МЕНЮ

Митна процедура вільного складу

Стаття 211. Зміст і застосування митної процедури вільного складу

 1. митна процедура вільного складу - митна процедура, застосовувана в відношенні іноземних товарів і товарів Союзу, відповідно до якої такі товари розміщуються і використовуються на вільному складі без сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури.
 2. На вільному складі можуть розміщуватися і використовуватися товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, а також товари Союзу, Що не поміщені під митну процедуру вільного складу, і іноземні товари, Поміщені під інші митні процедури.
 3. Товари Союзу поміщаються під митну процедуру вільного складу за вибором декларанта.
  Законодавством держави-члена можуть визначатися категорії товарів Союзу, які для розміщення на вільному складі, заснованому на території цієї держави-члена, підлягають приміщенню під митний процедуру вільного складу в обов'язковому порядку.
 4. Що стосується товарів Союзу, які перебувають на вільному складі і не поміщених під митний процедуру вільного складу, допускається вчинення будь-яких операцій, в тому числі передбачених пунктом 1 статті 213 цього Кодексу.
 5. Іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, зберігають статус іноземних товарів, а товари Союзу, поміщені під митний процедуру вільного складу, зберігають статус товарів Союзу.
 6. Товари, виготовлені (отримані) з товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільного складу, набувають статусу товарів Союзу.
  Якщо законодавством держав-членів допускаються розміщення і використання на вільному складі товарів Союзу, що не поміщених під митний процедуру вільного складу, то товари, виготовлені (отримані) з товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільного складу, і товарів Союзу, що не поміщених під митний процедуру вільного складу, набувають статусу товарів Союзу.
 7. Товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і товарів Союзу (далі - товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів , поміщених під митний процедуру вільного складу), набувають статусу іноземних товарів, за винятком випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.
  У разі якщо товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, вивозяться з митної території Союзу, статус таких товарів визначається відповідно до статті 218 цього Кодексу.
 8. У разі якщо товари, що знаходяться на вільному складі, не можуть бути ідентифіковані митним органом як товари, що знаходилися на території вільного складу до його створення, або як товари, поміщені під митний процедуру вільного складу або виготовлені (отримані) на вільному складі, то такі товари з метою їх вивезення з території вільного складу за межі митної території Союзу розглядаються як товари Союзу, а з іншою метою - як іноземні товари, що ввозяться на митну територію Союзу.
 9. При ввезенні на митну територію Союзу товарів, зазначених у пункті 8 цієї статті, раніше вивезених з митної території Союзу відповідно до митної процедурою експорту, до таких товарів не може бути застосована митна процедура реімпорту.
 10. Іноземні товари, що підпадають під дію заходів захисту внутрішнього ринку, поміщені під митний процедуру вільного складу, повинні бути ідентифіковані в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, для вивезення таких товарів з території вільного складу на іншу частину митної території Союзу.
  У разі якщо іноземні товари, що підпадають під дію заходів захисту внутрішнього ринку, поміщені під митний процедуру вільного складу, використані для виготовлення товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, але не можуть бути ідентифіковані в таких товарах, товари, виготовлені (отримані) з таких іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, повинні бути вивезені з митної території Союзу.
 11. Власник вільного складу може розміщувати і (або) використовувати товари Союзу на території вільного складу без їх приміщення під митний процедуру вільного складу з урахуванням пункту 3 цієї статті.
 12. Комісія має право визначати перелік товарів і (або) категорій товарів, щодо яких не застосовується митна процедура вільного складу.
  Відповідно до законодавства держав-членів може визначатися перелік іноземних товарів і (або) категорій іноземних товарів, щодо яких на території цієї держави-члена не застосовується митна процедура вільного складу.
 13. Частини, вузли, агрегати, які можуть бути ідентифіковані митним органом як вхідні (що входили) до складу товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, розглядаються з метою їх вивезення з території вільного складу як товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, і по відношенню до їх застосовуються положення цього Кодексу.

Стаття 212. Умови поміщення товарів у митний процедуру вільного складу і їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовою поміщення товарів у митний процедуру вільного складу є дотримання щодо іноземних товарів заборон та обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Декларантом товарів, які розміщені під митний процедуру вільного складу, може виступати особа, яка є власником вільного складу, а у випадках, передбачених законодавством держав-членів про митне регулювання, - також інші особи.
 3. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою вільного складу є:
  1. розміщення і перебування товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, на території вільного складу протягом терміну його функціонування з урахуванням пункту 5 цієї статті та пункту 5 статті 213 цього Кодексу;
  2. використання товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, декларантом, що помістив їх під таку митну процедуру, або іншими особами, визначеними згідно з цією главою;
  3. вчинення відносно товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, дій відповідно до статті 213 цього Кодексу.
 4. При припинення функціонування вільного складу умови використання товарів відповідно до митної процедурою вільного складу, визначені пунктом 3 цієї статті, повинні дотримуватися до завершення або припинення дії цієї митної процедури відповідно до пункту 3 статті 215 цього Кодексу.
 5. Законодавством держав-членів можуть встановлюватися випадки, коли товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, можуть розміщуватися і перебувати на територіях декількох вільних складів, власником яких є юридична особа, яка є декларантом товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, випадки переміщення таких товарів і товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, між такими складами, а також особливості здійснення митних операцій в цих випадках і особливості проведення митного контролю щодо таких товарів.

Стаття 213. Дії, що здійснюються стосовно товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і по відношенню до товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу

 1. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, на території вільного складу допускається вчинення наступних операцій:
  1. зберігання;
  2. операції по навантаженні (розвантаженні) товарів та інші вантажні операції, пов'язані зі зберіганням;
  3. операції, необхідні для забезпечення збереження товарів, а також звичайні операції по підготовці товарів до перевезення (транспортування) та продажу, включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування, маркування, операції по поліпшенню товарних якостей;
  4. операції з переробки (обробки) товарів, виготовлення товарів (у тому числі складання, розбирання, монтаж, підгонку), ремонту або технічного обслуговування товарів, в тому числі під час проведення яких іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, беруть участь або сприяють виготовленню (отримання) товарів, навіть якщо такі іноземні товари повністю або частково витрачаються (споживаються) в процесі виготовлення (отримання) товарів і (або) не містяться в товарах, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу (далі в цій главі - операції з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу). До іноземним товарам, які беруть участь або сприяють виготовленню (отримання) товарів при здійсненні операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, не належать предмети, які є допоміжними засобами в технологічному процесі (наприклад, обладнання, верстати, пристосування);
  5. використання (експлуатація) обладнання, машин і агрегатів, запасних частин до них з метою здійснення операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, а також інших операцій, пов'язаних з експлуатацією та функціонуванням вільного складу;
  6. використання товарів з метою будівництва об'єктів нерухомості виробничого призначення і допоміжної інфраструктури (далі в цій главі - об'єкти нерухомості) на території вільного складу;
  7. відбір проб та (або) зразків товарів відповідно до статті 17 цього Кодексу;
  8. інші операції, що встановлюються законодавством держав-членів про митне регулювання відповідно до цілей створення вільних складів.
 2. Факт повного або часткового споживання товарів, в тому числі при витрачанні (споживанні) в процесі виготовлення (отримання) товару, забезпечення виробничих процесів, утримання та експлуатації обладнання, машин і агрегатів, які використовуються на території вільного складу, а також з метою будівництва об'єктів нерухомості підлягає відображення у податковій звітності, що подається митному органу відповідно до абзацу шостого статті 424 цього Кодексу.
 3. Перелік операцій щодо товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, передбачених пунктом 1 цієї статті, може бути скорочений відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання при створенні вільного складу виходячи з цілей його створення.
 4. Здійснення операцій, передбачених підпунктами 1 - 3 і 5 пункту 1 цієї статті, допускається тільки власником вільного складу.
  Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть бути визначені інші особи, які мають право на здійснення операцій, зазначених у цьому пункті.
 5. З дозволу митного органу допускається вивезення товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, з території вільного складу без завершення дії митної процедури вільного складу в наступних випадках:
  1. зазначені товари, які є обладнанням чи іншими основними виробничими засобами, введеними в експлуатацію і використовуються власником вільного складу, або частинами зазначених основних виробничих засобів, вивозяться на іншу частину митної території Союзу для їх ремонту (за винятком капітального ремонту, модернізації), технічного обслуговування або здійснення інших операцій, необхідних для підтримки таких товарів в нормальному (робочому) стані;
  2. зазначені товари вивозяться на іншу частину митної території Союзу для здійснення операцій з їх технічного випробуванню, дослідженню, тестування, перевірки, в тому числі передбачених виробничим процесом, а також для їх демонстрації в якості зразків;
  3. зазначені товари вивозяться на іншу частину території держави-члена, на території якого власник вільного складу включено до реєстру власників вільних складів, для здійснення митних операцій по завершенню дії митної процедури вільного складу за межами вільного складу в митному органі, правомочном відповідно до законодавства держави- члена про митне регулювання здійснювати митні операції щодо таких товарів;
  4. зазначені товари вивозяться для розміщення і перебування на території іншої вільного складу у випадках, передбачених законодавством держав-членів відповідно до пункту 5 статті 212 цього Кодексу.
 6. Товари, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 5 цієї статті, підлягають зворотного ввезення на територію вільного складу до закінчення терміну, встановленого митним органом, виходячи з цілей і обставин скоєння таких операцій. Встановлений митним органом строк може бути продовжений за мотивованим зверненням декларанта цих товарів.
  Що стосується товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 5 цієї статті, дія митної процедури вільного складу повинно бути завершено до закінчення терміну, встановленого митним органом. Встановлений митним органом строк може бути продовжений за мотивованим зверненням декларанта цих товарів.
  Товари, зазначені в підпункті 4 пункту 5 цієї статті, повинні бути розміщені на території іншого вільного складу до закінчення терміну, встановленого митним органом. Встановлений митним органом строк може бути продовжений за мотивованим зверненням декларанта цих товарів.
 7. Порядок видачі митним органом дозволу, зазначеного в пункті 5 цієї статті, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 8. Відносно всіх або частини товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, можуть здійснюватися операції, що передбачають передачу прав володіння, користування і (або) розпорядження цими товарами. При цьому дія митної процедури вільного складу повинно бути завершено в порядку, встановленому цим Кодексом, за винятком випадків, коли відповідно до пункту 9 цієї статті допускається передача зазначених товарів без завершення дії митної процедури вільного складу.
 9. Допускається передача товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, без завершення дії митної процедури вільного складу у володіння і (або) користування:
  1. підряднику (субпідряднику) або іншій особі, які будуть здійснювати будівельні і (або) монтажні підрядні роботи на території вільного складу;
  2. перевізнику для їх перевезення;
  3. особам, які здійснюватимуть ремонт (за винятком капітального ремонту, модернізації), технічне обслуговування та здійснювати інші операції, необхідні для підтримки таких товарів в нормальному (робочому) стані;
  4. особам, які будуть здійснювати операції з технічного випробуванню, дослідженню, тестування, перевірки таких товарів, передбачені виробничим процесом, а також їх демонстрацію в якості зразків;
  5. особам, які будуть здійснювати операції щодо товарів, що вивозяться з території вільного складу, у випадках, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 5 цієї статті.
 10. Передача товарів у володіння і (або) користування особам, зазначеним у пункті 9 цієї статті, не звільняє декларанта товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, від дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільного складу, передбачених цією главою.

Стаття 214. ідентифікація іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу

 1. З метою ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, можуть використовуватися такі способи:
  1. проставлення власником вільного складу або посадовими особами митних органів печаток, штампів, нанесення цифровий та іншої маркування на іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільного складу;
  2. докладний опис, фотографування, зображення в масштабі іноземних товарів;
  3. зіставлення попередньо відібраних проб і (або) зразків іноземних товарів і товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів;
  4. використання наявної маркування товарів, в тому числі у вигляді серійних номерів;
  5. інші способи, які можуть застосовуватися виходячи з характеру товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і здійснюваних операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, в тому числі шляхом дослідження представлених документів, що містять докладні відомості про використання іноземних товарів, поміщених під митну процедуру вільного складу, в технологічному процесі здійснення операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, а також про технології їх виробництва, або шляхом проведення митного контролю під час здійснення операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу.
 2. Порядок здійснення ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.

Стаття 215. Завершення і припинення дії митної процедури вільного складу

 1. Дія митної процедури вільного складу повинно бути завершено в наступних випадках:
  1. припинення функціонування вільного складу протягом 6 місяців з дня припинення функціонування вільного складу;
  2. вивезення товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, з території вільного складу, за винятком випадків вивезення таких товарів:
   • з метою, зазначеною в пункті 5 статті 213 цього Кодексу;
   • для поховання, знешкодження, утилізації або знищення їх іншим способом відповідно до законодавства держав-членів, якщо такі товари втратили свої споживчі властивості і стали непридатні для використання в тій якості, для якого вони призначені;
  3. передача декларантом прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільного складу, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, іншій особі відповідно до пункту 10 цієї статті, за винятком передачі товарів у випадках, зазначених у пункті 9 статті 213 цього Кодексу.
 2. При завершенні дії митної процедури вільного складу декларантом товарів може виступати особа, що було декларантом товарів при їх приміщенні під митний процедуру вільного складу, а якщо це передбачено законодавством держав-членів про митне регулювання, - інша особа.
 3. При припинення функціонування вільного складу дію митної процедури вільного складу завершується приміщенням під митні процедури, передбачені цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту, що знаходяться на території вільного складу товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених під митний процедуру вільного складу, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті або завершується без приміщення під митні процедури відповідно до пунктів 7 та 9 цієї статті.
  При незавершеної дії митної процедури вільного складу відповідно до абзацу першого цього пункту дію цієї митної процедури припиняється після закінчення терміну, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 цієї статті, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 4. Для вивезення товарів з території вільного складу за межі митної території Союзу дію митної процедури вільного складу завершується приміщенням:
  1. під митну процедуру реекспорту:
   • іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і вивозяться з території вільного складу в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання;
   • товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і не визнаних у відповідності зі статтею 218 цього Кодексу товарами Союзу;
  2. під митну процедуру експорту:
   • товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільного складу;
   • товарів, виготовлених (отриманих) з товарів Союзу;
   • товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і визнаних у відповідності зі статтею 218 цього Кодексу товарами Союзу.
 5. Для вивезення товарів з території вільного складу на іншу частину митної території Союзу дію митної процедури вільного складу завершується приміщенням:
  1. під митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 4, 5, 7, 10 і 14 - 16 пункту 2 статті 127 цього Кодексу, іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, що вивозяться з території вільного складу в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, і товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, з урахуванням пункту 6 цієї статті;
  2. під митну процедуру реімпорту:
   • товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільного складу, які залишилися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання;
   • товарів, виготовлених (отриманих) виключно з товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільного складу, при завершенні дії митної процедури вільного складу щодо товарів Союзу.
 6. Якщо до складу товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, входять іноземні товари, що підпадають під дію заходів захисту внутрішнього ринку, такі товари для вивезення з території вільного складу на іншу частину митної території Союзу можуть бути поміщені під митні процедури, зазначені в підпунктах 1 і 7 пункту 2 статті 127 цього Кодексу, за умови ідентифікації в цих товарах іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу.
 7. Дія митної процедури вільного складу завершується без приміщення під митні процедури в разі, передбаченому пунктом 9 цієї статті, а також в наступних випадках:
  1. товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, і товари, виготовлені (отримані) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, втратили свої споживчі властивості і стали непридатні для використання в тій якості, для якого вони призначені, вивозяться з території вільного складу для поховання, знешкодження, утилізації або знищення іншим способом відповідно до законодавства держав-членів. При цьому дія митної процедури вільного складу завершується стосовно деяких товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, що відповідає кількості товарів, похованих, знешкоджених, утилізованих і (або) знищених іншим способом, і яка визначається відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання;
  2. товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, знищені і (або) безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротно втрачені в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, і факт такого знищення або безповоротної втрати визнаний митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 8. Порядок завершення дії митної процедури вільного складу у випадках, передбачених пунктом 7 цієї статті, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 9. При припинення функціонування вільного складу дію митної процедури вільного складу щодо товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і є обладнанням, введеним в експлуатацію і використовуються власником вільного складу, або товарами, використаними власником вільного складу для створення об'єктів нерухомості на території вільного складу і є складовою частиною таких об'єктів нерухомості, завершується без приміщення зазначених товарів під митні процедури в порядку, встановленому законодавством держав-членів.
  Зазначені товари набувають статусу товарів Союзу з дня завершення дії митної процедури вільного складу.
 10. При передачі декларантом прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільного складу, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, іншій особі дію митної процедури вільного складу завершується в відповідно до підпункту 1 пункту 5 цієї статті.
 11. Завершення дії митної процедури вільного складу при ліквідації власника вільного складу здійснюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.

Стаття 216. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільного складу, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільного складу, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари, а щодо товарів, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, - з моменту реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільного складу, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. завершення дії митної процедури вільного складу відповідно до статті 215 цього Кодексу, в тому числі після настання обставин, зазначених в пункті 4 цієї статті, за винятком завершення дії митної процедури вільного складу приміщенням під митну процедуру експорту товарів, зазначених у абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 статті 215 цього Кодексу;
  2. вивезення з митної території Союзу зазначених в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 статті 215 цього Кодексу товарів, поміщених у митний процедуру експорту;
  3. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури вільного складу припинено, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, під митні процедури відповідно до пунктом 7 статті 129 цього Кодексу;
  4. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 5 цієї статті;
  5. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу , внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  6. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою вільного складу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  7. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  8. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  9. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  10. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті.
 4. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається:
  1. в разі вивезення з території вільного складу іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, до завершення щодо таких товарів дії митної процедури вільного складу або без дозволу митного органу у випадках, зазначених у пункті 5 статті 213 цього Кодексу, за винятком випадків, коли такі товари можуть бути вивезені з території вільного складу без завершення дії митної процедури вільного складу у випадках, передбачених підпунктом 2 пункту 1 статті 215 цього Кодексу, - день вивезення з території вільного складу, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення факту такого вивезення з території вільного складу;
  2. в разі передачі іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, іншій особі до завершення щодо таких товарів дії митної процедури вільного складу, за винятком випадків, коли такі товари можуть бути передані у випадках, передбачених пунктом 9 статті 213 цього Кодексу, - день передачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення факту такої передачі;
  3. в разі неповернення на територію вільного складу до закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу першого пункту 6 статті 213 цього Кодексу, товарів, вивезених з території вільного складу у випадках, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 5 статті 213 цього Кодексу, - день закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу першого пункту 6 статті 213 цього Кодексу;
  4. в разі незавершення дії митної процедури вільного складу до закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу другого пункту 6 статті 213 цього Кодексу, щодо товарів, вивезених з території вільного складу в разі, зазначеному в підпункті 3 пункту 5 статті 213 цього Кодексу, - день закінчення цього терміну;
  5. в разі нерозміщення на території іншого вільного складу до закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу третього пункту 6 статті 213 цього Кодексу, товарів, вивезених з території вільного складу в разі, зазначеному в підпункті 4 пункту 5 статті 213 цього Кодексу, - день закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу третього пункту 6 статті 213 цього Кодексу;
  6. в разі втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення факту такої втрати;
  7. в разі неподання митному органу в установлений ним строк документів, що підтверджують факт поховання, знешкодження, утилізації або знищення іншим способом товарів, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 статті 215 цього Кодексу, - день вивезення таких товарів за межі території вільного складу;
  8. в разі припинення відповідно до абзацу третього пункту 5 статті 139 цього Кодексу дії митної процедури експорту щодо товарів, зазначених в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 статті 215 цього Кодексу, за винятком припинення дії митної процедури експорту щодо зазначених товарів, які на момент такого припинення знаходяться на території вільного складу, - день, наступний за днем ​​закінчення терміну, встановленого абзацом першим пункту 5 статті 139 цього Кодексу.
 5. У разі якщо обставини, зазначені в пункті 4 цієї статті, настали відносно іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, ввізні мита, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б такі іноземні товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
  У разі якщо обставини, зазначені в пункті 4 цієї статті, настали щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і в таких товарах відповідно до статті 214 цього Кодексу ідентифіковані іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільного складу, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті у відношенні іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і використаних для виготовлення товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, як якщо б такі іноземні товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
  У випадках, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари , поданої для поміщення товарів у митний процедуру вільного складу, а щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру вільного складу проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 6. У разі якщо обставини, зазначені в пункті 4 цієї статті, настали щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і в таких товарах відповідно до статті 214 цього Кодексу не ідентифіковані іноземні товари, поміщені під митну процедуру вільного складу, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б такі товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків. У зазначеному випадку ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються відповідно до главами 7 і 12 цього Кодексу.
  Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день, що є терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно з пунктом 4 цієї статті щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу. У разі якщо для визначення митної вартості товарів, а також для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, що є терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно до пункту 4 цієї статті. У разі якщо митний орган не має точних відомостей про товари (характер, найменування, кількості, походження і (або) митної вартості), база для обчислення належних до сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит визначається на підставі наявних у митного органу відомостей, а класифікація товарів здійснюється з урахуванням пункту 3 статті 20 цього Кодексу.
  У разі якщо код товару відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначено на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10:
  • для обчислення ввізних мит застосовується найбільша з ставок митних зборів, відповідна товарам, що входять в таку угруповання;
  • для обчислення податків застосовується найбільша з ставок податку на додану вартість, найбільша з ставок акцизів (акцизного податку або акцизного збору), відповідних товарів, що входять в таку угруповання, щодо яких встановлено найбільша з ставок митних зборів;
  • для обчислення спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовується найбільша з ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, відповідних товарів, що входять в таку угруповання, з урахуванням абзацу десятого цього пункту. Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з походження товарів, підтвердженого відповідно до глави 4 цього Кодексу, та (або) інших відомостей, необхідних для визначення зазначених мит. У разі якщо походження товарів і (або) інші відомості, необхідні для визначення зазначених мит, не підтверджені, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з найбільших ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлених щодо товарів того ж коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності , якщо класифікація товару здійснена на рівні 10 знаків, або товарів, що входять в угруповання, якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10.
   При встановленні згодом точних відомостей про товари ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з таких точних відомостей, і здійснюється повернення (залік) надміру сплачених та (або) надміру стягнутих сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових , компенсаційних мит або стягнення несплачених сум відповідно до главами 10 і 11 і статтями 76 і 77 цього Кодексу.
 7. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 5 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру вільного складу після день закінчення терміну сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
 8. У разі завершення дії митної процедури вільного складу, або вивезення з митної території Союзу зазначених в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 статті 215 цього Кодексу товарів, поміщених у митний процедуру експорту, або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу товарів під митні процедури , застосовні до іноземним товарам, або затримання таких товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.

Стаття 217. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при розміщенні товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, і товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, під окремі митні процедури

 1. При приміщенні іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і не зазнали на території вільного складу операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру вільного складу, а щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру вільного складу проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари, за винятком випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.
  При приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання обладнання, розміщеного під митну процедуру вільного складу, введеного в експлуатацію і використовуваного власником вільного складу для здійснення операцій, передбачених пунктом 1 статті 213 цього Кодексу, для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для приміщення обладнання під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 2. При приміщенні під митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 5, 7, 10 і 14 пункту 2 статті 127 цього Кодексу, товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу:
  1. за умови ідентифікації в зазначені товари іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, яка здійснюється відповідно до статті 214 цього Кодексу, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються щодо іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу і використаних при виготовленні товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу. При цьому для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру вільного складу , а щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру вільного складу проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  2. при відсутності на день реєстрації митним органом декларації на товари стосовно товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів , поміщених під митний процедуру вільного складу, яка здійснюється відповідно до статті 214 цього Кодексу, ввізні мита, податки обчислюються щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу. При цьому для обчислення ввізних митних зборів, податків застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для приміщення під митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 5, 7, 10 і 14 пункту 2 статті 127 цього Кодексу. Базою для обчислення ввізних мит по адвалорної ставки в цьому випадку є розрахункова вартість товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, порядок визначення якої встановлюється Комісією.
 3. При завершенні дії митної процедури вільного складу приміщенням товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, під митні процедури відповідно до пункту 10 статті 215 цього Кодексу ввізні мита, податки обчислюються щодо товарів, виготовлених (отриманих ) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу. При цьому для обчислення ввізних митних зборів, податків застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 5, 7, 10 і 14 пункту 2 статті 127 цього Кодексу.
 4. У разі якщо для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит у випадках, зазначених в пунктах 1 - 3 цієї статті, потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день застосування ставок ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлений для кожного випадку.

Стаття 218. Визначення статусу товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу

 1. У разі якщо товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, вивозяться з митної території Союзу, статус таких товарів визначається відповідно до критеріїв достатньої переробки товарів, які можуть виражатися в:
  1. зміні коду товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших 4 знаків;
  2. зміні вартості товарів, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або додана вартість досягає фіксованої частки в ціні кінцевої продукції (правило адвалорної частки);
  3. виконанні необхідних умов, скоєнні виробничих і технологічних операцій, достатніх для визнання товарів товарами Союзу.
 2. Товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, для цілей вивозу з митної території Союзу визнаються товарами Союзу, якщо в результаті здійснення операцій з виготовлення (отримання) товарів виконується одна з наступних умов:
  1. відбулася зміна коду товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших 4 знаків, за винятком випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті;
  2. процентна частка вартості іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, не перевищує фіксованої частки в ціні кінцевої продукції, або додана вартість досягає фіксованої частки в ціні кінцевої продукції, за винятком випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті;
  3. щодо товарів виконані умови, здійснені виробничі та технологічні операції, достатні для визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, товарами Союзу, за винятком випадку, зазначеного в абзаці першому пункту 3 цієї статті.
 3. Товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, не визнаються товарами Союзу, коли щодо таких товарів здійснені тільки ті операції, які не відповідають критеріям достатньої переробки, незалежно від виконання інших умов.
  Зміна коду товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших 4 знаків і правило адвалорної частки не застосовуються в якості критеріїв достатньої переробки товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, у разі якщо щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, визначено перелік умов, виробничих і технологічних операцій, достатніх для визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, товарами Союзу.
 4. Перелік умов, виробничих і технологічних операцій, достатніх для визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, товарами Союзу, а також перелік операцій, здійснення яких не відповідає критеріям достатньої переробки при визначенні статусу товарів, виготовлених ( отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, визначаються Комісією.
 5. Порядок використання правила адвалорної частки як критерій достатньої переробки товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, визначається Комісією.
  Правило адвалорної частки не застосовується в якості критерію достатньої переробки при здійсненні операцій по ремонту товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільного складу.
 6. Статус товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, визначається уповноваженим державним органом або уповноваженою організацією держави-члена.
 7. За документ, що підтверджує статус товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, уповноваженим державним органом або уповноваженою організацією держави-члена видається висновок про визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, товарами Союзу або висновок про визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, які не є товарами Союзу. Форми зазначених висновків, структура і формат таких висновків у вигляді електронних документів, порядок їх заповнення, а також порядок їх видачі та застосування визначаються Комісією.
 8. При відсутності, анулювання або визнання недійсним документа, що підтверджує статус товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, за кілька днів до завершення дії митної процедури вільного складу з метою їх вивезення з митної території Союзу розглядаються як товари Союзу, а в інших цілях - як іноземні товари.