Митне оформлення Владивосток Імпорт та Експорт Владивосток Питання і Відповіді Митне оформлення у Владивостоці

юридичним особам

Митне оформлення юридичним особам

перевізник зобов'язаний повідомити митний орган про прибуття товарів на митну територію Євразійського економічного союзу шляхом подання документів і відомостей, передбачених статтею 89 ТК ЄАЕС, В залежності від виду транспорту, яким здійснюється перевезення (транспортування) товарів, або шляхом подання документа, що містить відомості про номер реєстрації попередньою інформацією, представленою у вигляді електронного документа, в терміни, встановлені статтею 88 ТК ЄАЕС.

Законодавством Євразійського економічного союзу про митну справу встановлено обов'язок подання митному органу попередньої інформації про товари, що ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу автомобільним, авіаційним та залізничним транспортом.

Попередню інформацію можна подати самостійно через "Особистий кабінет учасника ЗЕД"Або скористатися допомогою нашої компанії.

Попередня інформація подається митному органу держави - члена Євразійського економічного союзу, на території якого знаходиться місце ввезення товару, не пізніше ніж за 2 години до прибуття товарів і транспортних засобів у пункт пропуску

Після здійснення всіх встановлених митним законодавством Євразійського економічного союзу операцій з товарами в місці прибуття, такі товари можуть бути поміщені під обрану митну процедуру.

У разі поміщення товарів у митний процедуру митного транзиту, транзитна декларація і документи до неї подаються декларантом процедури в митний орган в електронній формі. Також допускається подача транзитної декларації в паперовій формі у випадках, визначених правом Євразійського економічного союзу і законодавством Російської Федерації.

З березня 2017 року забезпечена можливість застосування попереднього декларування процедури транзиту до прибуття товарів в пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації.

При здійсненні випуску товарів відповідно до митної процедурою митного транзиту митним органом відправлення встановлюється термін митного транзиту, місце доставки товарів, а в деяких випадках маршрут перевезення.

Після прибуття в встановлене місце доставки (зону митного контролю) для завершення митної процедури митного транзиту перевізник подає до митний орган призначення транзитну декларацію та документи до неї:

- щодо товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, - протягом 3 годин з моменту їх прибуття в місце доставки товарів, а в разі прибуття товарів поза часом роботи митного органу - протягом 3 годин з моменту настання часу початку роботи цього митного органу;

- щодо товарів, що перевозяться з використанням водного, повітряного або залізничного транспорту, - протягом часу, встановленого технологічним процесом (графіком) порту, аеропорту або залізничної станції при здійсненні міжнародного перевезення, або іншого терміну, встановленого законодавством Російської Федерації про митне регулювання.

Після реєстрації митним органом згаданих документів:

 1. митний орган призначення завершує процедуру транзиту в можливо короткі терміни, але не пізніше 4 годин робочого часу митного органу з моменту реєстрації подачі транзитної декларації та документів до неї.
 2. декларант (Перевізник товарів) здійснює митні операції, Пов'язані з приміщенням товарів на тимчасове зберігання або їх митне декларування:
 •  щодо товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, - не пізніше 8 годин робочого часу митного органу після реєстрації подачі документів митним органом призначення;
 • щодо товарів, що перевозяться з використанням водних, повітряних суден або залізничного транспорту, - протягом часу, встановленого технологічним процесом (графіком) порту, аеропорту або залізничної станції при здійсненні міжнародного перевезення, або іншого терміну, встановленого законодавством Російської Федерації про митне регулювання.

У разі не здійснення декларантом згаданих вище операцій, перевізник зобов'язаний не пізніше 1 робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації митним органом призначення подачі документів, здійснити митні операції по приміщенню доставлених товарів на тимчасове зберігання.

Товари, щодо яких згадані операції не вчинив у встановлений термін, затримуються митними органами.

Особливості застосування митної процедури митного транзиту регламентовані положеннями Федерального закону Російської Федерації від 29.07.2017 № 311-ФЗ "Про митне регулювання в Російській Федерації", які діють в частині, що не суперечить Митного кодексу Євразійського економічного союзу.

При прибутті товарів перевізник або інша особа, зазначена в статті 83 ТК ЄАЕС здійснює митні операції, пов'язані з приміщенням товарів на тимчасове зберігання, в терміни, встановлені статтею 88 ТК ЄАЕС.

На тимчасове зберігання не поміщаються товари:

 • зазначені в пункті 6 статті 88 ТК ЄАЕС;
 • поміщені під одну з митних процедур, передбачену підпунктами 2 - 5 пункту 5 статті 88 ТК ЄАЕС;
 • щодо яких здійснено попереднє митне декларування.
 • На тимчасове зберігання не поміщаються товари:
 • щодо яких здійснено попереднє митне декларування;
 • прибулі на митну територію Євразійського економічного союзу (далі - ЄАЕС) товари ЄАЕС і зазначені в пункті 4 статті 302 ТК ЄАЕС іноземні товари, Поміщені під митний процедуру митного транзиту для перевезення (транспортування) через територію держави, яка не є членом ЄАЕС;
 • міжнародні поштові відправлення;
 • вивозяться з митної території ЄАЕС, щодо яких в місці вибуття завершено дію митної процедури митного транзиту;
 • доставлені в зону митного контролю, створену в спорудах, приміщеннях (частинах приміщень) та (або) на відкритих майданчиках (частинах відкритих майданчиків) уповноваженого економічного оператора, що має свідоцтва другого або третього типу, при завершенні дії митної процедури митного транзиту. У разі якщо протягом трьох годин після завершення митної процедури митного транзиту перевізник (або інше зацікавлена ​​особа) Не вчинив митні операції з митного декларування товарів, то товари повинні бути поміщені на тимчасове зберігання.

Термін тимчасового зберігання товарів становить 4 місяці. Продовження зазначеного терміну не передбачено ТК ЄАЕС.

Чи було це корисно?

Передбачена можливість внесення змін до декларації на товари до випуску і після випуску товарів.

Помилкове зазначення в декларації на товари реквізитів договорів, транспортних (перевізних) документів, в кімнаті конференцій Baikal угоди, найменування або коду країни відправлення, призначення та інших відомостей дозволяє при дотриманні певних умов внести зміни до декларації на товари.

До випуску відомості, заявлені у митній декларації, можуть бути змінені або доповнені з дозволу митного органу за вмотивованим письмовим зверненням декларанта при одночасному дотриманні наступних умов:

 • якщо вносяться зміни і доповнення не впливають на прийняття рішення про випуск товарів і не тягнуть необхідності змінювати відомості, що впливають на визначення розміру сум митних платежів, за винятком випадків коригування митної вартості товарів, і дотримання заборон і обмежень;
 • якщо до моменту отримання звернення декларанта митний орган не повідомив його про місце і час проведення митного огляду та (або) не прийняв рішення про проведення інших форм митного контролю щодо товарів.

Особливо обмовляється, що зміна і доповнення відомостей, заявлених в зареєстрованій митної декларації, не може спричинити за собою заяву відомостей про товари інших, відмінних за своїм складом, технічним описом, якістю, призначенням від товарів, які були вказані в зареєстрованій митної декларації.

Порядок внесення змін і (або) доповнень до відомостей, зазначені в декларації на товари, встановлений Рішенням Колегії Митного союзу від 10.12.2013 № 289 "Про внесення змін і (або) доповнень до відомостей, зазначені в декларації на товари, і визнання такими, що втратили чинність, деяких Рішень комісії Митного союзу і Колегії Євразійської економічної комісії ".

Чи було це корисно?

Передбачена можливість здійснення митного декларування товарів як самим декларантом, так і митним представником за його дорученням.

Декларантами можуть бути:

1. Особа держави - члена Євразійського економічного союзу:

 • є стороною угоди з іноземною особою, на підставі якої товари переміщуються через митний кордон ЄАЕС;
 • від імені та (або) за дорученням якого укладена угода;
 • має право володіння, користування і (або) розпорядження товарами, - якщо товари переміщуються через митний кордон ЄАЕС не в рамках угоди, однією зі сторін якої є іноземна особа;
 • є стороною угоди, укладеної з іноземним особою або з особою держави-члена щодо іноземних товарів, що знаходяться на митній території ЄАЕС;
 • є експедитором, - при заяві митної процедури митного транзиту;

2. Іноземна особа:

 • є організацією, що має представництво або філія, створені і (або) зареєстровані на території держави-члена в установленому порядку, - при заяві митних процедур тільки щодо товарів, що переміщуються для власних потреб такого представництва або філії;
 • є власником товарів, якщо товари переміщуються через митний кордон ЄАЕС не в рамках угоди між іноземною особою і особою держави-члена;
 • має право володіння і користування товарами, якщо товари переміщуються через митний кордон ЄАЕС не в рамках угоди між іноземною особою і особою держави-члена, - при заяві митної процедури митного складу, митної процедури тимчасового ввезення (допуску), митної процедури реекспорту, спеціальної митної процедури ;
 • дипломатичні представництва, консульські установи, представництва держав при міжнародних організаціях, міжнародні організації або їх представництва, інші організації або їх представництва, розташовані на митній території ЄАЕС;
 • перевізник, в тому числі митний перевізник, - при заяві митної процедури митного транзиту;
 • іноземна особа, яка отримала відповідно до міжнародного договору держави-члена з третьою стороною документ, передбачений таким міжнародним договором, що надає такій особі право на вивезення з митної території Союзу товарів, що знаходяться на митній території ЄАЕС, - при заяві митної процедури митного складу, митної процедури реекспорту, митної процедури експорту.
Чи було це корисно?

ТК ЄАЕС передбачає 2 форми декларування - електронна і письмова.

Види митної декларації:

 1. декларація на товари;
 2. транзитна декларація;
 3. пасажирська митна декларація;
 4. декларація на транспортний засіб

Форми і порядок заповнення декларації на товари визначаються Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257. Передбачена можливість при дотриманні певних умов використовувати транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи в якості декларації на товари з наданням спрощеної форми у вигляді письмової заяви або переліку товарів (Рішення Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 263).

Відносно експрес-вантажів може подаватися спрощена форма заяви, а щодо інших товарів вартістю не більше 1000 євро в еквіваленті - заява в довільній письмовій формі. Подання Переліку товарів допускається наприклад, щодо товарів, призначених для проведення спортивних змагань та тренувань, концертів, конкурсів, фестивалів, релігійних, культурних та інших подібних заходів, демонстрацій на виставках, ярмарках, а також для проведення і висвітлення офіційних і інших заходів в засобах масової інформації та заявлених під митні процедури тимчасового ввезення (допуску) або тимчасового вивезення на термін до одного року, якщо стосовно таких товарів надається повне умовне про вобожденіе від сплати митних зборів, податків.

Чи було це корисно?

Митні органи забезпечують дотримання встановлених відповідно до міжнародних договорів держав - членів Євразійського економічного союзу (далі - ЄАЕС і законодавством Російської Федерації заборон і обмежень щодо товарів, які ввозяться в Російську Федерацію, а також сприяють здійсненню заходів щодо захисту життя і здоров'я людини та інтересів споживачів товарів, ввозяться в Російську Федерацію.

Статтею 29 Федерального закону від 27.12.2002 № 184-ФЗ "Про технічне регулювання" визначено умови ввезення на територію Російської Федерації продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності.

При виявленні продукції, що надходить в обіг без документа про оцінку (підтвердження) відповідності, митні органи кожної держави - члена ЄАЕС вживають заходів щодо недопущення випуску даної продукції в обіг.

Перелік документів та відомостей, необхідних при митному декларуванні товарів і для їх випуску, а також строки їх подання, встановлюються Митним кодексом Євразійського економічного союзу (ТК ЄАЕС).

Ввезення продукції (товарів), що підлягає обов'язковій оцінці (підтвердженню) відповідності, здійснюється відповідно до Положення про порядок ввезення на митну територію Митного союзу продукції (товарів), щодо якої встановлюються обов'язкові вимоги в рамках Митного союзу, затверджених рішенням Колегії Євразійської економічної комісії від 25 грудня 2012 № 294.

У ТК ЄАЕС включені норми, що передбачають можливість учаснику зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні митних операцій подавати відомості про дозвільні документи в цілях підтвердження дотримання заборон і обмежень.

Статтею 109 ТК ЄАЕС передбачено право декларанта представляти до подачі декларації на товари або після подачі декларації на товари до випуску товарів документи, що підтверджують відомості про походження товарів, дотриманні заборон і обмежень, якщо відомості про такі документи та (або) відомості з них не можуть бути отримані митним органом відповідно до пункту 2 статті 80 ТК ЄАЕС, а також може бути встановлений порядок подання зазначених документів. Такий порядок затверджений наказом Мінфіну Росії Наказ Мінфіну Росії від 06.03.2018 № 40н "Про визначення Порядку подання декларантом до подачі декларації на товари або після подачі декларації на товари до випуску товарів документів, що підтверджують відомості про походження товарів, дотриманні заборон і обмежень".

При цьому документи і (або) відомості, необхідні для здійснення митних операцій, можуть не надаватися митному органу при їх здійсненні, якщо відомості про такі документи або відомості з них або інші відомості, необхідні митним органам для здійснення митних операцій, можуть бути отримані митними органами з інформаційних систем безпосередньо митних органів, а також з інформаційних систем інших федеральних органів виконавчої влади в рамках інформаційної взаємодії (стаття 80 ТК ЄАЕС "докумен ти або відомості, необхідні для здійснення митних операцій ").

З метою інформування учасників зовнішньоекономічної діяльності про можливості отримання митними органами відомостей про документи, необхідні для здійснення митних операцій, і (або) відомостей з таких документів, і (або) інших відомостей, необхідних митним органам для здійснення митних операцій, з інформаційних систем митних органів , а також для прискорення здійснення митних операцій учасниками ЗЕД і оптимізації проведення митного контролю митними органами розроблено інформаційний сервіс "Дозвільні документи" АПС "Особистий кабінет" (далі - Особистий кабінет).

Особистий кабінет передбачає два варіанти реєстрації:

 • простий доступ за допомогою логіна і пароля (типова роль - перегляд сервісів Особистого кабінету);
 • повний доступ з використанням посиленої кваліфікованої електронного підпису декларанта (роль користувача - можливість запиту інформації про дозвільний документі в державному органі виконавчої влади за допомогою системи міжвідомчої взаємодії та подальше розміщення такого документа в електронному архіві декларанта).

Відомості з Особистого кабінету застосовуються декларантом виключно в добровільному порядку і їх невикористання не є підставою для відмови в реєстрації митної декларації та випуску товарів.

Чи було це корисно?

випуск товарів повинен бути завершений митним органом не пізніше одного робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації митної декларації.

D

Що стосується товарів, до яких не застосовуються вивізні митні збори, які розміщені під митний процедуру експорту, і товарів, які розміщені під митний режим тимчасового вивезення, перелік яких визначається Комісією Митного союзу (Колегії Євразійського економічного союзу), термін випуску скорочений до чотирьох годин з моменту реєстрації декларації на товари.

Підставами для випуску є:

 1. митному органу представлені ліцензії, сертифікати, дозволи і (або) інші документи, необхідні для випуску товарів відповідно до ТК ЄАЕС і (або) іншими міжнародними договорами держав - членів Митного союзу, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства держав - членів Митного союзу зазначені документи можуть бути представлені після випуску товарів;
 2. особами дотримані необхідні вимоги і умови для переміщення товарів під обрану митну процедуру відповідно до ТК ЄАЕС,
 3. щодо товарів сплачені митні збори, податки або надано забезпечення їх сплати відповідно до ТК ЄАЕС.

Випуск товарів проводиться посадовою особою митного органу шляхом проставлення відміток в декларації на товари (штампа "Випуск дозволено").

При електронній формі декларування випуск товарів, поданими учасниками зовнішньоекономічної діяльності низького рівня ризику, може здійснюватися автоматично, тобто без участі посадової особи митного органу. При цьому автоматичний випуск товарів можливий тільки щодо автоматично зареєстрованих декларацій на товари.

При недотриманні умов випуску товарів митний орган не пізніше дня закінчення терміну випуску товарів відмовляє у випуску товарів. Відмова у випуску оформляється тільки посадовою особою митного органу.

Митний орган оформляє відмову у випуску в порядку, визначеному Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 262.

Чи було це корисно?

1. Віднесення продукції (товарів) до товарів, щодо яких встановлено заборони і обмеження

Відповідно до статті 24 Федерального закону від 18.07.1999 № 183-ФЗ "Про експортний контроль" ідентифікація контрольованих товарів і технологій, а також вчинення необхідних дій, пов'язаних з отриманням ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій з контрольованими товарами і технологіями або дозволів на їх вивезення з Російської Федерації без ліцензій, є обов'язком російського учасника зовнішньоекономічної діяльності.

З інформацією про списки (переліки) товарів і технологій, що підлягають експортному контролю, в тому числі продукції військового призначення можна ознайомитися на сайті ФТС Росії в розділі "Сайт для учасників ЗЕД" в рубриках: "Заборони та обмеження / Експортний контроль і військово-технічне співробітництво/ Ідентифікація товарів для цілей експортного контролю, в тому числі продукції військового призначення ";

"Підтримка експорту / Товари, що підлягають експортному контролю, в тому числі продукція військового призначення/ Переліки підконтрольних товарів "або на офіційному сайті Федеральної служби з військово-технічного співробітництва(Розділ "Висновки про віднесення до ПВН" (продукції військового призначення)

Відповідно до Федерального закону від 19.07.1998 № 114-ФЗ "Про військово-технічне співробітництво Російської Федерації з іноземними державами" ввезення та (або) вивезення товарів здійснюється на підставі ліцензій, які видаються відповідно до Положення про порядок ліцензування в Російській Федерації ввезення і вивезення продукції військового призначення, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 10.09.2005 № 1062 "Питання військово-технічного співробітництва Російської Федерації з іноземними державами".

Класифікатор продукції військового призначення, ввезення та вивезення якої здійснюються за ліцензіями, що видаються Федеральною службою з військово-технічного співробітництва (Додаток № 3 до зазначеного Положення).

Висновку щодо віднесення або невіднесення продукції, передбачуваної для ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації, до продукції військового призначення видаються Федеральною службою з військово-технічного співробітництва в порядку, встановленому наказом ФСВТС Росії від 13 березня 2015 р № 20-од (Зареєстровано в Мін'юсті Росії 21.04.2015, рег. № 36967).

У разі невіднесення за результатами ідентифікації товару до продукції військового призначення відомості про укладення ФСВТС Росії вказуються в декларації на товари в графі 44 з кодом виду документа 01163. Заходи, передбачені розділом "2.Шаг:", не здійснюються, перехід до розділу "3.Шаг:".

У разі віднесення за результатами ідентифікації товару до продукції військового призначення необхідно звернутися ФСВТС Росії для отримання ліцензії.

2. Реєстрація ліцензії ФСВТС Росії в митному органі відповідно до Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 22.06.2011 № 687;

наказ ФМС Росії від 29.12.2011 № 2652 "Про затвердження Інструкції про дії посадових осіб митних органів Російської Федерації, спрямованих на реалізацію Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються".

Для постановки ліцензії на контроль представляються:

 1. Оригінал ліцензії ФСВТС Росії;
 2. Заява власника ліцензії, складене в довільній формі, що містить відомості і документи, передбачені пунктом 5 Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 22.06.2011 № 687 .

Подача учасником зовнішньоекономічної діяльності ДТ

Для поміщення товарів у митний процедуру представляються:

 1. Декларація на товари (ДТ) за формою, затвердженою Рішенням комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257.
 2. Заявляються відомості, що підтверджують дотримання заборон і обмежень.
Звертаємо увагу! ФТС Росії розроблений Довідник номерів дозвільних документів, що вказуються в графі 44 "Додаткова інформація / подаються документи" декларації на товари. Використання цього довідника декларантами товарів виключить некоректне зазначення відомостей про дозвільні документи в декларації на товари і забезпечить отримання митними органами відомостей про дозвільні документи при їх наявності в інформаційних ресурсах митних органів.
Чи було це корисно?

Постановка контракту на облік в уповноваженому банку здійснюється в разі якщо сума контракту перевищує 3 000 000 рублів, в порядку, встановленому главою 5 Інструкції Банку Росії від 16 серпня 2017 р № 181-І "Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій, про єдині формах обліку та звітності за валютними операціями, порядок і строки їх подання "(далі - Інструкція № 181-і) (не пізніше дати подання декларації на товари, документа, і пользуемя як декларацію на товари відповідно до митного законодавства митного союзу, заяви на умовний випуск (заяви на випуск компонента вивозиться товару), або при відсутності вимоги про митному декларуванні товарів відповідно до митного законодавства митного союзу - не пізніше терміну, встановленого підпунктом 8.2.2 пункту 8.2 Інструкції № 181-І для подання резидентом довідки про підтверджуючі документи).

Для постановки контракту на облік резидент подає до уповноваженого банку з урахуванням термінів постановки контракту на облік (п. 5.7 Інструкції № 181-І) одночасно наступні документи та інформацію:

 • Контракт, Зазначений в розділі 4 цієї Інструкції, виконання зобов'язань за яким вимагає постановки контракту на облік або відомості з такого контракту, що містять необхідну інформацію;
 • Іншу інформацію, необхідну для формування уповноваженим банком розділу I відомості банківського контролю.
Згідно з пунктом 4.2 Інструкції № 181-І постановці на облік в уповноваженому банку підлягають контракти, сума зобов'язань за якими дорівнює або перевищує еквівалент: для імпортних контрактів - 3 млн. Рублів, а для експортних контрактів - 6 млн. Рублів.
Чи було це корисно?

Імпорт орхідей до ВладивостокаОрхідея - фаленопсис, улюблений багатьма тропічний квітка. Карл Блюмі, голландський ботанік вперше відкрив орхідеї ще в кінці XVIII століття, назвав їх фаленопсис. Фаленопсис з грецького - схожий на метелика. Орхідеї здалеку і правда нагадують яскравих метеликів, присіли тонкі гілочки рослини. У природі орхідеї фаленопсис ростуть на Філіппінах, в Австралії і Південно-Східної Азії. 

Іноді орхідеї називають паразитами, але на ділі це не так. У природі орхідеї живуть на стовбурах дерев, але вони використовують дерева лише як опору, а не паразитують на них. Коріння фаленопсиса зелені, тому що беруть участь у фотосинтезі.

Сортів фаленопсис - сотні, ось деякі з них: Фаленопсис Рожевий, Стюарта, Шиллера, Філадельфія, Фаленопсис приємний, Клеопатра, Голден, Легато і багато інших.

У Росії діють суворі правила регулюють ввезення рослин з-за кордону. Прикордонна інспекція з карантину рослин несе завдання запобігати потраплянню на територію Росії небезпечних шкідників і хвороб рослин, які можуть завдати шкоди сільському господарству. Є ряд постанов уряду РФ які регламентують діяльність інспекції,"Про державну службу з карантину рослин в Російській Федерації" 1992 року"Правила з охорони території Російської Федерації від карантинних шкідників, хвороб рослин і бур'янів" 1996 року, А так само існує цілий ряд міжнародних угод, (підписаних в тому числі і Росією) - членами Міжнародної конвенції з карантину та захисту рослин (МКЗР).

Співробітники фітосанітарної інспекції міста Владивостока контролюють ввезення рослин дуже строго, адже наслідки, до яких можуть призвести навіть поодинокі порушення карантинних норм, дуже серйозні. На рослина в обов'язковому порядку повинен бути оформлений фіто-санітарний сертифікат міжнародного зразка (phyto). Його видає служба санітарно-карантинного контролю тієї країни, де рослина було придбано. При цьому необхідно враховувати, що сертифікат дійсний тільки 15 днів з моменту оформлення.

Для підтвердження країни походження Вам потрібно сертифікат походження товару (certificate of origin). Назви рослин в супровідних документах обов'язково повинні бути написані на латиниці. Придбані рослини повинні знаходитися не в грунті (ввезення землі в Росію категорично заборонений), А в спеціальному субстраті. (Якщо рослина не зрізано)

По приходу партії орхідей на митну територію РФ Вам необхідно звернутися до фіто-санітарам і отримати відмітку про проходження контролю. Для цього проводиться процедура відбору проб і зразків. (Для рослин обов'язковий відбір проб!).

Після відбору зразки відправляють у ВНІІКР для отримання висновку. Дану процедуру необхідно робити на кожну партію товару. Якщо ви плануєте ввозити на митну територію РФ орхідеї краще попередньо проконсультуватися з нами з цього питання, так як будь-яка рослина зрізане або з кореневою системою, вважається, що швидко псується товаром і оформляти його потрібно в найкоротші терміни що б не викинути свої вкладення в наслідку у відро для сміття.

  Допомога в оформленні імпорту квітів на митниці

Чи було це корисно?

Для поміщення товарів у митний процедуру представляється:

 1. Декларація на товари (ДТ) за формою, затвердженою Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257.
 2. Заявляються відомості про документ, що підтверджує дотримання вимог в області валютного контролю відповідно до валютного законодавства держав - членів Митного союзу в графі 44 "Додаткова інформація / Подані документи" ДТ.
Чи було це корисно?

Митні органи забезпечують в межах своєї компетенції дотримання заборон і обмежень щодо товарів, які переміщуються через митний кордон ЄАЕС, в тому числі дотримання єдиних заходів нетарифного регулювання.

Рішенням Колегії Євразійської економічної комісії від 21.04.2015 № 30 "Про заходи нетарифного регулювання" (далі - Рішення) на митній території Союзу введено такі єдині заходи нетарифного регулювання:

 • заборона ввезення на митну територію ЄАЕС і (або) вивезення з митної території ЄАЕС товарів за переліком згідно з додатком № 1 до Рішення;
 • дозвільний порядок ввезення на митну територію ЄАЕС і (або) вивезення з митної території ЄАЕС товарів за переліком згідно з додатком № 2.

Крім того, держави-члени в торгівлі з третіми країнами можуть в односторонньому порядку вводити і застосовувати заходи нетарифного регулювання в порядку, передбаченому додатком № 7 до Договору про Євразійський економічний союз.

Товари, щодо яких запроваджені єдині заходи нетарифного регулювання, включаються в єдиний перелік товарів, до яких застосовуються заходи нетарифного регулювання в торгівлі з третіми країнами, передбачений пунктом 4 Протоколу про заходи нетарифного регулювання щодо третіх країн (додаток № 7 до Договору про Євразійський економічний союзі від 29 травня 2014 року) і публікується на офіційному сайті Союзу в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет".

Рішенням Колегії Євразійської економічної комісії від 16.08.2012 № 134 "Про нормативних правових актах в області нетарифного регулювання" затверджений Єдиний перелік товарів, до яких застосовуються заборони або обмеження на ввезення або вивезення державами - учасниками Митного союзу в рамках ЄврАзЕС в торгівлі з третіми країнами (далі - єдиний перелік), а також Положення про застосування обмежень.

Ввезення і (або) вивезення товарів, включених до Єдиного перелік, а також до переліків згідно з додатками № 2 до Рішення, здійснюється в порядку, встановленому Положеннями, затвердженими Рішеннями Колегії Євразійської економічної комісії від 16.08.2012 № 134 і від 21.04.2015 № 30.

При переміщенні товарів через митний кордон ЄАЕС або розміщенні товарів у митні процедури дотримання заборон і обмежень підтверджується у випадках і порядку, встановлених Євразійською економічною комісією (далі - Комісія) або нормативними правовими актами держав-членів ЄАЕС шляхом подання документів і (або) відомостей, що підтверджують дотримання заборон і обмежень.

Чи було це корисно?

Перед подачею декларації на товари декларант формує пакет документів, необхідний для митного контролю. Всі документи, необхідні для митного контролю формалізуються в форматах, встановлених ФМС Росії, і підлягають розміщенню в  ЕАДД.

При розміщенні документа в ЕАДД декларанту направляється ідентифікаційний номер документа, який потім вказується в декларації на товари.

Лише один раз розміщений в ЕАДД документ не підлягає повторному розміщенню в ЕАДД і доступний для використання в будь-якому митному органі, незалежно від його місця розташування.

Подача в електронній формі декларації на товари і документів, на підставі яких вона заповнена, може проводитися:

 • з використанням спеціалізованих програмних засобів, сертифікованих в установленому порядку;
 • за допомогою порталу електронного декларування ФТС Росії (edata.митний.ru / ed);
 • скориставшись послугами митних представників.

Подана декларація на товари проходить автоматичний форматний контроль. У процесі його проведення в декларації на товари можуть бути виявлені помилки за форматом і структурі. В цьому випадку вона повертається особі, яка її подала, для виправлення вказаних помилок.

У разі подання митної декларації в письмовій формі митному органу подається її електронної копії, якщо інше не встановлено ТК ЄАЕС, рішенням Комісії Митного союзу (Колегії Євразійського економічного союзу) або законодавством держав - членів Євразійського економічного союзу у випадках, передбачених рішенням Комісії Митного союзу (Колегії Євразійського економічного союзу).

Зокрема, електронна копія не потрібно при подачі пасажирських митних декларацій, декларацій на транспортний засіб, при подачі письмової заяви або переліку товарів.

Митна декларація на товари, ввезені на митну територію ЄАЕС, подається до закінчення терміну тимчасового зберігання товарів.

Митна декларація на товари, що вивозяться з митної території Євразійського економічного союзу, подається до їх вибуття з митної території ЄАЕС, якщо інше не встановлено ТК ЄАЕС.

Митні операції, пов'язані з реєстрацією або відмовою в реєстрації митної декларації, здійснюються митним органом не пізніше 1 години робочого часу митного органу з моменту подання митної декларації, якщо менш тривалий строк не встановлений законодавством держав - членів про митне регулювання.

При електронній формі декларування реєстрація декларації на товари може здійснюватися як посадовою особою митного органу, так і інформаційною системою митного органу в автоматичному (тобто без участі посадової особи) режимі.

При письмовій формі декларування всі операції відбуваються посадовою особою.

Дата і час подачі декларації на товари, її електронної копії та необхідних документів фіксується митним органом в журналі. При електронній формі декларування дата і час подачі декларації на товари фіксуються в інформаційних ресурсах автоматично (протоколювання всіх дій і операцій).

Декларація на товари подається декларантом або митним представником митного органу, правомочному реєструвати митні декларації.

При наявності підстав для відмови в реєстрації декларації на товари посадова особа оформляє лист відмови в реєстрації в двох примірниках за формою з обов'язковим зазначенням причин відмови в реєстрації декларації.

Митний орган відмовляє в реєстрації декларації на товари, якщо:

 1. митна декларація подана митному органу, неправомочним реєструвати митні декларації;
 2. митна декларація подана не уповноваженою особою;
 3. Не дотримано форма митного декларування;
 4. в митній декларації не вказані необхідні відомості;
 5. митна декларація не підписана або не засвідчена належним чином або складена не за встановленою формою;
 6. стосовно декларованих товарів не вчинені дії, які відповідно до ТК ЄАЕС повинні відбуватися до подачі або одночасно з подачею митної декларації;
 7. не вчинив дії, які повинні відбуватися до подачі або одночасно з подачею митної декларації;
 8. не дотримано особливості митного декларування товарів.

Необхідно відзначити, що контроль умов реєстрації декларації на товари здійснюється митним органом незалежно від способу її реєстрації - посадовою особою митного органу або інформаційною системою.

Для цілей успішного застосування технології автоматичної реєстрації особливу увагу необхідно приділяти правильності заповнення декларації на товари, встановлених Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257, а також відповідності відомостей, заявлених в графі 54 декларації на товари, і зазначеним у сертифікаті ключа електронного підпису, яким підписано подана декларація на товар.

При імпорті товарів також важливою умовою є послідовність вчинення дій, пов'язаних зі здійсненням операцій, які повинні бути здійснені до подачі декларації. Так, якщо у відношенні товару, що ввозиться раніше була заявлена митна процедура митного транзиту, то перед подачею декларації на товари необхідно прибуття машини в місце призначення і подання документів митному органу.

Якщо товар розташований в пункті пропуску (наприклад, аеропорту або морському порту), то повинні бути завершені всі операції, пов'язані з прибуттям товарів і транспортних засобів міжнародного перевезення.

Чи було це корисно?

Імпорт бананів до ВладивостокаБанани - один з найпопулярніших фруктів в Росії, Росія входить в п'ятірку найбільших світових імпортерів бананів. Основним постачальником бананів в Росію є Еквадор, на частку якого припадає приблизно 95% всіх поставок бананів. Решта 5% ділять між собою Філіппіни, Таїланд, В'єтнам, Китай, Індія і т.д.

Мало хто знає але банановий кущ дає урожай тільки один раз в житті! З маленького зросту за 9 місяців виростає 3 метрове рослина, на якому з'являється все одна квітка і за 3 місяці встигає одна бананова гроно, вагою близько 20 кг. Після збору врожаю кущ вирубують.

Перед відправкою банани сортують, миють і упаковують, а ще ретельно стежать, щоб у партію не потрапив жоден стиглий банан так як такий "непроханий гість" зіпсує всю партію, дозрілий банан виділяє газ етилен, який прискорює дозрівання інших зелених бананів .. При температурі близько 12 градусів у бананів сильно сповільнюється процес дозрівання, і вони можуть зберігатися до 90 днів. 

Імпортовані до Владивостока банани підлягають обов'язковому декларуванню відповідності в відповідно до технічного регламенту Митного союзу 021/2011 Про безпеку харчової продукції та 022/2011 Харчова продукція в частині її маркування, а також обов'язковому проходженні фітосанітарного контролю.

Декларація підтверджує відповідність товару, що ввозиться необхідним державним стандартам, а фітосанітарний контроль потрібен для того, що б з партією банан на територію РФ не були ввезені небезпечні шкідники і хвороби рослин. Отримувати дозвіл на ввезення підкарантинних матеріалів, від фітосанітарної служби, необхідно кожен раз при ввезенні нової партії товару. Банани як і багато інших фруктів і овочі відносяться до товарів з високим фітосанітарним ризиком. З цього, по приходу партії товару, інспекторами фітосанітарної служби проводиться відбір проб і зразків, які в подальшому відправляються в ВНІІКР для проходження експертиз. 

Якщо в лабораторії не буде виявлено ніяких "пасажирів" у вигляді комах і хвороб, вантаж отримує від фітосанітарії позначку "випуск дозволено". Залишається тільки оформити митну декларацію на грузоформіть митну декларацію на вантаж, Після чого банани можна забирати зі складу тимчасового зберігання.

Банани - відносяться до швидкопсувних вантажів, з цього завжди потрібно ретельно перевіряти документи надаються експортерами, заздалегідь робити всі необхідні сертифікати, подавати заяви і супровідні документи в контрольні інстанції.   

Чи було це корисно?

Митні органи здійснюють в межах своєї компетенції контроль за валютними операціями, пов'язаними з переміщенням товарів через митний кордон Євразійського економічного союзу, а також з ввезенням товарів в Російську Федерацію і їх вивезенням з Російської Федерації, а також за відповідністю проведених валютних операцій, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон ЄАЕС, з ввезенням товарів в Російську Федерацію і вивезенням товарів з Російської Федерації, умовами ліцензій та дозволів (пп.3 п. 2 ст. 254 Федерального закону від 3 серпня 2018 р № 289-ФЗ "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації").

Чи було це корисно?

Митні органи в межах своєї компетенції забезпечують захист прав інтелектуальної власності на митній території Митного союзу (пункт 2 стаття 351 ТК ЄАЕС).

Правовими документами, що регулюють питання захисту прав інтелектуальної власності на території держав-членів Євразійського економічного союзу (далі - ЄАЕС), є:

 • Договір про ЄАЕС (розділ 23 "Інтелектуальна власність");
 • Митний кодекс Євразійського економічного союзу (стаття 124, глава 52 "Заходи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, прийняті митними органами");
 • Федеральний закон від 03.08.2018 № 289-ФЗ "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" (статті 112 і 113, глава 57 "Заходи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, прийняті митними органами");
 • національне законодавство держав-членів ЄАЕС.

Митні органи вживають заходів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, митного реєстру яких ведеться даними митними органами в державі-члені ЄАЕС, і на об'єкти інтелектуальної власності, включені в єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності держав-членів ЄАЕС (далі - митні реєстри ОІВ) ,

Заходи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності не застосовуються митними органами: щодо товарів що переміщуються через митний кордон:
 1. щодо товарів що переміщуються через митний кордон і які розміщені під митний процедуру митного транзиту, митну процедуру знищення;
 2. щодо окремих категорій товарів, до яких застосовується спеціальна митна процедура (випадки і порядок заходів визначаються Комісією).
 3. щодо товарів що переміщуються через митний кордон і розміщені під митні процедури які призначені для офіційного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами, представництвами держав при міжнародних організаціях, міжнародними організаціями або їх представництвами, іншими організаціями або їх представництвами, розташованими на митній території Союзу.

1. Встановлення факту, що товари вільні від домагань третіх осіб, заснованих на інтелектуальної власності

Перевірка надання захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності на територіях держав-членів ЄАЕС з боку митних органів.

Відомості єдиного митного реєстру ОІВ і митних реєстрів ОІВ держав-членів ЄАЕС.

Для поміщення товарів у митний процедуру представляється:

 1. Декларація на товари (ДТ), оформлена і заповнена у відповідності до вимог встановлених Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257;
 2. Документи, що підтверджують передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності (авторський, ліцензійний договір, свідоцтво про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності, договір на використання товарного знака і тому подібні документи);
 3. Документи, що підтверджують введення в цивільний оборот на митній території ЄАЕС товарів, позначених товарним знаком, за згодою правовласника (дилерський, дистрибуторський договір, письмова згода і тому подібні документи).
У разі, якщо при здійсненні митних операцій, пов'язаних з приміщенням під митні процедури товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, включених до митних реєстр ОІВ, митним органом виявлено ознаки порушення прав інтелектуальної власності, то випуск таких товарів призупиняється на строк на 10 (десять) робочих днів . 

Разом з тим, відповідно до національного законодавства митні органи мають право призупинити термін випуск товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, не включені до митних реєстри ОІВ, в порядку, визначеному законодавством держав-членів ЄАЕС (процедура "ex officio", ст. 113 Федерального закону ).

Порядок і правила маркування продукції, що ввозиться в Російську Федерацію алкогольної продукції встановлені Постановою Уряду Російської Федерації від 31 грудня 2005 р № 866 "Про маркування алкогольної продукції акцизними марками" і наказом ФМС Росії від 7 жовтня 2010 р № 1849 "Про затвердження Правил придбання акцизних марок для маркування алкогольної продукції і контролю за їх використанням ".

Чи було це корисно?

При ввезенні товарів на митну територію ЄАЕС передбачено послідовне здійснення митних операцій, пов'язаних з прибуттям товарів на митну територію Євразійського економічного союзу і переміщенням відповідно до митної процедурою транзиту до митного органу, в якому буде здійснюватися їх митне декларування відповідно до обраної декларантом митною процедурою.

При вивезенні товари декларуються відповідно до митної процедурою, яка передбачає їх вивіз, а в місці їх вибуття за межі митної території Євразійського економічного союзу відбуваються митні операції, пов'язані з вибуттям.

Іноземні товари, ввезені в будь-який з держав - членів ЄАЕС і поміщені в ньому під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, що передбачає отримання товарами статусу "товарів Євразійського економічного союзу", отримують право вільно звертатися на всій митній території Євразійського економічного союзу.

Чи було це корисно?

Ввезення товарів, що підлягають обов'язковій оцінці (підтвердженню) відповідності, здійснюється відповідно до Положення про порядок ввезення на митну територію ЄАЕС продукції (товарів), щодо якої встановлюються обов'язкові вимоги в рамках Митного союзу, затверджених рішенням Колегії Євразійської економічної комісії від 25 грудня 2012 № 29

Для поміщення товарів у митний процедуру представляється:

 1. Декларація на товари (ДТ) за формою, затвердженою Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257;
 2. Заявляються відомості, що підтверджують дотримання заборон і обмежень.
Звертаємо увагу! Статтею 109 ТК ЄАЕС встановлено, що подача декларації на товари не супроводжується поданням митному органу документів, що підтверджують відомості, заявлені в декларації на товари, за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

Подача декларації на товари на паперовому носії супроводжується поданням митному органу документів, що підтверджують повноваження особи, яка подає декларацію на товари, якщо інше не встановлено законодавством держав-членів про митне регулювання.

Також цією статтею передбачено право декларанта представляти до подачі декларації на товари або після подачі декларації на товари до випуску товарів документи, що підтверджують відомості про походження товарів, дотриманні заборон і обмежень, якщо відомості про такі документи та (або) відомості з них не можуть бути отримані митним органом відповідно до пункту 2 статті 80 ТК ЄАЕС, а також може бути встановлений порядок подання зазначених документів. З метою реалізації даної статті видано наказ Мінфіну Росії від 06.03.2018 № 40 н "Про визначення Порядку подання декларантом до подачі декларації на товари або після подачі декларації на товари до випуску товарів документів, що підтверджують відомості про походження товарів, дотриманні заборон і обмежень".

ФТС Росії розроблений Довідник номерів дозвільних документів, що вказуються в графі 44 "Додаткова інформація / подаються документи" декларації на товари. Використання цього довідника декларантами товарів виключить некоректне зазначення відомостей про дозвільні документи в декларації на товари і забезпечить отримання митними органами відомостей про дозвільні документи від ФОІВ за допомогою системи міжвідомчого електронного взаємодії.

Митні органи проводять перевірку дотримання правил заяви в ДТ відомостей, необхідних для цілей забезпечення безпеки товарів, що ввозяться (графа 14 ДТ "Декларант", графа 31 ДТ "Вантажні місця та опис товарів", графа 33 ДТ "Код товару", графа 34 ДТ "Код країни походження ", графа 44 ДТ" Додаткова інформація / Подані документи ".

Чи було це корисно?

1. Віднесення декларованих товарів до товарів, щодо яких встановлено заборони і обмеження в галузі експортного контролю.

Відповідно до статті 24 Федерального закону від 18 липня 1999 р № 183-ФЗ "Про експортний контроль" ідентифікація контрольованих товарів і технологій, а також вчинення необхідних дій, пов'язаних з отриманням ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій з контрольованими товарами і технологіями або дозволів на їх вивезення з Російської Федерації без ліцензій, є обов'язком російського учасника зовнішньоекономічної діяльності.

З інформацією про списки (переліки) товарів і технологій, що підлягають експортному контролю (продукція подвійного призначення) можна ознайомитися:

 • на офіційному сайті Федеральної служби з технічного та експортного контролю (Розділ "Експортний контроль / Документи / Списки контрольованих товарів" (продукція подвійного призначення) або
 • на офіційному сайті Федеральної митної служби в розділі "Сайт для учасників ЗЕД" в підрозділах:
  • "Заборони та обмеження / Експортний контроль і військово-технічне співробітництво / Ідентифікація товарів для цілей експортного контролю, в тому числі продукції військового призначення";
  • "Підтримка експорту / Товари, що підлягають експортному контролю, в тому числі продукція військового призначення / Переліки підконтрольних товарів"

Крім того, в розділі "Сайт для учасників ЗЕД / Заборони та обмеження / Експортний контроль і військово-технічне співробітництво / Ідентифікація товарів для цілей експортного контролю, в тому числі продукції військового призначення / Інформація ФТС Росії" розміщений Довідник "Коди ТН ЗЕД ЄАЕС товарів, що містяться в списках товарів і технологій подвійного призначення, щодо яких здійснюється експортний контроль ".

Даний довідник містить актуальні коди товарів відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу із зазначенням відповідних цими кодами позицій списків контрольованих товарів.

Також на сайті ФТС Росії в розділі "Дозвільні документи" Особистого кабінету для учасників зовнішньоекономічної діяльності розміщена бібліотека практики контролю для товарів подвійного призначення або на нашому сайті . Інформація, що міститься в бібліотеці, не є юридично значимої, носить довідковий характер і дозволяє учаснику зовнішньоекономічної діяльності на етапі до здійснення митних операцій прийняти рішення про необхідність проведення ідентифікації товару.

Відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 21 червня 2016 р № 565 "Про порядок ідентифікації контрольованих товарів і технологій, формі ідентифікаційного укладення та правилах її заповнення" висновок за результатами ідентифікації товарів з метою експортного контролю може бути оформлено учасником внещнеекономіческой діяльності самостійно або за його зверненням ФСТЕК Росії або уповноваженою експертною організацією.

Відомості про ідентифікаційний укладанні, в якому в графі "Загальні висновки за результатами ідентифікації" міститься запис "Для здійснення зовнішньоекономічної операції, зазначеної в цьому висновку, ліцензія або інший дозвіл, передбачений законодавством Російської Федерації в області експортного контролю, не потрібно", Вказуються в декларації на товари в графі 44 з кодом виду документа 01154.

Електронна копія ідентифікаційного висновку, оформленого учасником зовнішньоекономічної діяльності самостійно, розміщується в електронному архіві декларанта. Відомості про ідентифікаційні висновках, виданих ФСТЕК Росії або уповноваженими експертними організаціями, надходять в інформаційні ресурси митних органів з ФСТЕК Росії. У разі невіднесення товару за результатами проведеної ідентифікації до об'єктів експортного контролю заходи, необхідно привести заходи описані нижче.


2. У разі якщо за результатами проведеної ідентифікації зроблено висновок про те, що даний товар є контрольованим товарів (продукцією подвійного призначення), необхідно отримати ліцензію ФСТЕК Росії в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2008 р № 691 "Про затвердження Положення про ліцензування зовнішньоекономічних операцій з товарами, інформацією, роботами, послугами, результатами інтелектуальної діяльності (правами на них), щодо яких встановлено експортний контро ль ".

У випадках, перерахованих в постанові Уряду Російської Федерації 15 серпня 2005 р № 517 "Про порядок отримання дозволу комісії з експортного контролю Російської Федерації на здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами, інформацією, роботами, послугами, результатами інтелектуальної діяльності (правами на них), які можуть бути використані іноземною державою або іноземним особою з метою створення зброї масового знищення та засобів її доставки, інших видів озброєння і військової техніки або придбавши аются в інтересах організацій або фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності ", необхідно звернутися у ФСТЕК Росії для отримання дозволу Комісії з експортного контролю Російської Федерації.

Ввезення і (або) вивезення товарів, що контролюються здійснюється на підставі ліцензій та дозволів (дозвільних документів) відповідно до положень, затверджених наступними постановами Уряду Російської Федерації:

 • від 7 червня 2001 р № 447 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю у відношенні товарів і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані при створенні озброєнь і військової техніки";
 • від 14 червня 2001 р № 462 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю щодо обладнання і матеріалів подвійного призначення, а також відповідних технологій, що застосовуються в ядерних цілях";
 • від 24 вересня 2001 р № 686 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю щодо хімікатів, обладнання та технологій, які можуть бути використані при створенні хімічної зброї";
 • від 29 серпня 2001 р № 634 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю щодо мікроорганізмів, токсинів, обладнання та технологій";
 • від 15 грудня 2000 р № 973 "Про експорті та імпорті ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій";
 • від 16 квітня 2001 р № 296 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю щодо обладнання, матеріалів і технологій, які можуть бути використані при створенні ракетної зброї".

3. Постановка ліцензії на контроль в митному органі, зазначеному в графі 23 ліцензії ФСТЕК Росії, відповідно до Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 22 червні 2011 р № 687;

 • наказ ФМС Росії від 29.12.2011 № 2652 "Про затвердження Інструкції про дії посадових осіб митних органів Російської Федерації, спрямованих на реалізацію Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються".

Для постановки ліцензії на контроль представляються:

 1. Оригінал ліцензії ФСТЕК Росії.
 2. Заява власника ліцензії, складене в довільній формі, що містить відомості і документи, передбачені пунктом 5 Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 22.06.2011 № 687 .

4. Подача учасником зовнішньоекономічної діяльності декларації на товари.

Для поміщення товарів у митний процедуру представляються:

 1. Декларація на товари (ДТ) за формою, затвердженою Рішенням Комісії Митного союзу від 20 травня 2010 р № 257.
 2. Заявляються відомості, що підтверджують дотримання заборон і обмежень.
 3. У разі підтвердження дотримання заборон і обмежень в рамках "всеосяжного контролю", передбаченого статтею 20 Федерального закону від 18 липня 1999 р № 183-ФЗ "Про експортний контроль", електронна копія Дозволу Комісії з експортного контролю Російської Федерації поміщається в електронний архів декларанта
Чи було це корисно?

Віднесення продукції (товарів) до товарів, щодо яких введено заходи нетарифного регулювання. Ввезення і (або) вивезення товарів здійснюється на підставі ліцензій та висновків (дозвільних документів) відповідно до Положень, затверджених Рішеннями Колегії Євразійської економічної комісії від 16.08.2012 № 134 та від 21.04.2015 № 30.

Постановка на контроль ліцензії відповідно до Положення про єдиний порядок контролю митними органами ввезення на митну територію Митного союзу в рамках ЄврАзЕС і вивезення з цієї території товарів, що ліцензуються, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 22.06.2011 № 687. Необхідний оригінал ліцензії на імпорт або експорт товарів, виданий уповноваженим державним органом

Подача учасником зовнішньоекономічної діяльності ДП з заявленими відомостями про дозвільні документи

Для поміщення товарів у митний процедуру представляється:

 1. Декларація на товари (ДТ) за формою, затвердженою Рішенням Комісії Митного союзу від 20.05.2010 № 257.
 2. Заявляються відомості, що підтверджують дотримання заборон і обмежень
Звертаємо увагу! Митним кодексом ЄАЕС встановлено, що документи та (або) відомості, необхідні для здійснення митних операцій, можуть не надаватися митному органу при їх здійсненні, якщо відомості про такі документи, і (або) відомості з них, і (або) інші відомості, необхідні митним органам для здійснення митних операцій, можуть бути отримані митними органами з інформаційних систем митних органів, а також з інформаційних систем державних органів (організацій) держав-членів в рамках інформаційної взаємодії митних органів і державних органів (організацій) держав-членів. В такому випадку особи, визначені цим Кодексом, вказують відомості про ці документи і (або) відомостях в митній декларації або представляють їх митним органам іншим способом відповідно до ТК ЄАЕС.

Інформація про можливість отримання митними органами відомостей про документи, необхідні для здійснення митних операцій, і (або) відомостей з таких документів, і (або) інших відомостей, необхідних митним органам для здійснення митних операцій, з інформаційних систем митних органів, а також з інформаційних систем державних органів (організацій) держав-членів в рамках інформаційної взаємодії доступною для широкого загалу шляхом розміщення на офіційних сайтах митних органів в мережі Інтернет та (або) поширення інформації іншим способом. 

Чи було це корисно?

Відповідно до з застосуванням спеціальних економічних і указами Президента Російської Федерації від 06.08.2014 № 560 "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації", від 29.07.2015 № 391 "Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою забезпечення безпеки Російської Федерації ", від 28.11.2015 № 583" про заходи щодо забезпечення національної безпеки Російської Федерації і захист громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій і про застосування спеціальних економічних заходів щодо Турецької Республіки ", від 22.10.2018 №592" Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації "і постанова Уряду Російської Федерації від 07.08.2014 № 778" Про заходи щодо реалізації Указу Президента Російської Федерації від 06.08.2014 № 560 "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації "

На територію Російської Федерації заборонена до ввезення сільськогосподарська продукція, сировину і продовольство, країною походження яких є США, країни Європейського Союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Ліхтенштейн.

Так само заборонені до ввезення в РФ товари, країною походження яких країною відправлення яких є Україна або переміщуються через територію України.

Нижче представлені зручні таблиці з переліком заборонених товарів і продукції

Перелік сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, забороненого до ввезення в РФ, країною походження яких є США, країни Європейського Союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Ліхтенштейн
Свині живі (за винятком чистопородних племінних тварин)
М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене
М'ясо великої рогатої худоби, заморожене
Свинина свіжа, охолоджена або заморожена
Харчові субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, ослів, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або заморожені (за винятком товарів для виробництва фармацевтичної продукції *******)
М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або заморожені
Свинячий жир, відокремлений від пісного м'яса, і жир свійської птиці, не витоплені або не добуті іншим способом, свіжі, охолоджені, заморожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені
М'ясо солоне, в розсолі, сушене чи копчене
Молоко й молочна продукція (за винятком спеціалізованого безлактозную молока і спеціалізованої безлактозної молочної продукції для дієтичного лікувального харчування та дієтичного профілактичного харчування)
Овочі, їстівні коренеплоди і бульбоплоди (за винятком картоплі насіннєвої, цибулі-севка, кукурудзи цукрової гібридної для посіву, гороху для посіву)
Фрукти і горіхи
Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503
Жир великої рогатої худоби, овець або кіз, крім жиру товарної позиції 1503
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль і тваринне масло, неемульговані чи незмішані, або не виготовлені будь-яким іншим способом
Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові; готові харчові продукти, виготовлені на їх основі
Харчові або готові продукти (за винятком біологічно активних добавок; спеціалізованої харчової продукції для харчування спортсменів ****; вітамінно-мінеральних комплексів; смакоароматичних добавок; концентратів білків (тваринного і рослинного походження) і їх сумішей; харчових волокон; харчових добавок (в тому числі комплексних)
Харчові або готові продукти, виготовлені за технологіями виробництва сиру і містять 1,5 мас.% або більш молочного жиру
Сіль (включаючи столову і денатуровану) і хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або вмістом або без вмісту добавки речовин, що перешкоджають злипанню або забезпечують сипкість, і вода морська (за винятком біологічно активних добавок)
1 to 20 (19)

 

Найменування товарів заборонених до ввезення в РФ, країною походження яких країною відправлення яких є Україна або переміщуються через територію України
Пшениця і меслин
Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни хімічного складу
Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водних безхребетних
Готова або консервована риба; ікра осетрових та її замінники, виготовлені з ікринок риби
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао
Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, що містять або не містять какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання в фармацевтичних цілях, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти
Овочі, фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти
Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти
Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, заморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 00
Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 00
Овочі, фрукти, горіхи, шкірка плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (просочені цукровим сиропом, глазуровані або зацукровані)
Джеми, желе фруктове, мармелад, пюре фруктове або горіхове, паста фруктова або горіхова, отримані шляхом теплової обробки, в тому числі з додаванням цукру або інших підсолоджувальних речовин
Соки фруктові (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з додаванням або без додавання цукру або інших підсолоджувальних речовин
пиво солодове
Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені; сусло виноградне, крім зазначеного в товарній позиції 2009
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш 80 об. відсотків; спиртові настоянки, лікери та інші спиртні напої
Галька, гравій, щебінь
Вапняк, доломіт та інші вапнякові камені, розбиті або подрібнені, подрібнений камінь інший, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій або як інші види баласту, валуни, термічно оброблені або необроблені; гранули, кришка та порошок з каменю товарної позиції 2515 (за винятком з мармуру) або 2516, термічно оброблені або необроблені
Речовини поверхнево-активні органічні (крім мила); поверхнево-активні засоби, мийні засоби (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів товарної позиції 3401)
Грілки і грілки комбіновані
Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою (OSB) та аналогічні плити (наприклад, вафельні плити) з деревини або інших здерев'янілих матеріалів, не просочені або просочені смолами або іншими органічними зв'язувальними речовинами
Папір і картон некрейдовані інші, у рулонах або аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як це зазначено в примітці 3 до цієї групи
Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон
Настінні покриття з текстильних матеріалів
Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, призначених для води та пари низького тиску); котли перегрітої води (за винятком котлів парових і котлів перегрітої води для суднового устаткування і їх частин)
Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни (за винятком частин турбін)
Турбіни газові потужністю не більше 5000 кВт (За винятком турбін для цивільних повітряних суден)
Турбіни газові потужністю понад 5000 кВт (за винятком турбін для цивільних повітряних суден)
Частини насосів рідинних
Меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації, з вбудованим холодильним або морозильним обладнанням
Завантажувальні пристрої, спеціально розроблені для використання в сільському господарстві: інші
Сівалки, саджалки та машини для пересадження
частини
Установки доїльні та обладнання для обробки та переробки молока
Машини та механізми для приготування кормів для тварин
Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім обладнання, використовуваного на сільськогосподарських фермах
Устаткування для виробництва хлібобулочних виробів
Устаткування для цукрової промисловості
Машини для змішування мінеральних речовин з бітумом
Вали трансмісійні інші
Коробки передач інші
Варіатори швидкості інші
Двигуни і генератори електричні (крім електрогенераторних установок)
Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі
Трансформатори з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВА
Трансформатори з рідким діелектриком потужністю більше 650 кВА, але не більше 10000 кВА
Трансформатори з рідким діелектриком потужністю більше 10000 кВА
Проведення обмотувальні мідні
Проведення обмотувальні інші
Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні електричні провідники
Провідники електричні на напругу не більше 1000 В інші (за винятком: використовувані в телекомунікації, на напругу не більше 80 В; для виробництва цивільних повітряних суден; для промислового складання моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, їх вузлів і агрегатів; для виробництва авіаційних двигунів)
Провідники електричні на напругу більш 1000 В (за винятком провідників електричних на напругу понад 1000 В для промислового складання моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, їх вузлів і агрегатів)
Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709)
Причепи та напівпричепи самозавантажувальні чи саморозвантажувальні для сільського господарства
Жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби, з будь-якого матеріалу
1 to 20 (57)

Повний перелік продукції забороненої до ввезення в РФ
Чи було це корисно?

Відповідно до положень статті 106 ТК ЕЕАС при розміщенні товарів у процедуру випуску для внутрішнього споживання використовується декларація на товари (ДТ) в якій необхідно вказувати відомості про кількість в кілограмах (вага брутто і вага нетто).

Порядок заповнення ДТ викладено в Інструкції про порядок заповнення декларації на товари, затвердженої Рішенням Комісії МС № 257 від 20.05.2010.

Вага брутто і вага нетто кожного товару, декларованого в ДТ вказуються в графах 35 і 38.

Вага нетто - це маса декларованого товару з урахуванням тільки первинної упаковки або маса декларованого товару без урахування будь-якої упаковки.

Вага брутто - це загальна маса товару, включаючи всі види його упаковки, необхідні для забезпечення незмінності їх стану до надходження в оборот, але виключаючи контейнери та інше транспортне обладнання.

Якщо товар займає вантажні місця не повністю, то додатково в дужках вказується кількість вантажних місць, займаних товаром частково, з проставленням через тире «-» записи: «частина місця».

Витрати на перевезення товарів, а також витрати на їх навантаження, розвантаження або перевантаження розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно їх вазі брутто.

У разі якщо в одному вантажному місці міститься кілька найменувань товарів, вага брутто кожного товару визначається прямо пропорційно вазі нетто товару.
Чи було це корисно?

Як показує судова практика, при прийнятті рішення про відмову в використанні методу за вартістю угоди із ввезених товарів митними органами в якості доказів порушення положень пункту 3 статті 12 Закону та пункту 2 статті 323 ТК Росії серед інших вказується неправильність заповнення комерційних документів при відсутності в них відомостей , що стосуються найменування і характеристик (асортимент, розміри, моделі, країна походження, упаковка, ціна за одиницю товару) товару, умов оплати, банківських реквізитів, підпису продавця.

До таких документів згідно з підпунктом 29 пункту 1 статті 11 ТК Росії відноситься інвойс (Рахунок-фактура), який використовується нарівні із зовнішньоторговельним контрактом в якості основного документа, що підтверджує факт здійснення зовнішньоторговельної угоди.

Однак митним законодавством вимоги до обов'язкових реквізитів інвойсів (рахунків-фактур), що подаються з метою підтвердження митної вартості товарів, а також перелік відомостей, що підлягають вказівкою в інвойсах, не встановлені. У законодавстві України встановлено вимоги тільки до заповнення рахунків-фактур платниками податків, що перераховуються в російський бюджет (стаття 169 Податкового кодексу Російської Федерації і постанови Уряду Російської Федерації від 02.12.2000 N 914).

Тому пред'явлення будь-яких вимог до оформлення рахунків-фактур або інших комерційних рахунків, що складаються в ході виконання міжнародних торгових угод, не входить до компетенції митних органів і рішення митниці про відмову використання 1 методу неправомірно.

Чи було це корисно?

Якщо в процесі декларування, в ході документального контролю в результаті застосування системи управління ризиками, а також в інших випадках, передбачених правом ЄАЕС в сфері митного регулювання, вимагається подання оригіналів документів або їх копій на паперовому носії, декларантом подаються такі документи на будь-який митний пост ( за винятком центрів електронного декларування та тилових митних постів, далі - митний орган фактичного контролю).

Посадовою особою митного органу фактичного контролю, в який був представлений документ, проводиться його сканування з метою розміщення в Електронному архіві документів декларанта зі складу АПС «Електронне подання відомостей».

Уповноважена посадова особа митного органу фактичного контролю проводить такі перевірки по виявленню в оригіналах документів або їх копій ознак невідповідності:

 • правильності заповнення документів;
 • порівняння зразків підписів, відбитків печаток, найменувань і адрес уповноважених органів з відповідними зразками, доведеними до митних органів в установленому порядку (щодо документів, які видаються відповідними уповноваженими органами);
 • наявності підчисток, помарок, факсиміле підписів осіб і інших ознак підробки документів;
 • наявності оригінальної печатки уповноваженого органу та інших ознак достовірності документів.

За результатами перевірки оригіналів документів на паперових носіях уповноважена посадова особа митного органу фактичного контролю протягом однієї години надсилає до митного органу декларування авторизоване повідомлення, що містить сканований образ документа і коментарі про виявлені ознаки невідповідності.

Митний орган декларування не вимагає від декларанта подання оригіналів документів, які пред'явлені в митному органі фактичного контролю.

Детально про надання оригіналів документів (віддалене сканування) Ви може прочитати тут.

Чи було це корисно?

Відповідно до пункту 1 статті 119 ТК ЄАЕС випуск товарів повинен бути завершений митним органом протягом 4 годин з моменту реєстрації митної декларації або з моменту настання однієї з обставин, зазначених у пункті 2 зазначеної статті, а у випадках, якщо митна декларація зареєстрована менш ніж за 4 години до закінчення часу роботи митного органу або одна з обставин, зазначених у пункті 2 статті 119 ТК ЄАЕС, настав менш ніж за 4 години до закінчення часу роботи митного органу, - протягом 4 годин з моменту початку часу роботи цього митного органу, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

Згідно з пунктом 3 статті 119 ТК ЄАЕС випуск товарів повинен бути завершений не пізніше 1 робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації митної декларації або за днем ​​настання однієї з обставин, зазначених у пункті 2 даної статті, якщо протягом часу, зазначеного в пункті 1 статті, настало одна з таких обставин:

 1. митним органом відповідно до пунктів 1 і 4 статті 325 ТК ЄАЕС запитані документи, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, і (або) прийнято рішення про проведення митного контролю в інших формах або про застосування заходів, що забезпечують проведення митного контролю;
 2. декларант звернувся до митного органу з мотивованим зверненням про зміну (доповнення) відомостей, заявлених в митній декларації, відповідно до пункту 1 статті 112 ТК ЄАЕС; 3) декларантом не виконана вимога митного органу про зміну (доповнення) відомостей, заявлених в митній декларації, відповідно до пункту 2 статті 112 ТК ЄАЕС.

Таким чином, в разі реєстрації декларації на товари в 9 годин ранку за умови того що ні одна з подій, зазначених в пункті 3 статті 119 ТК ЄАЕС не настав, випуск товарів повинен бути здійснений протягом чотирьох годин (За винятком випадків попереднього декларування).

Чи було це корисно?

Відповідно до Договору про Митний кодекс Євразійського економічного союзу з 1 січня 2018 року набрав чинності ТК ЄАЕС. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 118 ТК ЄАЕС, випуск товарів проводиться митним органом за умови, що особою дотримані умови поміщення товарів у заявлену митну процедуру або умови, встановлені для використання окремих категорій товарів, що не підлягають відповідно до ТК ЄАЕС приміщенню під митні процедури, за винятком випадків, коли таке умова, як дотримання заборон і обмежень відповідно до Договору та (або) законодавством держав-членів ЄАЕС, може бути підтверджено після вип ска товарів.

Відповідно до пункту 1 статті 219 Федерального закону від 27.11.2010 № 311-ФЗ «Про митне регулювання в Російській Федерації» у випадках, якщо при випуску товару митному органу не можуть бути представлені ліцензії, сертифікати, дозволи або інші документи, що підтверджують дотримання обмежень , за мотивованим зверненням декларанта у письмовій або електронній формі митні органи в письмовій або електронній формі дозволяє подання таких документів в строк, необхідний для їх отримання, але не пізніше 45 днів після випуску товарів, Якщо не встановлено інший термін, необхідний для їх отримання.

Випуск товарів здійснюється при поданні декларантом в письмовій або електронній формі зобов'язання про подання документів у визначений строк.

Згідно з пунктом 4 статті 219 Федерального закону митні органи відмовляють у видачі дозволу на подання документів, передбачених частиною 1 статті 219, після випуску товарів, якщо декларант протягом одного року до звернення до митного органу притягувався до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в галузі митної справи, передбачені статтею 16.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

Згідно з вимогами підпункту 2 пункту 1 статті 126 ТК ЄАЕС товари, поміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, і щодо яких дотримання заборон і обмежень відповідно до Договору та (або) законодавством держав-членів ЄАЕС може бути підтверджено після випуску вважаються умовно випущеними товарами, щодо яких статтею 126 ТК ЄАЕС встановлені обмеження використання і передачі третім особам.

В результаті всього перерахованого вище можна стверджувати що можливість випуску товарів під зобов'язання про надання сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність на що випускається товар безумовно існує.

Чи було це корисно?

Пунктом 3 статті 119 ТК ЄАЕС визначено, що випуск товарів повинен бути завершений не пізніше 1 робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації митної декларації або за днем ​​настання однієї з обставин, зазначених у пункті 2 даної статті ТК ЄАЕС, якщо протягом часу, зазначеного в пункті 1 зазначеної статті ТК ЄАЕС, настав одна з таких обставин, в тому числі: митним органом відповідно до пунктів 1 і 4 статті 325 ТК ЄАЕС запитані документи, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, і ( Чи) прийнято рішення про проведення митного контролю в інших формах або про застосування заходів, що забезпечують проведення митного контролю.

Розміщення електронних документів в електронному архіві документів декларанта відповідно до статті 109 ТК ЄАЕС буде вважатися вказівку ідентифікатора виду документа при розміщенні в електронному архіві декларанта відповідно до Рішення Колегії Євразійської економічної комісії від 12.11.2013 № 254 «Про структурах і форматах електронних копій митних документів».

Таким чином, запит у декларанта документів, що мають ідентифікатор виду документа при розміщенні в електронному архіві декларанта, не може бути підставою для підставою для продовження термінів випуску товарів.

Чи було це корисно?

У разі якщо профілі ризику були виявлені одночасно, то в дорученні на огляд вказуються обсяг і ступінь, що задовольняють вимогам всіх профілів ризику.

Якщо профілі ризику були виявлені неодночасно, то рішення про проведення другого митного огляду, а також вибір ступеня і обсягу залежить від того, які об'єм і ступінь були вказані в першому дорученні на огляд.

У разі якщо обсяг і ступінь проведеного митного огляду за одним профілем ризику перекривають обсяг і ступінь по іншому профілю ризику, то проведення другого митного огляду не потрібно.

Чи було це корисно?

При першій подачі декларації передається стандартні документи і відомості не відрізняються від всіх наступних подач.

Система інформаційного оператора автоматично направляє в автоматизовану систему митних органів запит на реєстрацію учасника ЗЕД при первинній подачі митної декларації.

Автоматизована реєстрація учасників зовнішньоекономічної діяльності, проводиться в рамках наказу ФМС Росії від 24.01.2008 р № 52 "Про запровадження інформаційної технології надання митним органам відомостей в електронному вигляді для цілей митного оформлення товарів, в тому числі з використанням міжнародної асоціації мереж" Інтернет ". 

Чи було це корисно?

У разі якщо на Ваш товар не нудно оформляти Декларацію про відповідність або Сертифікат відповідності на етикетках не повинно бути знаку EAC. Інші вимоги залишаються такими ж, а саме все повинно бути російською мовою.

У разі якщо на товар виявиться маркування знаком EAC то декларацію можуть відмовити і змусити помістити товар під відповідну процедуру, для здійснення дій по усуненню даного порушення, тобто перемаркировки товару.

В якості підстави використовуючи: пп. 1 і пп. 9 п.1 ст.125 ТК ЕАЕС- про те що виявлено порушення вимог законодавства. Маркування на упаковці (ЕАС) містить відомості, які можуть ввести в оману споживача.

Чи було це корисно?

Необхідність проведення митного огляду або огляду щодо транспортних засобів виникає в зв'язку з виконання пункту 57 Положення, затвердженого наказом МВС Росії, Мінпроменерго Росії, Мінекономрозвитку Росії від 23 червня 2005 № 496/192/134 "Про затвердження Положення про паспортах транспортних засобів і паспортах шасі транспортних засобів " 

Але листом ФМС Росії від 06.09.2005 № 01-06 / 30636 прямо вказано на те, що митний огляд транспортних засобів (шасі транспортних засобів) повинен проводитися вибірково на основі системи управління ризиками.

Оформлення паспортів транспортних засобів (далі - ПТС) здійснюється за умови розміщення транспортних засобів або шасі в зоні митного контролю на підставі відомостей, що вказуються декларантом у митній декларації та підтверджуються доданими до неї документами.

Митний огляд як одна з форм митного контролю, яку митні органи можуть застосувати при видачі ПТС, реалізується тільки відповідно до статей 358, 372 ТК Росії на підставі відповідного профілю ризику. Одним з таких профілів ризику може бути ПР № 55 / 10000 / 11062008 / 00228.

Однією з форм митного контролю, яку також можуть використовувати митні органи з метою ідентифікації транспортних засобів та визначення їх окремих характеристик при видачі ПТС є митний огляд.

Рішення про проведення митного огляду приймається без застосування будь-якого профілю ризику. Що стосується транспортних засобів під час видачі на них ПТС доцільно обмежуватися проведенням митного огляду, т.к. в даному випадку специфіка проведення обох розглянутих форм митного контролю (митний огляд або митний огляд) в результаті призведе до одних і тих же результатів.

Проведення митного огляду при продовженні терміну тимчасового ввезення автомобіля, що належить фізичній особі, яка не є необхідною. В даному випадку для уточнення або визначення будь-яких характеристик транспортного засобу також достатнім є проведення митного огляду зі складанням акта за встановленою формою.

Чи було це корисно?
БУХ.1С нагадує про найяскравіших і позитивних новинах минає першого робочого тижня 2021 року.
00:45 16-01-2021 Детальніше ...
На сторінці 1С: лектор розміщений відеозапис лекції «Електронні трудові книжки, зміни в формуванні звітності у 2021 році».
00:20 16-01-2021 Детальніше ...
З 1 січня 2022 року наберуть чинності поправки до закону про електронний підпис (від 6 квітня 2011 року № 63-ФЗ), внесені Законом від 27.12.2019 № 476-ФЗ.
00:10 16-01-2021 Детальніше ...