МЕНЮ

Митна процедура експорту

Стаття 139. Зміст і застосування митної процедури експорту

 1. митна процедура експорту - митна процедура, застосовувана в відношенні товарів Союзу, відповідно до якої такі товари вивозяться з митної території Союзу для постійного перебування за її межами.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру експорту та фактично вивезені з митної території Союзу, втрачають статус товарів Союзу, за винятком випадків, коли відповідно до пунктів 4 і 7 статті 303 цього Кодексу такі товари зберігають статус товарів Союзу.
 3. Допускається застосування митної процедури експорту щодо:
  1. вивезених з митної території Союзу:
   • товарів, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території, за винятком товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 176 цього Кодексу, для завершення дії митної процедури переробки за межами митної території відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 184 цього Кодексу;
   • товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, для завершення дії митної процедури тимчасового вивезення згідно з пунктом 2 статті 231 цього Кодексу;
   • товарів, поміщених під спеціальну митну процедуру, для завершення дії спеціальної митної процедури у випадках, визначених відповідно до статті 254 цього Кодексу Комісією та законодавством держав-членів у випадках, передбачених Комісією;
   • транспортних засобів міжнародного перевезення відповідно до пункту 5 статті 276 цього Кодексу;
   • товарів Союзу, зазначених у підпункті 2 пункту 5 статті 303 цього Кодексу;
   • продуктів переробки для завершення дії митної процедури переробки за межами митної території відповідно до підпункту 3 пункту 2 статті 184 цього Кодексу;
  2. товарів, зазначених у пункті 5 статті 231 цього Кодексу, для вивезення з митної території Союзу.
 4. Товари, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цієї статті, поміщаються під митну процедуру експорту без їх ввезення на митну територію Союзу.
 5. Товари, зазначені в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 статті 207 цього Кодексу, та товари, зазначені в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 статті 215 цього Кодексу, поміщені під митний процедуру експорту для завершення дії митної процедури вільної митної зони або митної процедури вільного складу, повинні бути вивезені з митної території Союзу в термін, що не перевищує 1 року з дня, наступного за днем ​​приміщення таких товарів під митну процедуру експорту.
  Законодавством держав-членів може встановлюватися менш тривалий термін, протягом якого зазначені товари повинні бути вивезені з митної території Союзу.
  Прі не вивезенні з митної території Союзу зазначених товарів, за винятком випадків їх знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, до закінчення терміну , передбаченого абзацом першим цього пункту або встановленого законодавством держав-членів відповідно до абзацу другого цього пункту, дія митної процедури експорту припиняється, а такі товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
  Зазначені товари не затримуються митними органами, якщо на момент припинення дії митної процедури експорту вони знаходяться на території СЕЗ або на вільному складі.

Стаття 140. Умови поміщення товарів у митний процедуру експорту

Умовами розміщення товарів під митний процедуру експорту є:

 • сплата вивізних митних зборів відповідно до цього Кодексу;
 • дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу;
 • дотримання інших умов, передбачених міжнародними договорами в рамках Союзу, двосторонніми міжнародними договорами між державами-членами і міжнародними договорами держав-членів з третьою стороною.

Стаття 141. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати вивізних митних зборів щодо товарів, які розміщені під митний процедуру експорту, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів, які розміщені під митний процедуру експорту, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів, які розміщені під митний процедуру експорту, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. випуск товарів відповідно до митної процедурою експорту із застосуванням пільг зі сплати вивізних митних зборів;
  2. виконання обов'язку зі сплати вивізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 4 цієї статті;
  3. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою експорту - щодо обов'язку зі сплати вивізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  4. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати вивізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  5. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  6. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  7. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору підлягає виконанню (вивізні митні збори підлягають сплаті) до випуску товарів відповідно до митної процедурою експорту, якщо інший термін не встановлено цим Кодексом.
 4. Вивізні митні збори підлягають сплаті в розмірі сум вивізних митних зборів, обчислених в декларації на товари з урахуванням пільг зі сплати вивізних митних зборів.