МЕНЮ

Митна процедура вільної митної зони

Стаття 201. Зміст і застосування митної процедури вільної митної зони

 1. митна процедура вільної митної зони - митна процедура, застосовувана в відношенні іноземних товарів і товарів Союзу, відповідно до якої такі товари розміщуються і використовуються в межах території СЕЗ або її частини без сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури.
 2. Під митну процедуру вільної митної зони поміщаються товари, призначені для розміщення і (або) використання резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ на території СЕЗ з метою здійснення резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ підприємницької та іншої діяльності відповідно до угоди (договором) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договором про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційною декларацією, підприємницької програмою), якщо інше не встановлено законодавством держави-члена щодо товарів, які розміщені під митний процедуру вільної митної зони для розміщення та (або) використання на територіях окремих СЕЗ, створених на території такої держави-члена.
 3. Товари, зазначені в пункті 2 цієї статті, є товарами Союзу, за винятком товарів, що ввозяться для розміщення та (або) використання на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, поміщаються під митну процедуру вільної митної зони на вибір резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ, якщо законодавством держави-члена, на території якого створена СЕЗ, не встановлено, що ці товари Союзу підлягають приміщенню під митний процедуру вільної митної зони в обов'язковому порядку.
 4. Під митну процедуру вільної митної зони поміщаються товари, призначені для розміщення на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ особами, які не є резидентами (учасниками, суб'єктами) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і уклали з резидентами (учасниками, суб'єктами) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ договір про наданні послуг зі складування (схову) товарів, навантаження (розвантаження) товарів і іншим вантажним операціями, пов'язаними зі зберіганням, а також щодо забезпечення збереження товарів та підготовці товарів до перевезення (транспортування), включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування , маркування (далі в цій главі - договір про надання послуг), за умови, що операції, що здійснюються з товарами при наданні таких послуг, не змінюють характеристики товарів, пов'язані зі зміною коду відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
 5. Що стосується товарів Союзу, які перебувають на території СЕЗ і не поміщених під митний процедуру вільної митної зони, допускається вчинення будь-яких операцій, в тому числі передбачених пунктом 1 статті 205 цього Кодексу.
 6. Чи не поміщаються під митну процедуру вільної митної зони транспортні засоби, Які здійснюють перевезення вантажів, пасажирів і (або) багажу на територію ВЕЗ і (або) здійснюють перевезення товарів з території такої СЕЗ, а також припасы, Що знаходяться на таких транспортних засобах.
 7. іноземні товари, Поміщені під митний процедуру вільної митної зони, зберігають статус іноземних товарів, а товари Союзу, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, зберігають статус товарів Союзу.
 8. Товари, виготовлені (отримані) з товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільної митної зони, а також товари, виготовлені (отримані) з товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільної митної зони, і товарів Союзу, що не поміщених під митний процедуру вільної митної зони , набувають статусу товарів Союзу.
 9. Товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів Союзу (далі в цій главі - товари, виготовлені ( отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони), набувають статусу іноземних товарів з урахуванням абзацу другого цього пункту.
  У разі якщо товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, вивозяться з митної території Союзу, статус таких товарів визначається відповідно до статті 210 цього Кодексу.
 10. У разі якщо товари, що знаходяться на території СЕЗ, не можуть бути ідентифіковані митним органом як товари, що знаходилися на території СЕЗ до її створення, або як товари, ввезені на територію ВЕЗ або виготовлені (отримані) на території СЕЗ, то такі товари для цілей їх вивезення з території СЕЗ за межі митної території Союзу розглядаються як товари Союзу, а з іншою метою - як іноземні товари, що ввозяться на митну територію Союзу.
 11. При ввезенні на митну територію Союзу товарів, зазначених у пункті 10 цієї статті, раніше вивезених з території СЕЗ за межі митної території Союзу, щодо таких товарів не застосовується митна процедура реімпорту.
 12. Іноземні товари, що підпадають під дію заходів захисту внутрішнього ринку, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, повинні бути ідентифіковані в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, для вивезення таких товарів з території СЕЗ на іншу частина митної території Союзу.
  У разі якщо іноземні товари, що підпадають під дію заходів захисту внутрішнього ринку, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, використані для виготовлення товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, але не можуть бути ідентифіковані в таких товари, товари, виготовлені (отримані) з таких іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, повинні бути вивезені з митної території Союзу.
 13. Комісія має право визначати перелік товарів і (або) категорій товарів, які не підлягають приміщенню під митний процедуру вільної митної зони.
  Відповідно до законодавства держав-членів може встановлюватися перелік товарів і (або) категорій товарів, які не підлягають приміщенню під митний процедуру вільної митної зони в СЕЗ, створених (створюваних) на територіях цих держав.
 14. Частини, вузли, агрегати, які можуть бути ідентифіковані митним органом як вхідні (що входили) до складу товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, розглядаються з метою їх вивезення з території СЕЗ як товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, і в щодо їх застосовуються положення цього Кодексу.
 15. Законодавством держави-члена може бути встановлено, що пункт 3 статті 205, підпункти 1 і 2 пункту 1 статті 207 цього Кодексу не застосовуються щодо СЕЗ, межі яких повністю або частково збігаються з ділянками митного кордону Союзу, створених на території такої держави-члена.

Стаття 202. Умови поміщення товарів у митний процедуру вільної митної зони та їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру вільної митної зони є:
  1. товари призначені для розміщення і (або) використання резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ на території СЕЗ з метою здійснення резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ підприємницької та іншої діяльності відповідно до угоди (договором) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ ( договором про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційною декларацією, підприємницької програмою), якщо інше не встановлено законодавством держави-члена відповідно до пункту 2 статті 201 цього Кодексу для розміщення та (або) використання на територіях окремих СЕЗ, створених на території такої держави-члена ;
  2. товари призначені для розміщення на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ особами, які не є резидентами (учасниками, суб'єктами) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і уклали з резидентами (учасниками, суб'єктами) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ договір про надання послуг, за умови, що операції , що здійснюються з товарами при наданні таких послуг, не змінюють характеристики товарів, пов'язані зі зміною коду відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
  3. дотримання щодо іноземних товарів заборон та обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Декларантами товарів, які розміщені під митний процедуру вільної митної зони, можуть виступати особи, які є резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ, на території якої будуть розміщуватися ці товари, а у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті, - також інші особи, зазначені в пункті 3 цієї статті або визначені Комісією відповідно до пункту 4 цієї статті.
 3. Декларантами товарів, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цієї статті, що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ або вивозяться з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ на іншу частину митної території Союзу або за її межі, можуть виступати особи, зазначені в підпункті 1 та абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 статті 83 цього Кодексу, на підставі договору про надання послуг.
 4. Комісія має право визначати осіб держав-членів, які не є резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ, і випадки, коли ці особи можуть виступати декларантами товарів, які розміщені під митний процедуру вільної митної зони.
 5. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони є:
  1. розміщення і перебування товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на території СЕЗ протягом терміну функціонування СЕЗ або терміну застосування митної процедури вільної митної зони на території СЕЗ або до втрати особою статусу резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ, з урахуванням пункту 4 статті 205 цього Кодексу;
  2. використання товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на території СЕЗ відповідно до:
   • угодою (договором) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договором про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційною декларацією, підприємницької програмою) або цілями, встановленими законодавством держави-члена відповідно до пункту 2 статті 201 цього Кодексу;
   • договором про надання послуг, укладеним між особою, яка не є резидентом (учасником, суб'єктом) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, і резидентом (учасником, суб'єктом) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, якщо товари поміщені під митний процедуру вільної митної зони на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ для надання таких послуг;
  3. розміщення і використання товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на території СЕЗ, здійснювані:
   • декларантом таких товарів або іншими особами, визначеними цим Кодексом або визначаються законодавством держав-членів відповідно до цього Кодексу;
   • резидентом (учасником, суб'єктом) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, якщо він здійснює зберігання товарів за договором про надання послуг і не є декларантом таких товарів;
  4. вчинення відносно товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, дій відповідно до статті 205 цього Кодексу.
 6. При припинення функціонування СЕЗ або прийняття рішення про припинення застосування митної процедури вільної митної зони на території СЕЗ або при втраті особою статусу резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ умови використання товарів згідно з митною процедурою вільної митної зони, визначені пунктом 5 цієї статті, повинні дотримуватися до завершення або припинення дії цієї митної процедури відповідно до пунктів 3 і 4 статті 207 цього Кодексу.
 7. У разі якщо резидент (учасник, суб'єкт) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ здійснює за договором про надання послуг зберігання товарів, декларантом яких він не є, він зобов'язаний дотримуватися умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони.

Стаття 203. Територія СЕЗ і митні операції, Що здійснюються на території СЕЗ

 1. Територія СЕЗ є зоною митного контролю.
  Законодавством держави-члена може бути визначено, що території окремих СЕЗ, створених на території такої держави-члена, не є зонами митного контролю.
 2. Територія СЕЗ повинна бути облаштована з метою проведення митного контролю.
  Вимоги до облаштування території СЕЗ, включаючи вимоги по огорожі і оснащення периметра такої території системою відеоспостереження, встановлюються відповідно до законодавства держав-членів.
  Забезпечення контрольно-пропускного режиму на території СЕЗ, включаючи визначення порядку доступу осіб на таку територію, здійснюється відповідно до законодавства держав-членів.
 3. Митні операції щодо товарів, що розміщуються на території СЕЗ, відбуваються відповідно до цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 4. Ввезення товарів на територію СЕЗ, за винятком портової СЕЗ і логістичної СЕЗ, здійснюється з повідомленням митного органу про таке ввезення, а вивезення товарів з території СЕЗ здійснюється з дозволу митного органу.
  Ввезення товарів на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ здійснюється з дозволу митного органу.
  Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть встановлюватися порядок подання зазначеного повідомлення та видачі зазначених дозволів, а також форми таких повідомлення і дозволів.
  При вибутті з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ товарів, поміщених за межами територій таких СЕЗ під митну процедуру експорту, митний процедуру реекспорту, митну процедуру переробки за межами митної території, митний процедуру тимчасового вивезення, спеціальну митну процедуру, резидент (учасник, суб'єкт) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ подає митному органу транспортні (перевізні) документи, Що підтверджують, що місцем розвантаження (портом, аеропортом) є місце, що знаходиться за межами митної території Союзу.
  Законодавством держав-членів про митне регулювання може встановлюватися інший, ніж передбачений цим пунктом, порядок ввезення товарів на територію СЕЗ і вивезення товарів з території СЕЗ.
 5. При ввезенні на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ щодо товарів, що не підлягають митному декларуванню відповідно до пункту 4 статті 204 цього Кодексу, здійснюються тільки митні операції, пов'язані з прибуттям товарів на митну територію Союзу, передбачені пунктами 1 - 5 статті 88 цього Кодексу .
 6. Митні органи вправі здійснювати ідентифікацію товарів, що ввозяться на територію ВЕЗ. Порядок здійснення митним органом ідентифікації товарів, що ввозяться на територію ВЕЗ, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 7. Декларант веде облік товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і подає звітність про такі товари митному органу держави-члена, на території якого створена СЕЗ.
  Будь-які зміни, що відбуваються з товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, підлягають відображенню в облікових документах.
  Порядок ведення обліку товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, а також порядок подання звітності про такі товари митному органу встановлюються відповідно до законодавства держав-членів про митному регулюванні.

Стаття 204. Особливості приміщення під митну процедуру вільної митної зони товарів, що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ

 1. Товари, ввезені на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, вважаються поміщеними під митний процедуру вільної митної зони з дня їх ввезення на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, за винятком товарів, які відповідно до пункту 3 цієї статті не підлягають приміщенню під митний процедуру вільної митної зони.
 2. Положення пункту 1 цієї статті не застосовуються щодо міжнародних поштових відправлень і товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, ввезених на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ. Митні операції щодо таких міжнародних поштових відправлень і товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місці (установі) міжнародного поштового обміну, розташованому на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, відповідно до цього Кодексу.
 3. Не підлягають приміщенню під митний процедуру вільної митної зони:
  1. транспортні засоби міжнародного перевезення, Що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і вивозяться з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ в зв'язку із здійсненням цими транспортними засобами міжнародного перевезення товарів, а також транспортні засоби, що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і вивозяться з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, які здійснюють перевезення товарів митною територією Союзу не залишаючи цієї території;
  2. товари Союзу, що ввозяться на територію портової СЕЗ або вивозяться з території портової СЕЗ на іншу частину митної території Союзу адміністрацією морського порту, річкового порту, аеропорту, а також особами, які не є резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ і здійснюють в морському порту, річковому порту , аеропорту функції щодо забезпечення безпеки судноплавства, безпеки польотів повітряних суден, безпеки експлуатації об'єктів інфраструктури морського порту, річкового порту, аеропорту або інші функції, пов'язані із здійсненням діяльності в морському порту, річковому порту, аеропорту;
  3. товари Союзу, що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ або вивозяться з територій портової СЕЗ або логістичної СЕЗ на іншу частину митної території Союзу адміністрацією портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, пов'язані із забезпеченням функціонування цих СЕЗ;
  4. товари, що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і поміщені за її межами до такого ввезення під митну процедуру переробки за межами митної території, митний процедуру тимчасового вивезення, митний процедуру реекспорту, спеціальну митну процедуру;
  5. товари, що ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ і поміщені за її межами до такого ввезення під митну процедуру експорту або митний процедуру митного транзиту, у випадках, встановлених законодавством держав-членів;
  6. суду рибопромислового флоту, що ввозяться на територію портової СЕЗ і вивозяться з території портової СЕЗ в зв'язку зі здійсненням такими судами вивантаження уловів водних біологічних ресурсів, рибної та (або) іншої продукції, виробленої з водних біологічних ресурсів на зазначених суднах, і (або) з метою навантаження на борт таких суден товарів, які є припасами;
  7. припаси, що переміщуються транспортними засобами, зазначеними в підпунктах 1 і 6 цього пункту.
 4. Товари, ввезені на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, не підлягають митному декларуванню, за винятком випадків, встановлених абзацом другим цього пункту та законодавством держав-членів про митне регулювання відповідно до абзацу третього цього пункту.
  Підлягають митному декларуванню товари, що ввезені резидентами (учасниками, суб'єктами) СЕЗ з метою будівництва, реконструкції об'єктів інфраструктури морського порту, річкового порту, аеропорту, розташованих на території портової СЕЗ, або об'єктів інфраструктури логістичної СЕЗ.
  Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть бути встановлені інші випадки, коли товари, ввезені на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, підлягають митному декларуванню, а також термін подачі митної декларації щодо товарів, які підлягають митному декларуванню.

Стаття 205. Дії, що здійснюються стосовно товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і щодо товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони

 1. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на території СЕЗ допускається вчинення будь-яких операцій, включаючи:
  1. зберігання;
  2. операції по навантаженні (розвантаженні) товарів та інші вантажні операції, пов'язані зі зберіганням;
  3. операції, необхідні для забезпечення збереження товарів, а також звичайні операції по підготовці товарів до перевезення (транспортування), включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування, маркування, операції по поліпшенню товарних якостей;
  4. операції з переробки (обробки) товарів, виготовлення товарів (у тому числі складання, розбирання, монтаж, підгонку), ремонту або технічного обслуговування товарів, в тому числі під час проведення яких іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, беруть участь або сприяють виготовленню (отримання ) товарів, навіть якщо такі іноземні товари повністю або частково витрачаються (споживаються) в процесі виготовлення (отримання) товарів і (або) не містяться в товарах, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони (далі в цій главі - операції з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони). До іноземним товарам, які беруть участь або сприяють виготовленню (отримання) товарів при здійсненні операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, не належать предмети, які є допоміжними засобами в технологічному процесі, наприклад, обладнання, верстати, пристосування;
  5. споживання товарів інше, ніж витрачання (споживання) товарів при здійсненні операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, зазначених у підпункті 4 цього пункту, у випадках, визначених Комісією; (Див. Рішення Ради Євразійської економічної комісії № 88 від 20.12.2017)
  6. відбір проб та (або) зразків товарів відповідно до статті 17 цього Кодексу.
 2. Факт повного або часткового споживання товарів, в тому числі при витрачанні (споживанні) в процесі виготовлення (отримання) товарів, створення об'єктів нерухомості на території СЕЗ, забезпечення виробничих процесів, утримання та експлуатації обладнання, машин і агрегатів, які використовуються на території СЕЗ, підлягає відображенню в звітності, що подається митному органу відповідно до пункту 7 статті 203 цього Кодексу.
 3. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на території СЕЗ допускається здійснення операцій, зазначених у пункті 1 цієї статті, якщо такі операції відповідають умовам угоди (договору) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договору про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційної декларації, підприємницької програми).
 4. З дозволу митного органу допускається вивезення товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, з території СЕЗ без завершення дії митної процедури вільної митної зони в наступних випадках:
  1. зазначені товари, які є обладнанням, іншими основнимивиробничими засобами, введеними в експлуатацію і використовуються резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, або частинами зазначених основних виробничих засобів, вивозяться на іншу частину митної території Союзу для їх ремонту (за винятком капітального ремонту, модернізації), технічного обслуговування або здійснення інших операцій, необхідних для підтримки таких товарів в нормальному (робочому) стані;
  2. зазначені товари вивозяться на іншу частину митної території Союзу для здійснення операцій з їх технічного випробуванню, дослідженню, тестування, перевірки, в тому числі передбачених виробничим процесом, а також для їх демонстрації в якості зразків;
  3. зазначені товари вивозяться на іншу частину території держави-члена, на території якого створена СЕЗ, для здійснення митних операцій по завершенню дії митної процедури вільної митної зони в митному органі, правомочном відповідно до законодавства держави-члена про митне регулювання здійснювати митні операції щодо таких товарів;
  4. зазначені товари вивозяться на іншу частину території держави-члена, на території якого створена СЕЗ, для власних виробничих і технологічних потреб. Умови, при яких допускається вивезення зазначених товарів з території СЕЗ в цьому випадку, а також частина території держави-члена, на яку допускається таке вивезення, визначаються Комісією;
  5. зазначені товари вивозяться на іншу частину митної території Союзу для здійснення операцій з переробки (обробки) товарів, виготовлення товарів, включаючи збірку, монтаж, підгонку і інші операції, що визначаються Комісією, за умови, що на території цієї СЕЗ щодо таких товарів відсутні умови і можливість здійснення таких операцій. Випадки та умови, коли допускається вивезення зазначених товарів з території СЕЗ в цьому випадку, визначаються Комісією. (Див. Рішення Ради Євразійської економічної комісії № 88 від 20.12.2017)
 5. Товари, зазначені у підпунктах 1, 2, 4 і 5 пункту 4 цієї статті, підлягають зворотного ввезення на територію СЕЗ до закінчення терміну, встановленого митним органом виходячи з цілей і обставин скоєння таких операцій. Встановлений митним органом строк може бути продовжений за мотивованим зверненням резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ.
  Що стосується товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 4 цієї статті, дія митної процедури вільної митної зони має бути завершено до закінчення терміну, встановленого митним органом. Встановлений митним органом строк може бути продовжений за мотивованим зверненням резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ.
 6. Порядок видачі митним органом дозволу, зазначеного в пункті 4 цієї статті, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 7. Відносно всіх або частини товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на території СЕЗ можуть здійснюватися операції, що передбачають передачу прав володіння, користування і (або) розпорядження цими товарами. При цьому дія митної процедури вільної митної зони має бути завершено в порядку, встановленому цим Кодексом, за винятком випадків, коли відповідно до пунктів 8, 10 і 11 цієї статті допускається передача зазначених товарів без завершення дії митної процедури вільної митної зони.
 8. Допускається передача товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, без завершення дії митної процедури вільної митної зони у володіння і (або) користування:
  1. підряднику (субпідряднику) або іншій особі, в тому числі не є резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, для здійснення будівельних та (або) монтажних підрядних робіт на території СЕЗ;
  2. перевізнику для їх перевезення;
  3. особам, які здійснюватимуть ремонт (за винятком капітального ремонту, модернізації), технічне обслуговування і (або) здійснювати інші операції, необхідні для підтримки таких товарів в нормальному (робочому) стані;
  4. особам, які будуть здійснювати операції з технічного випробуванню, дослідженню, тестування, перевірки таких товарів, передбачені виробничим процесом, а також їх демонстрацію в якості зразків;
  5. особам, які будуть здійснювати операції, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цієї статті, на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, а у випадках, передбачених законодавством держав-членів, - також на територіях СЕЗ, які не є портовими СЕЗ або логістичними СЕЗ;
  6. особам, які будуть здійснювати операції щодо товарів, що вивозяться з території СЕЗ, у випадках, передбачених підпунктами 1, 2, 4 і 5 пункту 4 цієї статті.
 9. Передача товарів у володіння і (або) користування особам, зазначеним у пункті 8 цієї статті, не звільняє декларанта товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, від дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони, передбачених цією главою.
 10. Законодавством держав-членів про митне регулювання можуть бути встановлені випадки, коли допускається передача резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими ) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, а тому резиденту (учаснику, суб'єкту) цієї СЕЗ без завершення дії митної процедури вільної митної зони, а також порядок і умови передачі товарів в цих випадках.
  При встановленні таких випадків законодавством держав-членів може бути встановлено, що обов'язок декларанта щодо дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони та обов'язок по завершенню дії такої митної процедури покладаються на осіб, яким передані права володіння, користування і (або) розпорядження зазначеними товарами, а також може бути визначений момент, з якого вони покладаються на таких осіб.
 11. Законодавством держави-члена про митне регулювання може бути встановлено, що передача прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, на територіях окремих СЕЗ, створених на території такої держави-члена, допускається без завершення дії митної процедури вільної митної зони.
  У зазначеному випадку законодавством держав-членів може бути встановлено, що обов'язок декларанта щодо дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони та обов'язок по завершенню дії такої митної процедури покладаються на осіб, яким передані права володіння, користування і (або) розпорядження зазначеними товарами, а також може бути визначений момент, з якого вони покладаються на таких осіб.
 12. У разі втрати особою статусу резидента (учасника, суб'єкта) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, протягом 4 місяців з дня утрати особою такого статусу можуть бути передані особами, що уклали з таким резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ договір про надання послуг, іншого резиденту (учаснику, суб'єкту) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ на підставі договору про надання послуг, що укладається з таким іншим резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, або поміщені під митні процедури, передбачені цим Кодексом.
  У разі якщо такі дії в зазначений строк не здійснені, дія митної процедури вільної митної зони після закінчення цього терміну припиняється, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 13. Комісія має право визначати перелік дій, в тому числі операцій, які не можуть вчинятися з товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони.
  Законодавством держав-членів може встановлюватися перелік дій, в тому числі операцій, які не можуть вчинятися з товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, в СЕЗ, створених (створюваних) на територіях цих держав-членів.

Стаття 206. ідентифікація іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони

 1. З метою ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, можуть використовуватися такі способи:
  1. проставлення печаток, штампів, нанесення цифровий та іншої маркування на іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони;
  2. докладний опис, фотографування, зображення в масштабі іноземних товарів;
  3. зіставлення попередньо відібраних проб і (або) зразків іноземних товарів і товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони;
  4. використання наявної маркування товарів, в тому числі у вигляді серійних номерів;
  5. інші способи, які можуть бути застосовані виходячи з характеру товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і здійснюваних операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в тому числі шляхом дослідження представлених документів, що містять докладні відомості про використання іноземних товарів , поміщених під митний процедуру вільної митної зони, в технологічному процесі здійснення операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, а також про технології їх виробництва, або шляхом проведення митного контролю під час здійснення операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони.
 2. Порядок здійснення ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.

Стаття 207. Завершення і припинення дії митної процедури вільної митної зони

 1. Дія митної процедури вільної митної зони має бути завершено в наступних випадках:
  1. припинення функціонування СЕЗ або прийняття рішення про припинення застосування митної процедури вільної митної зони на території СЕЗ - протягом 6 місяців з дня припинення функціонування СЕЗ або прийняття такого рішення;
  2. втрата особою, що помістив товари під митний процедуру вільної митної зони, статусу резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ - протягом 6 місяців з дня втрати особою цього статусу;
  3. вивезення товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, з території СЕЗ, за винятком випадків вивезення таких товарів:
   • з метою, зазначеною в пункті 4 статті 205 цього Кодексу;
   • для їх перевезення з одного території СЕЗ на іншу територію ВЕЗ відповідно до митної процедурою митного транзиту в разі, встановленому пунктом 8 цієї статті;
   • для поховання, знешкодження, утилізації або знищення їх іншим способом відповідно до законодавства держав-членів, якщо такі товари втратили свої споживчі властивості і стали непридатні для використання в тій якості, для якого вони призначені;
  4. споживання товарів відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 205 цього Кодексу;
  5. передача резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (одержаними) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, а тому резиденту (учаснику, суб'єкту) СЕЗ якій особі, яка не є резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, відповідно до пунктів 8 і 9 цієї статті, за винятком передачі товарів у випадках, зазначених у пунктах 8, 10 і 11 статті 205 цього Кодексу.
 2. При завершенні дії митної процедури вільної митної зони декларантом товарів може виступати:
  1. особа, що було декларантом товарів при їх приміщенні під митний процедуру вільної митної зони;
  2. резидент (учасник, суб'єкт) СЕЗ, якій відповідно до пункту 10 статті 205 цього Кодексу передані права володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів , поміщених під митний процедуру вільної митної зони;
  3. особа, якій відповідно до пункту 11 статті 205 цього Кодексу передані права володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони;
  4. резидент (учасник, суб'єкт) СЕЗ або особи, зазначені в пункті 3 статті 202 цього Кодексу, - щодо товарів, які перебувають на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ;
  5. яка не є резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ особа, якій передані права володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, якщо дія митної процедури вільної митної зони завершується відповідно до підпункту 3 пункту 5 або підпунктом 1 пункту 6 цієї статті.
 3. При припинення функціонування СЕЗ або прийняття рішення про припинення застосування митної процедури вільної митної зони на території СЕЗ дію митної процедури вільної митної зони завершується приміщенням під митні процедури, передбачені цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту, що знаходяться на її території товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, з урахуванням пунктів 5, 6, 8 і 9 цієї статті або завершується без приміщення під митні процедури відповідно до пунктів 10 і 12 цієї статті.
  Комісія має право визначати інший порядок завершення дії митної процедури вільної митної зони при припиненні функціонування СЕЗ, межі яких повністю або частково збігаються з ділянками митного кордону Союзу, або при прийнятті рішення про припинення застосування митної процедури вільної митної зони на територіях таких СЕЗ.
  При незавершеної дії митної процедури вільної митної зони відповідно до абзацу першого цього пункту дію цієї митної процедури припиняється після закінчення терміну, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 цієї статті, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 4. При втраті особою статусу резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ дію митної процедури вільної митної зони завершується приміщенням під митні процедури, передбачені цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту, товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів, виготовлених (отриманих ) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, з урахуванням пунктів 5, 6, 8 і 9 цієї статті або завершується без приміщення під митні процедури відповідно до пунктів 10 і 13 цієї статті.
  При незавершеної дії митної процедури вільної митної зони відповідно до абзацу першого цього пункту дію цієї митної процедури припиняється після закінчення терміну, зазначеного в підпункті 2 пункту 1 цієї статті, а товари затримуються митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу.
 5. Для вивезення товарів з території СЕЗ за межі митної території Союзу дію митної процедури вільної митної зони завершується приміщенням:
  1. під митну процедуру реекспорту:
   • іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони та вивозяться в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання;
   • товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в разі якщо товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, які не визнані товарами Союзу відповідно до статті 210 цього Кодексу ;
  2. під митну процедуру експорту:
   • товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільної митної зони;
   • товарів, виготовлених (отриманих) з товарів Союзу, в тому числі не поміщених під митний процедуру вільної митної зони;
   • товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в разі якщо товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, визнані товарами Союзу відповідно до статті 210 цього Кодексу;
  3. під митну процедуру митного транзиту відповідно до підпунктів 1 і 3 пункту 3 статті 142 цього Кодексу іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони та вивозяться в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ.
 6. Для вивезення товарів з території СЕЗ на іншу частину митної території Союзу дію митної процедури вільної митної зони завершується приміщенням:
  1. під митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 4, 5, 7, 10, 14 - 16 пункту 2 статті 127 цього Кодексу, іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони і не зазнали операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, з урахуванням пункту 7 цієї статті;
  2. під митну процедуру реімпорту:
   • товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільної митної зони, які залишилися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання;
   • товарів, виготовлених (отриманих) виключно з товарів Союзу, поміщених під митний процедуру вільної митної зони, в тому числі з використанням товарів Союзу, що не поміщених під митний процедуру вільної митної зони;
  3. під митну процедуру митного транзиту іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони та вивозяться в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, з території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ однієї держави-члена на територію іншої держави-члена.
 7. Якщо до складу товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, входять іноземні товари, що підпадають під дію заходів захисту внутрішнього ринку, такі товари для вивезення з території СЕЗ на іншу частину митної території Союзу можуть бути поміщені під митні процедури, зазначені в підпунктах 1 і 7 пункту 2 статті 127 цього Кодексу, за умови ідентифікації в цих товарах іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони.
 8. При передачі прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, помістив зазначені товари під митний процедуру вільної митної зони, а тому резиденту (учаснику, суб'єкту) СЕЗ дію митної процедури вільної митної зони завершується приміщенням таких товарів під митну процедуру вільної митної зони резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, до якого віднесені права володіння, користування і ( або) розпорядження такими товарами.
  Якщо в зазначеному випадку необхідне перевезення товарів з однієї території СЕЗ на іншу територію ВЕЗ, таке перевезення здійснюється відповідно до митної процедурою митного транзиту в порядку і на умовах, які передбачені главою 22 цього Кодексу, за винятком випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.
  Товари Союзу перевозяться з однієї території СЕЗ на іншу територію ВЕЗ без приміщення таких товарів під митну процедуру митного транзиту, якщо такі СЕЗ розташовані на території однієї держави-члена, за винятком товарів Союзу, що перевозяться через території держав, які не є членами Союзу, і (або ) морем.
 9. При передачі прав володіння, користування і (або) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, помістив зазначені товари під митний процедуру вільної митної зони, особі, яка не є резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, для їх вивезення з території СЕЗ на іншу частину митної території Союзу дію митної процедури вільної митної зони завершується приміщенням таких товарів під митні процедури, зазначені в підпункті 1 пункту 6 цієї статті, за винятком випадків, коли відповідно до підпункту 3 пункту 1 цієї статті товари можуть бути вивезені з території СЕЗ без завершення дії митної процедури вільної митної зони.
 10. Дія митної процедури вільної митної зони завершується без поміщення товарів у митні процедури у випадках, передбачених пунктами 12 і 13 цієї статті, а також в наступних випадках:
  1. товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товари, виготовлені (отримані) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, втратили свої споживчі властивості і стали непридатні для використання в тій якості, для якого вони призначені, вивозяться з території СЕЗ для поховання, знешкодження, утилізації або знищення іншим способом відповідно до законодавства держав-членів. При цьому дія митної процедури вільної митної зони завершується стосовно деяких товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, що відповідає кількості товарів, похованих, знешкоджених, утилізованих і (або) знищених іншим способом, і яка визначається відповідно до законодавства держав-членів про митний регулюванні;
  2. товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, знищені і (або) безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротно втрачені в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, і факт такого знищення або безповоротної втрати визнаний митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання;
  3. товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони, і товари, виготовлені (отримані) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, спожиті відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 205 цього Кодексу;
  4. іноземні товари, поміщені під митний процедуру вільної митної зони на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, які залишилися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, вивозяться за межі митної території Союзу через місце вибуття, до якого примикає така портова СЕЗ або логістична СЕЗ, у випадках, встановлених законодавством держав-членів;
 11. Порядок завершення дії митної процедури вільної митної зони у випадках, передбачених підпунктами 1, 2 і 4 пункту 10 цієї статті, встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
  Порядок завершення дії митної процедури вільної митної зони в разі, передбаченому підпунктом 3 пункту 10 цієї статті, визначається Комісією. (Див. Рішення Ради Євразійської економічної комісії № 88 від 20.12.2017)
 12. При припинення функціонування СЕЗ або прийняття рішення про припинення застосування митної процедури вільної митної зони на території СЕЗ дію митної процедури вільної митної зони щодо товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони та є обладнанням, введеним в експлуатацію і використовуються резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ для реалізації угоди (договору) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договору про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційної декларації, підприємницької програми), або товарами, використаними для створення об'єктів нерухомості на території СЕЗ і є складовою частиною таких об'єктів нерухомості, завершується без приміщення зазначених товарів під митні процедури в порядку, встановленому законодавством держав-членів. Комісія має право визначати порядок завершення дії митної процедури вільної митної зони щодо зазначених товарів.
  Зазначені товари набувають статусу товарів Союзу з дня завершення дії митної процедури вільної митної зони.
 13. У разі втрати особою статусу резидента (учасника, суб'єкта) СЕЗ в зв'язку із закінченням терміну дії угоди (договору) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договору про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційної декларації, підприємницької програми) і виконанням умов цієї угоди дію митної процедури вільної митної зони щодо товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони та є обладнанням, введеним в експлуатацію і використовуються резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ для реалізації угоди (договору) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договору про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційної декларації, підприємницької програми), або товарами, використаними для створення об'єктів нерухомості на території СЕЗ і є складовою частиною таких об'єктів нерухомості, завершується без приміщення зазначених товарів під митні процедури в порядку, встановленому законодавством держав-членів.
  Комісія має право визначати порядок завершення дії митної процедури вільної митної зони щодо зазначених товарів.
  Зазначені товари набувають статусу товарів Союзу з дня завершення дії митної процедури вільної митної зони.
 14. Завершення дії митної процедури вільної митної зони при ліквідації (припинення діяльності) особи, яка є резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ, здійснюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.

Стаття 208. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільної митної зони, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільної митної зони, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари, за винятком випадків, передбачених абзацами другим і третім цього пункту.
  Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільної митної зони, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, виникає у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, з моменту реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
  Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільної митної зони на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, виникає у декларанта з моменту їх ввезення на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які ввозяться на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ з території держави, яка не є членом Союзу, і які відповідно до пункту 4 статті 204 справжнього Кодексу не підлягають митному декларуванню, виникає у резидента (учасника, суб'єкта) портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, яка уклала договір про надання послуг, з моменту ввезення таких товарів на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, виникає у осіб, яким відповідно до пунктів 10 і 11 статті 205 цього Кодексу передані права володіння, користування і (або) розпорядження такими виробами та (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і на яких відповідно до законодавства держав-членів покладені обов'язок декларанта щодо дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони та обов'язок по завершенню дії такої митної процедури, з моменту, з якого зазначені обов'язки декларанта покладаються на таких осіб.
 4. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру вільної митної зони, припиняється у осіб, зазначених в пунктах 1 - 3 цієї статті, при настанні таких обставин:
  1. завершення дії митної процедури вільної митної зони відповідно до статті 207 цього Кодексу, в тому числі після настання обставин, зазначених у пункті 7 цієї статті, за винятком завершення дії митної процедури вільної митної зони приміщенням під митну процедуру експорту товарів, зазначених у абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 статті 207 цього Кодексу;
  2. вивезення з митної території Союзу товарів, зазначених в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 статті 207 цього Кодексу, поміщених у митний процедуру експорту;
  3. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури вільної митної зони припинено, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, під митні процедури в відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу;
  4. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 8 цієї статті;
  5. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  6. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  7. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  8. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  9. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  10. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 5. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, припиняється у осіб, зазначених в пунктах 1 і 3 цієї статті, при передачі прав володіння, користування і (або ) розпорядження товарами, поміщеними під митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарами, виготовленими (отриманими) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, без завершення дії митної процедури вільної митної зони відповідно до пунктів 10 і 11 статті 205 цього Кодексу, якщо при передачі прав володіння, користування і (або) розпорядження такими товарами обов'язок декларанта щодо дотримання умов використання товарів відповідно до митної процедурою вільної митної зони та обов'язок декларанта по завершенню дії такої митної процедури покладені на осіб, яким передані такі права.
 6. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 7 цієї статті.
 7. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається:
  1. в разі вивезення з території СЕЗ іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, до завершення щодо таких товарів дії митної процедури вільної митної зони або без дозволу митного органу у випадках, зазначених в пункті 4 статті 205 цього Кодексу, за винятком випадків, коли такі товари можуть бути вивезені без завершення дії митної процедури вільної митної зони у випадках, передбачених абзацами третім і четвертим підпункту 3 пункту 1 статті 207 цього Кодексу, - день вивезення з території СЕЗ, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення факту такого вивезення з території СЕЗ, на якій застосовується митна процедура вільної митної зони;
  2. в разі передачі товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, іншій особі без завершення дії митної процедури вільної митної зони, за винятком передачі таких товарів відповідно до пунктів 8, 10 і 11 статті 205 цього Кодексу, - день передачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення факту такої передачі;
  3. в разі неповернення на територію ВЕЗ до закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу першого пункту 5 статті 205 цього Кодексу, товарів, вивезених з території СЕЗ у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 і 5 пункту 4 статті 205 цього Кодексу , - день закінчення цього терміну;
  4. в разі незавершення дії митної процедури вільної митної зони до закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до абзацу другого пункту 5 статті 205 цього Кодексу, щодо товарів, вивезених з території СЕЗ в разі, зазначеному в підпункті 3 пункту 4 статті 205 цього Кодексу, - день закінчення цього терміну;
  5. в разі втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і (або) товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, за винятком знищення і (або) безповоротної втрати таких товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення факту такої втрати;
  6. в разі неподання до митного органу у встановлений ним термін документів, що підтверджують факт поховання, знешкодження, утилізації або знищення іншим способом товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 10 статті 207 цього Кодексу, - день вивезення таких товарів за межі території СЕЗ;
  7. в разі припинення відповідно до абзацу третього пункту 5 статті 139 цього Кодексу дії митної процедури експорту щодо товарів, зазначених в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 статті 207 цього Кодексу, за винятком припинення дії митної процедури експорту щодо зазначених товарів, які на момент припинення дії цієї митної процедури знаходяться на території СЕЗ, - день, наступний за днем ​​закінчення терміну, встановленого абзацом першим пункту 5 статті 139 цього Кодексу.
  8. У разі якщо обставини, зазначені в пункті 7 цієї статті, настали відносно іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, ввізні мита, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б такі іноземні товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
   У разі якщо обставини, зазначені в пункті 7 цієї статті, настали щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і в таких товарах відповідно до статті 206 цього Кодексу ідентифіковані іноземні товари, поміщені під митну процедуру вільної митної зони, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті у відношенні іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони та використаних для виготовлення товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, як якщо б такі іноземні товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
   У випадках, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари , поданої для приміщення цих товарів під митну процедуру вільної митної зони, щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру вільної митної зони проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари , а якщо приміщення товарів під митний процедуру вільної митної зони відповідно до цього Кодексу здійснювалося без митного декларування, - на день ввезення товарів на територію портової СЕЗ або логістичної СЕЗ.
  9. У разі якщо обставини, зазначені в пункті 7 цієї статті, настали щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і в таких товарах відповідно до статті 206 цього Кодексу не ідентифіковані іноземні товари, поміщені під митну процедуру вільної митної зони, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті, як якщо б такі товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків.
   У зазначеному випадку ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються відповідно до главами 7 і 12 цього Кодексу.
   Для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день, що є терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно з пунктом 7 цієї статті, щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони.
   У разі якщо для визначення митної вартості товарів, а також для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, що є терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно до пункту 7 цієї статті.
   У разі якщо митний орган не має точних відомостей про товари (характер, найменування, кількості, походження і (або) митної вартості), база для обчислення належних до сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит визначається на підставі наявних у митного органу відомостей, а класифікація товарів здійснюється з урахуванням пункту 3 статті 20 цього Кодексу.
   У разі якщо код товару відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначено на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10:
   • для обчислення ввізних мит застосовується найбільша з ставок митних зборів, відповідна товарам, що входять в таку угруповання;
   • для обчислення податків застосовується найбільша з ставок податку на додану вартість, найбільша з ставок акцизів (акцизного податку або акцизного збору), відповідних товарів, що входять в таку угруповання, щодо яких встановлено найбільша з ставок митних зборів;
   • для обчислення спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовується найбільша з ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, відповідних товарів, що входять в таку угруповання, з урахуванням абзацу десятого цього пункту. Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з походження товарів, підтвердженого відповідно до глави 4 цього Кодексу, та (або) інших відомостей, необхідних для визначення зазначених мит. У разі якщо походження товарів і (або) інші відомості, необхідні для визначення зазначених мит, не підтверджені, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з найбільших ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлених щодо товарів того ж коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності , якщо класифікація товару здійснена на рівні 10 знаків, або товарів, що входять в угруповання, якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10.
    При встановленні згодом точних відомостей про товари ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з таких точних відомостей, і здійснюється повернення (залік) надміру сплачених та (або) надміру стягнутих сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових , компенсаційних мит або стягнення несплачених сум відповідно до главами 10 і 11 і статтями 76 і 77 цього Кодексу.
  10. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 8 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру вільної митної зони по день закінчення терміну сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  11. У разі завершення дії митної процедури вільної митної зони, або вивезення з митної території Союзу товарів, зазначених в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 статті 207 цього Кодексу, поміщених у митний процедуру експорту, або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього кодексу товарів під митні процедури, що застосовуються до іноземним товарам, або затримання таких товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми митних мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.

Стаття 209. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, і товарів, виготовлених (отриманих) з товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, при їх приміщенні під окремі митні процедури

 1. При приміщенні іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони і не зазнали операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру вільної митної зони, а щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру вільної митної зони проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари, за винятком випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.
  При приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання обладнання, розміщеного під митну процедуру вільної митної зони, введеного в експлуатацію і використовуваного резидентом (учасником, суб'єктом) СЕЗ для реалізації угоди (договору) про здійснення (веденні) діяльності на території СЕЗ (договору про умови діяльності в СЕЗ, інвестиційної декларації, підприємницької програми), а також товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони на території портової СЕЗ або логістичної СЕЗ, для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних мит, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 2. При приміщенні під митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 5, 7, 10 і 14 пункту 2 статті 127 цього кодексу, товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони:
  1. за умови ідентифікації в зазначені товари іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, що здійснюється відповідно до статті 206 цього Кодексу, ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються щодо іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони і використаних для виготовлення товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони. При цьому для числення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру вільної митної зони, а щодо товарів, випуск яких при їх приміщенні під митний процедуру вільної митної зони проведений до подачі декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуску товарів до подачі декларації на товари;
  2. при відсутності на день реєстрації митним органом декларації на товари стосовно товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в товарах, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, що здійснюється відповідно до статті 206 цього Кодексу, ввізні мита, податки обчислюються щодо товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони. При цьому для обчислення ввізних митних зборів, податків застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для приміщення під митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 4, 5, 7, 10 і 14 пункту 2 статті 127 цього Кодексу. Базою для обчислення ввізних мит по адвалорної ставки в цьому випадку є розрахункова вартість товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, порядок визначення якої встановлюється Комісією.
  3. При завершенні дії митної процедури вільної митної зони приміщенням товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, під митні процедури відповідно до пунктів 8 і 9 статті 207 цього Кодексу ввізні мита, податки обчислюються щодо товарів , виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони. При цьому для обчислення ввізних митних зборів, податків застосовуються ставки ввізних митних зборів, податків, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митні процедури, зазначені в підпунктах 1, 4, 5, 7, 10 і 14 пункту 2 статті 127 цього Кодексу.
  4. У разі якщо для обчислення ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит у випадках, зазначених в пунктах 1 - 3 цієї статті, потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день застосування ставок ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлений для кожного випадку.

Стаття 210. Визначення статусу товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони

 1. У разі якщо товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, вивозяться з митної території Союзу, статус таких товарів визначається відповідно до критеріїв достатньої переробки товарів, які можуть висловлюватися в:
  1. зміні коду товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших 4 знаків;
  2. зміні вартості товарів, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або додана вартість досягає фіксованої частки в ціні кінцевої продукції (правило адвалорної частки);
  3. виконанні необхідних умов, скоєнні виробничих і технологічних операцій, достатніх для визнання товарів товарами Союзу.
 2. Товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, для цілей вивозу з митної території Союзу визнаються товарами Союзу, якщо в результаті здійснення операцій по виготовленню (отримання) товарів виконується одна з наступних умов:
  1. відбулася зміна коду товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших 4 знаків, за винятком випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті;
  2. процентна частка вартості іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, не перевищує фіксованої частки в ціні кінцевої продукції, або додана вартість досягає фіксованої частки в ціні кінцевої продукції, крім випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті;
  3. щодо товарів виконані умови, здійснені виробничі та технологічні операції, достатні для визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, товарами Союзу, за винятком випадку, зазначеного в абзаці першому пункту 3 цієї статті.
 3. Товари, виготовлені (отримані) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, не визнаються товарами Союзу, коли щодо таких товарів здійснені тільки ті операції, які не відповідають критеріям достатньої переробки, незалежно від виконання інших умов.
  Зміна коду товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших 4 знаків і правило адвалорної частки не застосовуються в якості критеріїв достатньої переробки товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, в разі якщо в Що стосується товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, визначено перелік умов, виробничих і технологічних операцій, достатніх для визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, товарами Союзу.
 4. Перелік умов, виробничих і технологічних операцій, достатніх для визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, товарами Союзу, а також перелік операцій, здійснення яких не відповідає критеріям достатньої переробки при визначенні статусу товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, визначаються Комісією.
 5. Порядок використання правила адвалорної частки як критерій достатньої переробки товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, визначається Комісією. Правило адвалорної частки не застосовується в якості критерію достатньої переробки при здійсненні операцій по ремонту товарів Союзу.
 6. Статус товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, визначається уповноваженим державним органом або уповноваженою організацією держави-члена.
 7. За документ, що підтверджує статус товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, уповноваженим державним органом або уповноваженою організацією держави-члена видається висновок про визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, товарами Союзу або висновок про визнання товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, які не є товарами Союзу.
  Форми зазначених висновків, структура і формат таких висновків у вигляді електронних документів, порядок їх заповнення, а також порядок їх видачі та застосування визначаються Комісією.
 8. При відсутності, анулювання або визнання недійсним документа, що підтверджує статус товарів, виготовлених (отриманих) з іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони, за кілька днів до завершення дії митної процедури вільної митної зони з метою їх вивезення з митної території Союзу розглядаються як товари Союзу, а з іншою метою - як іноземні товари.