Термінологічні глосарії, які використовуються на цьому сайті

Кількість записів в цьому глосарії - 157.
Пошук по темам глосарію (дозволені регулярні вирази)

глосарії

Термін Визначення
Автоматизовані профілі ризиків

профілі ризиківЯкі повідомляються митних органів в електронному вигляді, область ризику яких визначена в програмних засобах частково, і застосовуються за рішенням посадової особи після проведення ним перевірки окремих індикаторів ризику.

Кількість переглядів - 6242
Синоніми - Профілі ризиків, які виявляються в автоматизованому режимі
Автоматичні профілі ризиків
Профілі ризиків, доводяться до митних органів в електронному вигляді, ризики за якими виявляються без участі должностноголіца програмними засобами.
Кількість переглядів - 3515
Синоніми - Профілі ризиків, які виявляються автоматично
Адвалорні

Походить від лат. ad valorem що означає - від вартості. Визначаються у відсотках від митної вартості товарів. Наприклад, 10% від митної вартості.

Більш вигідні для оподаткування більш дорогих товарів і менш вигідно для однорідних вантажів. 

Митна вартість заявляється декларантом, причому формально подані ним відомості повинні грунтуватися на достовірній, кількісно обумовленою інформації. Реально ж, може бути мінусом, може бути якесь заниження митної вартості за контрактом і, як наслідок, зниження обсягу одержуваних податків.

Кількість переглядів - 1299
Синоніми - Адвалорні мита, Адвалорна ставка
Актуалізація профілю ризику
Зміна області ризику действующіхпрофілей ризиків, переліку заходів щодо мінімізації ризиків, а також продленіесрока дії профілів ризиків.
Кількість переглядів - 6996
АКЦИЗ
Додаткові Збори.
Кількість переглядів - 10902
аналіз ризику
Використання наявної у митних органів інформації для визначення області і індикаторів ризику.
Кількість переглядів - 4937
АС КДТ
Автоматизована система контролю за доставкою товарів.
Кількість переглядів - 10636
АСМАП
Асоціація Міжнародних Автомобільних Перевізників.
Кількість переглядів - 10247
БНА ФОІСП
Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади.
Кількість переглядів - 10118
БРУТТО
Загальна маса товару, включаючи всі види його упаковки, необхідні для забезпечення незмінності їх стану до надходження в оборот, але виключаючи контейнери та інше транспортне обладнання
Кількість переглядів - 12945
ВГТД
тимчасова Вантажна Митна декларація.
Кількість переглядів - 12553
Військово-технічне співробітництво

Діяльність в області міжнародних відносин, пов'язана з вивозом і ввозом, в тому числі з постачанням або закупівлею, продукції військового призначення, а також з розробкою і виробництвом продукції військового призначення

Кількість переглядів - 10400
Тимчасове ввезення (вивезення)

митний режим, При якому користування товаром допускається з повним або частковим звільненням від митних зборів, податків і без застосування заходів економічної політики. Підлягають поверненню в незмінному стані. Тимчасове ввезення (вивезення) товарів допускається тільки при наданні зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) та забезпечення сплати митних платежів. Терміни тимчасового ввезення встановлюються митним органом РФ і не можуть бути більш 2-х років.

Кількість переглядів - 2930
ВТТ
внутрішній Митний транзит.
Кількість переглядів - 6921
Випуск товарів для внутрішнього споживання

Митний режим при якому ввезені на митну територію РФ товари залишаються на цій території без зобов'язання про їх зворотне вивезення.

Кількість переглядів - 4620
ЗЕД
Зовнішньоекономічна діяльність.
Кількість переглядів - 13570
ВЕК РОСІЇ
Федеральна служба РФ з валютного та експортного контролю.
Кількість переглядів - 10196
Гармонізована система опису і кодування товарів

Стандартизована система кодування і опису товарів. Товари класифікуються як за призначенням (одяг, зброя і т. Д.), Так і по галузях економіки (текстильна продукція, тварини і продукція тваринництва і т. Д.).

Виділеним категоріям присвоюються коди з 6 цифр, при цьому деякі країни деталізують номенклатуру до кодів, що складаються з 8 або 10 цифр. Система була розроблена Радою митного співробітництва в 1988 році і підписана в місті Брюссель (Бельгія).

У Росії використовується розроблена на її основі Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Кількість переглядів - 5458
Синоніми - HS code, Harmonized System
ГГО
Генеральні Гарантійні Зобов'язання.
Кількість переглядів - 7639
Генератор випадкових чисел
Алгоритм, який визначає послідовність випадкових чисел, елементи якої майже незалежні один від одного і підкоряються заданому розподілу, математичний програмний спосіб реалізації методу випадкової вибірки при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів міжнародного перевезення.
Кількість переглядів - 3757
ГКС
Державний Комітет Статистики (Держкомстат).
Кількість переглядів - 9965
ГНІВЦ
Головний Научноінформаціонний Обчислювальний Центр.
Кількість переглядів - 9325
ГО
Гарантійні зобов'язання.
Кількість переглядів - 10427
ГТК
Державний Митний Комітет.
Кількість переглядів - 11762
Губка

Головне управління по боротьбі з контрабандою

Код структурного підрозділу ФМС Росії 0700

Напрямки діяльності управління:

 • захист економічного суверенітету та економічної безпеки Російської Федерації;
 • добування інформації про події або дії, що створюють загрозу економічній безпеці Російської Федерації;
 • організація і здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою боротьби з контрабандою та іншими злочинами, віднесеними до компетенції митних органів, а також виявлення та встановлення осіб, їх підготовляють, які роблять чи вчинили;
 • виявлення і припинення адміністративних правопорушень, віднесених до компетенції митних органів;
 • здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання порушенням митного законодавства Митного союзу, законодавства Російської Федерації про митну справу з боку учасників зовнішньоекономічної діяльності та осіб, які здійснюють діяльність в сфері митної справи;
 • здійснення керівництва оперативно-розшуковими підрозділами і підрозділами по боротьбі з контрабандою наркотиків оперативних митниць, митниць та митних постів, підрозділами по боротьбі з особливо небезпечними видами контрабанди, оперативно-аналітичними підрозділами оперативних митниць і митниць, організаційно-інспекторськими підрозділами, підрозділами оперативних обліків, підрозділами організації і контролю за діяльністю правоохоронних підрозділів, підрозділами по боротьбі з митними правонаруш ями на морському транспорті, підрозділами по боротьбі з економічними митними правопорушеннями, підрозділами співпраці з правоохоронними органами зарубіжних країн оперативних митниць, підрозділами спеціального призначення (спеціальні загони швидкого реагування митниць і оперативних митниць, підрозділи організації і контролю за діяльністю спеціальних загонів швидкого реагування оперативних митниць) ( далі - оперативні підрозділи митних органів);
 • здійснення прийому і перевірки повідомлень про злочини, оформлення протоколів прийняття усної заяви про злочин і явки з повинною, а також складання рапортів про виявлення ознак злочину і виробництво уповноваженими посадовими особами невідкладних слідчих дій у кримінальних справах, віднесених до компетенції митних органів;
 • організація і проведення оперативного супроводження кримінальних справ, віднесених до компетенції митних органів;
 • організація взаємодії оперативних підрозділів митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами Російської Федерації, а також з міжнародними правоохоронними організаціями з питань, віднесених до компетенції Головного управління;
 • організація взаємодії оперативних підрозділів митних органів зі структурними підрозділами митних органів в питаннях боротьби з контрабандою та іншими злочинами, віднесеними до компетенції митних органів Російської Федерації, припинення нанесення економічних збитків інтересам країни, усунення причин і умов, що перешкоджають максимальному поповненню доходної частини державного бюджету;
 • підготовка пропозицій щодо розроблення та вдосконалення законодавчих та інших нормативних правових актів у галузі митної справи з питань, що належать до компетенції Головного управління;
 • організація взаємодії оперативних підрозділів митних органів з митними та іншими компетентними правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції Головного управління;
 • координація міжнародної діяльності оперативних підрозділів митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами Російської Федерації, а також міжнародними правоохоронними організаціями з питань, віднесених до компетенції Головного управління;
 • координація діяльності представництв (представників) митної служби Російської Федерації в іноземних державах в частині, що стосується правоохоронного співробітництва.
Кількість переглядів - 3977
ГУЇТ

Головне управління інформаційних технологій

Код структурного підрозділу ФМС Росії 0800

Управління здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • розвиток інформаційних митних технологій;
 • забезпечення інформаційної безпеки;
 • планування оснащення митних органів засобами інформатизації;
 • науково-технічне;
  розвиток і оснащення телекомунікаційних мереж;
 • забезпечення конфіденційного зв'язку та радіозв'язку;
 • координація діяльності інформаційно-технічної служби;
 • оснащення оперативно-технічними засобами митного контролю та охорони;
 • організація митного контролю за діляться і радіоактивними матеріалами;
 • організація метрологічного забезпечення.
Кількість переглядів - 5213
ГУОТОіТК

Головне управління організації митного оформлення і митного контролю

Код структурного підрозділу ФМС Росії - 0100

Управління бере участь в розробці проектів федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації за напрямками діяльності Головного митного управління.

Кількість переглядів - 8055
ГУТРД

Головне управління митних розслідувань та дізнання

Код структурного підрозділу ФМС Росії - 0400

Кількість переглядів - 3302
ГУФТДіТР

Головне управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання

Код структурного підрозділу ФМС Росії - 0300

Управління здійснює повноваження адміністратора доходів федерального бюджету від надходжень митних та інших платежів від зовнішньоекономічної діяльності в сфері митної справи, координує і контролює роботу митних органів за цим напрямком діяльності, організовує, координує і контролює здійснення справляння митними органами митних зборів, податків, антидемпінгових, спеціальних та компенсаційних мит, митних зборів та інших платежів, правильність обчислення платежів митними органами і іцамі, відповідальними за їх сплату, і своєчасність сплати зазначених митних платежів даними особами та їх перерахування митними органами до федерального бюджету в повному обсязі.

Організовує і забезпечує ефективне функціонування централізованої і оперативної систем обліку і контролю за надходженням митних та інших платежів до федерального бюджету.
Формує довідки і звіти по дохідній частині федерального бюджету в розрізі видів митних та інших платежів, митних органів та по митній системі в цілому для керівництва ФТС Росії і зацікавлених органів виконавчої влади.

Кількість переглядів - 3548
ДВТУ
Далекосхідне Митне Управління.
Кількість переглядів - 9222
грошові інструменти

Дорожні чеки, векселі, чеки (банківські чеки), а також цінні папери в документарній формі, які засвідчують зобов'язання емітента (боржника) по виплаті грошових коштів, в яких не вказана особа, якій здійснюється така виплата.

Кількість переглядів - 3888
ДКД
Документ Контролю Доставки.
Кількість переглядів - 7403
Довгостроковий профіль ризику
профіль ризику з установленнимсроком дії від 3 до 6 місяців.
Кількість переглядів - 6336
ДРВЕД МЗЕЗ
Департамент Регулювання Зовнішньоекономічної Діяльності МЗЕЗ.
Кількість переглядів - 7960
ДТ
Митна декларація.
Кількість переглядів - 10199
ДТПО
Додатковий Лист До Митного прибуткових ордерів.
Кількість переглядів - 8362
ДТЗ
Декларація митної вартості.
Кількість переглядів - 10189
ДТУ
Дагестанське Митне Управління.
Кількість переглядів - 8106
ЄС ОрПР
Єдина системи організації повітряного руху.
Кількість переглядів - 10576
Зональний профіль ризику

Профіль ризику, що діє в регіоні діяльності однієї митниці.

Рішення про віднесення профілю ризику до зональному приймає ФТС Росії.

Правовий акт ФТС Росії щодо профілю ризику підписує заступник голови ФМС Росії, який курирує Управління ризиків і оперативного контролю ФМС Росії або курирує структурний підрозділ, за напрямом діяльності якого виявлено ризик.

Код профілю ризику -13

Кількість переглядів - 8458
ідентифікація ризику
Дії, спрямовані на виявлення, розпізнавання і опис ризику.
Кількість переглядів - 5354
ІМПОРТ40 (ІМ40)
випуск Товарів Для Внутрішнього Споживання.
Кількість переглядів - 9373
Інвойс
Рахунок Фактура.
Кількість переглядів - 10177
індикатор ризику

Певні критерії із заданими наперед параметрами, відхилення від яких дозволяє здійснювати вибір об'єкта контролю.

По відношенню до товарів такими показниками можуть бути:

 • кількість товару
 • митна вартість
 • країна походження
 • країна відправлення відрізняється від країні походження
 • виробник не є продавцем
 • товарна класифікація
 • відмінний код ТН ЗЕД по товару використовується іншими учасниками ЗЕД. з частотою більше 30%
 • продавець є резидентом країни включену в списки офшорних країн зі списку 108н
 • метод митної вартості дорівнює відмінний від першого
 • інші показники.

По відношенню до учасників ЗЕД, індикатором ризику можуть бути такі ситуації:

 • учасник ЗЕД які раніше не переміщував товари
 • раніше учасник ЗЕД коректувався за вартістю внаслідок камеральних перевірок після випуску на суму понад 500 000 руб.
 • раніше учасник ЗЕД коректувався за кодом ТН ЗЕД внаслідок камеральних перевірок після випуску на суму понад 500 000 руб.
 • є інформація про скоєні раніше правопорушення
 • при переміщенні товару спостерігається неадекватна поведінка перевізника товару
 • є зміна конструкції транспортного засобу, що дозволяють створити і обладнати тайники.
Кількість переглядів - 9344
Іноземні суб'єкти військово-технічного співробітництва

Технічного співробітництва - іноземні юридичні та фізичні особи, які мають право на здійснення військово-технічного співробітництва відповідно до законодавства своїх держав

Кількість переглядів - 8644
ИТД
ідентифікаційний Митний огляд.
Кількість переглядів - 9324
КВТ ЄЕК ООН
Комітет з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН.
Кількість переглядів - 7683
КВТП МО
Комітет За військово-технічну допомогу Міністерства Оборони
Кількість переглядів - 12977
КДП
Контрольно-Диспетчерські Пункти
Кількість переглядів - 11519
КМС
Координаційна Міжвідомча Рада За Військово-Технічному Співробітництва
Кількість переглядів - 9623
КОД ТН ЗЕД

Код класифікатора товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності спочатку була розроблена і введена в 1988 році після приєднання до Міжнародної Конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. ТН ЗЕД СРСР була вперше опублікована в 1990 році.

Після розпаду СРСР була розроблена і прийнята Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних держав.

3.11.1995 року в Москві було підписано Угоду про єдину товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав. Уряду 12 держав - членів СНД, прагнучи до уніфікації форм митної статистики та спрощення митних процедур, домовилися про прийняття єдиної ТН ЗЕД СНД, заснованої на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації. 1.01.1997 року відбувся введення в дію ТН ЗЕД СНД.

Зі створенням Митного союзу ЄврАзЕС була розроблена Єдина Товарна Номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Митного Союзу. Затверджено Рішенням Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства (найвищого органу Митного союзу) від 27.11.2009 р №18, а також Рішенням Комісії митного союзу від 27.11.2009 року №130. Вступила в силу 1.01.2010 року.

Кількість переглядів - 7179
Синоніми - ТН ЗЕД, УКТЗЕД
Кількісна оцінка ризику
Процес присвоєння значенійвероятності ризику.
Кількість переглядів - 5339
КОНОСАМЕНТ
документ На Вантаж, Морський товаросупровідних документах.
Кількість переглядів - 9913
КОНТРАКТ

Міжнародний комерційний договір, міжнародний комерційний контракт, Зовнішньоекономічна операція, угода (угода) між двома або більше сторонами, що знаходяться в різних країнах, з купівлі-продажу або поставки товару, виконання робіт або надання послуг або інших видів господарської діяльності відповідно до узгоджених сторонами умовами.

Контракт лежить в основі зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів. Контракт буде вважатися міжнародним, якщо він укладений між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав. Відповідно до Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів обов'язковою умовою такого договору є місцезнаходження комерційних підприємств сторін контракту різних державах.

Наприклад, контракт буде вважатися міжнародним, якщо він укладений між фірмами однієї державної приналежності, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах. І навпаки, контракт, укладений між які перебувають на території однієї держави фірмами різною державної приналежності, відповідно до умов Віденській конвенції не буде вважатися міжнародним.

Кількість переглядів - 11672
Синоніми - Міжнародний контракт
Непрямі заходи по мінімізації ризиків

Комплекс заходів, спрямованих па здійснення митних операцій з товарами шляхом розробки і (або) модернізації митних і (або) інформаційних технологій, проведення організаційно-штатних заходів, застосування тарифного і нетарифного регулювання та т. Д.

Кількість переглядів - 4559
Короткостроковий профіль ризику

Профіль ризику з установленим терміном дії від 1 робочого дня до 1 місяця.

Кількість переглядів - 5155
КТС
Коригування митної вартості.
Кількість переглядів - 7822
ЛНП
Особистої номерної печатки.
Кількість переглядів - 10230
МЗЕЗ
Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків.
Кількість переглядів - 8557
Міжнародний митний транзит

Митний режим, при якому іноземні товари переміщаються по митній території РФ під митним контролем між місцем їх прибуття на митну територію Російської Федерації і місцем їх вибуття з цієї території (якщо це є частиною їх шляху, який починається і закінчується за межами митної території Російської Федерації) без сплати митних зборів, податків, а також без застосування до товарів заборон та обмежень економічного характеру, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання внешнеторг ой діяльності.

Кількість переглядів - 5342
Заходи щодо мінімізації ризиків

Комплекс заходів, які перебувають в скоєнні уповноваженими посадовими особами митного органу певних дій з метою виявлення та припинення порушень митного законодавства. Заходи щодо мінімізації ризиків застосовуються уповноваженими посадовими особами митних органів під час митного контролю як відповідно до вказівок в профілях ризиків, так і за власним рішенням відповідно до повноважень митного органу.

Кількість переглядів - 4300
Синоніми - ММР
МІН'ЮСТ
Міністерство юстиції.
Кількість переглядів - 9627
МСАТ
Міжнародний Союз Автомобільного Транспорту.
Кількість переглядів - 10010
МТУ
Московське Митне Управління.
Кількість переглядів - 9628
Готівкові кошти

Грошові знаки у вигляді банкнот і казначейських квитків, монет, за винятком монет із дорогоцінних металів, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом в державах - членах Євразійського економічного союзу або державах (групі іноземних держав), які не є членами Євразійського економічного союзу, включаючи вилучені чи вилучені з обігу, але підлягають обміну на що знаходяться в обігу грошові знаки.

Кількість переглядів - 4420
НАТБ
Національна Асоціація митних брокерів.
Кількість переглядів - 11597
ПДВ
Податок На Додану Вартість.
Кількість переглядів - 9035
нетарифне регулювання
Метод державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, здійснюваний шляхом введення кількісних обмежень та інших заборон і обмежень економічного характеру.
Кількість переглядів - 6448
НЕТТО
Маса товару з урахуванням тільки первинної упаковки або без урахування будь-якої упаковки.
Кількість переглядів - 11726
Неформалізовані профілі ризиків

Профілі ризиків, доводяться до митних органів на паперовому носії, ризики за якими виявляються посадовою особою самостійно, виходячи з області ризику.

Кількість переглядів - 7111
НТП
Порушення Митних Правил.
Кількість переглядів - 7654
ОБК
Відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.
Кількість переглядів - 8598
область ризику

Окремі згруповані об'єкти ризику, щодо яких потрібне застосування окремих форм митного контролю або їх сукупності, а також підвищення ефективності якості митного адміністрування.

Кількість переглядів - 4342
ОБТП
Відділ по боротьбі з митними правопорушеннями.
Кількість переглядів - 7921
Загальноросійський профіль ризику

Профіль ризику, чинний на всій митній території Російської Федерації або в окремих митних органах, розташованих в регіоні діяльності різних РТУ.

Рішення про віднесення профілю ризику до загальноросійському, приймає ФТС Росії.

Правовий акт ФТС Росії щодо профілю ризику підписує голова ФМС Росії або особа, ним уповноважена.

Код профілю ризику -11

Кількість переглядів - 18441
Обов'язковий профіль ризику

ризик безумовно можна застосовувати у всіх випадках, в тому числі при переміщенні товарів особою, включеним до переліку осіб, які переміщують товари, щодо яких не застосовуються заходи по мінімізації ризиків, що містяться в профілях ризиків.

Код профілю ризику -55

Кількість переглядів - 4686
Синоніми - профіль ризику, обов'язковий до застосування
ЗВМД
Остаточна вантажної митної декларації.
Кількість переглядів - 7446
ОД
Відділ Дізнання.
Кількість переглядів - 9603
ОДТО
Відділ Документального митного оформлення.
Кількість переглядів - 8280
ОКДТ
Відділ Контролю Доставки Товарів.
Кількість переглядів - 8923
ОНЕК
Відділ нетарифного І Експертної Контролю.
Кількість переглядів - 10501
ООД
Відділ організації дізнання.
Кількість переглядів - 6952
орієнтування

Інформація про ризик середнього ступеня, для мінімізації якого недоцільна розробка профілю ризику з огляду на неточності (широкої сфери застосування) такої інформації. орієнтування не містить вказівок (рекомендацій) про застосування форм митного контролю та заходів щодо мінімізації ризиків. Орієнтування доводяться до митних органів в якості інформації, використовуваної при митному контролі товарів і транспортних засобів.

Орієнтування доцільна, як правило, у випадках:

 • якщо в результаті аналізу інформації посадовими особами митних органів виявлено ризик середнього рівня;
 • якщо за результатами аналізу ефективності профілю ризику визнається його низька ефективність, проте інформування посадових осіб митних органів про потенційний ризик залишається доцільним;
 • при необхідності доведення до митних органів інформації про ризик середнього рівня на основі відомостей, що отримані від інших державних органів Російської Федерації, а також зарубіжних митних служб.

Орієнтування містить наступні основні відомості:

 • термін дії орієнтування (не більше трьох місяців);
 • область дії орієнтування (в тому числі індикатори ризику та митні органи, В яких доцільно застосування орієнтування);
 • описова частина (опис інформації, яка доводиться до митних органів);
 • контактна посадова особа ФТС Росії, уповноважена давати консультації по утриманню орієнтування (прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти).

Інформація, що міститься в орієнтування, враховується при виборі і застосуванні посадовими особами митних органів заходів щодо мінімізації ризиків відповідно до наявних у них повноважень

Кількість переглядів - 6916
ОРТОФС
Відділ по роботі з Товарами, звернених у Федеральну Власність.
Кількість переглядів - 10016
ОТО
Відділ митного оформлення.
Кількість переглядів - 10125
ОТП
Відділу митних платежів.
Кількість переглядів - 12681
ОТР
Відділ Митних Розслідувань.
Кількість переглядів - 8551
ОТСІА
Відділ Митної статистики та аналізу.
Кількість переглядів - 10395
ОФТК
Відділ Фактичного Митного Контролю.
Кількість переглядів - 9082
Оцінка ризику
Дії по ідентифікації, аналізу ризику і визначення рівня ризику.
Кількість переглядів - 6776
ОЕЗ
Особлива Економічна Зона.
Кількість переглядів - 9218
ПАСПОРТ УГОДИ

Базовий документ валютного контролю, що оформляється експортером товароврезідентом РФ в банку і містить викладені в стандартизованої формі відомості про зовнішньоекономічну операцію, необхідні для здійснення цього контролю.

Кількість переглядів - 9260
Синоніми - ПС
ПГТД
Попередня вантажна митна декларація.
Кількість переглядів - 9942
ПІБ
Паспорт бартерної угоди.
Кількість переглядів - 9859
Постійний профіль ризику

Профіль ризику з установленим терміном дії понад 6 місяців.

Кількість переглядів - 5739
МИТО

Грошовий збір, що стягується відповідними державними органами при виконанні ними певних функцій, в сумах, передбачених законодавством цієї країни.

Кількість переглядів - 12916
Продукція військового призначення

Озброєння, військова техніка, роботи, послуги, результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність) і інформація у військово-технічній галузі, за винятком інформації, яка може бути опублікована в відповідно до законодавства Російської Федерації в засобах масової інформації , творах науки, літератури і мистецтва, рекламних матеріалах

Кількість переглядів - 9107
профіль ризику

Сукупність відомостей про область ризику, індикаторів ризику, а також заходи щодо мінімізації ризику, профіль ризику містить вказівки про застосування заходів по його мінімізації.

Профілі ризику формуються в Центральному апараті спеціальними аналітичними групами на основі інформації з різних баз даних, причому не тільки митних органів, а й податкових, прикордонних, міграційних служб, баз даних за сертифікатами якості продукції.

Кожен профіль ризику являє собою опису узагальнених ситуацій, здатних привести до порушення митного законодавства. При цьому в профілях ризику виділяється індикатори ризику.

Профілі ризику доводяться до митних органів із застосуванням програмних засобів або на паперовому носії.

Єдиною формою закріплення профілів ризику є правові акти ФТС Росії з позначкою для службового користування (ДСК).

Кількість переглядів - 10941
Прямі заходи з мінімізації ризиків

Комплекс заходів, безпосередньо пов'язаних з випуском товарів із застосуванням заходів щодо мінімізації ризиків окремих форм митного контролю, що здійснюються централізовано і встановлених ТК ТЗ, інструкцією про дії посадових осіб митних органів при застосуванні СУР та іншими нормативними правовими актами ФМС Росії.

Як прямих заходів використовуються:

 • форми митного контролю;
 • засоби ідентифікації товарів і транспортних засобів;
 • заходи щодо забезпечення законодавства відповідно до процедури митного транзиту;
 • збір інформації про осіб, які ведуть діяльність по переміщенню товарів і транспортних засобів або діяльність в галузі митної справи;
 • інші заходи (експертиза товарів, транспортних засобів і документів, вимога про пред'явлення товарів при їх декларуванні, проведення додаткового митного контролю до випуску товарів, вивантаження на СТЗ та ін.).
Кількість переглядів - 7801
ПТС І ПШТС
Паспорт Транспортного Засобу І Паспорт Шасі Транспортного Засобу.
Кількість переглядів - 11384
Регіональний профіль ризику

Профіль ризику, що діє в регіоні діяльності одного РТУ.

Рішення про віднесення профілю ризику до регіонального, приймає ФТС Росії.

Правовий акт ФТС Росії щодо профілю ризику підписує заступник голови ФМС Росії, який курирує Управління ризиків і оперативного контролю ФМС Росії або курирує структурний підрозділ, за напрямом діяльності якого виявлено ризик.

Код виду профілю ризику -12

Кількість переглядів - 6861
реімпорт

Митний режим, при якому товари, раніше вивезені з митної території РФ, ввозяться на митну територію РФ у встановлені терміни (підпункт 2 пункту 1 статті 235) без сплати митних зборів, податків і без застосування до товарів заборон та обмежень економічного характеру, встановлених відповідно до законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Кількість переглядів - 5051
реекспорт

Митний режим, при якому товари, раніше ввезені на митну територію РФ, вивозяться з цієї території без сплати або з поверненням сплачених сум ввізних митних зборів, податків і без застосування до товарів заборон та обмежень економічного характеру, встановлених відповідно до законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Кількість переглядів - 7595
Риттих
Регіональне Інформаційно-Технічне Митне Управління
Кількість переглядів - 8857
РП
Реєстраційна Палата.
Кількість переглядів - 9446
РОТА
Російська Митна Академія.
Кількість переглядів - 10293
РТУ
Регіональне Митне Управління.
Кількість переглядів - 10764
РТУ ВТ
Регіональне Митне Управління Повітряного Транспорту.
Кількість переглядів - 10203
РТУ ДЗГ
Регіональне Митне Управління Чергової Служби І Охорони.
Кількість переглядів - 9515
РТУ ПО БТП
Регіональне Митне Управління По Боротьбі З Митними Правопорушеннями.
Кількість переглядів - 9513
РТУ ТО
Регіональне Митне Управління тилового забезпечення.
Кількість переглядів - 10832
СТЗ
Склад тимчасового зберігання.
Кількість переглядів - 10214
СЗРТЛ
Північно - Західна Регіональна Митна Лабораторія.
Кількість переглядів - 8277
СЗТУ
Північно - Західне Митне Управління.
Кількість переглядів - 8983
СПБ
Санкт - Петербург
Кількість переглядів - 9353
Середньостроковий профіль ризику
Профіль ризику з установленнимсроком дії від 1 до 3 місяців.
Кількість переглядів - 6354
Терміновий профіль ризику

Профіль ризику, призначений для оперативного доведення до посадових осіб, які здійснюють митне оформлення та митний контроль товарів і транспортних засобів, інформації про необхідність застосувати заходи по мінімізації ризиків до певної партії товарів і (або) транспортних засобів до завершення митного оформлення.

Ризики, що містяться в термінових профілях ризиків, виявляються в момент прийняття митної декларації (після присвоєння реєстраційного номера митної декларації) і в момент активації посадовою особою митного поста функції випуску електронної копії ДТ після завершення заповнення звіту (якщо звіт заповнювався) із застосуванням спеціальних програмних засобів і (або) самостійно, виходячи з області ризику при наявності листи або телетайпограми ФТС Росії, що містить терміновий профіль ризику.

При внесенні змін до митної декларації на будь-якому з етапів документального контролю проводиться повторна перевірка митної декларації на предмет виявлення ризиків, що містяться в термінових профілях ризиків.

У разі якщо лист (телетайпограма) ФТС Росії, що містить терміновий профіль ризику, надійшло на митний пост після прийняття митної декларації, заходи по мінімізації ризиків, передбачені терміновим профілем ризику, підлягають застосуванню.

Якщо здійснення митних операцій щодо товарів завершено митним органом до надходження термінового профілю ризику, то відповідне координує підрозділ ФМС Росії здійснює відомчий контроль прийнятих підлеглим митним органом рішень при митному контролі партії товарів відповідно до порядку здійснення відомчого контролю, встановленими іншими правовими актами ФМС Росії.

За результатами застосування термінового профілю ризику посадова особа митного поста заповнює Звіт відповідно до Правил заповнення Звіту, або журнал обліку у випадках, встановлених цією Інструкцією.

Кількість переглядів - 5119
ступінь ризику
Результат кількісної оцінки ризику.
Кількість переглядів - 4641
суб'єкт зЕД
Особа, зазначена в митних, транспортних ікоммерческіх документах як одержувач, відправника товарів, особи, відповідальної за фінансове врегулювання, декларанта, принципала, перевізника (в т.ч. митного), митного брокера, власника свх або митного складу або інша особа, яка здійснює діяльність в галузі митної справи.
Кількість переглядів - 5153
Суб'єкти військово-технічного співробітництва

Російські організації, які отримали право на здійснення зовнішньоторговельної діяльності щодо продукції військового призначення

Кількість переглядів - 7871
БУХ.1С нагадує про найяскравіших і позитивних новинах минає першого робочого тижня 2021 року.
00:45 16-01-2021 Детальніше ...
На сторінці 1С: лектор розміщений відеозапис лекції «Електронні трудові книжки, зміни в формуванні звітності у 2021 році».
00:20 16-01-2021 Детальніше ...
З 1 січня 2022 року наберуть чинності поправки до закону про електронний підпис (від 6 квітня 2011 року № 63-ФЗ), внесені Законом від 27.12.2019 № 476-ФЗ.
00:10 16-01-2021 Детальніше ...
БУХ.1С вирішив з'ясувати, стикаються наші читачі з проблемою, коли роботодавець не поспішає встановлювати працівникам належні доплати.
23:30 15-01-2021 Детальніше ...