МЕНЮ

Постанова Уряду Російської Федерації № 342 від 26.03.2020 року

Про ставки і базі для обчислення митних зборів за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів

Відповідно до частини 1 статті 46 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" Уряд Російської Федерації постановляє:

 1. Встановити, що митні збори за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів (далі - митні збори за митні операції), Якщо інше не встановлено цією постановою, сплачуються за такими ставками:
  • 775 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів не перевищує 200 тис. рублів включно;
  • 1550 рублів  в разі коли загальна митна вартість товарів становить 200 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 450 тис. рублів включно;
  • 3100 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 450 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 1200 тис. рублів включно;
  • 8530 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 1200 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 2700 тис. рублів включно;
  • 12000 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 2700 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 4200 тис. рублів включно;
  • 15500 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 4200 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 5500 тис. рублів включно;
  • 20000 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 5500 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 7000 тис. рублів включно;
  • 23000 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 7000 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 8000 тис. рублів включно;
  • 25000 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 8000 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 9000 тис. рублів включно;
  • 27000 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 9000 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 10000 тис. рублів включно;
  • 30000 рублів в разі коли загальна митна вартість товарів становить 10000 тис. рублів 1 копійку і більш.

Відносно вивозяться з Російської Федерації товарів, щодо яких установлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів, за винятком товарів, зазначених у пунктах 8 і 9 цієї постанови, митні збори за митні операції сплачуються за ставками, передбачених цим пунктом.

 1. У випадках якщо митна вартість товарів, що ввозяться в РФ, не визначається і не заявляється, а також якщо у відношенні вивозяться з Російської Федерації товарів (за винятком товарів, зазначених у пункті 26 частини 1 статті 47 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації ", а також в пунктах 8 і 9 цієї постанови) не встановлені ставки вивізних митних зборів або встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів, митні збори за митні операції сплачуються за такими ставками:
  • 6000 рублів за митні операції в разі, якщо кількість товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в митної декларації не перевищує 50 товарів;
  • 12000 рублів за митні операції в разі, якщо кількість товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в митної декларації становить 51 товар і більше, але не більше 100 товарів включно;
  • 20000 рублів за митні операції в разі, якщо кількість товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в митної декларації становить 101 товар і більш.
 2. У разі якщо при вивезенні з РФ в одній митній декларації заявляються відомості про товари, зазначених як в пункті 2 цієї постанови, так і в абзаці тринадцятому пункту 1 цієї постанови, крім випадків, зазначених у пунктах 8 і 9 цієї постанови, митні збори за митні операції сплачуються за ставками, встановленими відповідно пунктами 1 і 2 цієї постанови по кожному з перерахованих видів товарів. 
  У разі заявлення в одній митній декларації для цілей приміщення під митну процедуру експорту товарів, не оподатковуваних вивізним митом, і товарів, які обкладаються вивізним митом, крім випадків, зазначених у пунктах 8 і 9 цієї постанови, митні збори за митні операції сплачуються за ставками , встановленого абзацом першим цього пункту щодо зазначених у цьому пункті видів товарів, які обкладаються вивізним митом.
 3. При здійсненні митних операцій щодо товарів, які ввозяться в РФ фізичними особами для особистого користування, за винятком товарів, що ввозяться фізичними особами без сплати митних зборів, податків або із звільненням від сплати митних зборів, податків, а також товарів, зазначених у пунктах 5 і 6 цієї постанови , митні збори за митні операції сплачуються в розмірі 500 рублів.
 4. При здійсненні митних операцій щодо автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, що класифікуються кодами 8702, 8703, 8704 21 і 8704 31 єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу і зазначених в пунктах 1, 3 і 4 таблиці 2 додатка № 2 до рішення Ради євразійської економічної комісії від 20.12.2017 р № 107 "Про окремі питання, пов'язані з товарами для особистого користування", що ввозяться в РФ будь-яким способом для особистого користування, митні збори за митні операції сплачуються відповідно до пункту 1 цієї постанови.
 5. При здійсненні митних операцій щодо водних і повітряних судів, зазначених у пункті 2 таблиці 2 додатка № 2 до рішення Ради Євразійської економічної комісії від 20.12.2017 р № 107 "Про окремі питання, пов'язані з товарами для особистого користування", митні збори за митні операції сплачуються за такими ставками:
  • 5000 рублів за митні операції щодо судна, вартість якого не перевищує 100 тис. рублів включно;
  • 10000 рублів за митні операції щодо судна, вартість якого становить 100 тис. рублів 1 копійку і більше, але не перевищує 500 тис. рублів включно;
  • 20000 рублів за митні операції щодо судна, вартість якого становить 500 тис. рублів 1 копійку і більш.
 6. При здійсненні митних операцій щодо повітряних, морських, річкових суден, суден змішаного (річка-море) плавання, що ввозяться в РФ і вивозяться з Російської Федерації в якості товарів відповідно до митних процедур тимчасового ввезення (допуску), тимчасового вивезення, переробки на митній території та переробки за межами митної території (якщо операцією з переробки є ремонт таких судів), а також при завершенні дії митних процедур тимчасового ввезення (допуску) приміщенням під митну процедуру реекспорту, тимчасового вивезення приміщенням під митну процедуру реімпорту, переробки на митній території приміщенням продуктів переробки під митну процедуру реекспорту, переробки за межами митної території приміщенням продуктів переробки під митний процедуру реімпорту або приміщенням продуктів переробки під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання митні збори за митні операції сплачуються в розмірі 20500 рублів за судно.
 7. При подачі тимчасової митної декларації щодо товарів, на які поширюється тимчасове періодичне митне декларування, За винятком товарів, зазначених у пункті 26 частини 1 статті 47 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації", митні збори за митні операції сплачуються за ставкою 7750 рублів за кожну тимчасову (в тому числі додаткову тимчасову) митну декларацію.
  При подальшій подачі митному органу повної митної декларації на ті ж товари митні збори за митні операції сплачуються за ставкою 22250 рублів за кожну повну митну декларацію.   
  При заяві в тимчасовій (в тому числі додаткової тимчасової) або повної митної декларації для цілей приміщення під митну процедуру експорту відомостей про товари, які обкладаються вивізним митом, і товари, що не обкладаються вивізним митом, митні збори за митні операції сплачуються за ставками, встановленими справжнім пунктом.
 8. При застосуванні до товарів неповного митного декларування і (або) періодичного митного декларування митні збори за митні операції при вивезенні товарів, за винятком товарів, зазначених у пункті 26 частини 1 статті 47 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації ", сплачуються за такими ставками:
  • щодо товарів, щодо яких не встановлено ставки вивізних митних зборів і (або) за якими встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів, - за ставкою, яка передбачена абзацом другим пункту 8 цієї постанови, за кожну митну декларацію;
  • щодо товарів, за якими встановлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів, - за ставками, передбаченими пунктом 1 цієї постанови, за кожну митну декларацію.

При застосуванні до товарів неповного митного декларування і (або) періодичного митного декларування в разі заяви в одній митній декларації для цілей приміщення під митну процедуру експорту товарів, не оподатковуваних вивізним митом, і товарів, які обкладаються вивізним митом, митні збори за митні операції сплачуються за ставками, встановленими абзацами другим і третім цього пункту щодо перелічених в них категорій товарів, які обкладаються вивізним митом.

При застосуванні до товарів періодичного митного декларування митні збори за митні операції при ввезенні товарів сплачуються за ставками, передбаченими пунктом 1 цієї постанови, за кожну митну декларацію.

 1. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком згідно з додатком.
 2. Ця постанова набирає чинності з 01.08.2020 р
Лист ФТС Росії № 05-19 / К-3210 від 05.04.2020 року Згорнути лист ФТС Росії № 05-19 / К-3210 від 05.04.2020 року

Про сплату митних зборів за здійснення митних операцій щодо товарів, що вивозяться

Відповідно до пунктів 2, 4 статті 47 Митного кодексу Євразійського економічного союзу (далі - ЄАЕС) Ставки митних зборів, а також випадки, коли митні збори не сплачуються, встановлюються законодавством держав - членів Євразійського економічного союзу (далі - ЄАЕС).

Відповідно до частини 1 статті 46 Федерального закону від 3 серпня 2018 р № 289-ФЗ "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" (далі - Федеральний закон № 289-ФЗ) ставки і база для обчислення митних зборів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Випадки, коли митні збори за митні операції, пов'язані з випуском товарів (далі - митні збори за митні операції), не стягуються, визначені статтею 47 Федерального закону № 289-ФЗ.

Пунктом 26 частини 1 статті 47 Федерального закону № 289-ФЗ встановлено, що митні збори за митні операції не стягуються щодо товарів, які розміщені під митний процедуру експорту, за винятком товарів, які обкладаються вивізним митом.

Під товарами, оподатковуваними вивізним митом, маються на увазі товари, щодо яких встановлено ставку вивізного мита (в тому числі ставка в розмірі 0% і 0 рублів).

У зв'язку з цим звільнення від сплати митних зборів за митні операції, передбачене підпунктом 26 частини 1 статті 47 Федерального закону № 289-ФЗ, застосовується щодо товарів, які розміщені під митний процедуру експорту, в разі, якщо стосовно таких товарів не встановлені ставки вивізних мит (в тому числі не встановлена ​​ставка в розмірі 0% і 0 рублів).

Постанова Уряду № 342 вступає в силу з 01.08.2020 року.

Ставки митних зборів за митні операції, встановлені пунктом 2 постанови Уряду № 342, застосовуються у випадках, коли щодо вивозяться з Російської Федерації товарів (за винятком товарів, зазначених у пункті 26 частини 1 статті 47 Федерального закону № 289-ФЗ, а також в пунктах 8 і 9 постанови Уряду № 342) не встановлені ставки вивізних митних зборів або встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів.

З урахуванням викладеного постанова Уряду № 342 не містить правових норм, що суперечать положенням законодавства Російської Федерації про митне регулювання.

Додатково інформуємо, що письмові роз'яснення декларантам та іншим особам з питань застосування законодавства Російської Федерації про митне регулювання дає федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в галузі митної справи (частина 7 статті 4 Федерального закону № 289- ФЗ).

Функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі митної справи передані Міністерству фінансів Російської Федерації відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 15 січня 2016 р № 12 "Питання Міністерства фінансів Російської Федерації".

Додатково інформуємо, що Ви можете дати оцінку роботи ФМС Росії зі зверненнями і запитами громадян на предмет повноти, швидкості і істоти відповіді за допомогою онлайн-анкетування на офіційному сайті ФМС Росії www.митний.ru в розділі "Відкрита служба" - "" Звернення громадян ".

В.о. начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання генерал-майор митної служби С.А.Семашка

 

Інформація ФТС Росії від 15.06.2020 року Згорнути інформацію ФТС Росії від 15.06.2020 року

Приклади заповнення графи 47 декларації на товари при обчисленні митних зборів за митні операції

Інформація про заповнення графи 47 декларації на товари у зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2020 р № 342 "Про ставки і базі для обчислення митних зборів за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів"

ФТС Росії інформує про те, що з 1.08.2020 р вступає в силу постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2020 р № 342 "Про ставки і базі для обчислення митних зборів за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів" (далі - Постанова).

Постанова встановлює ряд особливостей застосування ставок митних зборів за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів (далі - митні збори). З метою коректного відображення в декларації на товари (далі - ДТ) Відомостей про обчислення митних зборів, ФТС Росії розміщує приклади щодо заповнення графи 47 ДТ.

Загальні правила заповнення графи 47 ДТ:

 • У Російській Федерації обчислення сум митних зборів проводиться на основному аркуші в 47 графі ДТ.
 • У 47 графу ДТ не вносяться відомості по виду платежу, якщо відповідно до міжнародних договорів та актами, складовими право Євразійського економічного союзу (далі - Союз), і (або) законодавством держави - члена Союзу для декларованих товарів не встановлено ставку або встановлена ​​нульова ставка по цьому виду платежу, а також, якщо відповідно до умов заявляється митної процедури не виникає обов'язок по сплаті цього виду платежу.
 • У колонці "Вид" вказується код виду платежу відповідно до класифікатора видів податків, зборів та інших платежів, справляння яких покладено на митні органи.
 • У колонці "Основа нарахування" вказується база для обчислення платежу, яка визначається відповідно до міжнародних договорів та актами, складовими право Союзу, і (або) законодавством держави - члена Союзу.
 • У колонці "Ставка" вказується встановлений розмір ставки платежу.
 • У колонці "Сума" вказується обчислений розмір платежу.
 • У колонці "СП" (специфіка платежу) вказується код відповідно до класифікатора особливостей сплати митних та інших платежів, справляння яких покладено на митні органи.

1. Пунктом 1 Постанови встановлено загальне правило визначення ставки митних зборів, згідно з яким ставка митних зборів визначається в залежності від величини загальної митної вартості товарів, що декларуються. Зазначене правило застосовується в тому числі, щодо вивозяться з Російської Федерації товарів, за якими встановлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів (за винятком товарів, зазначених у пунктах 8 і 9 Постанови).

Приклад 1

Якщо загальна митна вартість декларованих товарів становить 400 000 руб., То митні збори підлягають сплаті за ставкою 3 100 руб. У цьому випадку відомості про обчислення митних зборів вказуються в графі 47 ДТ в одній основній рядку:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

400 000,00

3 100 руб.

3 100,00

ІУ

При заяві звільнення від сплати митних зборів відомості про їх обчисленні вказуються в графі 47 ДТ в одній основній і однієї додаткової рядках:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

400 000,00

3 100 руб.

3 100,00

ООН

1010

   

УМ

2. Постановою не встановлена ​​ставка митних зборів щодо товарів, які розміщені під митний процедуру експорту, в разі, якщо такі товари не обкладаються вивізним митом1. У зазначеному випадку митні збори не стягуються і, відповідно, в графі 47 ДТ відомості про обчислення митних зборів щодо таких товарів не вказуються. Якщо в ДТ, поданої для цілей приміщення під митну процедуру експорту, жоден з товарів не обкладається вивізним митом, то в графі 47 такої ДТ не буде ні одного рядка, що містить відомості про обчислення митних платежів.

1 пункт 26 частини 1 статті 47 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" (далі - Федеральний закон № 289-ФЗ)

Звертаємо увагу, що товари, щодо яких встановлено ставку вивізного мита 0% або 0 руб. є оподатковуваними вивізним митом.

3. У випадках, передбачених пунктом 2 Постанови, ставка для обчислення митних зборів визначається в залежності від кількості товарів в ДТ, які задовольняють умовам пункту 2 Постанови. Це кількість товарів відповідає значенню, зазначеному в графі 5 ДТ.

Приклад 2

Якщо все декларовані товари задовольняють умові пункту 2 Постанови та їх кількість, вказане в графі 5 ДТ, так само 62, то митні збори підлягають сплаті за ставкою 12 000 руб. У цьому випадку відомості про обчислення митних зборів вказуються в графі 47 ДТ в одній основній рядку:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

62

12 000 руб.

12 000,00

ІУ

При заяві звільнення від сплати митних зборів відомості про їх обчисленні вказуються в графі 47 ДТ в одній основній і однієї додаткової рядках:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

62

12 000 руб.

12 000,00

ООН

1010

   

УМ

4. У випадках, передбачених абзацом першим пункту 3 Постанови, застосовуються дві ставки митних зборів. Одна ставка визначається в залежності від величини загальної митної вартості товарів, що декларуються, у відношенні яких встановлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів. Друга ставка визначається в залежності від кількості товарів в ДТ, які задовольняють умовам пункту 2 Постанови.

Приклад 3

При митному декларуванні 17 товарів (в графі 5 ДТ вказано число 17) поміщаються під митну процедуру реекспорту. Декларовані товари мають такі характеристики:

- щодо одного товару митною вартістю 750 000,00 руб. встановлена адвалорна ставка вивізного мита;

- щодо двох товарів загальною митною вартістю 500 000,00 руб. встановлені комбіновані ставки вивізного мита;

- щодо 4 товарів загальною вартістю 820 000,00 встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів;

- 10 товарів вивізним митом не обкладаються.

Митні збори будуть обчислюватися з використанням двох ставок:

- перша ставка в розмірі 8 530 руб. визначається виходячи із загальної митної вартості товарів, які обкладаються адвалорними і комбінованими ставками вивізних мит (1 250 000 руб.);

- друга ставка в розмірі 6 000 руб. визначається виходячи із загальної кількості товарів, щодо яких встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів, і товарів, які не обкладаються вивізним митом (14 товарів):

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

1 250 000,00

8 530 руб.

8530,00

ІУ

1010

14

6 000 руб.

6 000,00

ІУ

При заяві звільнення від сплати митних зборів відомості про їх обчисленні вказуються в графі 47 ДТ в двох основних і в двох додаткових рядках:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

1 250 000,00

8 530 руб.

8530,00

ООН

1010

   

УМ

1010

14

6 000 руб.

6 000,00

ООН

1010

   

УМ

5. У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 3 Постанови, при заяві в одній ДТ, поданої для цілей приміщення під митну процедуру експорту, відомостей про товари, що не обкладаються вивізним митом, і товари, що обкладаються вивізним митом (крім випадків, зазначених в пунктах 8 і 9 Постанови) митні збори сплачуються за ставками, встановленими абзацом першим пункту 3 Постанови, щодо товарів, які обкладаються вивізним митом.

Приклад 4

При митному декларуванні 37 товарів (в графі 5 ДТ вказано число 37) поміщаються під митну процедуру експорту. Декларовані товари мають такі характеристики:

- щодо двох товарів загальною митною вартістю 500 000,00 руб. встановлена ​​адвалорна ставка вивізного мита;

- щодо 5 товарів загальною митною вартістю 1 500 000,00 руб. встановлені комбіновані ставки вивізного мита;

- щодо 10 товару митною вартістю 2 180 000,00 руб. встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів;

- 20 товарів вивізним митом не обкладаються.

Митні збори щодо товарів, не оподатковуваних вивізним митом, що не обчислюються. Митні збори щодо товарів, які обкладаються вивізним митом, будуть обчислюватися з використанням двох ставок:

- перша ставка в розмірі 8 530 руб. визначається виходячи із загальної митної вартості товарів, які обкладаються адвалорними і комбінованими ставками вивізних мит (2 000 000 руб.);

- друга ставка в розмірі 6 000 руб. визначається виходячи із загальної кількості товарів, щодо яких встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів (10 товарів):

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

2 000 000,00

8 530 руб.

8 530,00

ІУ

1010

10

6 000 руб.

6 000,00

ІУ

6. У випадках, передбачених пунктом 7 Постанови, застосовується фіксована ставка митних зборів у розмірі 20 500 руб. щодо товарів, які задовольняють умовам пункту 7 Постанови. Застосування зазначеної ставки залежить від виду операцій з переробки, що здійснюються на / поза митною територією Союзу, а також від особливостей переміщення товарів.

Так, фіксована ставка митних зборів за митні операції застосовується, якщо операцією з переробки є ремонт суден2, Які розміщені під митні процедури переробки на митній території та переробки за межами митної території, а також при завершенні дії зазначених митних процедур приміщенням продуктів переробки під митні процедури реекспорту / реімпорту або випуску для внутрішнього споживання (відповідно).

2 повітряних, морських, річкових суден, суден змішаного (річка-море) плавання

Приклад 5

Товар, що задовольняє вимогам пункту 7 Постанови, при вивезенні з території Російської Федерації поміщається під митний процедуру переробки за межами митної території, операцією з переробки є ремонт. Митні збори підлягають сплаті за фіксованою ставкою 20 500 руб. У цьому випадку відомості про обчислення митних зборів вказуються в графі 47 ДТ в одній основній рядку:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

 

20 500 руб.

20 500,00

ІУ

При заяві звільнення від сплати митних зборів відомості про їх обчисленні вказуються в графі 47 ДТ в одній основній і однієї додаткової рядках:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

 

20 500 руб.

20 500,00

ООН

1010

   

УМ

7. У випадках, встановлених абзацами першим і другим пункту 8 Постанови, застосовується два види фіксованих ставок митних зборів: 7 750 руб. - при подачі тимчасової (в тому числі додаткової тимчасової (далі - ДВД)) митної декларації (далі - ВМД), 22 250 руб. - при подальшій подачі митному органу повної митної декларації (далі - ПВД) на ті ж товари, за кожну повну ДТ. У графі 7 ДТ відповідно до класифікатора особливостей митного декларування товарів в тимчасовій ДТ вказується код "ВТД", а в повній ДТ - код "ПВД".

У випадках, встановлених абзацом третім пункту 8 Постанови, при заяві в одній ВТД / ДВД, ПВД поданої для цілей приміщення під митну процедуру експорту, відомостей про товари, що не обкладаються вивізним митом, і товари, що обкладаються вивізним митом, також підлягають застосуванню фіксовані ставки митних зборів, встановлені пунктом 8 Постанови.

Приклад 6

При вивезенні товарів з території Російської Федерації застосовується тимчасове періодичне митне декларування, подано ВТД, заявлена митна процедура експорту, в 7 графі ДТ вказано код "ВТД". Митні збори підлягають сплаті за фіксованою ставкою 7 750 руб. Відомості про обчислення митних зборів вказуються в графі 47 ДТ в одній основній рядку:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

 

7 750 руб.

7 750,00

ІУ

При подальшій подачі щодо того ж товару кожної ПВД, із зазначенням в графі 7 ДТ коду "ПВД", митні збори підлягають сплаті за фіксованою ставці 22 250 руб. У цьому випадку відомості про обчислення митних зборів також вказуються в графі 47 ДТ в одній основній рядку:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

 

22 250 руб.

22 250,00

ІУ

 8. У випадках, встановлених пунктом 9 Постанови (неповне митне декларування і / або періодичне митне декларування), при вивезенні товарів підлягають застосуванню два види ставок: перша - фіксована ставка в розмірі 22 250 руб. за кожну митну декларацію щодо товарів, щодо яких не встановлено ставки вивізних митних зборів і (або) за якими встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів; друга - в залежності від величини загальної митної вартості товарів, що декларуються, у відношенні яких встановлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів.

У зазначеному випадку, графі 7 ДТ вказується код "НТД" / "ПДТ".

При ввезенні товарів із застосуванням періодичної митної декларування митні збори сплачуються за ставками, передбаченими пунктом 1 Постанови, за кожну митну декларацію (див. Приклад 1).

Приклад 7

При митному декларуванні до товарів застосовується неповне митне декларування, товари поміщаються під митну процедуру експорту. Декларовані товари мають такі характеристики:

- щодо 10 товарів загальною митною вартістю 5 000 000,00 руб. встановлена ​​адвалорна ставка вивізного мита;

- щодо 30 товарів загальною митною вартістю 4 500 000,00 руб. встановлені комбіновані ставки вивізного мита;

- щодо 10 товарів митної вартістю 8 500 000,00 руб. встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів;

Митні збори обчислюються із застосуванням двох ставок:

- перша ставка - 27 000 руб., Визначається виходячи із загальної митної вартості товарів, які обкладаються адвалорними і комбінованими ставками вивізних мит (9 500 000,00 руб.);

- друга ставка - 22 250 руб., Фіксована ставка митних зборів, що застосовується до товарів, щодо яких встановлено специфічні ставки вивізних митних зборів:

Вид

основа нарахування

Ставка

Сума

SP

1010

9 500 000,00

27 000 руб.

27 000,00

ІУ

1010

 

22 250 руб.

22 250,00

ІУ

9. У разі, передбаченому абзацом четвертим пункту 9 Постанови, при заяві в одній в одній ДТ, поданої для цілей приміщення під митну процедуру експорту, відомостей про товари, що не обкладаються вивізним митом, і товари, що обкладаються вивізним митом, митні збори сплачуються за ставками, встановленими абзацами другим і третім пункту 9 Постанови, щодо перелічених в них категорій товарів, які обкладаються вивізним митом. Тобто, митні збори щодо товарів, не оподатковуваних вивізним митом, що не обчислюються і відомості про них не підлягають вказівкою в 47 графі ДТ. Відомості про митні збори щодо товарів, які обкладаються вивізним митом, вказуються в порядку, зазначеному в Прімері 7.

 

Інформація ФТС Росії від 10.07.2020 року Згорнути інформацію ФТС Росії від 10.07.2020 року

Про застосування бази для обчислення митних зборів за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів, щодо вивозяться з Російської Федерації товарів, за якими встановлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів

01.08.2020 року вступає в силу постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2020 р № 342 "Про ставки і базі для обчислення митних зборів за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів" (далі - постанова про ставки митних зборів).

Пунктом 1 постанови про ставки митних зборів встановлено, що відносно вивозяться з Російської Федерації товарів, за якими встановлено адвалорні або комбіновані ставки вивізних митних зборів, за винятком товарів, щодо яких застосовується тимчасове періодичне митне декларування, неповне митне декларування і (або) періодичне митне декларування, митні збори за здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів (далі - митні збори за митні операції) сплачуються за ставками, що обчислюється від митної вартості товарів.

Ставки вивізних митних зборів на товари, що вивозяться з Російської Федерації за межі держав - учасників угод про Митний союз, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2013 р № 754 (далі - постанова за ставками вивізних мит).

Відповідно до постанови про ставки вивізного мита щодо окремих товарів (у тому числі класифікуються в позицiй 1001 11 000 0 1001 19 000 0 1001 91 100 0 1001 91 200 0 1001 91 900 0, 2611 00 000 0, 2709 00 100 1, 2711 11 000 0, з 4403 11 000 1, з 4403 11 000 9 єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 0%.

Дана ставка є адвалорної ставкою мита.

У зв'язку з викладеним з 01.08.2020 року необхідно визначати і заявляти в декларації на товари митну вартість при декларуванні товарів, що вивозяться з території Російської Федерації, щодо яких застосовуються ставки митних зборів за митні операції, які обчислюються від митної вартості товарів, в тому числі при декларування товарів, щодо яких застосовуються адвалерні ставки вивізних митних зборів у розмірі 0%, за винятком товарів, щодо яких застосовується тимчасове періодичне митне декларування, неповне митне декларування і (або) періодичне митне декларування.

ФТС Росії звертає увагу, що постановою про ставки митних зборів не передбачено можливості використання з 01.08.2020 року для обчислення митних зборів за митні операції ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, про яку йдеться в рахунку-фактурі, оформленому у зв'язку з операцією купівлі-продажу, або вартості, наведеної в комерційних чи інших документах, що відносяться до декларованим товарам.