МЕНЮ

Класифікатор рішень, прийнятих митними органами за деклараціями

 

10. Випуск товарів дозволений

-

11. Випуск товарів за умови забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, за винятком випуску товарів, пойменованого в позиціях з кодами 12 та 13

-

12. Випуск товарів з особливостями, передбаченими статтею 121 ТК ЄАЕС

Стаття 121. Особливості випуску товарів до завершення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей
1. випуск товарів до завершення перевірки митних, інших документів і (або) відомостей, яка не може бути завершена в терміни випуску товарів, проводиться митним органом за умови, що сплачені митні збори, податки, Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита в розмірі, обчисленому декларації на товари, і надано забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит в розмірі, визначеному відповідно до пунктів 4 і 5 статті 65 та пунктами 5 і 6 статті 75 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених підпунктом 1 пункту 2 і пунктом 3 цієї статті, і випадків, встановлюваних законодавством держав-членів про митне регулювання відповідно до підпункту 2 пункту 2 цієї статті.
2. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит не надається в наступних випадках:
1) декларантом товарів виступає уповноважений економічний оператор;
2) в інших випадках, встановлених законодавством держав-членів про митне регулювання.
3. У разі якщо митні операції від імені та за дорученням декларанта здійснює митний представник і такий митний представник відповідно до статті 405 цього Кодексу несе з декларантом солідарне зобов'язання зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних , антидемпінгових, компенсаційних мит може не надаватися при дотриманні умов, визначених Комісією, а до їх визначення Комісією - законодавством держав-членів.
4. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит надається відповідно до глави 9 і статтею 75 цього Кодексу.
5. Положення пункту 1 цієї статті не застосовуються в разі виявлення митним органом ознак, що вказують на можливість застосування щодо товарів заборон та обмежень і (або) заходів захисту внутрішнього ринку, встановлених в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або ) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита, і не підтвердження декларантом їх дотримання.

13. Випуск товарів з особливостями, передбаченими статтею 122 ТК ЄАЕС

Стаття 122. Особливості випуску товарів при призначенні митної експертизи
1. Випуск товарів до отримання результатів митної експертизи, призначеної до випуску товарів, проводиться митним органом за умови, що сплачені митні збори, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита в розмірі, обчисленому декларації на товари, і надано забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит в розмірі, визначеному відповідно до пунктів 4 і 5 статті 65 та пунктами 5 і 6 статті 75 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених підпунктом 1 пункту 2 і пунктом 3 цієї статті, і випадків, встановлюваних законодавством держав-членів про митне регулювання відповідно до підпункту 2 пункту 2 цієї статті.
2. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит не надається в наступних випадках:
1) декларантом товарів виступає уповноважений економічний оператор;
2) в інших випадках, встановлених законодавством держав-членів про митне регулювання.
3. У разі якщо митні операції від імені і за дорученням декларанта здійснює митний представник і такий митний представник відповідно до статті 405 цього Кодексу несе з декларантом солідарне зобов'язання зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, забезпечення виконання обов'язку зі сплаті митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит може не надаватися при дотриманні умов, визначених Комісією, а до їх визначення Комісією - законодавством держав-членів.
4. Забезпечення виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит надається відповідно до глави 9 і статтею 75 цього Кодексу.
5. Положення пункту 1 цієї статті не застосовуються в разі виявлення митним органом ознак, що вказують на можливість застосування щодо товарів заборон та обмежень і (або) заходів захисту внутрішнього ринку, встановлених в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або ) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита, і не підтвердження декларантом їх дотримання.

14. Випуск товарів з особливостями, передбаченими статтею 123 ТК ЄАЕС

Стаття 123. Особливості випуску товарів при виявленні адміністративного правопорушення або злочину
У разі виявлення адміністративного правопорушення або злочину випуск товарів до завершення провадження у справі про адміністративне правопорушення (адміністративного процесу) або завершення провадження у кримінальній справі проводиться митним органом за умови, що такі товари не вилучені або на них не накладено арешт відповідно до законодавства держав- членів.

20. Умовний випуск товарів

-

40. Митна декларація відкликана до випуску товарів

-

50. Випуск товарів анульований при відкликанні митної декларації у випадках, передбачених пунктами 4 - 6 статті 113 або пунктом 9 статті 116 Митного кодексу ЄАЕС

4. За зверненням декларанта, поданим у вигляді електронного документа або документа на паперовому носії, зареєстрована транзитна декларація на іноземні товари, Зазначені в пункті 4 статті 302 цього Кодексу, може бути відкликана ним до випуску товарів митним органом або після випуску товарів митним органом до фактичного відбуття таких товарів з митної території Союзу.
5. За зверненням декларанта, поданим у вигляді електронного документа або документа на паперовому носії, зареєстрована митна декларація на товари Союзу може бути відкликана ним до фактичного відбуття товарів з митної території Союзу, в тому числі після випуску товарів митним органом, з урахуванням пункту 6 цієї статті.
6. За зверненням декларанта, поданим у вигляді електронного документа або документа на паперовому носії, митна декларація на товари Союзу, поміщені під митний процедуру експорту в цілях завершення дії митної процедури вільної митної зони або митної процедури вільного складу, може бути відкликана ним:
1) якщо такі товари знаходяться на території СЕЗ або на території вільного складу, в тому числі після випуску товарів митним органом;
2) якщо такі товари перебувають за межами території СЕЗ або за межами території вільного складу і практично не убутку з митної території Союзу, за умови одночасного подання митної декларації на приміщення таких товарів під іншу митну процедуру відповідно до підпункту 1 пункту 6 статті 207, підпункту 1 пункту 5 статті 215 цього Кодексу.
------
9. У разі якщо при періодичному митного декларування товари, заявлені в декларації на товари, які не були пред'явлені митному органу, що зареєстрував таку декларацію на товари, протягом заявленого періоду або практично не вивезені з митної території Союзу протягом терміну, встановленого пунктом 8 цієї статті , така декларація на товари повинна бути відкликана відповідно до пункту 8 статті 113 цього Кодексу.

51. Випуск товарів анульований у разі, передбаченому пунктом 10 статті 116 ТК ЄАЕС

10. У разі нездійснення декларантом у встановлені терміни дій з відкликання декларації відповідно до пункту 9 цієї статті митний орган анулює випуск товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу.

52. Випуск товарів анульований за мотивованим зверненням декларанта у випадках, визначених відповідно до абзацу другого пункту 4 статті 118 ТК ЄАЕС

4. При відкликанні митної декларації у випадках, передбачених пунктами 4 - 6 статті 113, пунктом 9 статті 116 цього Кодексу, а також у випадку, передбаченому пунктом 10 статті 116 цього Кодексу, митний орган анулює випуск товарів.
Комісією та законодавством держав-членів про митне регулювання у випадках, передбачених Комісією, також можуть визначатися випадки і умови, коли випуск товарів може бути анульований митним органом за вмотивованим зверненням декларанта.
Анулювання випуску товарів оформляється з використанням інформаційної системи митного органу шляхом формування електронного документа або шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації на паперовому носії.
Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з анулюванням випуску товарів, визначається Комісією, а в частині, що не врегульованою Комісією, - відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.

60. Термін випуску товарів призупинено

-

61. Термін призупинення терміну випуску товарів продовжений

-

62. Призупинення терміну випуску товарів скасовано

-

70. Термін випуску товарів продовжений

-

82. Митна декларація вважається не поданою

-

90. Відмовлено у випуску товарів

-

92. Інше рішення, передбачене законодавством держав - членів ЄАЕС

-