МЕНЮ

Про положення про порядок застосування типових схем оцінки (підтвердження) відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу

Положення про порядок застосування типових схем оцінки (підтвердження) відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу

 1. Положення про порядок застосування типових схем оцінки (підтвердження) відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу розроблено з метою реалізації положень Угоди про єдині принципи і правила технічного регулювання в Республіці Білорусь, Республіці Казахстан та Російської Федерації від 18 листопада 2010 року.
 2. Стосовно до продукції, вимоги до якої встановлені технічними регламентами Митного союзу (далі - технічні регламенти), оцінка відповідності проводиться у формі підтвердження відповідності (декларування відповідності, сертифікації), реєстрації, в тому числі державної, експертизи, оцінки придатності, випробувань, державного контролю (нагляду) та (або) іншій формі.
  Оцінка відповідності в формі реєстрації, експертизи, оцінки придатності, державного контролю (нагляду) та (або) в іншій формі встановлюється розробником в конкретних технічних регламентах з урахуванням специфіки продукції, а також об'єкта технічного регулювання (наприклад - електромагнітна сумісність і інші), Ступеня ризику заподіяння шкоди і здійснюється відповідними уповноваженими органами держав - членів Митного союзу.
 3. Державна реєстрація продукції проводиться органами і установами, уповноваженими в області санітарно-епідеміологічного благополуччя населення з оформленням свідоцтва про державну реєстрацію.
  Для продукції, що підлягає державній реєстрації, переважною формою підтвердження відповідності є декларування відповідності.
 4. Державна реєстрація виробничих об'єктів здійснюється уповноваженим органом держави - члена Митного союзу на підставі заяви про державну реєстрацію виробничого об'єкта.
 5. Вибір форм і схем оцінки відповідності повинен здійснюватися з урахуванням сумарного ризику від недостовірної оцінки відповідності та шкоди від застосування продукції, що пройшла оцінку відповідності. При виборі форм і схем необхідно враховувати такі основні фактори: 
  • ступінь потенційної небезпеки продукції;
  • чутливість заданих показників до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів; чутливість заданих показників до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів;
  • статус заявника (виробник, уповноважена виробником особа, продавець, постачальник);
  • адекватність ступеня доказів відповідності та витрат на проведення оцінки відповідності цілям технічного регламенту.
 6. Підтвердження відповідності здійснюється в формах сертифікації або декларування відповідності з типовими схемами. Сертифікати відповідності можуть використовуватися в якості доказових матеріалів при прийнятті декларації про відповідність, реєстрації і схвалення (затвердження) типу продукції, якщо даний порядок встановлюється в технічному регламенті.
 7. Типова схема підтвердження відповідності являє собою набір дій (елементів), результати яких використовуються для прийняття рішення про відповідність (невідповідність) продукції вимогам технічного регламенту. У загальному випадку такими діями (елементами) можуть вважатися:
  • аналіз технічної документації;
  • ідентифікація, Випробування продукції, дослідження типу продукції;
  • оцінка виробництва, виробничий контроль;
  • видача сертифіката відповідності, прийняття декларації про відповідність технічним регламентам за єдиною формою, затвердженою Комісією Митного союзу (далі - сертифікат відповідності, декларація про відповідність);
  • реєстрація декларації про відповідність; - нанесення єдиного знака обігу продукції на ринку держав - членів Митного союзу (далі - нанесення єдиного знака обігу);
  • інспекційний контроль.
 8. Аналіз технічної документації повинен бути невід'ємним елементом кожної типової схеми і може включати: 
  • аналіз для ідентифікації продукції;
  • аналіз для визначення придатності технічної документації для підтвердження відповідності;
  • дослідження проекту.
 9. Склад технічної документації, яка підтверджує відповідність продукції вимогам технічного регламенту, встановлюється в відповідний технічний регламент, а в загальному випадку, може включати:
  • технічні умови / опису (при наявності);
  • експлуатаційні документи (за наявності);
  • перелік взаємопов'язаних з технічним регламентом стандартів, вимогам яких відповідає дана продукція (при їх застосуванні виробником);
  • опис прийнятих технічних рішень, що підтверджують виконання вимог технічного регламенту, якщо взаємопов'язані з технічним регламентом стандарти відсутні або не застосовувалися;
  • протоколи приймальних, приймально-здавальних та інших випробувань, проведених заявником і / або акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами), що підтверджують відповідність продукції вимогам технічного регламенту;
  • документи, що підтверджують безпечність продукції відповідно до законодавчих актів Митного союзу і держав - членів Митного союзу;
  • сертифікати відповідності на системи менеджменту;
  • сертифікати відповідності або протоколи випробувань на сировину, матеріали, комплектуючі вироби або складові частини виробу; інші документи, що підтверджують безпечність продукції.
 10. Дослідження проекту продукції може проводитися шляхом аналізу технічної документації, по якій виготовляється продукція, результатів проведених розрахунків, випробувань експериментальних зразків продукції.
 11. Дослідження типу продукції може проводитися шляхом:
  • дослідження зразка для запланованого виробництва як типового представника продукції;
  • аналізу технічної документації, випробування зразка продукції або критичних складових частин продукції.
 12. Оцінка виробництва може бути представлена ​​наступними основними видами:
  • аналіз стану виробництва;
  • сертифікація системи менеджменту.
 13. Виробничий контроль проводиться виробником для забезпечення стабільності відповідності продукції, що випускається технічної документації та вимогам технічних регламентів.
 14. Реєстрація декларацій про відповідність здійснюється по повідомному принципом відповідно до порядку, встановленого Комісією Митного союзу.
 15. Інспекційний контроль проводиться тільки в рамках сертифікації і може включати:
  • випробування зразків сертифікованої продукції;
  • аналіз стану виробництва;
  • інспекційний контроль сертифікованої системи менеджменту.
 16. Контроль за продукцією, відповідність якої підтверджено декларацією про відповідність, здійснюється в рамках державного контролю (нагляду).
 17. З метою надання заявнику права вибору найбільш прийнятною для нього схеми підтвердження відповідності в технічному регламенті для конкретної продукції рекомендується встановлювати кілька типових схем, рівнозначних за ступенем доказовості відповідності вимогам технічного регламенту з урахуванням умов їх застосування.
 18. Залежно від типової схеми сертифікації, підтвердження відповідності у формі сертифікації здійснюється акредитованим органом по сертифікації продукції, акредитованим органом по сертифікації систем менеджменту, включеними до Єдиного реєстру органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) Митного союзу (далі - орган із сертифікації продукції, орган по сертифікації систем менеджменту).
 19. Залежно від типової схеми декларування відповідності підтвердження відповідності у формі декларування відповідності здійснюється на підставі власних доказів та (або) доказів, отриманих за участю органу з сертифікації продукції, органу з сертифікації систем менеджменту, акредитованої випробувальної лабораторії, включених до Єдиного реєстру органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) Митного союзу (далі - акредитована випробувальна лабораторія).
 20. Про типові схеми сертифікації Ви можете дізнатися тут.
 21. Типові схеми декларування відповідності Ви можете побачити тут.
 22. Опис типових схем сертифікації
 23. Опис типових схем декларування відповідності
 24. Зберігання технічної документації. Процедури зберігання технічної документації, включаючи документи, що підтверджують відповідність встановлюються в відповідний технічний регламент. У загальному випадку технічна документація, включаючи документи, що підтверджують відповідність на території держав членів Митного союзу повинна зберігатися на: 
  • продукцію у виробника (уповноваженого виробником особи) протягом не менше 10 років з дня зняття (припинення) з виробництва цієї продукції;
  • партію продукції (одиничний виріб) у продавця (постачальника), виробника (уповноваженого виробником особи) протягом не менше 10 років з дня реалізації останнього вироби з партії.
  • Документи та матеріали, що підтверджують результати сертифікації, зберігаються в органі сертифікації, що видав сертифікат відповідності протягом не менше ніж 5 років після закінчення терміну дії сертифіката відповідності.

Вищевказані документи повинні надаватися органам державного нагляду за їхньою вимогою