МЕНЮ

Постанова Уряду Російської Федерації № 639 від 31.05.2018 року

Перелік видів і категорій самохідних машин і причепів до них і розмір утилізаційного збору

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2016 р № 81
(Опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації 05.06.2018 і в Зборах законодавства РФ № 24 від 11.06.2018, ст. 3528. Вступає в силу після закінчення семи днів після дня його офіційного опублікування (13.06.2018), см. пункт 6 Указу Президента РФ № 763 від 23.05.96)
 
Уряд Російської Федерації
постановляє:
1. Затвердити зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2016 р № 81 "Про утилізаційному збір стосовно самохідних машин і (або) причепів до них і про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України , 2016, № 7, ст. 991; № 20, ст. 2840).
2. Міністерству промисловості і торгівлі Російської Федерації і Міністерству сільського господарства Російської Федерації здійснювати моніторинг відпускних цін на самохідні машини і причепи до них, щодо яких стягується утилізаційний збір, і уявити в Уряд Російської Федерації до 1 березня 2019 р пропозиції, спрямовані на зміну механізмів державної підтримки виробництва і реалізації самохідних машин і причепів до них, у разі необгрунтованого підвищення відпускних цін на зазначену продукцію.
 

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2016 р № 81

1. У Правилах справляння, обчислення, сплати та стягнення утилізаційного збору щодо самохідних машин і (або) причепів до них, а також повернення і заліку надміру сплачених або надмірно стягнутих сум цього збору, затверджених зазначеною постановою:

а) в абзаці першому пункту 7 слова "бланку паспорта самохідної машини та інших видів техніки, в тому числі на" виключити;
б) доповнити пунктом 11.1 такого змісту:

11.1. Документи, передбачені пунктами 11 і 15 цих Правил, повинні бути представлені в митний орган протягом 15 днів з дня:
випуску самохідних машин і (або) причепів відповідно до заявленої митної процедурою (при здійсненні митного декларування);
фактичного перетину самохідними машинами і (або) причепами Державного кордону Російської Федерації і (або) меж територій, над якими Російська Федерація здійснює юрисдикцію відповідно до законодавства Російської Федерації і нормами міжнародного права (в разі якщо декларування самохідних машин і (або) причепів при ввезенні в Російську Федерацію не провадиться).
Неподання платником або його уповноваженим представником документів, передбачених пунктами 11 і 15 цих Правил, є підставою для нарахування пені за несплату утилізаційного збору.
Пені за несплату утилізаційного збору нараховуються за кожний календарний день прострочення з дня, наступного за днем ​​закінчення терміну подання до митного органу документів, передбачених пунктами 11 і 15 цих Правил, за день виконання обов'язку зі сплати утилізаційного збору включно у відсотках суми несплаченого утилізаційного збору в розмірі подвійної ключової ставки Центрального банку Російської Федерації, що діє в період прострочення сплати утилізаційного збору.
Сплата, стягнення та повернення пені здійснюються відповідно до правил, встановлених для сплати, стягнення та повернення утилізаційного збору. ";
в) абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

17. У разі якщо протягом 3 років з дати ввезення самохідних машин і причепів до них в Російську Федерацію після сплати утилізаційного збору і (або) проставляння відповідної відмітки на бланку паспорта встановлено факт несплати або неповної сплати утилізаційного збору, митні органи в термін, що не перевищує 10 робочих днів з дати виявлення зазначеного факту, інформують платника про необхідність сплати утилізаційного збору і сумі несплаченого утилізаційного збору (а також пені за прострочення сплати) із зазначенням підстав для його донарахування. Зазначена інформація направляється на адресу платника рекомендованим листом з повідомленням. ";

г) в найменуванні графи 9 додатки № 1 до зазначених Правил слова "Максимальна технічно допустима маса (тонн)" замінити словами "Вантажопідйомність (тонн)".

2. Перелік видів і категорій самохідних машин і причепів до них, щодо яких сплачується утилізаційний збір, а також розмірів утилізаційного збору, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

Затверджено постановою Уряду Російської Федерації від 06.02.2016 р № 81 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2018 р № 639)

Перелік видів і категорій самохідних машин і причепів до них і розмір утилізаційного збору

Твбліца розрахунку розрахунку розміру утилізаційного збору, базова ставка = 172,500.00 ₽Розмір утилізаційного збору на категорію (вид) самохідної машини і причепа до неї дорівнює добутку базової ставки і коефіцієнта, передбаченого для конкретної позиції. Базова ставка для розрахунку розміру утилізаційного збору щодо самохідних машин і причепів до них дорівнює 172500 рублів.
Основним критерієм при визначенні коефіцієнта розрахунку розміру утилізаційного збору є код єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу (далі - ТН ЗЕД ЄАЕС).
КодІдентифікаційний код вказаний в цілях справляння Федеральною податковою службою утилізаційного збору щодо самохідних машин і причепів до них. Види і категорії самохідних машин і причепів до нихВраховується номінальна потужність силової установки. У разі якщо в поле "Потужність двигуна (двигунів), кВт (к.с.)" єдиної форми паспорта самохідної машини та інших видів техніки це значення вказано лише в кіловатах, для обчислення і сплати утилізаційного збору при перерахунку в кінські сили використовується співвідношення 1 кВт = 1,35962 к.с. Нові самохідні машини і причепи до нихДата виготовлення самохідних машин і причепів до них визначається відповідно до Порядку визначення моменту випуску і об'єму двигуна авто, мототранспортних засобів, встановленим додатком 6 до Угоди про порядок переміщення фізичними особами товарів для особистого користування через митний кордон Митного союзу і здійснення митних операцій, пов'язаних з їх випуском, від 18 червня 2010 р Дата виготовлення самохідних машин і (або) причепів до них з метою справляння Федеральною податковою службою утилізаційного збору указ ивается в паспорті самохідної машини та інших видів техніки. Самохідні машини і причепи до них, з дати випуску яких пройшло більше 3 роківДата виготовлення самохідних машин і причепів до них визначається відповідно до Порядку визначення моменту випуску і об'єму двигуна авто, мототранспортних засобів, встановленим додатком 6 до Угоди про порядок переміщення фізичними особами товарів для особистого користування через митний кордон Митного союзу і здійснення митних операцій, пов'язаних з їх випуском, від 18 червня 2010 р Дата виготовлення самохідних машин і (або) причепів до них з метою справляння Федеральною податковою службою утилізаційного збору указ ивается в паспорті самохідної машини та інших видів техніки.
Базова ставка У рублях Базова ставка У рублях
I. Автогрейдери (класифікуються за кодами 8429200010, 8429200091, 8429200099)
A01 потужністю силової установки менш 100 к.с. 3.2 552,000.00 ₽ 8.5 1,466,250.00 ₽
A02 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 140 к.с. 4.2 724,500.00 ₽ 11 1,897,500.00 ₽
A03 потужністю силової установки не менше 140 к.с. і менш 200 к.с. 6 1,035,000.00 ₽ 16.2 2,794,500.00 ₽
A04 потужністю силової установки не менше 200 к.с. 8 1,380,000.00 ₽ 23.7 4,088,250.00 ₽
II. Бульдозери (класифікуються за кодами 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009)
B01 потужністю силової установки менш 100 к.с. 4 690,000.00 ₽ 12 2,070,000.00 ₽
B02 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 200 к.с. 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
B03 потужністю силової установки не менше 200 к.с. і менш 300 к.с. 8.4 1,449,000.00 ₽ 55 9,487,500.00 ₽
B04 потужністю силової установки не менше 300 к.с. і менш 400 к.с. 10 1,725,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
B05 потужністю силової установки не менше 400 к.с. 15 2,587,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
III. Екскаватори, екскаватори-навантажувачі, екскаватори-бульдозери (класифікуються за кодом 842951, 842952, 8429590000)
C01 потужністю силової установки менш 170 к.с. 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
C02 потужністю силової установки не менше 170 к.с. і менш 250 к.с. 6 1,035,000.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
C03 потужністю силової установки не менше 250 к.с. 8 1,380,000.00 ₽ 40.5 6,986,250.00 ₽
IV. Перевантажувачі колісні (класифікуються за кодами 8429590000)
D01 потужністю силової установки менш 100 к.с. 2.5 431,250.00 ₽ 76.6 13,213,500.00 ₽
D02 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 125 к.с. 3.3 569,250.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D03 потужністю силової установки не менше 125 к.с. і менш 150 к.с. 4 690,000.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D04 потужністю силової установки не менше 150 к.с. 4.4 759,000.00 ₽ 160.9 27,755,250.00 ₽
V. Катки дорожні (класифікуються за кодами 8429401000, 8429403000)
E01 потужністю силової установки менш 40 к.с. 0.7 120,750.00 ₽ 3.2 552,000.00 ₽
E02 потужністю силової установки не менше 40 к.с. і менш 80 к.с. 1.7 293,250.00 ₽ 7.3 1,259,250.00 ₽
E03 потужністю силової установки не менше 80 к.с. 2.2 379,500.00 ₽ 9.7 1,673,250.00 ₽
VI. Навантажувачі фронтальні (класифікуються за кодами 842710, 842720, 842951)
F01 потужністю силової установки менш 50 к.с. 1 172,500.00 ₽ 6 1,035,000.00 ₽
F02 потужністю силової установки не менше 50 к.с. і менш 100 к.с. 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
F03 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 200 к.с. 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
F04 потужністю силової установки не менше 200 к.с. і менш 250 к.с. 4.5 776,250.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
F05 потужністю силової установки не менше 250 к.с. і менш 300 к.с. 5 862,500.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
F06 потужністю силової установки не менше 300 к.с. і менш 400 к.с. 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
F07 потужністю силової установки не менше 400 к.с. 14.5 2,501,250.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
VII. Крани самохідні, за винятком кранів на базі шасі колісних транспортних засобів (що класифікуються за кодом 842641000)
G01 потужністю силової установки менш 170 к.с. 11.5 1,983,750.00 ₽ 44.3 7,641,750.00 ₽
G02 потужністю силової установки не менше 170 к.с. і менш 250 к.с. 22.7 3,915,750.00 ₽ 95.5 16,473,750.00 ₽
G03 потужністю силової установки не менше 250 к.с. 30.3 5,226,750.00 ₽ 238.1 41,072,250.00 ₽
VIII. Крани-трубоукладчики, крани гусеничні (класифікуються за кодами 8426490010, 8426490091)
G04 потужністю силової установки менш 130 к.с. 10 1,725,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
G05 потужністю силової установки не менше 130 к.с. і менш 200 к.с. 16 2,760,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
G06 потужністю силової установки не менше 200 к.с. і менш 300 к.с. 21 3,622,500.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
G07 потужністю силової установки не менше 300 к.с. 25 4,312,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
IX. Причепи (класифікуються за кодами 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000)
Н01 Вантажопідйомністю понад 10 тонн 1 172,500.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
X. Машини для утримання доріг, за винятком машин для утримання доріг, створених на базі шасі колісних транспортних засобів (що класифікуються за кодами 8705, 8479100000)
I01 потужністю силової установки менш 100 к.с. 2.8 483,000.00 ₽ 10.9 1,880,250.00 ₽
I02 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 220 к.с. 4.1 707,250.00 ₽ 16.5 2,846,250.00 ₽
I03 потужністю силової установки не менше 220 к.с. 4.7 810,750.00 ₽ 19.3 3,329,250.00 ₽
XI. Машини та обладнання для лісового господарства (класифікуються за кодом 843680100)
J01 потужністю силової установки менш 100 к.с. 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J02 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 300 к.с. 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J03 потужністю силової установки не менше 300 к.с. 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Транспортні засоби (класифікуються за кодами 8704229101, 8704229901, 870423)
J04 потужністю силової установки менш 100 к.с. 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J05 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 300 к.с. 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J06 потужністю силової установки не менше 300 к.с. 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Навантажувачі лісоматеріалів фронтальні і трелювальні трактори (ськіддер) для лісового господарства (класифікуються за кодами 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000)
J07 потужністю силової установки менш 100 к.с. 8 1,380,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
J08 потужністю силової установки не менше 100 к.с. і менш 300 к.с. 14.5 2,501,250.00 ₽ 45 7,762,500.00 ₽
J09 потужністю силової установки не менше 300 к.с. 18 3,105,000.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
XII. Мотовсюдиходи, снегоболотоходи (класифікуються за кодами 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000)
K01 з об'ємом двигуна менше 300 куб. сантиметрів 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
K02 з об'ємом двигуна не менше 300 куб. сантиметрів 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
XIII. Снігоходи (класифікуються за кодом 870310)
L01 з об'ємом двигуна менше 300 куб. сантиметрів 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
L02 з об'ємом двигуна не менше 300 куб. сантиметрів 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
XIV. Трактори колісні (класифікуються за кодом 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709)
M01 потужністю силової установки не більше 30 к.с. 0.4 69,000.00 ₽ 1.8 310,500.00 ₽
M02 потужністю силової установки більш 30 к.с. і не більше 60 к.с. 0.5 86,250.00 ₽ 2.2 379,500.00 ₽
M03 потужністю силової установки більш 60 к.с. і не більше 90 к.с. 0.7 120,750.00 ₽ 3 517,500.00 ₽
M04 потужністю силової установки більш 90 к.с. і не більше 130 к.с. 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
M05 потужністю силової установки більш 130 к.с. і не більше 180 к.с. 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
M06 потужністю силової установки більш 180 к.с. і не більше 220 к.с. 3 517,500.00 ₽ 15 2,587,500.00 ₽
M07 потужністю силової установки більш 220 к.с. і не більше 280 к.с. 3.8 655,500.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
M08 потужністю силової установки більш 280 к.с. і не більше 340 к.с. 5 862,500.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
M09 потужністю силової установки більш 340 к.с. і не більше 380 к.с. 6.7 1,155,750.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
M10 потужністю силової установки більш 380 к.с. 9 1,552,500.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
XV. Трактори гусеничні (класифікуються за кодом 8701300009)
N01 потужністю силової установки не більше 100 к.с. 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
N02 потужністю силової установки більш 100 к.с. і не більше 200 к.с. 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
N03 потужністю силової установки більш 200 к.с. 9 1,552,500.00 ₽ 28 4,830,000.00 ₽
XVI. Комбайни зернозбиральні (класифікуються за кодом 843351000)
O01 потужністю силової установки більш 25 к.с. і не більше 160 к.с. 2.4 414,000.00 ₽ 8.8 1,518,000.00 ₽
O02 потужністю силової установки більш 160 к.с. і не більше 220 к.с. 3.6 621,000.00 ₽ 13.2 2,277,000.00 ₽
O03 потужністю силової установки більш 220 к.с. і не більше 255 к.с. 5.5 948,750.00 ₽ 17.6 3,036,000.00 ₽
O04 потужністю силової установки більш 255 к.с. і не більше 325 к.с. 6.5 1,121,250.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
O05 потужністю силової установки більш 325 к.с. і не більше 400 к.с. 8.5 1,466,250.00 ₽ 29.92 5,161,200.00 ₽
O06 потужністю силової установки більш 400 к.с. 12 2,070,000.00 ₽ 45.46 7,841,850.00 ₽
XVII. Комбайни сілоуборочние самохідні (класифікуються за кодом 843359110)
P01 потужністю силової установки не більше 295 к.с. 5 862,500.00 ₽ 12.76 2,201,100.00 ₽
P02 потужністю силової установки більш 295 к.с. і не більше 401 к.с. 9.2 1,587,000.00 ₽ 26.4 4,554,000.00 ₽
P03 потужністю силової установки більш 401 к.с. 14.4 2,484,000.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
XVIII. Машини сільськогосподарські самохідні (класифікуються за кодами 842482, 8433201000)
Q01 обприскувачі для захисту рослин самохідні з потужністю силової установки більш 100 к.с. і не більше 120 к.с. 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
Q02 обприскувачі для захисту рослин самохідні з потужністю силової установки більш 120 к.с. і не більше 300 к.с. 8 1,380,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
Q03 обприскувачі для захисту рослин самохідні з потужністю силової установки більш 300 к.с. 16 2,760,000.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Q04 косарки самохідні 4 690,000.00 ₽ 14.66 2,528,850.00 ₽
XIX. Самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя (класифікуються за кодом 870410)
R01 потужністю силової установки менш 650 к.с. 22.4 3,864,000.00 ₽ 51.12 8,818,200.00 ₽
R02 потужністю силової установки не менше 650 к.с. і менш 1750 к.с. 41.3 7,124,250.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
R03 потужністю силової установки не менше 1750 к.с. 61.1 10,539,750.00 ₽ 66 11,385,000.00 ₽

У разі якщо для різних видів самохідних машин передбачений один і той же код ТН ЗЕД ЄАЕС і різні коефіцієнти розрахунку розміру утилізаційного збору і при цьому найменування самохідної машини не відповідає жодному з розділів цього переліку, розрахунок розміру утилізаційного збору здійснюється за великим коефіцієнтом.

У разі якщо в документі про оцінку відповідності самохідної машини або причепа вимогам технічного регламенту Митного союзу "Про безпечність машин і обладнання" (ТР ТЗ 010/2011) або технічного регламенту Митного союзу "Про безпечність сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів і причепів до них" (ТР ТС 031/2012) вказано код ТН ЗЕД ЄАЕС, відмінний від коду, за яким відповідно до статті 20 Митного кодексу Євразійського економічного союзу вказаний товар класифікований митними органами, з метою обчислення і сплати утилізаційного збору застосовується код ТН ЗЕД ЄАЕС, за яким товар класифікований митними органами.

У разі якщо в документах про підтвердження відповідності код ТН ЗЕД ЄАЕС вказано відповідно до раніше чинної редакції, утилізаційний збір сплачується на підставі таблиць відповідності кодів ТН ЗЕД ЄАЕС на рівні товарних позицій, підпозицій та товарних категорій.

Примітка. Розмір утилізаційного збору, що підлягає сплаті у відношенні самохідних машин і причепів до них, на які видається новий паспорт самохідної машини та інших видів техніки, виготовлених (добудованих) на базі самохідних машин або причепів, щодо яких раніше було сплачено утилізаційний збір, визначається як різниця між розміром утилізаційного збору, що підлягає сплаті у відношенні таких самохідних машин або причепів, і розміром утилізаційного збору, раніше сплачених щодо самохідних машин або причепів, на базі яких була здійснена добудова.