні строку переробки товарів на митній території Союзу встановлений термін дії митної процедури переробки на митній території може бути продовжений не пізніше 10 робочих днів після його закінчення. При продовженні терміну дії митної процедури переробки на митній території, встановленого митним органом, після його закінчення, дія такої митної процедури поновлюється з дня припинення дії цієї митної процедури.

Стаття 166. Операції з переробки на митній території Союзу

 1. Операції з переробки на митній території Союзу включають в себе:
  1. переробку або обробку товарів;
  2. виготовлення товарів, включаючи монтаж, складання, розбирання і підгонку;
  3. ремонт товарів, включаючи їх відновлення, заміну складових частин, модернізацію;
  4. використання товарів, які сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари повністю або частково споживаються в процесі переробки. Дана операція повинна бути здійснена одночасно з однією з операцій, зазначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту.
 2. До операцій з переробки на митній території Союзу не відносяться:
  1. операції щодо забезпечення збереження товарів при підготовці їх до продажу та перевезення (транспортування), в тому числі упаковка, розфасовка та сортування товарів, при яких товари не втрачають своїх індивідуальних характеристик;
  2. отримання приплоду, вирощування та відгодівлю тварин, включаючи птахів, риб, а також вирощування ракоподібних та молюсків;
  3. вирощування дерев та інших рослин;
  4. копіювання і розмноження інформації, аудіо- та відеозаписів на будь-які види носіїв інформації;
  5. використання іноземних товарів як допоміжних засобів у технологічному процесі (обладнання, верстати, пристосування і інше);
  6. інші операції, що визначаються Комісією.
 3. При здійсненні операцій з переробки на митній території Союзу допускається використання товарів Союзу, за винятком товарів, щодо яких законодавством держав-членів встановлені ставки вивізних митних зборів і які включені до переліку, який визначається Комісією.
  Комісія має право визначати випадки, коли товари Союзу, Щодо яких законодавством держав-членів встановлені ставки вивізних митних зборів і які включені до переліку, передбаченого абзацом першим цього пункту, можуть використовуватися при здійсненні операцій з переробки на митній території Союзу.

Стаття 167. ідентифікація іноземних товарів в продуктах їх переробки

З метою ідентифікації іноземних товарів в продуктах їх переробки можуть використовуватися такі способи:

 • проставлення декларантом, особою, яка вчиняє операції з переробки, або посадовими особами митних органів печаток, штампів, нанесення цифровий та іншої маркування на іноземні товари;
 • докладний опис, фотографування, зображення в масштабі іноземних товарів;
 • зіставлення попередньо відібраних проб і (або) зразків іноземних товарів і продуктів їх переробки;
 • використання наявної маркування товарів, в тому числі у вигляді серійних номерів;
 • інші способи, які можуть бути застосовані виходячи з характеру товарів і здійснюваних операцій з переробки на митній території Союзу, в тому числі шляхом дослідження представлених документів, що містять докладні відомості про використання іноземних товарів в технологічному процесі здійснення операцій з переробки на митній території Союзу, а також про технології виробництва продуктів переробки, або шляхом проведення митного контролю під час здійснення операцій з переробки на митній території Союзу.

Стаття 168. Документ про умови переробки товарів на митній території Союзу

 1. Документ про умови переробки товарів на митній території Союзу, що видається уповноваженим органом держави-члена, може отримати будь-який особа держави-члена, На території якого видається цей документ, в тому числі здійснює операції з переробки або не здійснював безпосередньо такі операції.
 2. Документ про умови переробки товарів на митній території Союзу повинен містити відомості:
  1. про уповноважений орган держави-члена, що видав документ;
  2. про особу, якій видано документ;
  3. про особу (осіб), яка буде безпосередньо здійснювати операції з переробки на митній території Союзу;
  4. про іноземні товари і продукти їх переробки (найменування, код згідно з Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, кількість і вартість). Законодавством держав-членів про митне регулювання може бути передбачена можливість вказівки коду іноземних товарів і продуктів їх переробки на рівні товарної позиції Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, а також можливість не вказувати вартість товарів і продуктів їх переробки;
  5. про товари Союзу, щодо яких законодавством держав-членів встановлені ставки вивізних митних зборів, що забезпечують здійснення технологічного процесу переробки іноземних товарів (найменування, код згідно з Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та кількість), якщо це встановлено законодавством держави-члена;
  6. про документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами;
  7. норми виходу продуктів переробки у кількісному і (або) процентному вираженні;
  8. про операції з переробки на митній території, способах їх здійснення;
  9. про способи ідентифікації іноземних товарів, які розміщені під митний процедуру переробки на митній території, в продуктах їх переробки;
  10. про відходи і залишки (найменування, код згідно з Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, кількість і вартість). Законодавством держав-членів про митне регулювання може бути передбачена можливість вказівки коду відходів і залишків на рівні товарної позиції Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, а також можливість не вказувати вартість таких відходів та залишків;
  11. термін переробки товарів на митній території Союзу;
  12. про заміну товарів еквівалентними товарами, як вони визначені в статті 172 цього Кодексу, якщо така заміна допускається;
  13. про можливість подальшого комерційного використання відходів;
  14. про митному органі (митних органах), в якому передбачається розміщення товарів під митний процедуру переробки на митній території та завершення дії цієї митної процедури.
 3. Термін переробки товарів на митній території Союзу не може перевищувати 3 роки або більш тривалий термін, який визначається Комісією для окремих категорій товарів. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 203 від 11.12.2018)
 4. Термін переробки товарів на митній території Союзу включає в себе:
  1. тривалість виробничого процесу переробки товарів;
  2. час, необхідний для фактичного вивезення з митної території Союзу продуктів переробки та здійснення митних операцій, пов'язаних з розпорядженням відходами та залишками іноземних товарів.
 5. Термін переробки товарів на митній території Союзу обчислюється від дня поміщення товарів під митний процедуру переробки на митній території, а при митному декларуванні товарів кількома партіями - з дня приміщення першої партії товарів під митну процедуру переробки на митній території.
 6. Термін переробки товарів на митній території Союзу може бути продовжений в межах терміну, зазначеного в пункті 3 цієї статті.
 7. Законодавством держав-членів можуть встановлюватися додаткові відомості, які підлягають вказівкою в документі про умови переробки товарів на митній території Союзу.
 8. Форма документа про умови переробки товарів на митній території Союзу, порядок її заповнення та порядок видачі такого документа, внесення в нього змін (доповнень), а також його відкликання (анулювання) і (або) відновлення його дії встановлюються законодавством держав-членів. (Див. Наказ Мінфіну Росії № 246н від 24.12.2019)
 9. У разі використання декларації на товари в якості документа про умови переробки товарів на митній території Союзу відомості про умови переробки товарів на митній території Союзу вказуються декларантом в декларації на товари.

Стаття 169. Норми виходу продуктів переробки

 1. Під нормою виходу продуктів переробки розуміється кількість і (або) процентний вміст продуктів переробки, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Союзу певної кількості іноземних товарів.
 2. У разі якщо операції з переробки на митній території Союзу відбуваються у відношенні товарів, характеристики яких залишаються майже незмінними відповідно до встановлених технічних вимог, і призводять до отримання продуктів переробки незмінної якості, уповноваженими органами держав-членів можуть встановлюватися стандартні норми виходу продуктів переробки.

Стаття 170. Відходи, що утворилися в результаті операцій з переробки на митній території Союзу, і виробничі втрати

 1. Відходи, що утворилися в результаті операцій з переробки на митній території Союзу, підлягають приміщенню під митні процедури, передбачені цим Кодексом, за винятком випадків, коли зазначені відходи відповідно до законодавства держав-членів визнані непридатними для їх подальшого комерційного використання або такі відходи відповідно до законодавством держав-членів підлягають захороненню, знешкодження, утилізації або знищення іншим способом.
 2. Відходи, що утворилися в результаті операцій з переробки на митній території Союзу, при приміщенні під обрану декларантом митну процедуру розглядаються як ввезені на митну територію Союзу в цьому стані.
 3. Відходи, зазначені в пункті 1 цієї статті, не підлягають приміщенню під митні процедури, набувають статусу товарів Союзу і вважаються не перебувають під митним контролем з дня їх визнання відповідно до законодавства держав-членів непридатними для подальшого комерційного використання або з дня подання митному органу документів , що підтверджують факт поховання, знешкодження, утилізації або знищення утворилися відходів іншим способом або факт їх передачі для здійснення таких операцій.
 4. Іноземні товари, поміщені під митний процедуру переробки на митній території, безповоротно втрачені в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Союзу і визнані митними органами виробничими втратами, не підлягають приміщенню під митні процедури при завершенні дії митної процедури переробки на митній території.

Стаття 171. Залишки іноземних товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Союзу

Залишки іноземних товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Союзу відповідно до норм виходу продуктів переробки, підлягають приміщенню під митні процедури відповідно до статті 173 цього Кодексу.

Стаття 172. Заміна іноземних товарів еквівалентними товарами

 1. З дозволу митного органу допускається заміна іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території або планованих до приміщення під митну процедуру переробки на митній території відповідно до документа про умови переробки товарів на митній території Союзу, товарами Союзу, які за своїми описом, якістю і технічним характеристикам збігаються з такими іноземними товарами (далі у цій статті - еквівалентні товари).
  У разі ввезення на митну територію Союзу для ремонту в несправному вигляді частин, вузлів, агрегатів, які входили до складу товарів, раніше вивезених з митної території Союзу відповідно до митної процедурою експорту, товари Союзу, які за своїми описом, якістю та технічними характеристиками збігаються з ввезеними на митну територію Союзу такими частинами, вузлами, агрегатами, розглядаються як еквівалентні товари без урахування стану їх справності і (або) зношеності.
 2. Продукти переробки, отримані в результаті операцій з переробки на митній території Союзу еквівалентних товарів, розглядаються в якості продуктів переробки іноземних товарів відповідно до положень цього розділу.
 3. Еквівалентні товари набувають статусу іноземних товарів, а замінені ними товари - статус товарів Союзу.
 4. У разі якщо дозволяється заміна іноземних товарів еквівалентними товарами, вивезення з митної території Союзу продуктів переробки, отриманих з еквівалентних товарів, допускається до ввезення іноземних товарів на митну територію Союзу.
 5. Порядок і умови заміни іноземних товарів еквівалентними товарами встановлюються законодавством держав-членів про митне регулювання.

Стаття 173. Завершення, призупинення та припинення дії митної процедури переробки на митній території

 1. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки на митній території дію цієї митної процедури завершується приміщенням товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу (продуктів переробки, відходів, за винятком відходів, зазначених у пункті 3 статті 170 цього Кодексу , і (або) залишків), і (або) іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території і не зазнали операцій з переробки на митній території Союзу, під митний процедуру реекспорту.
 2. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки на митній території дію цієї митної процедури може бути завершено:
  1. приміщенням товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу (продуктів переробки, відходів, за винятком відходів, зазначених у пункті 3 статті 170 цього Кодексу, та (або) залишків), і (або) іноземних товарів, поміщених під митну процедуру переробки на митній території і не зазнали операцій з переробки на митній території Союзу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання або під іншу митну процедуру, яка застосовується щодо іноземних товарів на умовах, передбачених цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту, митної процедури тимчасового ввезення (допуску). При цьому відносно продуктів переробки не сплачуються спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і не вимагається подання документів, що підтверджують дотримання заходів захисту внутрішнього ринку в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита;
  2. відновленням дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску), дія якої було призупинено відповідно до пункту 3 статті 224 цього Кодексу;
  3. визнанням митними органами відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання товарів, отриманих (що утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу (продуктів переробки, відходів і (або) залишків), і (або) іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території і не зазнали операцій з переробки на митній території Союзу;
  4. визнанням відповідно до законодавства держав-членів відходів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Союзу, непридатними для їх подальшого комерційного використання, або поданням митному органу документів, що підтверджують факт поховання, знешкодження, утилізації або знищення утворилися відходів іншим способом або факт їх передачі для здійснення таких операцій;
  5. визнанням митними органами частини іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, виробничими втратами;
  6. настанням обставин, визначених Комісією та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання, до настання яких товари знаходяться під митним контролем.
 3. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки на митній території дію цієї митної процедури може бути призупинено в разі розміщення товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, і (або) продуктів їх переробки під митний процедуру митного складу або продуктів їх переробки під митний процедуру тимчасового ввезення (допуску).
 4. Продукти переробки можуть поміщатися під митні процедури однією або декількома партіями.
 5. Після закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки на митній території дію цієї митної процедури припиняється.

Стаття 174. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру переробки на митній території, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені під митний процедуру переробки на митній території, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари, а щодо товарів, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, - з моменту реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру переробки на митній території, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. завершення дії митної процедури переробки на митній території відповідно до пункту 1 і підпунктами 1, 2, 4 - 6 пункту 2 статті 173 цього Кодексу до закінчення терміну дії митної процедури переробки на митній території, встановленого митним органом, в тому числі після настання обставин, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 4 цієї статті;
  2. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури переробки на митній території припинено, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, на тимчасове зберігання у відповідності з пунктом 6 статті 129 цього Кодексу;
  3. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури переробки на митній території припинено, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території Союзу в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, під митні процедури відповідно з пунктом 7 статті 129 цього Кодексу;
  4. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 5 цієї статті;
  5. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки на митній території, внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  6. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою переробки на митній території - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  7. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  8. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  9. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  10. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті.
 4. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається:
  1. в разі передачі іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, до завершення дії цієї митної процедури особі (особам), не вказаною в документі про умови переробки на митній території, - день передачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру переробки на митній території;
  2. в разі втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, до завершення дії цієї митної процедури, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування ) і (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру переробки на митній території;
  3. в разі незавершення дії митної процедури переробки на митній території до закінчення терміну дії митної процедури переробки на митній території, встановленого митним органом, - день закінчення терміну дії митної процедури переробки на митній території, встановленого митним органом.
 5. При настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті, ввізні мита, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б товари, поміщені під митний процедуру переробки на митній території, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території , а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 6. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 5 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території по день закінчення терміну сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  У разі якщо дія митної процедури переробки на митній території відповідно до пункту 3 статті 173 цього Кодексу припинялося, відсотки, передбачені цим пунктом, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.
 7. У разі завершення дії митної процедури переробки на митній території, або приміщення на тимчасове зберігання відповідно до пункту 6 статті 129 цього Кодексу товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробці на митній території, або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу таких товарів під митні процедури, передбачені цим Кодексом, або затримання таких товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних , антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 і статті й 76 цього Кодексу.

Стаття 175. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо продуктів переробки при їх приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання

 1. При приміщенні продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті в розмірі сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, які підлягали б сплаті, якби іноземні товари, поміщені під митний процедуру переробки на митній території та використані для виготовлення продуктів переробки відповідно до норм виходу продуктів переробки, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території , а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
  У разі якщо для обчислення митних зборів, податків потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, зазначений в абзаці першому цього пункту.
 2. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 1 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території по день припинення обов'язки зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  У разі якщо дія митної процедури переробки на митній території відповідно до пункту 3 статті 173 цього Кодексу припинялося, відсотки, передбачені цим пунктом, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.