МЕНЮ

Положення про порядок ввезення на митну територію Митного союзу продукції (товарів), щодо яких встановлюються обов'язкові вимоги щодо оцінки відповідності в рамках Митного союзу

Рішення Колегії Євразійської економічної комісії № 294 від 25.12. 2012 року

 1. Це Положення розроблене на виконання Договору про ЕАЕК 18.10.2011 року, Угоди про єдині принципи і правила технічного регулювання в Республіці Білорусь, Республіці Казахстан та Російської Федерації від 18.10.2010 року та Угоди про звернення продукції, що підлягає обов'язковій оцінці (підтвердженню) відповідності, на митної території Митного союзу від 11.12. 2009 року.
 2. До продукції (товарів), що ввозиться (ввезеної) на митну територію Митного союзу, щодо якої при її митному декларуванні одночасно з митною декларацією митним органам підлягають поданням документи, що засвідчують відповідність такої продукції (товарів) обов'язковим вимогам, або відомості про такі документи, відноситься продукція (товари), яка:
  • а) включена до Єдиного перелік продукції, щодо якої встановлюються обов'язкові вимоги в рамках Митного союзу, затверджений Рішенням Комісії Митного союзу від 28.01.2011 р № 526 "Про Єдиний переліку продукції, щодо якої встановлюються обов'язкові вимоги в рамках Митного союзу", і по відношенню до якої законодавством держав - членів Митного союзу (далі - держави-члени) встановлено обов'язкові вимоги;
  • б) включена до Єдиного перелік продукції, що підлягає обов'язковій оцінці (підтвердженню) відповідності в рамках Митного союзу з видачею єдиних документів, затверджений Рішенням Комісії Митного союзу від 7.04.2011 р № 620 "Про нову редакцію Єдиного переліку продукції, що підлягає обов'язковій оцінці (підтвердженню ) відповідності в рамках Митного союзу з видачею єдиних документів, затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 18.06.2010 року № 319 "(далі - Єдиний перелік);
  • в) включена до переліків продукції, щодо якої подача митної декларації супроводжується поданням документа про оцінку (підтвердження) відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу.
 3. До документів, що засвідчують відповідність продукції (товарів) обов'язковим вимогам, відносяться:
  • а) документ про оцінку (підтвердження) відповідності, передбачений технічними регламентами Митного союзу;
  • б) сертифікат відповідності або декларація про відповідність Митного союзу, оформлені за єдиною формою, на продукцію (товари), включену до Єдиного перелік;
  • в) сертифікат відповідності, декларація про відповідність, передбачені законодавством держави-члена, біля якої продукція (товари) поміщається під митні процедури;
  • г) інші документи, передбачені законодавством держави-члена, на території якого продукція (товари) поміщається під митні процедури.
 4. Документи, що засвідчують відповідність продукції (товарів) обов'язковим вимогам, або відомості про такі документи видаються митним органам при приміщенні продукції (товарів) під митні процедури:
  • а) випуску для внутрішнього споживання, в тому числі митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, заявлену при завершенні інших митних процедур, за винятком продукції (товарів), що ввозиться (ввезеної):
   • в якості проб і зразків для проведення досліджень і випробувань за умови подання до митного органу копії договору з акредитованим органом по сертифікації (акредитованою випробувальною лабораторією (центром)) або листи такого акредитованого органу з сертифікації (акредитованої випробувальної лабораторії (центру)), що підтверджують необхідне для цих цілей кількість (вага і обсяг) ввезеної (ввезеної) продукції (товарів);
   • виробником або уповноваженим представником виробника в якості запасних частин для обслуговування та ремонту раніше ввезених на митну територію Митного союзу готових виробів, щодо яких підтверджено відповідність обов'язковим вимогам, за умови подання в митні органи копій документів про оцінку (підтвердження) відповідності таких готових виробів;
   • в якості комплектуючих товарів або сировини (матеріалів) до продукції, що випускається в обіг на території держави-члена, на якій здійснюється їх приміщення під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання;
   • на адресу дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав, міждержавних і міжурядових організацій, за умови подання до митного органу їх мотивованого звернення про фактичне споживання (використання) виключно такими представництвами, установами, організаціями;
   • в якості гуманітарної або технічної допомоги;
   • в якості товарів, призначених для попередження і ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;
  • б) тимчасового ввезення (допуску), за винятком випадків тимчасового ввезення:
   • контейнерів, упаковки, піддонів;
   • продукції (товарів), призначених для демонстрації на виставках, ярмарках і міжнародних зустрічах, а також допоміжного обладнання і матеріалів, призначених для використання при такій демонстрації продукції (товарів) або для використання на виставках, ярмарках і міжнародних зустрічах;
   • товарних зразків, призначених виключно для цілей отримання замовлень на продукцію (товари) такого типу і непридатних для використання в інших цілях, що забезпечується шляхом нанесення на них стирається маркування, розривів, пробивання дірок або нанесення пошкоджень будь-яким іншим способом;
   • продукції (товарів), призначеної для проведення випробувань, перевірок, експериментів і показу властивостей і характеристик;
   • рекламної друкованої продукції;
   • обладнання, необхідного естрадних артистів, театральних труп та оркестрів (предметів, використовуваних в ході уявлень, музичних інструментів, декорацій і костюмів), якщо така продукція (товари) ввозиться (ввезена) іноземною особою і буде використовуватися ним на митній території Митного союзу;
   • професійного кінематографічного обладнання, устаткування преси, радіо чи телебачення, допоміжних пристроїв і аксесуарів до цього устаткування, якщо такі професійне обладнання, устаткування та приладдя ввозяться (ввезені) іноземною особою і будуть використовуватися ним на митній території Митного союзу;
   • продукції (товарів), призначеної для спортивних змагань, показових спортивних заходів або тренувань, якщо така продукція (товари) ввозиться (ввезена) іноземною особою і буде використовуватися ним на митній території Митного союзу;
  • в) вільної митної зони, за винятком продукції (товарів), що ввозиться (ввезеної):
   • в якості запасних частин для обслуговування та ремонту раніше ввезених на митну територію Митного союзу готових виробів, поміщених під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання або митну процедуру вільної митної зони, щодо яких підтверджено відповідність обов'язковим вимогам, за умови подання до митних органів копій документів про оцінці (підтвердження) відповідності таких готових виробів;
   • в якості проб і зразків для проведення досліджень і випробувань за умови подання до митного органу копії договору з акредитованим органом по сертифікації (акредитованою випробувальною лабораторією (центром)), що знаходяться на території держави-члена, на якій здійснюється митне декларування товарів, або листи такого акредитованого органу з сертифікації (акредитованої випробувальної лабораторії (центру)), що підтверджують необхідне для цих цілей кількість (вага і обсяг) ввезених товарів;
   • в якості комплектуючих товарів або сировини (матеріалів) до продукції, виробленої на території держави-члена, на якій здійснюється їх приміщення під митний процедуру вільної митної зони;
  • г) вільного складу, за винятком продукції (товарів), що ввозиться (ввезеної):
   • в якості запасних частин для обслуговування та ремонту раніше ввезених на митну територію Митного союзу готових виробів, поміщених під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання або митну процедуру вільного складу, щодо яких підтверджено відповідність обов'язковим вимогам, за умови подання до митних органів копій документів про оцінку (підтвердження) відповідності таких готових виробів;
   • в якості проб і зразків для проведення досліджень і випробувань за умови подання до митного органу копії договору з акредитованим органом по сертифікації (акредитованою випробувальною лабораторією (центром)), що знаходяться на території держави-члена, на якій здійснюється митне декларування товарів, Або листи такого акредитованого органу з сертифікації (акредитованої випробувальної лабораторії (центру)), що підтверджують необхідне для цих цілей кількість (вага і обсяг) ввезеної (ввезеної) продукції (товарів);
   • в якості комплектуючих товарів або сировини (матеріалів) до продукції, виробленої на території держави-члена, на якій здійснюється їх приміщення під митний процедуру вільного складу;
  • д) реімпорту, за винятком випадків приміщення під дану митну процедуру:
   • продукції (товарів) з метою завершення дії митної процедури тимчасового вивезення;
   • продукції (товарів), що не зазнали операцій з переробки товарів за межами митної території Митного союзу, з метою завершення дії митної процедури переробки за межами митної території;
   • товарів Митного союзу, поміщених під митний процедуру вільної митної зони або вільного складу, з метою завершення дії митної процедури вільної митної зони або митної процедури вільного складу, якщо такі товари Митного союзу залишилися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу або природних втрат при нормальних умовах перевезення (транспортування), зберігання та (або) використання (експлуатації);
  • е) відмови на користь держави.
 5. Подання митним органам документів, що засвідчують відповідність продукції (товарів) обов'язковим вимогам, або відомостей про таких документах не потрібно:
  • а) при приміщенні під митні процедури, зазначені в пункті 4 цього Положення, продукції (товарів):
  • яка була у використанні (експлуатації);
  • ввезеної (ввезеної) в одиничних екземплярах (кількостях), передбачених одним зовнішньоторговельним договором виключно для власного використання декларантом (в тому числі для науково-дослідних або представницьких цілей в якості сувенірів або рекламних матеріалів);
  • у випадках її тимчасового розміщення на митній території Митного союзу, за винятком продукції, що ввозиться (ввезеної) за договорами фінансового лізингу;
  • б) щодо продукції (товарів):
   • ввезеної (ввезеної) фізичними особами для особистого користування;
   • поміщається на тимчасове зберігання;
   • поміщається під митні процедури митного транзиту, переробки на митній території, переробки для внутрішнього споживання, митного складу, безмитної торгівлі, знищення, спеціальної митної процедури;
   • ввезеної (ввезеної) в якості припасів.