МЕНЮ

Митна процедура переробки за межами митної території

Стаття 176. Зміст і застосування митної процедури переробки за межами митної території

 1. митна процедура переробки за межами митної території - митна процедура, застосовувана в відношенні товарів Союзу, відповідно до якої такі товари вивозяться з митної території Союзу з метою отримання в результаті здійснення операцій з переробки за межами митної території Союзу продуктів їх переробки, призначених для подальшого ввезення на митну територію Союзу , без сплати щодо таких товарів Союзу вивізних митних зборів при дотриманні умов приміщення товарів під цю митну процедуру і їх використання відповідно до цієї митної процедури.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру переробки за межами митної території і фактично вивезені з митної території Союзу, втрачають статус товарів Союзу.
 3. Допускається застосування митної процедури переробки за межами митної території:
  1. щодо товарів, раніше поміщених під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків, пов'язаних з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами, або частини таких товарів, якщо такі товари або їх частини вивозяться з митної території Союзу для їх ремонту та на момент приміщення під митну процедуру переробки за межами митної території мають статус іноземних товарів;
  2. щодо вивезених з митної території Союзу:
   • товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, для завершення дії митної процедури тимчасового вивезення згідно з пунктом 2 статті 231 цього Кодексу;
   • транспортних засобів міжнародного перевезення в разі, передбаченому абзацом першим пункту 3 статті 277 цього Кодексу.
 4. Товари, зазначені в підпункті 2 пункту 3 цієї статті, поміщаються під митну процедуру переробки за межами митної території без їх ввезення на митну територію Союзу.
 5. Комісія має право визначати перелік товарів, щодо яких не застосовується митна процедура переробки за межами митної території. (Див. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 203 від 11.12.2018)

Стаття 177. Умови поміщення товарів у митний процедуру переробки за межами митної території та їх використання відповідно до цієї митної процедури

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру переробки за межами митної території є:
  1. наявність документа про умови переробки товарів за межами митної території Союзу, виданого уповноваженим органом держави-члена та містить відомості, визначені статтею 181 цього Кодексу. В якості такого документа може використовуватися декларація на товари, якщо метою застосування митної процедури переробки за межами митної території є ремонт товарів;
  2. можливість ідентифікації митними органами товарів Союзу, поміщених під митний процедуру переробки за межами митної території, в продуктах їх переробки, за винятком випадків заміни продуктів переробки еквівалентними іноземними товарами, як вони визначені в статті 183 цього Кодексу, відповідно до зазначеної статті цього Кодексу;
  3. надання забезпечення виконання обов'язку зі сплати вивізних митних зборів відповідно до глави 9 цього Кодексу, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства держав-членів забезпечення виконання обов'язку зі сплати вивізних митних зборів не надається;
  4. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу.
 2. Умовами використання товарів відповідно до митної процедурою переробки за межами митної території є:
  1. дотримання встановленого терміну дії митної процедури переробки за межами митної території;
  2. дотримання положень статті 179 цього Кодексу при здійсненні з товарами, поміщеними під митний процедуру переробки за межами митної території, операцій з переробки за межами митної території Союзу.
  3. Для цілей застосування цієї глави під ідентифікацією митним органом товарів Союзу в продуктах їх переробки розуміється встановлення одним з визначених статтею 180 цього Кодексу способів того, що операціями з переробки за межами митної території Союзу з метою отримання продуктів переробки піддавалися товари, поміщені під митний процедуру переробки за межами митної території.

Стаття 178. Термін дії митної процедури переробки за межами митної території

 1. Термін дії митної процедури переробки за межами митної території встановлюється на підставі терміну переробки товарів за межами митної території Союзу, визначеного у документі про умови переробки товарів за межами митної території Союзу.
 2. Встановлений термін дії митної процедури переробки за межами митної території продовжується за заявою особи при продовженні строку переробки товарів за межами митної території Союзу.
 3. Законодавством держав-членів може бути передбачено, що при продовженні строку переробки товарів за межами митної території Союзу встановлений термін дії митної процедури переробки за межами митної території може бути продовжений не пізніше 10 робочих днів після його закінчення. При продовженні терміну дії митної процедури переробки за межами митної території, встановленого митним органом, після його закінчення дію такої митної процедури поновлюється з дня припинення дії цієї митної процедури.

Стаття 179. Операції з переробки за межами митної території Союзу

Операції з переробки за межами митної території Союзу включають в себе:

 • переробку або обробку товарів;
 • виготовлення товарів, включаючи монтаж, складання, розбирання і підгонку;
 • ремонт товарів, включаючи їх відновлення, заміну складових частин, модернізацію.

Стаття 180. ідентифікація товарів Союзу в продуктах їх переробки

З метою ідентифікації товарів Союзу в продуктах їх переробки можуть використовуватися такі способи:

 • проставлення декларантом, особою, яка вчиняє операції з переробки за межами митної території Союзу, або посадовими особами митних органів печаток, штампів, нанесення цифровий та іншої маркування на товари Союзу;
 • докладний опис, фотографування, зображення в масштабі товарів Союзу;
 • зіставлення попередньо відібраних проб і (або) зразків товарів Союзу і продуктів їх переробки;
 • використання наявної маркування товарів, в тому числі у вигляді серійних номерів;
 • інші способи, які можуть бути застосовані виходячи з характеру товарів і здійснюваних операцій з переробки за межами митної території Союзу, в тому числі шляхом дослідження представлених документів, що містять докладні відомості про використання товарів Союзу в технологічному процесі здійснення операцій з переробки за межами митної території Союзу, а також про технології виробництва продуктів переробки.

Стаття 181. Документ про умови переробки товарів за межами митної території Союзу

 1. Документ про умови переробки товарів за межами митної території Союзу, що видається уповноваженим органом держави-члена, може отримати будь-який особа держави-члена, На території якого видається цей документ.
 2. Документ про умови переробки товарів за межами митної території Союзу повинен містити відомості:
  1. про уповноважений орган держави-члена, що видав документ;
  2. про особу, якій видано документ;
  3. про особу (осіб), яка буде безпосередньо здійснювати операції з переробки за межами митної території Союзу;
  4. про товари Союзу та продукти їх переробки (найменування, код відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, кількість та вартість). Законодавством держав-членів про митне регулювання може бути передбачена можливість зазначення коду товарів Союзу та продуктів їх переробки на рівні товарної позиції Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
  5. про документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами;
  6. норми виходу продуктів переробки у кількісному і (або) процентному вираженні;
  7. про операції з переробки за межами митної території Союзу і способах їх здійснення;
  8. про способи ідентифікації товарів Союзу, поміщених під митний процедуру переробки за межами митної території, в продуктах їх переробки;
  9. термін переробки товарів за межами митної території Союзу;
  10. про заміну продуктів переробки еквівалентними іноземними товарами, як вони визначені в статті 183 цього Кодексу, якщо така заміна допускається;
  11. про митному органі (митних органах), в якому передбачається розміщення товарів під митний процедуру переробки за межами митної території і завершення дії цієї митної процедури.
 3. Термін переробки товарів за межами митної території Союзу не може перевищувати 2 роки.
 4. Термін переробки товарів за межами митної території Союзу включає в себе:
  1. тривалість виробничого процесу переробки товарів;
  2. час, необхідний для фактичного ввезення на митну територію Союзу продуктів переробки та їх приміщення під митні процедури, завершальні дію митної процедури переробки за межами митної території.
 5. Термін переробки товарів за межами митної території Союзу обчислюється від дня поміщення товарів під митний процедуру переробки за межами митної території, а при митному декларуванні товарів кількома партіями - з дня приміщення під митну процедуру переробки за межами митної території першої партії товарів.
 6. Термін переробки товарів за межами митної території Союзу може бути продовжений в межах терміну, зазначеного в пункті 3 цієї статті.
 7. Законодавством держав-членів можуть встановлюватися додаткові відомості, які підлягають вказівкою в документі про умови переробки товарів за межами митної території Союзу.
 8. Форма документа про умови переробки товарів за межами митної території Союзу, порядок її заповнення та порядок видачі такого документа, внесення в нього змін (доповнень), а також його відкликання (анулювання) і (або) відновлення його дії встановлюються законодавством держав-членів. (Див. Наказ Мінфіну Росії № 7Н від 14.01.2020)
 9. У разі використання декларації на товари в якості документа про умови переробки товарів за межами митної території Союзу відомості про умови переробки товарів за межами митної території Союзу вказуються декларантом в декларації на товари.

Стаття 182. Норми виходу продуктів переробки

 1. Під нормою виходу продуктів переробки розуміється кількість і (або) процентний вміст продуктів переробки, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки за межами митної території Союзу певної кількості товарів Союзу.
 2. У разі якщо операції з переробки за межами митної території Союзу відбуваються у відношенні товарів, характеристики яких залишаються майже незмінними відповідно до встановлених технічних вимог, і призводять до отримання продуктів переробки незмінної якості, уповноваженими органами держав-членів можуть встановлюватися стандартні норми виходу продуктів переробки.

Стаття 183. Заміна продуктів переробки еквівалентними іноземними товарами

 1. З дозволу митного органу допускається заміна продуктів переробки іноземними товарами, які за своїми описом, якістю та технічними характеристиками збігаються з такими продуктами переробки (далі в цій статті - еквівалентні іноземні товари), В разі якщо операцією з переробки за межами митної території Союзу є ремонт, а також якщо операції з переробки за межами митної території Союзу здійснюються щодо товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом.
  У разі вивезення з митної території Союзу для гарантійного ремонту в несправному вигляді частин, вузлів, агрегатів, які входили до складу товарів, раніше ввезених на митну територію Союзу і поміщених під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, іноземні товари, які за своїми описом, якістю та технічним характеристикам збігаються з продуктами переробки, розглядаються як еквівалентні іноземні товари без урахування стану їх справності і (або) зношеності.
 2. У разі якщо дозволяється заміна продуктів переробки еквівалентними іноземними товарами, ввезення цих еквівалентних іноземних товарів на митну територію Союзу допускається до вивозу товарів Союзу з митної території Союзу.
 3. Порядок і умови заміни продуктів переробки еквівалентними іноземними товарами встановлюються законодавством держав-членів про митне регулювання.

Стаття 184. Завершення і припинення дії митної процедури переробки за межами митної території

 1. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки за межами митної території дію цієї митної процедури завершується приміщенням продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, а продуктів переробки товарів, що вивозилися з митної території Союзу для їх безоплатного (гарантійного) ремонту, - під митну процедуру реімпорту, за винятком випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
  Дія митної процедури переробки за межами митної території не може бути завершено приміщенням продуктів переробки під митний процедуру реімпорту, якщо такі продукти переробки є продуктами переробки товарів, при випуску яких відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання враховувалося наявність дефекту (дефектів), яка стала причиною безоплатного (гарантійного) ремонту цих товарів.
 2. До закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки за межами митної території дію цієї митної процедури може бути завершено:
  1. приміщенням товарів, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території, під митний процедуру експорту, за винятком товарів, зазначених у підпункті 2 цього пункту, або митний процедуру реімпорту;
  2. приміщенням товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 176 цього Кодексу, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території, під митний процедуру реекспорту;
  3. приміщенням продуктів переробки під митний процедуру експорту в випадках, на умовах і в порядку, які визначаються Комісією.
 3. Дія митної процедури переробки за межами митної території не може бути завершено приміщенням товарів під митну процедуру експорту, якщо законодавством держав-членів встановлено, що товари, поміщені під митний процедуру переробки за межами митної території, і (або) продукти їх переробки підлягають обов'язковому поверненню на територію цього держави-члена.
 4. Продукти переробки можуть поміщатися під митні процедури однією або декількома партіями.
 5. Після закінчення встановленого терміну дії митної процедури переробки за межами митної території дію цієї митної процедури припиняється.

Стаття 185. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати вивізних митних зборів щодо товарів Союзу, які розміщені (поміщених) під митну процедуру переробки за межами митної території, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів Союзу, які розміщені під митний процедуру переробки за межами митної території, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів Союзу, які розміщені (поміщених) під митну процедуру переробки за межами митної території, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. завершення дії митної процедури переробки за межами митної території відповідно до статті 184 цього Кодексу, в тому числі після настання обставин, зазначених у підпункті 1 пункту 4 цієї статті;
  2. поміщення товарів, щодо яких дія митної процедури переробки за межами митної території припинено, і (або) товарів, отриманих (утворилися) в результаті операцій з переробки за межами митної території Союзу в рамках застосування такої митної процедури, дія якої припинено, під митні процедури відповідно з пунктом 7 статті 129 цього Кодексу;
  3. виконання обов'язку зі сплати вивізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 5 цієї статті;
  4. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою переробки за межами митної території - щодо обов'язку зі сплати вивізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  5. відгук декларації на товари відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати вивізних митних зборів, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  6. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  7. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  8. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Обов'язок по сплаті вивізного митного збору щодо товарів Союзу, поміщених під митний процедуру переробки за межами митної території, підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті.
 4. При настанні таких обставин терміном сплати вивізних митних зборів вважається:
  1. в разі втрати товарів, зазначених у пункті 1 цієї статті, до завершення дії митної процедури переробки за межами митної території - день втрати таких товарів, а якщо цей день не встановлений, - день виявлення митним органом факту втрати таких товарів;
  2. в разі незавершення дії митної процедури переробки за межами митної території відповідно до статті 184 цього Кодексу - день закінчення терміну дії митної процедури переробки за межами митної території.
 5. При настанні обставин, зазначених у пункті 4 цієї статті, вивізні митні збори підлягають сплаті, як якщо б товари Союзу, поміщені під митний процедуру переробки за межами митної території, містилися під митну процедуру експорту без застосування пільг зі сплати вивізних митних зборів.
  Для обчислення вивізних митних зборів застосовуються ставки вивізних митних зборів, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру переробки за межами митної території.
 6. З сум вивізних митних зборів, які сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 5 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати, якщо це встановлено законодавством держави-члена, на території якого товари поміщалися під митний процедуру переробки за межами митної території. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються в порядку, встановленому законодавством держав-членів.
 7. У разі завершення дії митної процедури переробки за межами митної території або приміщення відповідно до пункту 7 статті 129 цього Кодексу товарів під митні процедури, передбачені цим Кодексом, або затримання товарів митними органами відповідно до глави 51 цього Кодексу після виконання обов'язку зі сплати вивізних митних зборів і (або) їх стягнення (повністю або частково) суми вивізних митних зборів, сплачені та (або) стягнені відповідно до цієї статті, підлягають поверненню (заліку) відповідно до глави 10 цього Кодексу.

Стаття 186. Особливості обчислення і сплати ввізних митних зборів, податків відносно продуктів переробки при їх приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання

 1. При приміщенні продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита обчислюються виходячи з вартості операцій з переробки за межами митної території Союзу.
 2. Вартість операцій з переробки за межами митної території Союзу визначається як сукупність фактично понесених витрат на:
  1. операції з переробки (ремонту);
  2. іноземні товари, використані в процесі переробки (ремонту), якщо вони не включені до витрат на операції з переробки (ремонту).
 3. У разі якщо заявлена ​​при митному декларуванні продуктів переробки вартість операцій з переробки за межами митної території Союзу не підтверджена документально або подані документи не підтверджують заявлені відомості про вартість таких операцій, вона визначається як різниця митної вартості продуктів переробки та вартості товарів, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території.
 4. У разі якщо до продуктів переробки застосовуються специфічні ставки ввізного мита, сума належних до сплати ввізних митних зборів визначається як добуток суми ввізного мита, обчисленої за специфічною ставкою щодо продуктів переробки, на співвідношення вартості операцій з переробки за межами митної території Союзу до митної вартості товарів переробки, як якщо б продукти переробки поміщалися під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 5. При приміщенні продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання податки щодо продуктів переробки обчислюються відповідно до законодавства держави-члена, на території якого продукти переробки поміщаються під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
  У разі якщо операцією з переробки за межами митної території Союзу був ремонт вивезених з митної території Союзу товарів, акцизи (акцизний податок або акцизний збір) не обчислюються до і не сплачуються.
 6. При приміщенні продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита, податки підлягають сплаті в розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до пунктів 1 - 5 цієї статті, якщо інше не встановлено пунктом 7 цієї статті.
 7. При приміщенні продуктів переробки, отриманих в результаті здійснення операцій з переробки за межами митної території Союзу щодо іноземних товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 176 цього Кодексу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита, податки, обчислені відповідно до пунктів 1 - 5 цієї статті, не сплачуються, за винятком випадків, коли відповідно до пункту 11 статті 136 цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настає термін сплати ввізних митних зборів, податків.
  Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків відносно продуктів переробки, отриманих в результаті здійснення операцій з переробки за межами митної території Союзу щодо іноземних товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 176 цього Кодексу, припиняється у разі припинення обов'язки зі сплати ввізних митних зборів, податків щодо цих іноземних товарів.

Стаття 187. Особливості обчислення і сплати вивізних митних зборів щодо товарів, що не зазнали операцій з переробки за межами митної території Союзу, і продуктів переробки при їх приміщенні під митний процедуру експорту

 1. При розміщенні товарів, що не зазнали операцій з переробки за межами митної території Союзу, під митний процедуру експорту для обчислення вивізних митних зборів застосовуються ставки вивізних митних зборів, що діють на день реєстрації митним органом декларації на товари, поданої для поміщення товарів у митний процедуру переробки за межами митної території .
  У разі якщо для обчислення вивізних митних зборів потрібно зробити перерахунок іноземної валюти у валюту держави-члена, такий перерахунок здійснюється за курсом валют, що діє на день, зазначений в абзаці першому цього пункту.
 2. З сум вивізних митних зборів, які сплачуються (стягуються) щодо товарів, що не зазнали операцій з переробки за межами митної території Союзу, які розміщені (поміщених) під митну процедуру експорту, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати, якщо це встановлено законодавством держави-члена, на території якого товари поміщалися під митний процедуру переробки за межами митної території. Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються в порядку, встановленому законодавством держав-членів.
 3. Особливості обчислення і сплати вивізних митних зборів, податків відносно продуктів переробки, які розміщені під митний процедуру експорту в випадках, встановлених відповідно до підпункту 3 пункту 2 статті 184 цього Кодексу, визначаються Комісією при встановленні таких випадків.