МЕНЮ

Наказ Мінфіну Росії № 185н від 08.09.2020 року

Про компетенції митних органів зі здійснення певних митних операцій і здійснення конкретних функцій щодо підакцизних та визначених видів товарів

Відповідно до частини 2 статті 98 та частиною 4 статті 253 Федерального закону від 03.08.2018 р № 289-ФЗ "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 32, ст. 5082), пунктом 1 Положення про Міністерство фінансів Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 30.06.2004 р № 329 (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 31, ст. 3258; 2018, № 30, ст. 4748),

 1. Встановити, що митні пости Центральної акцизної митниці, за винятком спеціалізованого митного поста Центральної акцизної митниці (код 10009130) і Далекосхідного спеціалізованого митного поста Центральної акцизної митниці (код 10009260) (далі - Спеціалізований і Далекосхідний спеціалізований митні пости), мають компетенцію по здійсненню митних операцій щодо підакцизних товарів та товарів, зазначених у додатках № 1, № 3 та № 4 до цього наказу (далі - певні види товарів), якщо інше не встановлено цим наказом, за винятком компетенції по здійсненню митних операцій щодо підакцизних та інших видів товарів , яка регламентується іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до законодавства Російської Федерації.
 2. Компетенцією щодо забезпечення імпортерів акцизними марками володіють митні органи, Зазначені в додатку № 2 до цього наказу. Митні органи, які не вказані в додатку № 2 до цього наказу, не володіють компетенцією щодо забезпечення імпортерів акцизними марками.
 3. Встановити, що Акцизний спеціалізований митний пост (центр електронного декларування) Центральної акцизної митниці (код 10009100) (далі - Акцизний спеціалізований митний пост (ЦЕД)) незалежно від митної процедури має компетенцію по здійсненню митних операцій, визначених главами 17 і 18 Митного кодексу Євразійського економічного союзу (Федеральний закон від 14.11.2017 р № 317 "про ратифікацію Договору про Митний кодекс Євразійського економічного союзу" (Відомості Верховної Ради України 2017, № 47, ст. 6843) (далі - ТК ЄАЕС), З використанням декларації на товари (далі - ДТ) І документів в електронному вигляді щодо підакцизних та визначених видів товарів. Інші митні органи, за винятком випадків, встановлених цим наказом, не володіють компетенцією по здійсненню митних операцій, зазначених у цьому пункті, щодо товарів, зазначених у додатках № 3 та № 4 до цього наказу.
 4. Встановити, що митні пости відповідно до компетенції, встановленої іншими нормативно-правовими актами, мають компетенцію по здійсненню митних операцій, відмінних від визначених главами 17 і 18 ТК ЄАЕС, щодо товарів, зазначених у додатках № 1, № 3 та № 4 до цього наказу. Митні пости, зазначені в цьому пункті, мають компетенцію щодо здійснення митних операцій, визначених главами 17 та 18 ТК ЄАЕС, у випадках декларування товарів, зазначених у додатках № 1, № 3 та № 4 до цього наказу, із застосуванням митної декларації на паперовому носії , а також з використанням транспортних (перевізних), комерційних та (або) інших документів як декларації на товари відповідно до Рішення Комісії Митного союзу від 20.05.2010 р. № 263 "Про порядок використання транспортних (перевізних), комерційних та (або) ) інших документів як декларацію на товари" (офіційний сайт Комісії Митного союзу http://www.tsouz.ru/, 02.06.2010 р)1 (Далі - Рішення Комісії № 263).
 5. Встановити, що компетенцією по здійсненню митних операцій, визначених главами 17 і 18 ТК ЄАЕС, в відношенні ввезених в Російську Федерацію товарів, що класифікуються в позиціях 3403 і 2710 19 710 0 - 2710 99 000 0 єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу (далі - ТН ЗЕД ЄАЕС), володіє виключно Акцизний спеціалізований митний пост (ЦЕД), за винятком випадків, встановлених пунктами 6 і 9 цього наказу.
 6. Встановити, що з урахуванням особливостей, встановлених пунктами 5 і 9 цього наказу, в відношенні ввезених в Російську Федерацію товарів, що класифікуються в позиціях 3403 і 2710 19 710 0 - 2710 99 000 0 ТН ЗЕД ЄАЕС, митні органи відповідно до компетенції, встановленої іншими нормативно-правовими актами, мають компетенцію по здійсненню митних операцій, відмінних від визначених главами 17 і 18 ТК ЄАЕС, а також певних главами 17 і 18 ТК ЄАЕС, у випадках декларування товарів із застосуванням митної декларації на паперовому носії, а також з використанням транспортних (перевізних), комерційних і (або) інших документів в якості декларацій на товари відповідно до Рішення Комісії № 263.
 7. Встановити, що компетенцією з видачі паспортів транспортних засобів (паспортів шасі транспортних засобів), паспортів самохідних машин та інших видів техніки на паперовому носії, мають митні органи, включені в національну частину єдиного реєстру уповноважених органів (організацій) держав-членів Євразійського економічного союзу і організацій -виробників транспортних засобів (шасі транспортних засобів), самохідних машин і інших видів техніки, які здійснюють оформлення паспортів (електронних паспортів) транспортних засобів (шасі транспортних засобів), самохідних машин і інших видів техніки, який ведеться відповідно до Рішення Колегії Євразійської економічної комісії від 01.09.2015 р № 112 "Про затвердження Порядку формування та ведення єдиного реєстру уповноважених органів (організацій) держав - членів Євразійського економічного союзу і організацій - виготовлювачів транспортних засобів (шасі транспортних засобів), самохідних машин і інших видів техні ки, які здійснюють оформлення паспортів (електронних паспортів) транспортних засобів (шасі транспортних засобів), самохідних машин і інших видів техніки "
 8. Митні органи, в регіоні діяльності яких знаходяться особливі (вільні) економічні зони, прирівняні до них території випереджаючого соціально-економічного розвитку або вільного порту Владивосток (далі - СЕЗ), Або знаходяться вільні склади, здійснюють щодо товарів, зазначених у додатках № 3 та № 4 до цього наказу, митні операції, Пов'язані з переміщенням товарів через кордон СЕЗ або вільного складу.
 9. Не застосовувати цей наказ:
  1. при здійсненні митних операцій, пов'язаних з прибуттям (вибуттям) товарів в Російську Федерацію, із застосуванням митної процедури митного транзиту;
  2. при розміщенні товарів у митні процедури безмитної торгівлі, експорту, переміщенні товарів, призначених для попередження і ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, в тому числі товарів, призначених для безкоштовної роздачі особам, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, і товарів, необхідних для проведення аварійно -рятувальний та інших невідкладних робіт і життєдіяльності та ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, в тому числі товарів, призначених для безкоштовної роздачі особам, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, і товарів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєдіяльності аварійно -рятувальний формувань, а також переміщення товарів Євразійського економічного союзу (далі - ЄАЕС) між митними органами Російської Федерації через територію держави, яка не є членом ЄАЕС, і переміщенні товарів через державний кордон Російської Федерації межд у військовими частинами Російської Федерації, дислокованими на території Російської Федерації і за межами цієї території, а також при переміщенні припасів через митний кордон ЄАЕС;
  3. щодо товарів, які прибули в Російську Федерацію, що знаходяться в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації або в іншій зоні митного контролю, розташованої в безпосередній близькості від пункту пропуску через державний кордон Російської Федерації, нічого не поміщених під будь-яку митну процедуру, поміщених під митний процедуру реекспорту, а також відбувають з Російської Федерації з зазначеного пункту пропуску через державний кордон Російської Федерації;
  4. щодо товарів, що переміщуються фізичними особами для особистих, сімейних, домашніх і інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності потреб, в тому числі що доставляються перевізником на адресу фізичних осіб;
  5. щодо товарів, які переміщуються іноземними фізичними або юридичними особами, які користуються привілеями та (або) імунітетами відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, окремих категорій, які користуються митними пільгами;
  6. щодо товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях;
  7. щодо виставкових зразків і зразків для проведення сертифікаційних випробувань (з урахуванням кількісних обмежень товарів відповідної категорії);
  8. щодо товарів, зазначених у додатку № 4 до цього наказу, у разі, якщо дані товари призначені для забезпечення діяльності аеропорту (аеродрому), авіаперевізників і авіаремонтних підприємств;
  9. в відношенні ввезених в Російську Федерацію товарів, що не підлягають митному декларуванню;
  10. щодо товарів, зазначених у додатку № 4 до цього наказу, що тимчасово ввозяться в Російську Федерацію для демонстрації на виставках, ярмарках, міжнародних зустрічах та інших подібних заходах (за винятком виставок в місцях здійснення виробничої або іншої комерційної діяльності, що проводяться з метою продажу ввезених товарів ), щодо яких правом ЄАЕС надається повне умовне звільнення від сплати митних зборів, податків;
  11. при випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання при завершенні дії митної процедури вільної митної зони на території Особливою економічної зони в Калінінградській області, щодо яких встановлено нульову ставку акцизу або відсутній обов'язок по сплаті акцизу на підставі підпункту 1.1 пункту 1 статті 185 податкового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 32, ст. 3340; 2015 року, № 48, ст. 6689);
  12. при здійсненні митних операцій, здійснюваних при проведенні митного контролю після випуску товарів;
  13. щодо товарів, що класифікуються в товарними позиціями 2710 ТН ЗЕД ЄАЕС, що переміщуються трубопровідним транспортом, а також товарів, що ввозяться в Російську Федерацію за дозволами на переробку товарів за межами митної території;
  14. щодо лікарських засобів, які пройшли державну реєстрацію в уповноваженому державному органі та внесених і (або) включені до Державного реєстру лікарських засобів; препаратів для медичного застосування в цілях формування спільного ринку лікарських засобів Євразійського економічного союзу, відомості про яких містяться в єдиному реєстрі зареєстрованих лікарських засобів Євразійського економічного союзу; незареєстрованих лікарських засобів за наявності висновку (дозвільного документа), виданого уповноваженим державним органом; біологічно активних добавок до їжі, а також окремих видів спеціалізованої харчової продукції, в тому числі дієтичного лікувального і дієтичного профілактичного харчування, які пройшли оцінку відповідності у формі державної реєстрації в уповноваженому державному органі.
 10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 18.02.2020 р № 27н "Про компетенції митних органів зі здійснення певних митних операцій і конкретних функцій щодо товарів" (зареєстровано в Мін'юсті Росії 29.05.2020 р, реєстраційний № 58507).
 11. Контроль за виконанням цього наказу митними органами покласти на керівника Федеральної митної служби Булавіна В.І.
 12. Цей наказ набирає чинності після закінчення тридцяти днів після дня його офіційного опублікування.

 

Додаток № 1 - Перелік певних видів товарів Згорнути перелік певних видів товарів

Перелік певних видів товарів

 1. Товари одного з підакцизними товарами коду єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу (далі - ТН ЗЕД ЄАЕС).
 2. Товари, що ввозяться в одній товарній партії з підакцизними товарами або товарами, зазначеними в додатках № 3 та (або) № 4 до цього наказу.
 3. Непідакцизні спиртосодержащая харчова і нехарчова продукція, оборот якої підлягає ліцензуванню.
 4. Товари, що ввозяться в Російську Федерацію і класифікуються в позиціях 3403 і 2710 19 710 0 - 2710 99 000 0 ТН ЗЕД ЄАЕС.

 

Додаток № 2 - Перелік митних органів, які здійснюють забезпечення імпортерів акцизними марками Згорнути перелік митних органів, які здійснюють забезпечення імпортерів акцизними марками
Найменування округу Найменування митного органу Код Регіони, в яких зареєстровані організації (імпортери) Код регіону відповідно до ОКАТО1
Центральний федеральний округ Центральна акцизна митниця 10009000 Бєлгородська область, 14
Брянська область, 15
Володимирська область, 17
Воронезька область, 20
Іванівська область, 24
Тверська область, 28
Калузька область, 29
Костромська область, 34
Курська область, 38
Ліпецька область, 42
Москва, 45
Московська область, 46
Орловська область, 54
Рязанська область, 61
Смоленська область, 66
Тамбовська область, 68
Тульська область, 70
Ярославська область 78
Північно-Західний федеральний округ Північно-Західний акцизний митний пост (спеціалізований) Центральної акцизної митниці 10009190 Архангельська область, 11
Вологодська область, 19
Калінінградська область, 27
Санкт-Петербург, 40
Ленінградська область, 41
Мурманська область, 47
Новгородська область, 49
Псковська область, 58
Республіка Карелія, 86
Республіка Комі, 87
Ненецький автономний округ 11100
Південний і Північно-Кавказький федеральні округи Південний акцизний митний пост Центральної акцизної митниці 10009270 Краснодарський край, 3
Астраханська область, 12
Волгоградська область, 18
Ростовська область, 60
Республіка Адигея (Адигея), 79
Республіка Дагестан, 82
Республіка Калмикія, 85
Республіка Інгушетія, 26
Кабардіно-Балкарська Республіка, 83
Республіка Північна Осетія - Аланія, 90
Карачаєво-Черкеська Республіка, 91
Чеченська Республіка, 96
Ставропольський край, 7
Республіка Крим, 35
Севастополь 67
Приволзький федеральний округ Центральна акцизна митниця 10009000 Нижегородська область, 22
Кіровська область, 33
Самарська область, 36
Оренбурзька область, 53
Пензенська область, 56
Пермський край, 57
Саратовська область, 63
Ульяновська область, 73
Республіка Башкортостан, 80
Республіка Марій Ел, 88
Республіка Мордовія, 89
Республіка Татарстан (Татарстан), 92
Удмуртская Республіка, 94
Чуваська республіка - 97
Чувашія
уральский Федеральний округ екатеринбургская митниця 10502000 Курганська область, 37
Свердловська область, 65
Тюменська область, 71
Ханти-Мансійський автономний округ - Югра, 71100
Ямало-Ненецький автономний округ, 71140
Челябінська область 75
Сибірський федеральний округ Новосибірська митниця 10609000 Алтайський край, 1
Красноярський край, 4
Іркутська область, 25
Кемеровська область - Кузбас, 32
Новосибірська область, 50
Омська область, 52
Томська область, 69
Республіка Алтай, 84
Республіка Тива, 93
Республіка Хакасія 95
Далекосхідний федеральний округ Владивостокська митниця 10702000 Приморський край, 5
Хабаровський край, 8
Амурська область, 10
Камчатський край, 30
Магаданська область, 44
Сахалінська область, 64
Забайкальський край, 76
Чукотський автономний округ, 77
Республіка Бурятія, 81
Республіка Саха (Якутія), 98
Єврейська автономна область 99
 

 

Додаток № 3 - Перелік товарів, щодо яких обмежена компетенція митних органів Згорнути перелік товарів, щодо яких обмежена компетенція митних органів
Код ТН ЗЕД ЄАЕС Найменування товару
2008201100 Ананаси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 17 мас.%
2008201900 Ананаси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, інші
2008203100 Ананаси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, з вмістом цукру понад 19 мас.%
2008203900 Ананаси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, інші
2008301100 Цитрусові, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008301900 Цитрусові, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, Інші
2008303100 Цитрусові, що містять спиртові добавки, інші, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008303900 Цитрусові, що містять спиртові добавки, інші
2008401100 Груші, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 13 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008401900 Груші, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 13 мас.%, Інші
2008402100 Груші, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру не більше 13 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008402900 Груші, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, інші
2008403100 Груші, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, з вмістом цукру понад 15 мас.%
2008403900 Груші, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, інші
2008501100 Абрикоси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 13 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008501900 Абрикоси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 13 мас.%, Інші
2008503100 Абрикоси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, інші, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008503900 Абрикоси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, інші
2008505100 Абрикоси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, з вмістом цукру понад 15 мас.%
2008505900 Абрикоси, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, інші
2008601100 Вишня і черешня, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008601900 Вишня і черешня, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, Інші
2008603100 Вишня і черешня, що містять спиртові добавки, інші, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008603900 Вишня і черешня, що містять спиртові добавки, інші
2008701100 Персики, включаючи нектарини, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 13 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008701900 Персики, включаючи нектарини, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, з вмістом цукру понад 13 мас.%, Інші
2008703100 Персики, включаючи нектарини, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, інші, з вмістом цукру не більше 13 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008703900 Персики, включаючи нектарини, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто понад 1 кг, інші
2008705100 Персики, включаючи нектарини, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, з вмістом цукру понад 15 мас.%
2008705900 Персики, включаючи нектарини, що містять спиртові добавки, у первинних упаковках масою нетто не більше 1 кг, інші
2008801100 Суниця (полуниця), що містить спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008801900 Суниця (полуниця), що містить спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, Інша
2008803100 Суниця (полуниця), що містить спиртові добавки, інше, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008803900 Суниця (полуниця), що містить спиртові добавки, інша
2008931100 Журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), що містить спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008931900 Журавлина {Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), що містить спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, Інша
2008932100 Журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), що містить спиртові добавки, інше, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008932900 Журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), що містить спиртові добавки, інша
2008971200 Суміші інші, що містять спиртові добавки, з тропічних фруктів з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.% (Включаючи суміші з вмістом 50 мас.% Або більше тропічних горіхів і тропічних фруктів)
2008971400 Інші суміші, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008971600 Суміші інші, що містять спиртові добавки, з тропічних фруктів (включаючи суміші з вмістом 50 мас.% Або більше тропічних горіхів і тропічних фруктів), з вмістом цукру понад 9 мас.%
2008971800 Інші суміші, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту понад 11,85 мас.%
2008973200 Суміші інші, що містять спиртові добавки, з тропічних фруктів (включаючи суміші з вмістом 50 мас.% Або більше тропічних горіхів і тропічних фруктів), з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008973400 Інші суміші, що містять спиртові добавки, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008973600 Суміші, що містять спиртові добавки, з тропічних фруктів (включаючи суміші з вмістом 50 мас.% Або більше тропічних горіхів і тропічних фруктів) інші
2008973800 Інші суміші, що містять спиртові добавки
2008991100 Імбир, що містить спиртові добавки, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008991900 Імбир інший, що містить спиртові добавки
2008992100 Виноград, що містить спиртові добавки, з вмістом цукру понад 13 мас.%
2008992300 Виноград, що містить спиртові добавки, інший
2008992400 Тропічні фрукти, що містять спиртові добавки, інші з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008992800 Інші фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, в іншому місці ТН ЗЕД ЄАЕС не зазначені або не включені, що містять спиртові добавки, з вмістом цукру понад 9 мас.%, З фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%
2008993100 Інші тропічні фрукти, що містять спиртові добавки, інші, з фактичною концентрацією спирту понад 11,85 мас.%, З вмістом цукру понад 9 мас.%
2008993400 Інші фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, в іншому місці ТН ЗЕД ЄАЕС не зазначені або не включені, що містять спиртові добавки інші: з фактичною концентрацією спирту понад 11,85 мас.%, З вмістом цукру понад 9 мас.%
2008993600 Інші тропічні фрукти, з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%, Інші, з вмістом цукру не більше 9 мас.%
2008993700 Інші фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, в іншому місці ТН ЗЕД ЄАЕС не зазначені або не включені: з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%, Інші, з вмістом цукру не більше 9 мас.%
2008993800 Інші тропічні фрукти, з фактичною концентрацією спирту понад 11,85 мас.%, З вмістом цукру не більше 9 мас.%
2008994000 Інші фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, в іншому місці ТН ЗЕД ЄАЕС не зазначені або не включені, що містять спиртові добавки, інші, з фактичною концентрацією спирту понад 11,85 мас.%, З вмістом цукру не більше 9 мас.%
2106902000 Складені спиртні продукти, крім продуктів на основі запашних речовин, які використовуються при виробництві напоїв, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена
2202910000 Безалкогольне пиво
220300 пиво солодове
2204 Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені; сусло виноградне, крім зазначеного в товарній позиції 2009
2205 Вермути та виноградні натуральні вина інші з додаванням рослинних або ароматичних речовин
220600 Напої інші зброджені (наприклад, сидр, сидр грушевий, напій медовий, саке); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв і безалкогольних напоїв, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена
2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту 80 об.% Або більше; етиловий спирт і інші спиртові настоянки, денатуровані, будь-якої концентрації
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш 80 об.%; Спиртові настоянки, лікери та інші спиртні напої
24 Тютюн і промислові замінники тютюну
3302101000 Використовувані для промислового виробництва напоїв препарати, що містять всі компоненти приправ і спецій, які характеризують напій, що містять більше 0,5 об.% Спирту
3302104000 Використовувані для промислового виробництва напоїв препарати, інші
3302901000 Інші спиртові розчини, які використовуються як промислова сировина
1 to 20 (71)
 

 

Додаток № 4 - Перелік товарів, на які підлягають видачі паспорта транспортних засобів, паспорта шасі транспортних засобів та паспорта самохідних машин (підлягають оформленню електронні паспорти) та інших товарів, щодо яких компетенція митних органів обмежена Згорнути перелік товарів, на які підлягають видачі паспорта транспортних засобів, паспорта шасі транспортних засобів та паспорта самохідних машин (підлягають оформленню електронні паспорти) та інших товарів, щодо яких компетенція митних органів обмежена

Код ТН ЗЕД ЄАЕС Найменування товару
8426120001 Навантажувачі портальні на колісному ходу вантажопідйомністю не більше 60 т
8426120009 Інші ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачі
8426410001 Інші самохідні, на колісному ходу, вантажопідйомністю 75 т і більше
8426410002 Інші самохідні, на колісному ходу, вантажопідйомністю менше 75 т, призначені для роботи при температурі навколишнього повітря -50 °C і нижче
8426410003 Інші самохідні, на колісному ходу, з телескопічною стрілою і пристосуванням захоплення контейнерів зверху вантажопідйомністю не більше 45 т
8426410007 Інші механізми самохідні на колісному ходу
8426490010 Самохідні трубоукладчики вантажопідйомністю 90 т і вище, призначені для роботи при температурі навколишнього повітря -50 ° C і нижче
8426490091 Інші самохідні трубоукладчики
8426490099 Інші механізми самохідні
8427101000 Вантажники і візки, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, з висотою підйому 1 м чи більше, самохідні з приводом від електричного двигуна
8427109000 Інші навантажувачі та візки, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, самохідні з приводом від електричного двигуна
8427201100 Автонавантажувачі з вилковим захватом, штабелювальні автонавантажувачі та інші візки, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, для нерівній місцевості, з висотою підйому 1 м чи більше, самохідні
8427201901 Навантажувачі лісоматеріалів фронтальні (щелепні, грейфери) і манипуляторного типу, з моменту випуску яких пройшло більше 3 років, з висотою підйому 1 м чи більше, самохідні
8427201902 Навантажувачі лісоматеріалів фронтальні (щелепні, грейфери) і манипуляторного типу, з висотою підйому 1 м чи більше, самохідні, інші
8427201909 Вантажники і візки, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, з висотою підйому 1 м чи більше, самохідні інші
8427209000 Інші навантажувачі та візки, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, самохідні
8427900001 Навантажувачі лісоматеріалів манипуляторного типу, з моменту випуску яких пройшло більше 3 років
8427900002 Навантажувачі лісоматеріалів манипуляторного типу інші
8429110010 Бульдозери з неповоротним або поворотним відвалом, гусеничні, потужністю понад 250 л.с., самохідні
8429110020 Бульдозери з неповоротним або поворотним відвалом, гусеничні, потужністю 400 к.с. і більше, призначені для роботи при температурі навколишнього повітря -50 ° C і нижче, самохідні
8429110090 Бульдозери з неповоротним або поворотним відвалом, гусеничні, самохідні, інші
8429190001 Бульдозери з неповоротним або поворотним відвалом, колісні потужність 400 к.с. і більше, самохідні
8429190009 Інші бульдозери з неповоротним або поворотним відвалом, самохідні
8429200010 Грейдери потужністю 350 к.с. і більше, самохідні
8429200091 Грейдери і планувальники, спеціально розроблені для підземних робіт, самохідні, інші
8429200099 Інші грейдери і планувальники, самохідні
8429300000 скрепери самохідні
8429401000 Котки дорожні, вібраційні, самохідні
8429403000 Котки дорожні, інші, самохідні
8429409000 Машини трамбувальні, самохідні
8429511000 Навантажувачі одноковшові фронтальні, спеціально розроблені для підземних робіт, самохідні
8429519100 Навантажувачі одноковшові фронтальні, на гусеничному ходу, самохідні, інші
8429519900 Інші навантажувачі одноковшові фронтальні, самохідні
8429521001 Гусеничні екскаватори, повноповороті, гідравлічні, з моменту випуску яких минув один рік або більше, самохідні
8429521009 Гусеничні екскаватори, повноповороті, самохідні, інші
8429529000 Машини повноповороті, самохідні, інші
8429590000 Інші лопати механічні, екскаватори та одноковшові навантажувачі, самохідні
8430200000 Машини снігоприбиральні
8430310000 Врубові машини для видобутку вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідницькі, самохідні
8430410001 Машини бурильні з глибиною буріння не менше 200 м, самохідні
8430410002 Машини прохідницькі для видобутку вугілля на гусеничному шасі, оснащені робочим органом, що складається з стріли і обертається коронки, забезпеченою ріжучими зубами (різцями), і вантажним устаткуванням, самохідні
8430410008 Зондування або машини, самохідні, інші
8430500002 Машини очисні вузькозахватними, спеціально розроблені для підземних робіт, самохідні
8430500003 Машини та механізми самохідні, спеціально розроблені для підземних робіт, інші
8430500009 Інші машини та механізми, самохідні, для переміщення, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд
8433115100 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, моторні з різальною частиною, що обертається в горизонтальній площині, самохідні, з сидінням
8433115900 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, моторні з різальною частиною, що обертається в горизонтальній площині, самохідні, інші
8433119000 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, моторні з різальною частиною, що обертається в горизонтальній площині, інші
8433191000 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, з двигуном, електричні
8433195100 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, з двигуном, самохідні, з сидінням
8433195900 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, з двигуном, самохідні, інші
8433510001 Комбайни зернозбиральні, з моменту випуску яких пройшло більше 3 років
8433510009 Комбайни зернозбиральні інші
8433520000 Машини або механізми для обмолоту
8433531000 Картоплекопачі і картоплезбиральні машини
8433533000 Машини бурякові ботворезние і машини бурякозбиральні
8433539000 Машини для збирання бульб або коренеплодів інші
8433591101 Комбайни силосозбиральні, самохідні, з моменту випуску яких пройшло більше 3 років
8433591109 Комбайни силосозбиральні, самохідні, інші
8433591900 Комбайни силосозбиральні інші
8433598501 комбайни виноградозбиральні
8436801001 Машини для лісового господарства валочні, валильно-пакетувальні, багатоопераційні, з моменту випуску яких пройшло більше 3 років
8436801002 Машини для лісового господарства валочні, валильно-пакетувальні, багатоопераційні, інші
8436801009 Машини та обладнання для лісового господарства інші
8701100000 Трактори одновісні (крім тракторів товарної позиції 8709)
8701201013 Тягачі сідельні, екологічного класу 4 або вище, колісні для напівпричепів, нові
8701201018 Тягачі сідельні, колісні для напівпричепів, нові, інші
8701201090 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) колісні для напівпричепів, нові, інші
8701209014 Тягачі сідельні, колісні для напівпричепів, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8701209015 Тягачі сідельні, колісні для напівпричепів, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8701209017 Тягачі сідельні, колісні для напівпричепів, що були в експлуатації, інші
8701209090 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) колісні для напівпричепів, що були в експлуатації, інші
8701300001 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) гусеничні для прокладання лижних трас
8701300009 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) гусеничні інші
8701911000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна не більше 18 кВт, нові
8701915000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна не більше 18 кВт, що були в експлуатації
8701919000 Інші трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) з потужністю двигуна не більше 18 кВт
8701921000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 18 кВт, але не більше 37 кВт, нові
8701925000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 18 кВт, але не більше 37 кВт, що були в експлуатації
8701929000 Інші трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) з потужністю двигуна більше 18 кВт, але не більше 37 кВт
8701931000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 37 кВт, але не більше 75 кВт, нові
8701935000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 37 кВт, але не більше 75 кВт, що були в експлуатації
8701939000 Інші трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) з потужністю двигуна більше 37 кВт, але не більше 75 кВт
8701941001 Трелювальні трактори (ськіддер) (крім тракторів товарної позиції 8709) для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 90 кВт, але не більше 130 кВт, нові
8701941009 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 75 кВт, але не більше 130 кВт, нові, інші
8701945000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна більше 75 кВт, але не більше 130 кВт, що були в експлуатації
8701949000 Інші трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) з потужністю двигуна більше 75 кВт, але не більше 130 кВт
8701951001 Трелювальні трактори (ськіддер) (крім тракторів товарної позиції 8709) для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна понад 130 кВт, нові
8701951009 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна понад 130 кВт, нові, інші
8701955000 Трактори (крім тракторів товарної позиції 8709), для сільськогосподарських робіт (за винятком одноосьових тракторів) і для лісового господарства, колісні, з потужністю двигуна понад 130 кВт, що були в експлуатації
8701959000 Інші трактори (крім тракторів товарної позиції 8709) з потужністю двигуна понад 130 кВт
8702101110 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, нові
8702101120 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, нові
8702101192 моторні транспортні засоби, Тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, екологічного класу 5, з потужністю двигуна понад 308 кВт, габаритної довжиною понад 13 м, і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, мають більше 55 посадочних місць, включаючи водія, обсяг багажного відсіку більше 12 м3, нові
8702101193 Моторні транспортні засоби, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця , включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, нові, інші
8702101199 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, нові, інші
8702101910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації
8702101923 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702101924 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702101928 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, інші
8702101994 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, колишні в експлуатації інші, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702101995 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, колишні в експлуатації інші, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702101996 Моторні транспортні засоби, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця , включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, колишні в експлуатації, інші
8702101997 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, інші
8702109110 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, нові
8702109120 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, нові
8702109191 Моторні транспортні засоби, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, нові
8702109199 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, нові, інші
8702109910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8702109923 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702109924 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років , але не більше 7 років
8702109928 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, інші
8702109993 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702109994 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702109997 Моторні транспортні засоби, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, колишні в експлуатації, інші
8702109998 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, інші
8702201110 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові
8702201121 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові
8702201129 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові, інші
8702201191 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, екологічного класу 5, з потужністю двигуна внутрішнього згоряння більш 308 кВт , габаритної довжиною понад 13 м, мають більше 55 посадочних місць, включаючи водія, обсяг багажного відсіку більше 12 м3, призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702201192 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, екологічного класу 5, з потужністю двигуна внутрішнього згоряння більш 308 кВт, габаритної довжиною понад 13 м, мають більше 55 посадочних місць, включаючи водія, обсяг багажного відсіку більше 12 м3, призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, нові
8702201193 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, інші, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702201194 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 , 41 м, які мають не менше 5 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 3 мXNUMX і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, нові
8702201198 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702201199 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові , інші
8702201910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації
8702201921 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702201922 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8702201923 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702201924 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, інші
8702201929 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації, інші
8702201991 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702201992 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8702201993 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702201994 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, інші
8702201995 Моторні транспортні засоби, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації
8702201996 Моторні транспортні засоби, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, колишні в експлуатації, інші
8702201998 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації
8702201999 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, інші
8702209110 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, нові
8702209120 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, нові
8702209191 Моторні транспортні засоби, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702209192 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, габаритної довжиною не менше 11,5 , 41 м, які мають не менше 5 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 3 мXNUMX і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, нові, інші
8702209198 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702209199 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, нові, інші
8702209910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8702209921 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702209922 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702209929 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, що були в експлуатації , інші
8702209991 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702209992 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8702209993 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702209994 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, інші
8702209995 Моторні транспортні засоби, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації
8702209996 Моторні транспортні засоби, габаритної довжиною не менше 11,5 м, які мають не менше 41 посадкового місця, включаючи водія, обсяг багажного відсіку не менше 5 м3 і призначені для перевезення тільки сидячих пасажирів і їх багажу, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, екологічного класу 4 або вище, колишні в експлуатації, інші
8702209998 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, інші
8702209999 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см3, колишні в експлуатації, інші
8702301110 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3 , нові
8702301120 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, нові
8702301191 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702301199 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, нові, інші
8702301910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3 , колишні в експлуатації
8702301921 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702301922 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8702301923 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702301928 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, інші
8702301929 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, що були в експлуатації, інші
8702301991 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702301992 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8702301993 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702301994 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, інші
8702301998 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, інші
8702301999 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, колишні в експлуатації, інші
8702309110 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, нові
8702309120 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, нові
8702309191 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8702309199 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, нові , інші
8702309910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, що були в експлуатації
8702309921 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702309922 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702309928 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, інші
8702309929 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, що були в експлуатації, інші
8702309991 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702309992 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8702309993 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702309994 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що наводяться в. рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років , інші
8702309998 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, що були в експлуатації, інші
8702309999 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 2800 см3, колишні в експлуатації, інші
8702400001 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух тільки електричним двигуном
8702400002 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, що приводяться в рух тільки електричним двигуном
8702400009 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, інші
8702901110 Інші автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, нові
8702901120 Інші автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, нові
8702901190 Моторні транспортні засоби, що призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, нові
8702901910 Інші автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації
8702901923 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації, інші, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702901924 Автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702901928 Інші автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації
8702901994 Моторні транспортні засоби, що призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702901995 Моторні транспортні засоби, що призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702901998 Інші моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, що були в експлуатації
8702903110 Інші автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, нові
8702903120 Інші автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, нові
8702903190 Інші моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, нові
8702903910 Автомобілі інші, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації
8702903923 Автобуси інші, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702903924 Автобуси інші, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702903928 Інші автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації
8702903993 Моторні транспортні засоби, що призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8702903994 Моторні транспортні засоби, що призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8702903998 Моторні транспортні засоби, що призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, що були в експлуатації, інші
8702908010 Інші автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія
8702908020 Інші автобуси, призначені для перевезення більше 120 чоловік, включаючи водія
8702908090 Інші моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія
8703101100 Транспортні засоби, спеціально призначені для руху по снігу, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
8703101800 Інші транспортні засоби, спеціально призначені для руху по снігу; автомобілі для перевезення гравців у гольф та аналогічні транспортні засоби
8703211010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3, нові
8703211091 Чотириколісні моторні транспортні засоби підвищеної прохідності з двома або чотирма ведучими колесами, обладнані сидінням мотоциклетного (сідельного) типу, важелями ручного рульового управління двома передніми колесами, шинами для бездоріжжя, з автоматичним або ручним керуванням трансмісією, що забезпечує задній хід, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3, нові
8703211099 Транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3, призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі, нові, інші
8703219010 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом двигуна не більше 1000 см3, що були в експлуатації, спеціально призначені для медичних цілей
8703219093 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом двигуна не більше 1000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703219094 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом двигуна не більше 1000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703219098 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3, що були в експлуатації
8703221010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові
8703221091 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові
8703221099 Інші транспортні засоби, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові
8703229010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, що були в експлуатації
8703229093 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703229094 Транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703229098 Інші транспортні засоби, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, що були в експлуатації
8703231100 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3, нові
8703231930 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3, нові
8703231940 Транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, нові
8703231981 Транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1800 см3, але не більше 2300 см3, нові
8703231982 Транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2300 см3, але не більше 2800 см3, нові, інші
8703231983 Автомобілі підвищеної прохідності, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, нові
8703231988 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, нові
8703239030 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3, що були в експлуатації
8703239041 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 1800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703239042 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703239049 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, що були в експлуатації
8703239081 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1800 см3, але не більш як 2300 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703239082 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1800 см3, але не більше 2300 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703239083 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1800 см3, але не більше 2300 см3, що були в експлуатації
8703239087 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2300 см3, але не більш як 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703239088 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2300 см3, але не більше 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703239089 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2300 см3, але не більше 3000 см3, що були в експлуатації
8703241010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, нові
8703241091 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, нові
8703241092 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, але менш 3500 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, нові
8703241098 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, нові
8703249010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, що були в експлуатації
8703249093 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703249094 Автомобілі тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703249098 Інші транспортні засоби тільки з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3, що були в експлуатації
8703311010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3, нові
8703311090 Інші транспортні засоби тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3, нові
8703319010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3, що були в експлуатації
8703319093 Автомобілі тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703319094 Автомобілі тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703319098 Інші транспортні засоби тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3, що були в експлуатації
8703321100 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові
8703321910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові
8703321990 Інші транспортні засоби тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові
8703329010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703329093 Автомобілі тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703329094 Автомобілі тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703329098 Інші транспортні засоби тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703331100 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом двигуна більше 2500 см3, нові
8703331910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом двигуна більше 2500 см3, нові
8703331990 Інші транспортні засоби тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, нові
8703339010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації
8703339093 Автомобілі тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703339094 Автомобілі тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703339098 Інші транспортні засоби тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з об'ємом двигуна більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703401010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові
8703401091 Чотириколісні моторні транспортні засоби підвищеної прохідності з двома або чотирма ведучими колесами, обладнані сидінням мотоциклетного (сідельного) типу, важелями ручного рульового управління двома передніми колесами, шинами для бездоріжжя, з автоматичним або ручним керуванням трансмісією, що забезпечує задній хід, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703401092 Інші чотириколісні моторні транспортні засоби підвищеної прохідності з двома або чотирма ведучими колесами, обладнані сидінням мотоциклетного (сідельного) типу, важелями ручного рульового управління двома передніми колесами, шинами для бездоріжжя, з автоматичним або ручним керуванням трансмісією, що забезпечує задній хід, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові
8703401098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3 , нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703401099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові
8703402010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, що були в експлуатації
8703402091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703402092 Інші автомобілі, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703402093 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703402094 Інші автомобілі, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703402098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3 , колишні в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703402099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, колишні в експлуатації
8703403010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові
8703403091 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703403092 Інші моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові, обладнані для проживання
8703403098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703403099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більше 1500 см3, нові
8703404010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 1000 см3, але не більш як 1500 см3, що були в експлуатації
8703404091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703404092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більше 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8703404093 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більше 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703404094 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більше 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, інші
8703404098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більше 1500 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703404099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3, але не більше 1500 см3, що були в експлуатації
8703405101 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 1500 см3, але не більш як 3000 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703405109 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 1500 см3, але не більше 3000 см3, нові
8703405910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 1500 см3, але не більш як 3000 см3, нові
8703405921 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703405929 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, нові
8703405991 Транспортні засоби, що приводяться в рух двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але не більш 2300 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703405992 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але не більше 2300 см3, нові
8703405993 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більше 2800 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703405994 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більше 2800 см3, нові
8703405995 Автомобілі підвищеної прохідності, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703405996 Автомобілі підвищеної прохідності, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, нові, інші
8703405998 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові, інші
8703405999 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, нові
8703406010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних виробів, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш як 1500 см3, але не більше 3000 см3, що були в експлуатації
8703406021 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більш як 1800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406022 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але більш 1800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703406023 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більш 1800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406024 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але більш 1800 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703406028 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406029 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 1800 см3, що були в експлуатації
8703406031 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але не більш як 2300 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406032 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але більш 2300 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703406033 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але не більш 2300 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406034 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але більш 2300 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703406038 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але не більше 2300 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406039 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3, але не більше 2300 см3, що були в експлуатації
8703406091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більш як 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але більш 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703406093 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більш 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406094 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але більш 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703406098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більше 3000 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703406099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більше 3000 см3, що були в експлуатації
8703407010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 3000 см3, нові
8703407091 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703407092 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, інші, нові
8703407093 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не менше 3500 см3, але не більше 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703407094 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не менше 3500 см3, але не більше 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, нові, інші
8703407095 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, але менш 3500 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703407096 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, але менш 3500 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, нові, інші
8703407098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, інші, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703407099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, нові
8703408010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 3000 см3, що були в експлуатації
8703408091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703408092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, інші
8703408093 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703408094 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703408098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, колишні в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703408099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3 , колишні в експлуатації
8703501010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, нові
8703501091 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703501099 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3 , нові
8703502010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, що були в експлуатації
8703502091 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703502092 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703502093 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703502094 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703502098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703502099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3 , колишні в експлуатації
8703503101 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові, обладнані для проживання, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703503109 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові, обладнані для проживання
8703503910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові
8703503991 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 , але не більше 2500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703503999 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові
8703504010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703504091 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703504092 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703504093 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703504094 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703504098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 , але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703504099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703505101 Моторні транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові, обладнані для проживання, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703505109 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 2500 см3, нові
8703505910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 2500 см3, нові
8703505991 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові , у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703505999 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові
8703506010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703506091 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703506092 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703506093 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703506094 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703506098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3 , колишні в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703506099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, крім тих, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації
8703601010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3 , нові
8703601091 Чотириколісні моторні транспортні засоби підвищеної прохідності з двома або чотирма ведучими колесами, обладнані сидінням мотоциклетного (сідельного) типу, важелями ручного рульового управління двома передніми колесами, шинами для бездоріжжя, з автоматичним або ручним керуванням трансмісією, що забезпечує задній хід, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703601092 Чотириколісні моторні транспортні засоби підвищеної прохідності з двома або чотирма ведучими колесами, обладнані сидінням мотоциклетного (сідельного) типу, важелями ручного рульового управління двома передніми колесами, шинами для бездоріжжя, з автоматичним або ручним керуванням трансмісією, що забезпечує задній хід, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові, інші
8703601098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703601099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, нові
8703602010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3 , колишні в експлуатації
8703602091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703602092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, інші, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703602093 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703602094 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703602098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, колишні в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703602099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1000 см3, що були в експлуатації
8703603010 Автомобілі, спеціально призначені медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, нові
8703603091 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703603092 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, нові
8703603098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703603099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3 , нові
8703604010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, що були в експлуатації
8703604091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703604092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703604093 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703604094 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703604098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703604099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1000 см3 і не більше 1500 см3 , колишні в експлуатації
8703605101 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 3000 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703605109 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 3000 см3, нові
8703605910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 3000 см3, нові
8703605921 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703605929 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3, нові
8703605991 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703605992 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3, нові
8703605993 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більше 2800 см3 , у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703605994 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3, але не більше 2800 см3 , нові, інші
8703605995 Автомобілі підвищеної прохідності, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703605996 Автомобілі підвищеної прохідності, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3, нові
8703605998 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3 , у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові, інші
8703605999 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2800 см3, але не більше 3000 см3 , нові
8703606010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 3000 см3, що були в експлуатації
8703606021 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606022 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703606023 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606024 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703606028 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606029 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 і не більше 1800 см3 , колишні в експлуатації
8703606031 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606032 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703606033 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років і не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606034 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років і не більше 7 років
8703606038 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606039 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1800 см3 і не більше 2300 см3 , колишні в експлуатації
8703606091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3 і не більше 3000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3 і не більше 3000 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703606093 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3 і не більше 3000 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606094 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3 і не більше 3000 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703606098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3 і не більше 3000 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703606099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2300 см3 і не більше 3000 см3 , колишні в експлуатації
8703607010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, нові
8703607091 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703607092 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, інші, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, нові
8703607093 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не менше 3500 см3, але не більше 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703607094 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не менше 3500 см3, але не більше 4200 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, нові, інші
8703607095 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, але менш 3500 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові
8703607096 Автомобілі підвищеної прохідності з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, але менш 3500 см3, зазначені в додатковій примітці Євразійського економічного союзу 6 до групи 87, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, нові, інші
8703607098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна, нові, інші
8703607099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, нові
8703608010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, колишні в експлуатації
8703608091 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703608092 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703608093 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703608094 Автомобілі, які рухаються як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703608098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації , у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703608099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з зворотно-поступальним рухом поршня, так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 3000 см3, що були в експлуатації
8703701010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, нові
8703701091 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, нові , у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703701099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, нові
8703702010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, що були в експлуатації
8703702091 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703702092 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703702093 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703702094 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703702098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, колишні в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703702099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння не більше 1500 см3, колишні в експлуатації
8703703101 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 , але не більше 2500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703703109 Моторні транспортні засоби, нові, обладнані для проживання, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більше 1500 см3, але не більше 2500 см3
8703703910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 , але не більше 2500 см3, нові
8703703991 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703703999 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більш 2500 см3, нові
8703704010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3 , але не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8703704091 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703704092 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більш 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703704093 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3 , колишні в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703704094 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більш 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703704098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більше 2500 см3, що були в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703704099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 1500 см3, але не більш 2500 см3, що були в експлуатації
8703705101 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3 , нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703705109 Моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння більш 2500 см3, нові
8703705910 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3 , нові
8703705991 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703705999 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, нові
8703706010 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3 , колишні в експлуатації
8703706091 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703706092 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8703706093 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703706094 Автомобілі, які рухаються як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації , з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8703706098 Транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, інші, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, колишні в експлуатації, у яких потужність двигуна внутрішнього згоряння більше максимальної 30-хвилинної потужності електричного двигуна
8703706099 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух як поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), так і електричним двигуном, які можуть заряджатися підключенням до зовнішнього джерела електроенергії, з робочим об'ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння понад 2500 см3, що були в експлуатації
8703800001 Автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей, які приводяться в рух тільки електричним двигуном
8703800002 Легкові автомобілі категорії M1 або M1G, що приводяться в рух тільки електричним двигуном
8703800009 Інші транспортні засоби, що приводяться в рух тільки електричним двигуном
8703900010 Інші автомобілі, спеціально призначені для медичних цілей
8703900090 Інші автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі
8704101011 Автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3 , з віссю копання що зміщується і повною масою транспортного засобу понад 45 т, але не більше 50 т
8704101019 Автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3 і повною масою транспортного засобу не більше 50 т, інші
8704101021 Автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3 , інші, з віссю копання що зміщується
8704101022 Автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3 , інші, з кількістю осей не більше двох
8704101029 Інші автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3
8704101080 Інші автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
8704109000 Інші автомобілі-самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя
8704211000 Моторні транспортні засоби, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів
8704213100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, нові
8704213903 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704213904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704213908 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3, що були в експлуатації
8704219100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, нові
8704219903 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704219904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704219908 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2500 см3, що були в експлуатації
8704221000 Моторні транспортні засоби, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більше 20 т, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів
8704229101 Транспортні засоби (типу "форвардер"), обладнані вантажно-розвантажувальних пристроєм, призначені для переміщення лісоматеріалів від місця валки дерев до лісовантажних пункту або дороги, лісовоза, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу більше 5 т, але не більше 20 т, нові
8704229102 Моторні транспортні засоби з підйомним механізмом підйомник, обладнаним кузовом, призначеним для перевезення, переміщення в літак і з нього крісел-каталок і / або носилок з пасажирами, не здатними пересуватися, або без них, і осіб, які їх супроводжують, і оснащеним системами вентиляції , опалення та освітлення, вікнами, багатофункціональними пристроями кріплення для крісел-каталок і / або носилок, поручнями, розташованими по обидва боки вздовж усього кузова, з кількістю встановлених місць не більше двох для сидіння супроводжуючих, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення ( дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більше 20 т, нові
8704229108 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більше 20 т, нові
8704229901 Транспортні засоби (типу "форвардер"), обладнані вантажно-розвантажувальних пристроєм, призначені для переміщення лісоматеріалів від місця валки дерев до лісовантажних пункту або дороги, лісовоза, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу більше 5 т, але не більше 20 т, що були в експлуатації
8704229904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більше 20 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704229905 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більше 20 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704229907 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більше 20 т, що були в експлуатації
8704231000 Моторні транспортні засоби, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 20 т, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів
8704239101 4-гусеничні машини з двома провідними візками, призначені для перевезення великогабаритних вантажів довжиною понад 24 м в заболочених або снігових районах, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 20 т, нові
8704239102 4-гусеничні машини з двома провідними візками для використання з встановленими на них підйомними машинами або машинами для розробки грунту, призначені для роботи в заболочених або снігових районах, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного кошти понад 20 т, нові
8704239108 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 20 т, нові
8704239904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 20 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704239905 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 20 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704239907 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу понад 20 т, що були в експлуатації
8704311000 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів
8704313100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, нові
8704313903 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704313904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704313908 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що були в експлуатації
8704319100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, нові
8704319903 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704319904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704319908 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більше 2800 см3, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що були в експлуатації
8704321000 Моторні транспортні засоби, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів
8704329101 Транспортні засоби (типу "форвардер"), обладнані вантажно-розвантажувальних пристроєм, призначені для переміщення лісоматеріалів від місця валки дерев до лісовантажних пункту або дороги, лісовоза, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, нові
8704329109 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, нові
8704329901 Транспортні засоби (типу "форвардер"), обладнані вантажно-розвантажувальних пристроєм, призначені для переміщення лісоматеріалів від місця валки дерев до лісовантажних пункту або дороги, лісовоза, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, що були у експлуатації
8704329904 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8704329905 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 5 років, але не більше 7 років
8704329907 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з повною масою транспортні засоби більше 5 т, що були в експлуатації
8704900001 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, з повною масою транспортного засобу не більше 5 т, що приводяться в рух тільки електричним двигуном
8704900009 Інші моторні транспортні засоби для перевезення вантажів
8705100010 Автокрани гідравлічні вантажопідйомністю 90 т і більше з двома і більше провідними мостами, призначені для роботи при температурі навколишнього повітря -40 ° C і нижче
8705100091 Автокрани нові інші
8705100095 Автокрани, колишні в експлуатації, інші
8705200001 Автобурові нові
8705200005 Автобурові, колишні в експлуатації
8705300001 Транспортні засоби пожежні нові
8705300005 Транспортні засоби пожежні, які були в експлуатації
8705400001 автобетономішалки нові
8705400005 Автобетономішалки, колишні в експлуатації
8705903001 Автомобілі для перекачування бетонного розчину нові
8705903005 Автомобілі для перекачування бетонного розчину, що були в експлуатації
8705908001 Автомобілі вантажні аварійні нові
8705908002 Автомобілі вантажні аварійні, що були в експлуатації
8705908005 Моторні транспортні засоби спеціального призначення інші, крім використовуваних для перевезення пасажирів або вантажів, нові
8705908009 Моторні транспортні засоби спеціального призначення інші, крім використовуваних для перевезення пасажирів або вантажів, що були в експлуатації
8706001110 Шасі з двигунами для автобусів, призначених для перевезення не менше 20 осіб, включаючи водія, що класифікуються в товарній позиції 8702
8706001190 Інші шасі для транспортних засобів товарної позиції 8702 або 8704, поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3
8706001901 Шасі з двигунами для тракторів, що класифікуються в позиціях 8701 30 000, 8701 91 - 8701 95
8706001909 Інші шасі для тракторів товарної позиції 8701; шасі для моторних транспортних засобів товарної позиції 8702, 8703 або 8704, поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3
8706009101 Шасі для промислового складання для транспортних засобів товарної позицiї 8703
8706009109 Інші шасі для транспортних засобів товарної позицiї 8703
8706009901 Інші шасі з двигунами для тракторів, що класифікуються в позиціях 8701 30 000, 8701 91 - 8701 95
8706009909 Інші шасі з встановленими двигунами для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705
8709111000 Транспортні засоби, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів, електричні
8709119000 Транспортні засоби промислового призначення, самохідні без підйомників або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, трактори, які використовуються на платформах залізничних станцій, електричні
8709191000 Транспортні засоби, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів, інші
8709199000 Транспортні засоби промислового призначення, самохідні без підйомників або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, трактори, які використовуються на платформах залізничних станцій, інші
8711201000 Моторолери з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більше 250 см3
8711209200 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більше 125 см3
8711209800 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 125 см3, але не більше 250 см3
8711301000 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більше 380 см3
8711309000 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 380 см3, але не більше 500 см3
8711400000 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 500 см3, але не більше 800 см3
8711500000 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, з двигуном внутрішнього згоряння з зворотно-поступальним рухом поршня робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 800 см3
8711609000 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски, що приводяться в рух електричним двигуном
8711900000 Інші мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, коляски
8716109200 Причепи та напівпричепи типу "будинок-автопричіп", для проживання або для автотуристів, масою не більше 1600 кг
8716109800 Причепи та напівпричепи типу "будинок-автопричіп", для проживання або для автотуристів, масою більше 1600 кг
8716200000 Причепи та напівпричепи самозавантажувальні чи саморозвантажувальні для сільського господарства
8716310000 Причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни для транспортування вантажів
8716391000 Причепи та напівпричепи, спеціально призначені для перевезення високорадіоактивних матеріалів
8716393001 Напівпричепи автомобільні, з повною масою понад 15 т і габаритної довжиною не менше 13,6 м, нові, для транспортування вантажів
8716393002 Напівпричепи автомобільні рефрижераторні, з внутрішнім об'ємом кузова не менше 76 м3, нові, для транспортування вантажів
8716393009 Інші напівпричепи для транспортування вантажів, нові.
8716395001 Причепи для транспортування вантажів, одновісні, нові
8716395002 Причепи автомобільні для транспортування вантажів з повною масою понад 15 т, нові
8716395009 Інші причепи для транспортування вантажів, нові
8716398003 Напівпричепи автомобільні, з повною масою понад 15 т і габаритної довжиною не менше 13,6 м, для транспортування вантажів, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8716398004 Напівпричепи автомобільні рефрижераторні з внутрішнім об'ємом кузова не менше 76 м3, для транспортування вантажів, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8716398005 Інші причепи та напівпричепи для транспортування вантажів, що були в експлуатації, з моменту випуску яких пройшло більше 7 років
8716398006 Інші напівпричепи автомобільні, з повною масою понад 15 т і габаритної довжиною не менше 13,6 м, для транспортування вантажів, що були в експлуатації
8716398007 Інші напівпричепи автомобільні рефрижераторні з внутрішнім об'ємом кузова не менше 76 м3, для транспортування вантажів, що були в експлуатації
8716398008 Інші причепи та напівпричепи для транспортування вантажів, що були в експлуатації
8716400000 Інші причепи та напівпричепи
8716901000 Шасі для причепів і напівпричепів та інших несамохідних транспортних засобів
1 to 20 (597)