МЕНЮ

Класифікатор видів документів при заяві відомостей в графі 44

Документи, що підтверджують заявлені відомості в ДТ, У декларанта повинні бути на момент подачі ДТ, виняток становлять випадки необхідні відповідно до пункту 8 статті 104 ТК ЄАЕС або визначені статтями 114 - 117 ТК ЄАЕС, Такі документи можуть бути відсутніми на момент подачі митної декларації.

Відомості про кожний документ повинні вказуються з нового рядка з проставленням його коду в Відповідно до класифікатора видів документів і відомостей. 

Пошук:
Чекайте, йде завантаження і форматування даних
Класифікатор видів документів, які використовуються в графі 44 ДТ
Код Найменування документа, відомостей, заходів захисту внутрішнього ринку
01011 Ліцензія на експорт і (або) імпорт товарів
01017 Дозвіл на експорт і (або) імпорт товарів, щодо яких запроваджено автоматичне ліцензування (спостереження)
01021 Висновок (дозвільний документ) на ввезення і (або) вивезення цивільної й службової зброї, його основних (складових) частин і патронів до нього
01031 Розширення (сертифікат, посвідчення), передбачене Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 3 березня 1973 року
01041 Висновок (дозвільний документ) на ввезення радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв цивільного призначення, в тому числі вбудованих або входять до складу інших товарів
01061 Висновок (дозвільний документ) на ввезення засобів захисту рослин (пестицидів)
01065 Висновок (дозвільний документ) на ввезення засобів захисту рослин та інших стійких органічних забруднювачів, що підлягають використанню в межах лабораторних досліджень, а також в якості еталонного стандарту
01071 Висновок уповноваженого органу держав, членів Євразійського економічного союзу на ввезення (вивезення) отруйних речовин, які не є прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин та є стандартними зразками, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01072 Висновок уповноваженого органу держав, членів Євразійського економічного союзу на транзит отруйних речовин, які не є прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин через митну територію Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01081 Висновок (дозвільний документ) на ввезення лікарських засобів
01091 Висновок (дозвільний документ) на ввезення і (або) вивезення шифрувальних (криптографічних) коштів
01095 Висновок (дозвільний документ) на ввезення і (або) вивезення спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації
01101 Висновок (дозвільний документ) на вивезення культурних цінностей, документів національних архівних фондів і оригіналів архівних документів
01111 Висновок (дозвільний документ) на вивезення колекційних матеріалів з мінералогії, палеонтології, кісток викопних тварин
01121 Висновок (дозвільний документ) на вивезення диких живих тварин, окремих дикорослих рослин і дикоростучої лікарської сировини
01125 Висновок (дозвільний документ) на вивезення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення видів диких живих тварин і дикорослих рослин, включених в червоні книги держав, членів Євразійського економічного союзу
01131 Висновок (дозвільний документ) на ввезення і (або) вивезення органів і тканин людини, крові і її компонентів, зразків біологічних матеріалів людини
01133 Дозвіл на реекспорт товарів
01143 Акт державного контролю на ввезення і (або) вивезення:, дорогоцінних каменів, дорогоцінних металів і сировинних товарів, що містять дорогоцінні метали
01151 Ліцензія, перелік (додаток) до ліцензії на ввезення (вивезення) товарів, що підлягають експортному контролю, видані уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01152 Дозвіл на транзит товарів, що підлягають експортному контролю, видане уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу в галузі експортного контролю, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01153 Дозвіл (підтвердження) на ввезення (вивезення) товарів, що підлягають експортному контролю, видане уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу в галузі експортного контролю, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01154 Висновок (ідентифікаційне), який видається відповідно до законодавства в галузі експортного контролю держав, членів Євразійського економічного союзу, про неналежність товарів до товарів, включених до єдині списки контрольованих товарів і технологій, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015. XNUMX р
01161 Ліцензія, перелік (додаток) до ліцензії на ввезення (вивезення) продукції військового призначення, видані уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01162 Дозвіл на транзит продукції військового призначення, видане уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01163 Висновок (ідентифікаційне) уповноваженого державного органу держав, членів Євразійського економічного союзу про неналежність товарів до продукції військового призначення, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01171 військовий пропуск
01181 Перелік продукції, що ввозиться (вивозиться) в рамках Міжурядових Угод про виробничу і науково, технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості
01191 !!! Виключений з 29 серпня 2021 в зв'язку з вступом в силу Рішення Колегії ЄЕК від 27.07.2021 № 90 "Про внесення змін до Рішення Комісії Митного союзу від 20 вересня 2010 року № 378. - Документ про оцінку відповідності, передбачений технічними регламентами Євразійського економічного союзу (технічними регламентами Митного союзу), або сертифікат відповідності або декларація про відповідність, Оформлені за єдиною формою, на продукцію (товари), включену в єдиний перелік продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності з видачею сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність за єдиною формою, або документ про оцінку відповідності продукції (товару), передбачений законодавством держави, члена Євразійського економічного союзу, на території якого продукція (товар) Поміщається під митні проце
01194 Довідка уповноваженого органу, що підтверджує приналежність продукції до лікарських засобів, товарів медичного і ветеринарного призначення за умови їх проживання на аптечних складах одержувача, що здійснює приймання, зберігання, а після проходження процедури підтвердження відповідності, відпустку і реалізацію лікарських засобів, товарів медичного і ветеринарного призначення, і гарантію заявника про його відповідальності (для Киргизької Республіки)
01201 Ветеринарний сертифікат
01202 Дозвіл на ввезення підконтрольних товарів, виходячи з епізоотичного стану країн, експортерів, видане службовою особою уповноваженого органу держави, члена Євразійського економічного союзу в області ветеринарії, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р та Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01203 Дозвіл на вивезення підконтрольних товарів, видане службовою особою уповноваженого органу держави, члена Євразійського економічного союзу в області ветеринарії, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р та Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р .
01204 Дозвіл на транзит підконтрольних товарів, виходячи з епізоотичного стану країн, експортерів, видане службовою особою уповноваженого органу держави, члена Євразійського економічного союзу в області ветеринарії, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р та Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01205 Санітарно, епідеміологічний висновок уповноваженого державного органу держав, членів Митного союзу (для Республіки Казахстан і Російської Федерації) *
01206 Свідоцтво про державну реєстрацію, Видане уповноваженим органом держави, члена Євразійського економічного союзу в області санітарно, епідеміологічного благополуччя населення
01207 Фітосанітарний сертифікат
01209 Дозвіл на ввезення карантинних об'єктів (карантинних шкідливих організмів) в науково, дослідницьких цілях, видане уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу
01210 Документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень (тимчасових заходів), введених в Республіці Вірменія в односторонньому порядку
01211 Документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень (тимчасових заходів), введених в Республіці Білорусь в односторонньому порядку
01221 Документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень (тимчасових заходів), введених в Республіці Казахстан в односторонньому порядку
01225 Документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень (тимчасових заходів), введених в Киргизькій Республіці в односторонньому порядку
01231 Документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень (тимчасових заходів), введених в Російській Федерації в односторонньому порядку
01241 Сертифікат (деталі сертифіката) міжнародної схеми сертифікації необроблених природних алмазів (сертифікат Кімберлійського процесу)
01242 Документи, що підтверджують відомості про виробника товарів, для цілей контролю за застосуванням спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів
01243 Експортний сертифікат на сільськогосподарську продукцію
01251 Ліцензія на види діяльності щодо окремих категорій товарів (для Російської Федерації)
01261 Документ (квитанція) на отримання акцизних марок (обліково, контрольних знаків, знаків) (для Російської Федерації)
01271 Документ, відповідно до якого підакцизні товари, що підлягають маркуванню акцизними марками (обліково, контрольними знаками, знаками), що не маркуються (для Російської Федерації)
01281 Підтвердження про фіксацію продукції в єдиній державній автоматизованій інформаційній системі обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції (для Російської Федерації)
01291 Дозвіл, виданий уповноваженим державним органом держав, членів Митного союзу щодо вибухових речовин промислового призначення, джерел іонізуючого випромінювання (для Республіки Білорусь)
01301 Дозвіл, виданий уповноваженим державним органом держав, членів Євразійського економічного союзу щодо умовно патогенних і патогенних генно, інженерних організмів (для Республіки Білорусь), позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
01311 Висновок (дозвільний документ) на вивезення мінеральної сировини
01321 Висновок (дозвільний документ) на ввезення і (або) вивезення небезпечних відходів
01332 Дозвіл компетентного органу держави, експортера на вивезення конкретної партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів або офіційне повідомлення цього органу про те, що зазначений дозвіл не вимагається
01341 Висновок (дозвільний документ) на ввезення і (або) вивезення озоноруйнуючих речовин і продукції, що містить озоноруйнівні речовини
01351 Підтвердження (рішення) уповноваженого органу (організації) держави, члена Євразійського економічного союзу при вивезенні засобів індивідуального захисту, захисних та дезінфікуючих засобів, виробів медичного призначення
01401 Сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (Митного союзу)
01402 Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (Митного союзу)
01403 Сертифікат відповідності, оформлений за єдиною формою, на продукцію (товари), включену до Єдиного перелік продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності з видачею сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність за єдиною формою
01404 Декларація про відповідність, оформлена за єдиною формою, на продукцію (товари), включену до Єдиного перелік продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності з видачею сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність за єдиною формою
01405 Схвалення типу транспортного засобу
01406 Схвалення типу шасі
01407 Свідоцтво про безпеку конструкції транспортного засобу
01408 Документ про оцінку відповідності, передбачений законодавством держави - члена Євразійського економічного союзу, на території якого продукція (товар) поміщається під митні процедури
01409 Паспорт нафти (паспорт якості нафти)
01410 Договір з акредитованим органом по сертифікації (акредитованою випробувальною лабораторією (центром)) або лист такого акредитованого органу з сертифікації (акредитованої випробувальної лабораторії (центру)), що підтверджують необхідне для цілей досліджень і випробувань кількість (вага і обсяг) ввезеної в якості проб і зразків продукції (товарів)
01411 Свідоцтво про державну реєстрацію продукції, що підтверджує відповідність продукції вимогам технічних регламентів Євразійського економічного союзу (технічних регламентів Митного союзу)
01412 Свідоцтво про класифікацію маломірного судна
01413 Свідоцтво про реєстрацію мінерального добрива
01414 Свідоцтво про повідомну державної реєстрації хімічної продукції
01415 Дозвіл на використання хімічної продукції
01999 Інші документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень
02011 коносамент
02012 Транспортна накладна при перевезенні товарів водним транспортом
02013 Залізнична накладна
02014 Інші документи, передбачені правилами перевезення залізницею
02015 Транспортна накладна, передбачена Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 року
02016 Інша транспортна накладна, яка використовується під час перевезення товарів автодорожнім транспортом
02017 авіанакладна
02018 Транспортні документи, які використовуються при переміщенні товарів трубопровідним транспортом або лініями електропередачі
02019 Поштова накладна
02020 Загальна накладна при експрес, доставці
02021 Індивідуальна накладна при експрес, доставці
02022 багажна квитанція
02024 книжка МДП
02025 Книжка АТА
02099 інші транспортні (перевізні) документи
03011 договір (контракт), Укладений при здійсненні операції з товарами, позиція з 01.01.2018 в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
03012 Документи, що вносять зміни і (або) доповнення до документа, відомості про який вказані під кодом 03011
03013 Документ, що підтверджує здійснення односторонньої угоди з товарами, позиція з 01.01.2018 в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
03014 Документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами за відсутності будь, або угоди
03021 Документи, що підтверджують передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності (авторський, ліцензійний договір, свідоцтво про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності, договір на використання товарного знака і тому подібні документи)
03022 Документи, що підтверджують введення в цивільний оборот на митній території Євразійського економічного союзу товарів, позначених товарним знаком, за згодою правовласника (дилерський, дистрибуторський договір, письмова згода і тому подібні документи), позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 м
03031 Документ, що підтверджує дотримання вимог в області валютного контролю:, реєстраційний номер угоди (для Республіки Білорусь), обліковий номер контракту (реєстраційний номер, призначений для забезпечення обліку та звітності за валютними операціями, що привласнюється уповноваженим банком валютного договором, який передбачає експорт / імпорт) або номер паспорта угоди (для Республіки Казахстан), унікальний номер контракту (Номер, який присвоюється уповноваженим банком при постановці контракту на облік) або номер паспорта угоди (для Російської Федерації)
03998 Документ (контракт) на користування надрами (для Республіки Казахстан)
03999 Інші документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами
04011 Установчі документи
04021 Рахунок-фактура (інвойс) до договору
04022 Інші розрахункові або комерційні документи (В тому числі касовий або товарний чек на придбання товарів в роздрібній мережі)
04023 Банківські документи (якщо Рахунок - фактура оплачено залежно від умов зовнішньоторговельного контракту), а також інші платіжні документи, що відображають вартість товару
04025 Рахунок - проформа до договору
04031 Рахунок - фактура (інвойс) за перевезення (транспортування), навантаження, розвантаження або перевантаження товарів
04032 Банківські або інші платіжні документи з оплати транспортних витрат, що відображають вартість перевезення (транспортування), навантаження, розвантаження або перевантаження товарів
04033 Договір з перевезення, навантаження, розвантаження або перевантаження товарів
04041 Рахунки - фактури (інвойси) за надання посередницьких послуг
04042 Банківські або інші платіжні документи за надання посередницьких послуг
04043 Договір про надання посередницьких послуг
04051 Документи про вартість товарів і послуг, наданих покупцем безкоштовно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем
04061 Рахунок - фактура (інвойс), що містять відомості про платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності
04062 Банківські платіжні документи, бухгалтерські та інші документи, що містять відомості про платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності
04071 Документи (в тому числі бухгалтерські) і відомості, які містять дані про частини доходу (виручки), яка прямо або побічно належить продавцю в результаті подальшого продажу, розпорядження іншим способом або використання товарів
04081 Рахунок - фактура (інвойс), що містять відомості про вартість пакувальних матеріалів і / або робіт по упаковці
04082 Банківські або інші платіжні документи про вартість пакувальних матеріалів і / або робіт по упаковці
04083 Договір про вартість тари, упаковки, пакувальних матеріалів і робіт з упакування
04091 Бухгалтерська документація виробника оцінюваних товарів, яка містить відомості про витрати з виготовлення або придбання матеріалів, про витрати на виробництво, а також на інші операції, пов'язані з виробництвом товарів, що ввозяться (ввезених) товарів, комерційні рахунки виробника оцінюваних товарів, складені відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку
04101 Рахунок - фактура (інвойс) на вартість проектування, розробки, інженерної, конструкторської роботи, дизайну, художнього оформлення, креслень і ескізів
04102 Банківські або інші платіжні документи про вартість проектування, розробки, інженерної, конструкторської роботи, дизайну, художнього оформлення, креслень і ескізів
04111 Рахунок - фактура (інвойс) з надання страхових послуг
04112 Банківські або інші платіжні документи про вартість страхових послуг
04113 Страховий поліс
04115 Договір страхування
04121 Котирування світових бірж
04131 Відвантажувальний (пакувальний) лист
04999 Інші документи і відомості, які декларант може уявити в підтвердження заявленої митної вартості
05012 Рішення про класифікацію товарів, що переміщуються через митний кордон Євразійського економічного союзу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді
05013 Попереднє рішення про класифікацію товарів відповідно до ТН ЗЕД ЄАЕС
05014 Рішення про внесення змін (доповнень) в попереднє рішення про класифікацію товарів відповідно до ТН ЗЕД ЄАЕС і (або) рішення про класифікацію товарів, що переміщуються через митний кордон Євразійського економічного союзу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді
05019 Підтвердження уповноваженого в галузі транспорту органу виконавчої влади держави, члена Євразійського економічного союзу цільового призначення товару, що ввозиться згідно з приміткою 3 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05020 Підтвердження уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно, правового регулювання у сфері охорони здоров'я, держави, члена Євразійського економічного союзу цільового призначення товару, що ввозиться відповідно до примітки 4 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05022 Підтвердження уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно, правового регулювання у сфері промисловості, держави, члена Євразійського економічного союзу цільового призначення товару, що ввозиться відповідно до Примітки 5 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05023 Документи уповноваженого органу виконавчої влади держави, члена Євразійського економічного союзу, необхідні для підтвердження класифікаційного коду товару відповідно до приміток до ТН ЗЕД ЄАЕС, за винятком документів, зазначених в позиціях з кодами 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Підтвердження уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин, держави, члена Євразійського економічного союзу цільового призначення товару, що ввозиться згідно з приміткою 6 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05025 Підтвердження уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно, правового регулювання у сфері паливно, енергетичного комплексу держави, члена Євразійського економічного союзу, спільно з уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює функції з надання державних послуг і управління державним майном в сфері надрокористування держави, члена Євразійського економічного союзу, факту видобутку нафти сирої згідно з примітками 8 і 10 до ТН ЗЕД ЄАЕС, факту вироблення стабільного газового конденсату згідно з приміткою 9 до ТН ЗЕД ЄАЕС, виписка з державного балансу запасів корисних копалин відповідно до приміткою 10 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05026 Підтвердження органу виконавчої влади, уповноваженого урядом держави, члена Євразійського економічного союзу, того, що ввезений товар відноситься до високоякісної яловичини згідно з приміткою 12 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05027 Підтвердження уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно, правового регулювання у сфері оборони держави, члена Євразійського економічного союзу, цільового призначення товару, що ввозиться згідно з приміткою 14 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05028 Підтвердження уповноваженого органу виконавчої влади, що здійснює функції по забезпеченню реалізації державної політики і нормативно, правового регулювання у сфері космічної діяльності, держави, члена Євразійського економічного союзу, цільового призначення товару, що ввозиться згідно з приміткою 13 до ТН ЗЕД ЄАЕС
05031 Повідомлення про плановані поставках компонентів товару, що переміщується через митний кордон Євразійського економічного союзу в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді
05996 Угода, укладена Міністерством економічного розвитку Російської Федерації і російським юридичною особою, про ввезення товарів, призначених для промислового складання моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701, 8705 ТН ЗЕД ЄАЕС, їх вузлів і агрегатів (для Російської Федерації)
05997 Додаткова угода до угоди, укладеної Міністерством економічного розвитку Російської Федерації і російським юридичною особою, про ввезення товарів, призначених для промислового складання моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701, 8705 ТН ЗЕД ЄАЕС, їх вузлів і агрегатів (для Російської Федерації)
05998 Протокол про внесення змін до угоди, укладеної Міністерством економічного розвитку Російської Федерації і російським юридичною особою, про ввезення товарів, призначених для промислового складання моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701, 8705 ТН ЗЕД ЄАЕС, їх вузлів і агрегатів (для Російської Федерації)
05999 Інші документи, відомості, необхідні для цілей класифікації товару
06011 Сертифікат про походження товарів форми СТ, 1
06013 декларація,сертифікат про походження товару за формою А
06014 Непреференційних сертифікат про походження товару загальної форми
06015 Попереднє рішення про походження товару, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
06016 Декларація про походження товару
06017 Сертифікат про походження товару форми СТ, 2
06018 Сертифікат про походження товару форми EAV
06019 Сертифікат про походження товару форми СТ, 3
06020 Сертифікат про походження товару форми EAS
06999 Сертифікат про походження товару іншої форми
07011 Документи, якими встановлено пільги по сплаті митних платежів
07012 Документи, що підтверджують дотримання цілей і умов надання пільг зі сплати митних платежів
07013 Угода про застосування централізованого порядку сплати митних зборів, податків
07014 Документи, якими встановлені підстави для зміни термінів сплати митних зборів, податків
07015 Документи, що підтверджують наявність підстав для зміни термінів сплати митних зборів, податків
07016 Документи, якими встановлено можливість знаходження і (або) використання товарів на митній території Євразійського економічного союзу або за її межами без сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, за винятком Митного кодексу Євразійського економічного союзу
07017 Документи, що підтверджують можливість знаходження і (або) використання товарів на митній території Євразійського економічного союзу або за її межами без сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит
07021 Рішення митного органу про надання відстрочки або розстрочки сплати ввізних митних зборів, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
07022 Рішення про зміну терміну сплати податків, що стягуються при ввезенні товарів
07031 Документ, що підтверджує внесення грошових коштів (грошей) в якості забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
07032 Банківська гарантія
07033 Договір поруки
07034 Договір застави майна
07035 Документ, що підтверджує забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит іншим способом, встановленим законодавством держав, членів Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р та Рішення Колегії євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
07036 Документ, що підтверджує дотримання умов, при яких забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит не надається
07037 Реєстраційний номер інвестиційного проекту за реєстром інвестиційних проектів, відповідних пріоритетним видам діяльності (секторам економіки) держав, членів Євразійського економічного союзу відповідно до законодавства цих держав (для Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Російської Федерації)
07040 Сертифікат забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків
08011 Документ про умови переробки товарів на митній території Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
08012 Документ про умови переробки товарів за межами митної території Євразійського економічного союзу, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
08013 Документ про умови переробки товарів для внутрішнього споживання, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 5 від 16.01.2018
08014 Заява про вивезення товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони в Магаданській області Російської Федерації, призначених для власних виробничих і технологічних потреб, на іншу частину території Магаданської області
08015 Висновок уповноваженого органу (організації) або незалежної експертної організації держави, члена Євразійського економічного союзу про нормах виходу продуктів переробки, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Євразійського економічного союзу
08016 Документ, який встановлює стандартні норми виходу продуктів переробки, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки на митній території Євразійського економічного союзу
08021 Висновок уповноваженого державного органу держав, членів Євразійського економічного союзу про можливість, спосіб і місце знищення товарів, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
08031 Висновок про визнання товару, виготовленого (отриманого) з використанням іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони або митну процедуру вільного складу, товаром Євразійського економічного союзу
08032 Висновок про визнання товару, виготовленого (отриманого) з використанням іноземних товарів, поміщених у митний процедуру вільної митної зони або митну процедуру вільного складу, які не є товаром Євразійського економічного союзу
08033 Документ, який свідчить про включення особи до Реєстру власників вільних складів
08034 Документ, що засвідчує реєстрацію особи як резидента (учасника, суб'єкта) вільної (спеціальної, особливої) економічної зони
08035 Угода (договір) про здійснення (веденні) діяльності на території вільної (спеціальної, особливої) економічної зони (договір про умови діяльності в вільної (спеціальної, особливої) економічній зоні, інвестиційна декларація, підприємницька програма)
08036 Договір про надання послуг зі складування (схову) товарів, навантаження (розвантаження) товарів і іншим вантажним операціями, пов'язаними зі зберіганням, а також щодо забезпечення збереження товарів та підготовці товарів до перевезення (транспортування), включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку , перепакування, маркування, укладений між особою, яка не є резидентом (учасником, суб'єктом) портової вільної (спеціальної, особливої) економічної зони або логістичної вільної (спеціальної, особливої) економічної зони, і резидентом (учасником, суб'єктом) портової вільної (спеціальної, особливої ) економічної зони або логістичної вільної (спеціальної, особливої) економічної зони
08037 Документи, що підтверджують статус товарів Євразійського економічного союзу, що перевозяться з території вільної (спеціальної, особливої) економічної зони на іншу частину митної території Євразійського економічного союзу через території держав, які не є членами Євразійського економічного союзу, і (або) морем, передбачені Рішенням Колегії Євразійської економічної комісії від 7 листопада 2017 р № 139
08999 Інші документи, що підтверджують умови поміщення товарів у заявлені митні процедури
09001 Міжнародний ваговій сертифікат транспортного засобу, що видається відповідно до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах, прийнятої в м Женеві 21 жовтня 1982 року, або міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів, що видається відповідно до Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав, учасниць Співдружності Незалежних держав, прийнятим в м Чолпон, Ата 16 квітня 2004 року
09002 Дозвіл на проїзд автомобільного транспортного засобу іноземної держави територією держави, члена Євразійського економічного союзу, видане уповноваженим органом держави, члена Євразійського економічного союзу, по території якого буде здійснюватися проїзд
09003 Дозвіл на проїзд транспортного засобу, максимальні вагові та (або) габаритні розміри якого перевищують допустимі параметри, встановлені для проїзду автомобільними дорогами загального користування (спеціальний дозвіл), видане уповноваженим органом держави, члена Євразійського економічного союзу, по території якого буде здійснюватися проїзд
09004 Багатостороннє дозвіл на проїзд автомобільного транспортного засобу іноземної держави територією держави, члена Євразійського економічного союзу, видане в рамках системи дозволів Європейської конференції міністрів транспорту
09005 Дозвіл (спеціальний дозвіл) на проїзд автомобільного транспортного засобу іноземної держави територією держави, члена Євразійського економічного союзу з території або на територію держави, яка не є членом Євразійського економічного союзу і яка не є державою, в якому зареєстровано цей транспортний засіб, видане уповноваженим органом держави, члена Євразійського економічного союзу, по території якого буде здійснюватися проїзд
09006 Дозвіл (спеціальний дозвіл) на проїзд автомобільного транспортного засобу іноземної держави з небезпечним вантажем по території держави, члена Євразійського економічного союзу, видане уповноваженим органом держави, члена Євразійського економічного союзу, по території якого буде здійснюватися проїзд
09011 Документ, який свідчить про включення особи до Реєстру уповноважених економічних операторів
09013 Транзитна декларація
09015 Митні документи іноземних держав, які використовуються для митних цілей відповідно до міжнародних договорів в рамках Євразійського економічного союзу і міжнародними договорами Євразійського економічного союзу з третьою стороною, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 52 від 12.05.2015 р
09016 Документ, що підтверджує придбання акцизних (спеціальних) марок для маркування підакцизних (маркується) товарів
09017 Джерела цінової інформації, що використовуються для розрахунку скоригованої митної вартості товарів
09018 Декларація митної вартості, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р
09019 Реєстраційний номер повідомлення про розміщення товарів у зоні митного контролю, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р
09020 Графічні матеріали: фотографії товарів
09021 Графічні матеріали: схеми, креслення, малюнки товарів
09022 Графічні матеріали: технічні і технологічні документи, каталоги
09023 Інші графічні матеріали, (довіреність на декларацію про відповідність, заявка на сертифікацію, відповідь серт. Органу, договір з серт. Органом, договір зі складом, гарантійний лист, експортна декларація, прайс лист
09024 Свідоцтво про допущення транспортного засобу міжнародного перевезення до перевезення товарів під митними пломбами і печатками
09025 Відомості про завершення процедури митного транзиту, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р
09026 Підтвердження про реєстрацію документів, поданих для розміщення товарів на тимчасове зберігання
09027 Акт повернення транспортного засобу та товару, оформлений посадовими особами державних органів держави, члена Євразійського економічного союзу, що здійснюють контроль в автомобільному пункті пропуску (для Республіки Казахстан)
09028 Акт ветеринарно, санітарного огляду, оформлений посадовою особою державного органу держави, члена Євразійського економічного союзу, що здійснює ветеринарно, санітарний контроль
09029 Акт карантинного фітосанітарного контролю (нагляду), оформлений посадовою особою державного органу держави, члена Євразійського економічного союзу, що здійснює карантинний фітосанітарний контроль (нагляд)
09030 Акт санітарно, карантинного огляду (огляду), оформлений посадовою особою державного органу держави, члена Євразійського економічного союзу, що здійснює санітарно, карантинний контроль (для Республіки Казахстан)
09031 Декларація на товари щодо раніше ввезених товарів, ідентичних декларованим товарам, заявлена митна вартість яких прийнята митним органом за результатами додаткової перевірки
09032 Декларація про угоди з деревиною (для Російської Федерації)
09033 Рішення про внесення змін (доповнень) до декларації на товари (рішення митного органу про внесення змін і (або) доповнень до відомостей, зазначені в декларації на товари, за формою, затвердженою Євразійською економічною комісією, рішення митного органу про стягнення митних платежів, відсотків, пенею, акт митної перевірки) (для Республіки Білорусь)
09034 Документ, який свідчить про включення особи до реєстру митних представників, або реєстраційний номер особи в реєстрі митних представників
09035 Декларація на товари, за винятком документа, зазначеного в позиції з кодом 09031
09036 Декларація на транспортний засіб
09037 Заява про випуск товарів до подання декларації на товари
09038 Документ, що підтверджує визнання митним органом відповідно до законодавства держав, членів Євразійського економічного союзу про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення ( транспортування) і (або) зберігання
09039 Документ, що підтверджує конфіскацію або обіг товарів у власність (дохід) держави, члена Євразійського економічного союзу відповідно до законодавства цієї держави
09040 Протокол про затримання товарів та документів на них
09041 Список товарів, що ввозяться без маркування товарів, передбачений порядком узгодження митним органом ввезення без маркування товарів, що підлягають маркуванню, акредитованими в Республіці Вірменія дипломатичними представництвами та консульськими установами, а також прирівняними до них міжнародними організаціями, встановленим постановою Уряду Республіки Вірменія від 13 липня 2017 р № 822 , н **
09990 Документи, складені митними органами за результатами проведення митного контролю, не зазначені в цьому класифікаторі
09999 інші документи
10011 Дата закінчення заявленого терміну тимчасового ввезення товарів і ознака тривалості дії заявленої митної процедури тимчасового ввезення (допуску) (цифра 1, якщо термін тимчасового ввезення становить менше одного року, або цифра "" 2 "", якщо термін тимчасового ввезення становить один рік і більше)
10012 Дата закінчення заявленого терміну тимчасового вивезення товарів і ознака тривалості дії заявленої митної процедури тимчасового вивезення (цифра 1, якщо термін тимчасового вивезення становить менше одного року, або цифра "" 2 "", якщо термін тимчасового вивезення становить один рік і більше)
10013 Заявлений термін переробки товарів, якщо декларація на товари використовується в якості документа про умови переробки товарів
10014 Вартість операцій з переробки товарів при приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання продуктів переробки товарів, поміщених у митний процедуру переробки за межами митної території
10015 Заявлений термін переробки на митній території, за межами митної території або для внутрішнього споживання, якщо така переробка здійснюється на підставі документа про умови переробки, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 237 від 18.12.2014 р
10017 Ознака фактичної тривалості дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) (цифра 1, якщо термін тимчасового ввезення становить менше одного року, або цифра "" 2 "", якщо термін тимчасового ввезення становить один рік і більше)
10018 Ознака фактичної тривалості дії митної процедури тимчасового вивезення (цифра 1, якщо термін тимчасового вивезення становить менше одного року, або цифра "" 2 "", якщо термін тимчасового вивезення становить один рік і більше)
10020 Останній день строку тимчасового перебування і використання на митній території Євразійського економічного союзу товарів відповідно до митної процедурою тимчасового ввезення (допуску) без сплати ввізних митних зборів, податків
10021 Інші відомості, що заявляються (вказуються) в митних документах відповідно до законодавства Республіки Білорусь
10022 Інші відомості, що заявляються (вказуються) в митних документах відповідно до законодавства Республіки Казахстан про митне регулювання
10023 Інші відомості, що заявляються (вказуються) в митних документах відповідно до законодавства Російської Федерації про митне регулювання
10024 Постанова Уряду Російської Федерації від 05.05.2011 № 339 "" Про надання з федерального бюджету субсидій на відшкодування витрат по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість, понесених юридичними особами, індивідуальними підприємцями, які є особами, які беруть участь в реалізації проекту створення та забезпечення функціонування територіально відокремленого комплексу (інноваційного центру Сколково) (тільки для Російської Федерації)
10025 Інші відомості, що заявляються (вказуються) в митних документах відповідно до законодавства Республіки Вірменія про митне регулювання
10026 Інші відомості, що заявляються (вказуються) в митних документах відповідно до законодавства Киргизької Республіки про митне регулювання
10041 Заявлений термін знищення товарів, поміщених у митний процедуру знищення
10042 Заявлений термін зберігання товарів на митному складі
10043 Відомості про державну реєстрацію спеціалізованої харчової продукції або державної реєстрації харчової продукції нового виду відповідно до технічного регламенту Митного союзу Про безпечність харчової продукції (ТР ТЗ 021/2011), затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 9 грудня 2011 року № 880
10044 Відомості про реєстраційний номер декларації на товари, поданих згідно зі статтею 114 Митного кодексу Євразійського економічного союзу, що заявляються в встановлених випадках в митних документах, за винятком декларації на товари
10045 Відомості про повідомлення про прибуття товарів на митну територію Євразійського економічного союзу
10046 Інформаційний ресурс в інформаційно, телекомунікаційної мережі Інтернет
10050 Відомості про включення радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв цивільного призначення, в тому числі вбудованих або входять до складу інших товарів, до єдиного реєстру радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв цивільного призначення, в тому числі вбудованих або входять до складу інших товарів, при ввезенні яких на митну територію Євразійського економічного союзу не вимагається подання ліцензії або укладення (дозвільного документа)
10051 Відомості про включення лікарських засобів в єдиний реєстр зареєстрованих лікарських засобів Євразійського економічного союзу, передбачений статтею 14 Угоди про єдині принципи і правила обігу лікарських засобів в рамках Євразійського економічного союзу від 23 грудня 2014 року, або до відповідного державного реєстру лікарських засобів держави, члена Євразійського економічного союзу
10052 Відомості про включення відповідної нотифікації в єдиний реєстр нотифікацій про характеристики шифрувальних (криптографічних) коштів і товарів, що їх містять
10060 Попередня інформація
10061 Дата закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до пункту 5 статті 205 Митного кодексу Євразійського економічного союзу (для Республіки Білорусь)
10062 Дата закінчення терміну, встановленого митним органом відповідно до пункту 6 статті 213 Митного кодексу Євразійського економічного союзу (для Республіки Білорусь)
10999 інші відомості
11001 Документ, що засвідчує особу
11002 Договір з митним представником, позиція в редакції Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 176 від 30.10.2018
11003 Документ, що засвідчує повноваження керівника декларанта (особи, яка подає заяву про випуск товарів до подання декларації на товари) або митного представника
11004 Довіреність на вчинення дій від імені декларанта (особи, яка подає заяву про випуск товарів до подання декларації на товари) або митного представника
11005 Договір транспортної експедиції
13001 Документ, виданий відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу, що засвідчує статус співробітника **** або члена його сім'ї, який засвідчує, що протягом поточного календарного року таким співробітником або членом е
13002 Документ, що засвідчує статус співробітника **** або члена його сім'ї і підтверджує припинення роботи такого співробітника в дипломатичному представництві, консульській установі або представництві держави-члени Євразійського економічного союзу
13003 Документ, виданий відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу, що засвідчує статус співробітника ****, товари для особистого користування якого ввозяться, і підтверджує смерть, тяжку хворобу співробітника або ін
13004 Документ, що підтверджує відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу факт і термін роботи (служби) фізичної особи держави - члена Євразійського економічного союзу в іноземній державі
13005 Документ, що підтверджує відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу факт тимчасового проживання фізичної особи держави - члена Євразійського економічного союзу в іноземній державі протягом не менше
13006 Документ, що підтверджує відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу факт отримання товарів, що ввозяться фізичною особою держави - члена Євразійського економічного союзу в спадок (визнання спадкоємною їм
13007 Документ, що підтверджує відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу визнання іноземної фізичної особи переселився на постійне місце проживання в державу - член Євразійського економічного союзу,
13008 Дозвіл на роботу в державі - члені Євразійського економічного союзу в сферах діяльності, визначених відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу, видане іноземній фізичній особі
13009 Документ, що підтверджує відповідно до законодавства держави - члена Євразійського економічного союзу віднесення культурних цінностей, документів національних архівних фондів і оригіналів архівних документів, включених в передбачений пункт
13010 Документ, що підтверджує перебування авто- і мототранспортних засобів, причепів до авто- і мототранспортних засобів, які є транспортними засобами для особистого користування, у власності іноземної фізичної особи, яка визнана переселився на
Код Найменування документа, відомостей, заходів захисту внутрішнього ринку

 

**** Під співробітниками розуміються глава дипломатичного представництва держави - члена ЄАЕС, розташованого за межами митної території Союзу, члени дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва держави-члена, розташованого за межами митної території Союзу, глава консульської установи та інші консульські посадові особи консульської установи держави-члена, розташованого за межами митної території Союзу, консульські службовці консульської установи держави-члена, розташованого за межами митної території Союзу, співробітники представництва держави-члена при міжнародній організації, розташованого за межами митної території Союзу.

 

Далі через знак роздільник «/» зазначається ознака, що підтверджує подання або неподання документа при подачі ДТ. «» - приклади xxxxx / 0 xxxxx ВІД 16.06.2021. Відповідно до пункту 7 статті 109 ТК ЄАЕС подача декларації на товари не супроводжується поданням митному органу документів, що підтверджують відомості, заявлені в декларації на товари, за винятком випадків, передбачених абзацом другим пункту 7 статті 109. Але при цьому необхідно врахувати пункт 1 статті 325 ТК ЄАЕС.

Далі з нового рядка вказуються під відповідним кодом згідно з класифікатором видів документів і відомостей для кожного (окремого) документа:

 • номер, дата і термін дії (в разі якщо термін дії обмежений) документа, що підтверджує дотримання заборон і обмежень;
 • при декларуванні товарів, щодо яких встановлено ліцензування (у разі якщо ліцензія містить додаток) - номер ліцензії і через знак роздільник «/» порядковий номер товару з цього додатку, а при наявності генеральної ліцензії після номера генеральної ліцензії через знак роздільник «/» - порядковий номер переліку товарів до генеральної ліцензії і далі через знак роздільник «/» порядковий номер товару за вказаною переліку;
 • номера (реєстраційні номери) і дати (при наявності дат) транспортних (перевізних) документів, за якими здійснювалася міжнародне перевезення або перевезення під митним контролем із застосуванням митної процедури митного транзиту, якщо стосовно товарів, що декларуються перед їх приміщенням під заявлену митну процедуру або завершенням дії раніше заявленої митної процедури здійснювалася міжнародне перевезення або товари перевозилися за митною процедурою митного транзиту;
 • реєстраційний номер декларації на товари щодо раніше ввезених ідентичних товарів у випадку, передбаченому пунктом 6 Положення про особливості контролю митної вартості товарів, затвердженого Рішенням ЄЕК від 27.03.2018 № 42;
 • номер і дата документа, що підтверджує цільове призначення товарів;
 • номер і дата видачі сертифіката про походження товарів, код країни відповідно до класифікатора країн світу, в якій видано сертифікат, якщо відповідно до міжнародних договорів та актами, складовими право Союзу, вимагається надання документа, що підтверджує країну походження товарів, у вигляді сертифіката про походження товарів;
 • найменування документа, номер (при його наявності), дата і термін дії (в разі, якщо термін дії обмежений), що підтверджує наявність пільг або особливостей зі сплати митних платежів, а також код виду платежу відповідно до класифікатора видів податків, зборів та інших платежів , справляння яких покладено на митні органи;
 • номер, дата і термін дії (при його наявності) документа, що засвідчує реєстрацію особи як резидента (учасника) вільної (спеціальної, особливої) економічної зони (далі - СЕЗ (ОЕЗ));
 • номер і дата документа, що свідчить про включення до Реєстру уповноважених економічних операторів, і через знак роздільник «/» вказується код виду спеціальних спрощень відповідно до класифікатора видів спеціальних спрощень;
 • при розміщенні товарів у митні процедури переробки на митній території, переробки для внутрішнього споживання або переробки за межами митної території, а також при декларуванні продуктів переробки, товарів, що не зазнали операцій з переробки, відходів і залишків товарів - номер і дата видачі документа про умови переробки товарів на митній території, переробки товарів для внутрішнього споживання або переробки за межами митної території, а в Республіці Білорусь додатково вказуються термін дії зазначеного документа і заявляється термін переробки товарів (XX.XX.XXXX - день, місяць, рік);
 • номера і дати інших документів і (або) відомості про зобов'язання, надання яких передбачено відповідно до умов митних процедур, а також номери і дати інших документів і (або) інші відомості, які підлягають вказівкою в ДТ.
Допоможемо підібрати правильний класифікатор коду або просто оформимо товар на митниці у Владивостоці.
відправити запит