МЕНЮ

Митна процедура переробки для внутрішнього споживання

Стаття 188. Зміст і застосування митної процедури переробки для внутрішнього споживання

 1. митна процедура переробки для внутрішнього споживання - митна процедура, застосовувана щодо іноземних товарів, відповідно до якої з такими товарами здійснюються операції з переробки для внутрішнього споживання з метою отримання продуктів їх переробки, призначених для подальшого приміщення під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, без сплати в щодо таких іноземних товарів ввізних мит при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, зберігають статус іноземних товарів, а товари, отримані (що утворилися) в результаті операції з переробки для внутрішнього споживання (продукти переробки, відходи і залишки), набувають статусу іноземних товарів.
 3. Митна процедура переробки для внутрішнього споживання застосовується щодо товарів, перелік яких встановлюється законодавством держав-членів.

Стаття 189. Умови поміщення товарів у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання і їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання є:
  1. наявність документа про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, виданого уповноваженим органом держави-члена та містить відомості, визначені статтею 193 цього Кодексу;
  2. можливість ідентифікації митними органами іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, в продуктах їх переробки;
  3. якщо на день приміщення товарів під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання суми ввізних митних зборів, обчислені по відношенню до продуктів переробки, як якщо б вони містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання при їх ввезенні на митну територію Союзу, з урахуванням норм виходу продуктів переробки, містяться в документі про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, менше сум ввізних митних зборів, обчислених щодо товарів, які розміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, як якщо б такі товари поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання;
  4. неможливість відновлення продуктів переробки до початкового стану економічно вигідним способом;
  5. сплата спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  6. сплата податків, якщо не надано пільг зі сплати податків;
  7. дотримання заходів захисту внутрішнього ринку, встановлених в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита;
  8. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою переробки для внутрішнього споживання є:
  1. дотримання встановленого терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання;
  2. дотримання положень статті 191 цього Кодексу при здійсненні операцій з товарами, поміщеними під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання;
  3. перебування товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, у осіб, зазначених в документі про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, і використання таких товарів для здійснення операцій з переробки товарів цими особами.
 3. Для цілей застосування цієї глави під ідентифікацією митним органом іноземних товарів в продуктах їх переробки розуміється встановлення одним з визначених статтею 192 цього Кодексу способів того, що операціями з переробки товарів для внутрішнього споживання з метою отримання продуктів переробки піддавалися товари, поміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання.

Стаття 190. Термін дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання

 1. Термін дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання встановлюється на підставі терміну переробки товарів для внутрішнього споживання, визначеного в документі про умови переробки товарів для внутрішнього споживання.
 2. Встановлений термін дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання продовжується за заявою особи при продовженні строку переробки товарів для внутрішнього споживання.
 3. Законодавством держав-членів може бути передбачено, що при продовженні строку переробки товарів для внутрішнього споживання встановлений термін дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання може бути продовжений не пізніше 10 робочих днів після його закінчення. При продовженні терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання, встановленого митним органом, після його закінчення дію такої митної процедури поновлюється з дня припинення дії цієї митної процедури.

Стаття 191. Операції з переробки для внутрішнього споживання

 1. Операції з переробки для внутрішнього споживання включають в себе:
  1. переробку або обробку товарів;
  2. виготовлення товарів, включаючи монтаж, складання, розбирання і підгонку.
 2. До операцій з переробки для внутрішнього споживання не відносяться:
  1. операції щодо забезпечення збереження товарів при підготовці їх до продажу та перевезення (транспортування), в тому числі упаковка, розфасовка та сортування товарів, при яких товари не втрачають своїх індивідуальних характеристик;
  2. отримання приплоду, вирощування та відгодівлю тварин, включаючи птахів, риб, а також вирощування ракоподібних та молюсків;
  3. вирощування дерев та інших рослин;
  4. копіювання і розмноження інформації, аудіо- та відеозаписів на будь-які види носіїв інформації;
  5. інші операції, що визначаються Комісією.
 3. При здійсненні операцій з переробки для внутрішнього споживання допускається використання товарів Союзу.

Стаття 192. ідентифікація іноземних товарів в продуктах їх переробки

З метою ідентифікації іноземних товарів в продуктах їх переробки можуть використовуватися такі способи:

 • проставлення декларантом, особою, яка вчиняє операції з переробки, або посадовими особами митних органів печаток, штампів, нанесення цифровий та іншої маркування на іноземні товари;
 • докладний опис, фотографування, зображення в масштабі іноземних товарів;
 • зіставлення попередньо відібраних проб і (або) зразків іноземних товарів і продуктів їх переробки;
 • використання наявної маркування товарів, в тому числі у вигляді серійних номерів;
 • інші способи, які можуть бути застосовані виходячи з характеру товарів і здійснюваних операцій з переробки для внутрішнього споживання, в тому числі шляхом дослідження представлених документів, що містять докладні відомості про використання іноземних товарів в технологічному процесі здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання, а також про технології виробництва продуктів переробки, або шляхом проведення митного контролю під час здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання.

Стаття 193. Документ про умови переробки товарів для внутрішнього споживання

 1. Документ про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, що видається уповноваженим органом держави-члена, може отримати будь-який особа держави-члена, На території якого видається цей документ, в тому числі не вчиняє безпосередньо операції з переробки товарів.
 2. Документ про умови переробки товарів для внутрішнього споживання повинен містити відомості:
  1. про уповноважений орган держави-члена, що видав документ;
  2. про особу, якій видано документ;
  3. про особу (осіб), яка буде безпосередньо здійснювати операції з переробки для внутрішнього споживання;
  4. про іноземні товари і продукти їх переробки (найменування, код згідно з Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, кількість і вартість). Законодавством держав-членів про митне регулювання може бути передбачена можливість вказівки коду іноземних товарів і продуктів їх переробки на рівні товарної позиції Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, а також можливість не вказувати вартість товарів і продуктів їх переробки;
  5. про документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами;
  6. норми виходу продуктів переробки у кількісному і (або) процентному вираженні;
  7. про операції з переробки для внутрішнього споживання і способах їх здійснення;
  8. про способи ідентифікації іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, в продуктах їх переробки;
  9. про відходи і залишки (найменування, код згідно з Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, кількість і вартість). Законодавством держав-членів про митне регулювання може бути передбачена можливість вказівки коду відходів і залишків на рівні товарної позиції Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, а також можливість не вказувати вартість таких відходів та залишків;
  10. термін переробки товарів для внутрішнього споживання;
  11. про можливість подальшого комерційного використання відходів;
  12. про митному органі (митних органах), в якому передбачається розміщення товарів під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання і завершення дії цієї митної процедури;
  13. про неможливість відновлення продуктів переробки до початкового стану економічно вигідним способом.
 3. Термін переробки товарів для внутрішнього споживання не може перевищувати 1 рік або більш тривалий термін, який визначається Комісією для окремих категорій товарів.
 4. Термін переробки товарів для внутрішнього споживання включає в себе:
  1. тривалість виробничого процесу переробки товарів;
  2. час, необхідний для приміщення продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 5. Термін переробки товарів для внутрішнього споживання обчислюється від дня поміщення товарів під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, а при митному декларуванні товарів кількома партіями - з дня приміщення першої партії товарів під митну процедуру переробки для внутрішнього споживання.
 6. Термін переробки товарів для внутрішнього споживання може бути продовжений в межах терміну, зазначеного в пункті 3 цієї статті.
 7. Законодавством держав-членів можуть встановлюватися додаткові відомості, які підлягають вказівкою в документі про умови переробки товарів для внутрішнього споживання.
 8. Форма документа про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, порядок її заповнення та порядок видачі такого документа, внесення в нього змін (доповнень), а також його відкликання (анулювання) і (або) відновлення його дії встановлюються законодавством держав-членів. (Див. Наказ Мінфіну Росії № 5н від 14.01.2020)

Стаття 194. Норми виходу продуктів переробки

 1. Під нормою виходу продуктів переробки розуміються кількість і (або) процентний вміст продуктів переробки, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання певної кількості іноземних товарів.
 2. У разі якщо операції з переробки для внутрішнього споживання відбуваються у відношенні товарів, характеристики яких залишаються майже незмінними відповідно до встановлених технічних вимог, і призводять до отримання продуктів переробки незмінної якості, уповноваженими органами держав-членів можуть встановлюватися стандартні норми виходу продуктів переробки.

Стаття 195. Відходи, що утворилися в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання, і виробничі втрати

 1. Відходи, що утворилися в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання, підлягають приміщенню під митні процедури, передбачені цим Кодексом, за винятком випадків, коли зазначені відходи відповідно до законодавства держав-членів визнані непридатними для їх подальшого комерційного використання або такі відходи відповідно до законодавства держав-членів підлягають захороненню, знешкодження, утилізації або знищення іншим способом.
 2. Відходи, що утворилися в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання, при приміщенні під обрану декларантом митну процедуру розглядаються як ввезені на митну територію Союзу в цьому стані.
 3. Відходи, зазначені в пункті 1 цієї статті, не підлягають приміщенню під митні процедури, набувають статусу товарів Союзу і вважаються не перебувають під митним контролем з дня їх визнання відповідно до законодавства держав-членів непридатними для подальшого комерційного використання або з дня подання митному органу документів , що підтверджують факт поховання, знешкодження, утилізації або знищення утворилися відходів іншим способом або факт їх передачі для здійснення таких операцій.
 4. Іноземні товари, поміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, безповоротно втрачені в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання і визнані митними органами виробничими втратами, не підлягають приміщенню під митні процедури при завершенні дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання.

Стаття 196. Залишки іноземних товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання

Залишки іноземних товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання відповідно до норм виходу продуктів переробки, підлягають приміщенню під митні процедури відповідно до статті 197 цього Кодексу.

Стаття 197. Завершення, призупинення та припинення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання

 1. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання дію цієї митної процедури завершується приміщенням товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання (продуктів переробки, відходів, за винятком відходів, зазначених у пункті 3 статті 195 цього Кодексу, і (або) залишків), і (або) іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання і не зазнали операцій з переробки для внутрішнього споживання, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання. При цьому відносно продуктів переробки не сплачуються спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і не потрібно підтвердження дотримання заходів захисту внутрішнього ринку в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита.
 2. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання дію цієї митної процедури може бути завершено:
  1. приміщенням іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання і не зазнали операцій з переробки для внутрішнього споживання, відходів, за винятком відходів, зазначених у пункті 3 статті 195 цього Кодексу, та (або) залишків, які утворилися в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання, під іншу митну процедуру, яка застосовується до іноземним товарам, на умовах, передбачених цим Кодексом, за винятком митної процедури митного транзиту;
  2. визнанням митними органами відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання товарів, отриманих (що утворилися) в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання (продуктів переробки, відходів і (або) залишків), і (або) іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання і не зазнали операцій з переробки для внутрішнього споживання;
  3. визнанням відповідно до законодавства держав-членів відходів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання, непридатними для їх подальшого комерційного використання або поданням митному органу документів, що підтверджують факт поховання, знешкодження, утилізації або знищення утворилися відходів іншим способом або факт їх передачі для здійснення таких операцій;
  4. визнанням митними органами частини іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, виробничими втратами;
  5. настанням обставин, визначених Комісією та (або) законодавством держав-членів про митне регулювання, до настання яких товари знаходяться під митним контролем.
 3. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання дію цієї митної процедури може бути призупинено в разі розміщення товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, і (або) продуктів їх переробки під митний процедуру митного складу.
 4. Після закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання дію цієї митної процедури припиняється.

Стаття 198. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру переробки для внутрішнього споживання, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари, а щодо товарів, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, - з моменту реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру переробки для внутрішнього споживання, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. завершення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання відповідно до пункту 1 і підпунктами 1, 3 - 5 пункту 2 статті 197 цього Кодексу, в тому числі після настання обставин, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цієї статті;
  2. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури переробки для внутрішнього споживання припинено, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, на тимчасове зберігання відповідно до пунктом 6 статті 129 цього Кодексу;
  3. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури переробки для внутрішнього споживання припинено, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, під митні процедури відповідно до пунктом 7 статті 129 цього Кодексу;
  4. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 7 цієї статті;
  5. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки на митній території, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання, внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих товарів настав термін сплати ввізних митних зборів;
  6. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою переробки за межами митної території - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  7. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  8. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  9. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  10. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, якщо інше не встановлено пунктом 4 цієї статті, припиняється у декларанта при настанні обставин:
  1. виконання обов'язку зі сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 13 цієї статті;
  2. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів, які розміщені під митний процедуру переробки на митній території, внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих товарів настав термін сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  3. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою переробки для внутрішнього споживання - щодо обов'язку зі сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари або заяви про випуск товарів до подання декларації на товари;
  4. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  5. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  6. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  7. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 4. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. виконання обов'язку зі сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, а також напрямок митним органом електронного документа або проставлення митним органом відповідних відміток, зазначених у пункті 17 статті 120 цього Кодексу;
  2. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена.
 5. Обов'язок по сплаті ввізного мита стосовно товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 6 цієї статті.
 6. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів вважається:
  1. в разі передачі іноземних товарів до завершення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання особі (особам), не вказаною в документі про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, - день передачі товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання;
  2. в разі втрати товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки для внутрішнього споживання, і (або) іноземних товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, до завершення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання, за винятком знищення і (або ) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання;
  3. в разі незавершення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання відповідно до статті 197 цього Кодексу - день закінчення терміну дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання, встановленого митним органом.
 7. При настанні обставин, зазначених у пункті 6 цієї статті, ввізні мита підлягають сплаті, як якщо б товари, поміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без застосування тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита .
  Для обчислення ввізних мит застосовуються ставки ввізних мит, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, а щодо товарів, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, - на день реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 8. З сум ввізних митних зборів, які сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 7 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання за день закінчення терміну сплати ввізних мит. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  У разі якщо дія митної процедури переробки для внутрішнього споживання відповідно до пункту 3 статті 197 цього Кодексу припинялося, відсотки, передбачені цим пунктом, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.
 9. У разі завершення дії митної процедури переробки для внутрішнього споживання, або приміщення на тимчасове зберігання відповідно до пункту 6 статті 129 цього Кодексу товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробці для внутрішнього споживання, або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу таких товарів під митні процедури, передбачені цим Кодексом, або затримання таких товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів і (або ) їх стягнення (повністю або частково) суми ввізних митних зборів, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 цього Кодексу.
 10. Що стосується товарів, які розміщені під митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, за винятком товарів, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню (податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті) до випуску товарів відповідно до митної процедурою переробки для внутрішнього споживання.
 11. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких декларація на товари подана не пізніше терміну, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - не пізніше терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу, обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню (податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті) до подачі декларації на товари.
 12. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру переробки для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких декларація на товари не подана до закінчення терміну, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - до закінчення терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу, строком сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається останній день строку, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - останній день терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу.
 13. Що стосується товарів, зазначених у пунктах 10 і 11 цієї статті, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті в розмірі, обчисленому відповідно до цього Кодексу в декларації на товари з урахуванням особливостей, передбачених главою 12 цього Кодексу.
 14. Що стосується товарів, зазначених у пункті 12 цієї статті, база для обчислення належних до сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит визначається на підставі відомостей, зазначених у заяві про випуск товарів і документах, поданих разом з такою заявою.
  У разі якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10:
  • для обчислення податків застосовується найбільша з ставок податку на додану вартість, найбільша з ставок акцизів (акцизного податку або акцизного збору), відповідних товарів, що входять в таку угруповання, щодо яких встановлено найбільша з ставок митних зборів;
  • для обчислення спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовується найбільша з ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, відповідних товарів, що входять в таку угруповання, з урахуванням абзацу п'ятого цього пункту.

Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з походження товарів, підтвердженого відповідно до глави 4 цього Кодексу, та (або) інших відомостей, необхідних для визначення зазначених мит. У разі якщо походження товарів і (або) інші відомості, необхідні для визначення зазначених мит, не підтверджені, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з найбільших ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлених щодо товарів того ж коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності , якщо класифікація товару здійснена на рівні 10 знаків, або товарів, що входять в угруповання, якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10.
У разі якщо стосовно товарів, зазначених у пункті 12 цієї статті, згодом подано декларацію на товари, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита сплачуються в розмірі сум, обчислених відповідно до цього Кодексу в декларації на товари, виходячи з відомостей, зазначених в декларації на товари. Повернення (залік) надміру сплачених та (або) надміру стягнутих сум податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит здійснюється відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.

Стаття 199. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо продуктів переробки при їх приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання

 1. При приміщенні продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита обчислюються щодо продуктів переробки та сплачуються відповідно до статті 136 цього Кодексу.
 2. При приміщенні продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит у декларанта не виникає.

Стаття 200. Особливості сплати податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо іноземних товарів, що не зазнали операцій з переробки, залишків та відходів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання, при їх приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання

При приміщенні іноземних товарів, що не зазнали операцій з переробки, а також залишків і відходів, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки для внутрішнього споживання, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит у декларанта не виникає .