МЕНЮ

2.12. Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори

Список 1 - Наркотичні засоби і психотропні речовини

Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, ввезення та вивезення яких на митну територію Митного союзу допускається на підставі ліцензії

Чекайте, йде завантаження і форматування даних
Наркотичні засоби і психотропні речовини
Міжнародна непатентована назва (назва) Інші найменування (назви) Хімічне найменування (назва) Короткий опис Код ТН ЗЕД
1 Аллілпродін 3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксіпіперідін 2933399900
10 Ацетілметадол 3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-діфенілгептан 2922197000
100 опійний мак рослина виду Papaver somniferum L 1211400000
101 Оріпавін 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Пара-флуорофентаніл пара-фторфентаніл 4'-фтор-N- (1-фенетіл-4-піперидил) пропіонанілід 2933399900
103 пентазоцин (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Пепап 1-фенетіл-4-феніл-4-піперідінол-ацетат (ефір) 2933399900
105 петидин 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933330000
106 Петидин - проміжний продукт A 4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин 2933330000
107 Петидин - проміжний продукт B 4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933399900
108 Петідин - проміжний продукт C 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота 2933399900
109 Пімінодін 4-феніл-1- (3-феніламінопропіл) -піперідін-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933399900
11 Альфа-метілтіофентаніл N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 пірітрамід дипідолор 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Прогептазін 1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксіазаціклогептан 2933998008
112 пропанідід 3-метокси-4- (N, N-діетілкарбомілметоксі) -фенілоцтової кислоти пропіловий ефір 2924299909
113 Проперідін ізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти 2933399900
114 Пропірам N- (1-метил-2-піперідіноетіл) -N-2-піріділпропіонамід 2933330000
115 просидол 1- (2-етоксіетіл) -4-феніл-4-пропілоксіпірідін 2933399900
116 Рослина роду Cannabis коноплі 1211908609
117 Рацеметорфан (+/-) - 3-метокси-N-метілморфінан 2933499000
118 Рацеморамід (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Рацеморфан (+/-) - 3-гідрокси-N-метілморфінан 2933499000
12 Альфа-метілфентаніл N- [1 (альфа-метілфенетіл) -4-піперидил] пропіонанілід 2933399900
120 Реміфентаніл 1- (2-метоксикарбоніл-етил) -4- (фенілпропіоніламіно) -піперідін-4-метиловий ефір карбонової кислоти 2933399900
121 суфентаніл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Тіофентаніл N- [1- [2- (2-тіоніл) етил] -4-піперидил] пропіонанілід 2934999000
123 таблетки "Алнагон" (кодеїну фосфату – 20 мг, кофеїну – 80 мг, фенобарбіталу – 20 мг, кислоти ацетилсаліцилової – 20 мг) 3003490000 3004490009
124 таблетки (Кодеїну камфосульфонат - 0,025 г, сульфагваякола калію - 0,10 г, густого екстракту гринделії - 0,017 г) 3003490000 3004490009
125 таблетки кодеїну 0,03 г + парацетамолу 0,5 г 3003490000 3004490009
126 таблетки кодеїну фосфату 0,015 г + цукру 0,25 г 3003490000 3004490009
127 таблетки кодеїну 0,01 г, 0,015 г + цукру 0,25 г 3003490000 3004490009
128 таблетки кодеїну 0,015 г + натріюгідрокарбонату 0,25 г 3003490000 3004490009
129 таблетки "Кодтерпін" (Кодеїну 0,015 г + натріюгідрокарбонату 0,25 г + терлінгідрата 0,25 г) 3003490000 3004490009
13 Ацетил-альфа-метілфентаніл N- [1- (альфа-метілфенетіл) -4-піперидил] ацетаніліду 2933399900
130 пігулки від кашлю склад: трави термопсису в порошку - 0,01 г (0,02 г), кодеїну - 0,02 г (0,01 г), натрію гідрокарбонату - 0,2 г, кореня солодки в порошку - 0,2 г 3003490000 3004490009
131 тебаїн 3,6-диметокси-N-метил-4,5-епоксіморфінадіен-6,8 2939110000
132 Тілідін (+/-) - етил-транс-2- (диметиламіно) -1-феніл-3-циклогексен-1-карбоксилат 2922440000
133 Трімеперідін промедол 1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіоноксіпіперідін 2933330000
134 Фенадоксон 6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон 2934999000
135 Феназоцін 2'-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетіл-6,7-бензоморфан 2933399900
136 Фенампромід N- (1-метил-2-піперідіноетіл) -пропіонанілід 2933399900
137 Феноморфан 3-гідрокси-N-фенетілморфінан 2933499000
138 Феноперідін 1- (3-гідрокси-3-фенілпропіл) -4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933330000
139 фентаніл 1-фенетіл-4-N-пропіоніланілінопіперідін 2933330000
14 ацеторфін 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 фолькодин морфолінілетілморфін 2939110000
141 Фуретідін 1- (2-тетрагідрофурфурілоксіетіл) -4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2934999000
142 Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїн [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Етілметілтіамбутен 3-етілметіламіно-1,1-ди- (2'-тіеніл) -1-бутен 2934999000
144 Етілморфін 3-етилморфін 2939110000
145 Етоксерідін 1- [2- (2-гідроксіетокси) етил] -4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933399900
146 Етонітазен 1-діетіламіноетіл-2-пара-етоксібензіл-5-нітробензімідазол 2933998008
147 еторфін тетрагидро-7-альфа- (1-гідрокси-1-метилбутил) -6,14-ендо- етенооріпавін 2939110000
148 Аллобарбітал 5,5-діаллілбарбітуровая кислота 2933539000
149 Алпразолам 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 ацетильований опій засіб, що отримується шляхом ацетилювання опію або екстракційного опію, що містить в своєму складі крім алкалоїдів опію ацетілкодеін, моноацетілморфін, диацетилморфин або їх суміш 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 амінорекс 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін 2934910000 2922197000
151 апрофен тарен 7 - [(10,11-дигідро-5H-дібензо [a, d] -ціклогептен-5-іл) аміно] гептанова кислота 3003900000 3004900002 3004900009
152 Амінептін 7 - [(10,11-дигідро-5Н-дибензо (a, d) -ціклогептан-5-іл) аміно] гептанова кислота 2922498500
153 Амобарбітал барбаміл 5-етил-5- (3-метилбутил) барбітурова кислота, 5-етил-5-ізопентілбарбітуровая кислота 29335390003
154 амфепрамон діетілпропіон 2- (діетиламіно) пропіофенон 2922310000
155 Амфетамін (фенамін) і комбіновані лікарські препарати, що містять фенамін (амфетамін) (+/-) - 2-аміно-1-фенілпропана (+/-) - альфа-метілфенетіламін 2921460000
156 БДБ [L- (3,4-метілендіоксіфеніл) -2-бутанамін] 2932990000
157 барбітал 5,5-діетілбарбітуровая кислота 2933531000
158 Бензфетамін N-бензил-N-альфа-діметілфенетіламін 2921460000
159 Броламфетамін ДІБ 2,5-диметокси-4-бромоамфетамін - (+/-) - 4-бромо-2,5-диметокси-альфа-метілфенетіламін 2922290000
16 Ацетілкодеін 2939190000
160 бромазепам 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 бротізолам 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 буталбітал 5-аліл-5-ізобутілбарбітуровая кислота 2933539000
163 бутобарбітал 5-бутил-5-етілбарбітуровая кислота 2933539000
164 Вінілбітал 5- (1-метилбутил) -5-вінілбарбітуровая кислота 2933539000
165 Галазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Галоксазолам 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 глутетимід ноксирон 2-етил-2-фенілглутарімід 2925120000
168 Натрій оксибутират і інші солі оксимасляної кислоти гамма-оксимасляна кислота (ГОМК) 2918199800
169 дексамфетамін (+) - 2-аміно-1-фенілпропана (+) - альфа-метілфенетіламін 2921460000
17 Безітрамід 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 декстрометорфан 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Ділоразепам 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 діазепам 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 ДЕТ (діетілтріптамін) N, N-діетілтріптамін; 3- [2- (діетиламіно) етил] індол 2939790000 2939800000
174 Діметоксіамфетамін ДМА (+/-) - 2,5-диметокси-альфа-метілфенетіламін 2922290000
175 ДМГП (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 ДМТ (Діметілтріптамін) N, N-діметілтріптамін3- [2- (диметиламіно) етил] індол 2939790000 2939800000
177 доцього (+/-) - 4-етил-2,5-диметокси-альфа-фенетіламіни, dl-2,5-диметокси-4-етил-альфа-метілфенілетіламін 2922290000
178 дох d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамін 2922290000
179 Кактуси, що містять мескалін 1211908609
18 Бензетідін 1- (2-бензілоксіетіл) -4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933399900
180 кат неодревесневшіе пагони і листя рослин Catha edulis, як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і невисушені, що містять катин і (або) катинон 1211908609
181 золпідем N, N, 6-триметил-2-р-толілімідазо [1,2-a] піридин-3-ацетамид 2933998008
182 Камазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Катін d-норпсевдоефедрін d-трео-2-аміно-1-гідрокси-1-фенілпропана, (+) - (S) -альфа - [(S) -1-аміноетил] бензиловий спирт 2939430000
184 Кетазолам 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 кетамін 2- (о-хлорфеніл) -2-метіламіноціклогексанон 2922390000
186 катинон (-) - альфа-амінопропіофенон, (-) - (S) -2-амінопропіофенон 2939790000 2939800000
187 клобазам 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Клоксазолам 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 клоназепам 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 бензилморфін 3-O-бензилморфін 2939190000
190 клоразепат 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Клотіазепам 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Колиндяни клофелін 2933299000
193 Кустарно приготовлені препарати з ката продукти переробки неодревесневших пагонів і листя рослин виду Catha edulis, що містять психотропні речовини 1302199000
194 кустарно приготовлені препарати з пейота продукти переробки рослин роду Lophophora, що містять мескалін 1302199000
195 кустарно приготовлені препарати з псилоцибе продукти переробки будь-яких частин грибів роду Psilocybe, що містять псилоцин і (або) псилоцибін 1302199000
196 кустарно приготовлені препарати з трави ефедри продукти переробки рослин роду Ephedra, що містять психотропні речовини 1302140000
197 кустарно виготовлені препарати з псевдоефедрину або з препаратів, що містять псевдоефедрин 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 кустарно виготовлені препарати з фенилпропаноламина або з препаратів, що містять фенілпропаноламін (норєфедрин) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 кустарно виготовлені препарати з ефедрину або з препаратів, що містять ефедрин 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Альфамепродін альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксіпіперідін 2933399900
20 Бетамепродін бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксіпіперідін 2933399900
200 Левамфетамін 1-альфа-метілфенілетіламін, (-) - (R) -альфа-метілфенетіламін 2921460000
201 левометамфетамін 1-N-альфа-діметілфенілетіламін, (-) - N-альфа-діметілфенетіламін 2939710000
202 Лефетамін (-) - 1-диметиламіно-1,3-діфенілетан, (-) - 1N, N-диметил-1,2-діфенілетіламін 2921460000
203 Лівометорфан (-) - 3-метокси-N-метілморфінан 2933499000
204 (+) - Лізергід d-лізергід, ЛСД, ЛСД-25 (+) - N, N-діетіллізергамід (d-діетіламід лізергінової кислоти), 9,10-дідегідро-N, N-діетил-6-метілерголін-8-бета-карбоксамід 2939690000
205 Лопразолам 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 лоразепам 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Лорметазепам 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 мазиндол 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 МБДБ 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Бетаметадол бета-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол 2922197000
210 медазепам 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 мезокарб сіднокарб 3- (альфа-метілфенетілін) -N- (фенілкарбамоіл) сиднониминов 2934910000
212 Меклоквалон 3- (о-хлорфеніл) -2-метил-4 (3H) -квіназолінон 2933550000
213 мепробамат 2-метил-2-пропил-1,3-пропандіол дікарбамат 2924110000
214 Метамфетамін метамфетаміну рацемат, первітин (+) - 2-метиламіно-1-фенілпропана, (+) - (S) -N-альфа-діметілфенетіламін 2939710000
215 метилфенидат риталін метиловий ефір2-феніл-2- (2-піперидил) -оцтової кислоти, метил-альфа-феніл-2-піперідінацетат 2933330000
216 Метілфенобарбітал 5-етил-1-метил-5-фенілбарбітуровая кислота 2933539000
217 Метіпрілон 3,3-діетил-5-метил-2,4-піперідіндіон 2933720000
218 МДМА dl-3,4-метілендіоксі-N, альфа-діметілфенілетіламін, (+/-) - N-альфа-диметил-3,4- (метілендіоксі) фенетіламіни 2932990000
219 мескалін 3,4,5-тріметоксіфенетіламін 2939790000 2939800000
22 Бетапродін бета-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксіпіперідін 2933399900
220 метаквалон 2-метил-3-о-толіл-4 (3H) -квіназолінон 2933550000
221 ефедрон меткатинон 2- (метиламіно) -1-фенілпропанон-1-он 2939490000
222 Мефенорекс dl-N- (3-хлоропропіл) -альфа-метілфенетіламін 2921460000
223 мідазолам 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-метіламінорекс (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 ММДА dl-5-метокси-3,4-метілендіоксі-альфа-метілфенілетіламін, 5-метокси-альфа-метил-3,4- (метілендіоксі) фенетіламіни 2932990000
226 2C-Б 4-бром-2,5-діметоксіфенетіламін 2922290000
227 4-МТА альфа-метил-4-метілтіофенетіламін 2930909509
228 Німетазепам 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 нітразепам 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Бетацетілметадол бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-діфенілгептан 2922197000
230 Нордазепам 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 оксазепам 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 оксазоліл 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Парагексіл 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 ПМА 4-метокси-альфа-метілфенілетіламін, р-метокси-альфа-метілфенетіламін 2922290000
235 пемолін 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он 2934910000
236 етамінал натрію сомбревін, пентобарбітал 5-етил-5- (1-метилбутил) барбітурова кислота 2933539000
237 пейот всі частини рослини роду Lophophora як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і невисушені, що містять мескалін 1211908609
238 Піназепам 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Піпрадрол 1,1-дифеніл-1 (2-піперидил) -метанол 2933330000
24 бупренорфін норфін, бупранал 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Піровалерон dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Празепам 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 псилоцин 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 псилоцибін 3- [2- (диметиламіно) етил] індол-4-іл-дигидрофосфат 2939790000 2939800000
244 Роліціклідін 1- (1-фенілціклогексіл) піролідин 2933998008
245 СТП (БУДИНОК) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Секбутабарбітал 5-секбутіл-5-етілбарбітуровая кислота 2933539000
247 секобарбітал 5-аліл-5- (1-метилбутил) барбітурова кислота 29335390003
248 Тенамфетамін МДА 3,4-метілендіоксіамфетамін, альфа-метил-3,4- (метілендіоксі) фенетіламіни 2932990000
249 Теноціклідін ТЦП 1- [1- (2-тієніл) циклогексил] піперидин 2934999000
25 Бета-гідрокси-3-метілфентаніл N- [1- (бета-гідроксіфенетіл) -3-метил-4-піперидил] пропіонанілід 2933399900
250 темазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Тетразепам 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 тетрагідроканнабінол 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 ТМА (+/-) - 3,4,5-тріметоксі-альфа-метілфенетіламін 2922290000
254 трава ефедри неодревесневшіе пагони рослин будь-якого виду роду Ephedra, як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і невисушені, що містять психотропні речовини 1211500000
255 Хальціон тріазолам 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 феназепам 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Фенатін 2933399900
258 фенфлурамин 2921490009
259 Фендіметразін (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Бета-гідроксіфентаніл N- [1- (бета-гідроксіфенетіл) -4-піперидил] пропіонанілід 2933399900
260 Фенетіллін dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Фенкамфамін dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Фенметразін 3-метил-2-фенілморфолін 2934910000
263 фенобарбітал 5-етил-5-фенілбарбітуровая кислота 2933531000
264 Фенпропорекс (+/-) - 3 - [(альфа-метілфенілетіл) аміно] пропіонітрил 2926300000
265 фентермін альфа, альфа-діметілфенетіламін 2921460000
266 фенциклидин ФЦП 1- (1-фенілціклогексіл) піперидин 2933330000
267 Флудіазепам 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 флунітразепам 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 флуразепам 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 гашиш анаша, смола канабісу спеціально приготована суміш відділеної смоли, пилку рослин роду Cannabis або суміш, приготована шляхом обробки (подрібненням, пресуванням і т.д.) верхівок рослин роду Cannabis з різними наповнювачами, незалежно від доданої форми, яку воно містить 1301900000
270 хлордиазепоксид 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Циклобарбітал 5- (1-циклогексен-1-іл) -5-етілбарбітуровая кислота 2933539000
272 Ціпепрол альфа- (альфа-метоксібензіл) -4- (бета-метоксіфенетіл) -1-піперазінетанол 2933599500
273 естазолам 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Ескодол знеболююче наркотичний засіб: водний розчин в ампулах містить в 1 мл 0,02 г промедолу, 0,0005 г скополамина і 0,025 г ефедрину гідрохлориду 3003410000 3004410000
275 етил лофлазепат этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Етіціклідін N-етил-1-фенілціклогексіламін 2921490009
277 Етріптамін 3- (2-амінобутіл) індол 2933998008
278 Етіламфетамін N-етіламфетамін N-етил-альфа-метілфенілетіламін 2921460000
279 Етінамат 1-етінілціклогексанолкарбамат 2924240000
279.1 Гаммабутіролактон 2932202000
28 героїн діацетилморфін 2939110000
280 Етхлорвінол этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-Т-7 2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетіламін 2930909509
282 БЗП N-бензілпіперазін 2933599500
283 N-метілефедрон 2922390000
284 TFMPP 1- (3-тріфлюорометілфеніл) піперазин) 2933599500
285 N-гідрокси-тенамфетамін N-гідрокси-МДА (+/-) - N- [альфа-метил-3,4- (метілендіоксі) фенетіл] гидроксиламин 2932209000
286 N-етил-тенамфетамін N-етил-МДА (+/-) - N-етил-альфа-метил-3,4- (метілендіоксі) фенетіламіни 29322090003
287 N-діметіламфетамін 2921490009
288 Синтетичні канабіноїди:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP-47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-пентил-1H-індол-3-іл (1-нафтил) метан 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-пентил-3- (1-нафтоіл) індол 2933998008
288.26 JWH-116 1-етил-1-цент-3- (1-нафтоіл) індол 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP-47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP-47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-бутил-1H-індол-3-іл) (нафталін-1-іл) метанон 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 трамадол (+) - транс-2 - [(диметиламіно) метил] -1- (м-метоксифеніл) циклогексана гідрохлорид 2922500000
29 Гідрокодон дігідрокодеінон, 4,5-епокси-3-метокси-17-метил-6-морфинана 2939110000
290 параметілефедрон 2- (метиламіно) -1- (4-метилфеніл) пропан-1-он 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-Діалло-5-метоксітріптамін 2933998008
293 2C-E 4-етил-2,5-діметоксіфенетіламін 2922290000
294 Бутілон 2-метиламіно-1- (3,4-метілендіоксіфеніл) бутан-1-он 2932990000
295 буторфанол 17- (ціклобутілметіл) морфинана-3,14-діол 2933499000
296 1,4-дібензілпіперазін 1,4-дібензілпіперазін 2933599500
297 Діметілкатінон N-метілефедрон, 2- (диметиламіно) -1-фенілпропана-1-он 2939790000 2939800000
298 Лист шавлії провісників лист рослини виду Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-метілендіоксі-піровалерон 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Альфаметадол альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол 2922197000
30 Гідроксіпетідін 4-мета-гідроксифеніл-1-метілпіперідін-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933399900
300 метілон 3,4-метілендіоксі-N-метілкатінон 2939790000 2939800000
301 Метілфенілпіперазін 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Метоксіфенілпіперазін 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Нафірон 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Пара-метиламфетамін 2-аміно-1- (4-метилфеніл) пропан 2921490009
305 Пара-метілеткатінон 2- (етиламін) -1- (4-метилфеніл) пропан-1-он 2939790000 2939800000
306 Пара-фтороамфетамін 2-аміно-1- (4-фторофеніл) пропан 2921490009
307 Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містять псилоцибін і (або) псилоцин 1211908609
308 сальвінорін A 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Насіння троянди гавайської насіння рослини виду Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Гідроморфінол 14-гідроксідігідроморфін 2939190000
310 тіанептін коаксил 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Фторометкатінон 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Фторофенілпіперазін 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Хлорфенілпіперазін 1- (3-хлорфеніл) піперазин, мета-хлорфенілпіперазін 2933599500
314 Квітки і листя блакитного лотоса квітки і листя рослини виду Nymphea caerulea 1211908609
315 Еткатінон N-етілкатінон, 2- (етиламін) -1-фенілпропана-1-он 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-метілендіоксі - феніл) -2-нітропроп-1-ен 2932990000
317 3- (1-нафтоіл) індол (1-нафтил) (1H-індол-3-іл) метанон 2933998008
318 АМТ і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ альфа-метілтріптамін 293399800
319 (Нафталін-1-іл) (1H-пірол-3-іл) метанон і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ (Нафталін-1-іл) (1H-пірол-3-іл) метанон 293399800
32 гідроморфон дігідроморфінон 2939110000
320 (Нафталін-1-іл) (4-пентілоксінафталін-1-іл) метанон і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ (Нафталін-1-іл) (4-пентілоксінафталін-1-іл) метанон 2914500000
321 модафініл [((Діфенілметіл) сульфініл) ацетамид] 2930909509
322 Налбуфін [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-бутаноіл-1-метиліндол [1- (1-метил-1H-індол-3-іл) бутан-1-он] і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Діметокаін [(3-діетиламіно-2,2-діметілпропіл) -4-амінобензоат 2922498500
325 3-адамантоіліндол і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ [(Адамантан-1-іл) (1H-індол-3-іл) метанон 293399800
326 2-аміно-1-бензо [1,2-b: 4,5-b '] діфуран-4-ілетан і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-аміноіндан і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 2-аміноіндан 2921490009
328 7-ацетоксімітрагінін 293399800
329 3-бензоіліндол і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ [(1H-індол-3-іл) фенілметанон] 293399800
33 дезоморфін дігідродеоксіморфін 2939190000
330 5-гідрокси-N-метілтріптамін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 5-гідрокси-N-метілтріптамін 293399800
331 7-гідроксімітрагінін 7-гідроксімітрагінін 293399800
332 2,5-діметоксіфенетіламін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 2,5-діметоксіфенетіламін 2922290000
333 метоксетамін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ [2- (3-метоксифеніл) -2- (етиламін) циклогексанон] 2922500000
334 мітрагінін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 9-метокси-корінантеідін 293399800
335 JWH-17 і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-нафтоіліндол і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ [(1H-індол-3-іл) нафталін-1-іл) метанон] 293399800
337 (Піперидин-2-іл) дифенілметан і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ (Піперидин-2-іл) дифенілметан 2933399900
338 (Піролідин-2-іл) дифенілметан і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ (Піролідин-2-іл) дифенілметан 293399800
339 2-тіофен-2-ілетіламін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 2-тіофен-2-ілетіламін 2934999000
34 Дігідроеторфін 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-фенілпіперазін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 1-фенілпіперазін 2933599500
341 1-фенілціклогексіламін і його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ 1-фенілціклогексіламін 2921490009
342 6-дезоксікодеін 2939190000
343 фенілацетіліндол його похідні, за винятком похідних, включених в якості самостійних позицій в цей розділ [1- (1H-індол-3-іл) -2-фенілетанон] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-фторопентіл) -3- (нафталін-1-іл) індол 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-метил-2,5-діметоксіфенетіламін 2922290000
348 N-Метілбутілон bk-MMBDB2- (диметиламіно) -1- (3,4-метілендіоксіфеніл) бутан-1-он 2932990000
349 Діметілметкатінон 2- (метиламіно) -1- (диметилфеніл) пропан-1он 2939790000 2939800000
35 декстроморамід (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-метілендіоксі-2-аміноіндан 2932990000
351 Метедрон 2- (метиламіно) -1- (4-метоксифеніл) пропан-1-он 2922500000
352 Метоксетамін 2- (3-метоксифеніл) -2- (етиламін) циклогексанон 2922500000
353 MPA N-метил-1- (тіофен-2-іл) пропан-2-амін 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-метокси-альфа-метілтріптамін 293399800
355 Альфа-метілтріптамін 1- (1H-індол-3-іл) -2-амінопропан 293399800
356 2-аміноіндан 2-аміноіндан 2921490009
357 5-йодо-2-аміноіндан 5-йодо-2-аміноіндан 2921490009
358 Пара-метілметамфетамін 2- (метиламіно) -1- (4-метилфеніл) пропан 2939710000
359 Пара-метилефедрин 2- (метиламіно) -1- (4-метилфеніл) пропанол-1 2939490000
36 декстропропоксифен ібупроксірон, проксівон, спазмопроксівональфа - (+) - 4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-метил-2-бутанолпропіонат 2922140000
360 (1-пентил-1H-індол-3-іл) (2,2,3,3-тетраметілціклопропіл) метанон (1-пентил-1H-індол-3-іл) (2,2,3,3тетраметілціклопропіл) метанон 293399800
361 Фторометамфетамін 2- (метиламіно) -1- (фторофеніл) пропан 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 АПБ 5- (2-амінопропіл) бензофуран6- (2-амінопропіл) бензофуран 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-йодо-2,5-диметоксифеніл) -M- (2-метоксібензіл) етанамін 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (адамантан-1-іл) -1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід 293399800
37 Діампромід N- [2- (метілфенетіламіно) -пропіл] пропіонанілід 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (адамантан-1-іл) -1-пентил-1H-індазол-3-карбоксамід 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-пропив-2,5-діметоксіфенетіламін 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-гептил-1H-індол-3-іл) (2,2,3,3-тетраметілціклопропіл) метанон (1-гептил-1H-індол-3-іл) (2,2,3,3-тетраметілціклопропіл) метанон 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-метоксіфенціклідін 1- (1- (4-метоксифеніл) циклогексил) піперидин 2933399900
379 Етілфенідат 2-феніл-2- (піперидин-2-іл) оцтової кислоти етиловий ефір 2933399900
38 диацетилморфин 2939110000
380 Ізомери, в тому числі стереоізомери зазначених у Списку I засобів і речовин, в тих випадках, коли існування таких ізомерів, в тому числі стереоізомерів, можливо в рамках даного хімічного позначення.
381 Ефіри складні і прості зазначених у Списку I засобів і речовин.
382 Солі зазначених у Списку I засобів і речовин, якщо існування таких солей можливе.
383 Суміші, що містять зазначені в Списку I засоби і речовини в будь-якій формі і фізичному стані незалежно від їх кількості в даній суміші, за винятком комбінованих лікарських засобів, не зазначених у Списку I.
39 Дігідрокодеін 4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-метілморфінан 2939110000
4 Альфапродін альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксіпіперідін 2933399900
40 Дігідроморфін 7,8-Дігідроморфін 2939190000
41 Діменоксадол 2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-діфенілацетат 2922197000
42 Дімепгептанол 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол 2922197000
43 Діметілтіамбутен 3-диметиламіно-1,1-ди- (2-тієніл) -1-бутен 2934999000
44 Діоксафетіл бутират етил-4-морфоліно-2,2-діфенілбутірат 2934999000
45 Діпіпанон 4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон 2933330000
46 діфеноксілат 1- (3-ціано-3,3-діфенілпропіл) -4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933330000
47 Діфеноксін 1- (3-ціано-3,3-діфенілпропіл) -4-фенілізоніпекотіновая кислота 2933330000
48 Діетілтіамбутен 3-діетиламіно-1,1-ди- (2'-тієніл) -1-бутен 2934999000
49 Дротебанол 3,4-диметокси-17-метілморфінан-6-бета-14-діол 2933499000
5 Альфацетілметадол альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-діфенілгептан 2922197000
50 Ізометадон 6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-гексанон 2922390000
51 капсули, що містять 30 мг кодеїну і 10 мг фенілтолоксаміна 3003490000 3004490009
52 Кетобемідон 4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-пропіонілпіперідін 2933330000
53 Клонітазен (2-пара-хлорбензил) -1-діетіламіноетіл-5-нітробензімідазол 2933998008
54 кодеїн 3-метилморфін 2939110000
55 Кодеїн-N-окис 2939190000
56 Кодоксім дігідрокодеінон-6-карбоксіметілоксім 2939190000
57 кокаїн метиловий ефір бензоілекгоніна 2939710000
58 лист кока лист кокаїнового куща, що містить в своєму складі екгонін, кокаїн та інші алкалоїди екгонін 1211300000
59 3-моноацетілморфін 2939190000
6 альфентанілу алфентаніл N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-моноацетілморфін 2939190000
61 кокаїновий кущ рослина будь-якого виду роду Erythroxylon 1211908609
62 Екстракт макової соломи концентрат макової соломи, екстракційний опій сировина для фармацевтичної промисловості 1302110000 2939110000
63 Левоморамід (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 леворфанол леморан (-) - 3-гідрокси-N-метілморфінан 2933410000
65 Левофенацілморфан (-) - 3-гідрокси-N-фенацілморфінан 2933499000
66 макова солома будь-які частини (як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і невисушені, за винятком зрілих насіння) будь-якої рослини роду Papaver, що містять наркотично активні алкалоїди опію 1211400000
67 канабіс марихуана приготована суміш як висушених, так і невисушених, як подрібнених, так і неподрібнених частин рослин роду Cannabis (крім кореневої системи), що містить в своєму складі будь-якої з ізомерів тетрагидроканнабинола 1211908609
68 масло канабісу гашишное масло, екстракт канабісу засіб, що отримується з частин рослини роду Cannabis шляхом вилучення (екстракції) будь-яких ізомерів тетрагидроканнабинола і супутніх їм каннабинола різними розчинниками або жирами; може зустрічатися у вигляді розчину або в'язкої маси 1302199000
69 метадон d-метадон, L-метадон, фенадон, долофін 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанон 2922310000
7 р-Амінопропіофенон (РАРР) та його оптичні ізомери (антидот проти ціанідів) 2922390000
70 Метадону - проміжний продукт 4-ціано-2-диметиламіно-4,4-діфенілбутан 2926300000
71 Метазоцін 2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан 2933399900
72 Метілдезорфін 6-метил-дельта-6-деоксіморфін 2939190000
73 Метілдігідроморфін 6-метілдігідроморфін 2939190000
74 Метопон 5-метілдігідроморфінон 2939190000
75 Мірофін мірістілбензілморфін 2939190000
76 Молочний сік різних видів маку, які не є опійний або олійним маком, але містять алкалоїди маку, включені до списків наркотичних засобів і психотропних речовин 1302110000
77 Морамід, проміжний продукт 2-метил-3-морфоліно-1,1-діфенілпропанкарбоновая кислота 2934999000
78 Морферідін 1- (2-морфоліноетіл) -4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2934999000
79 Морфілонг препарат, що складається з суміші 0,5-процентного розчину морфіну гідрохлориду в 30-процентному водному розчині полівінілпіролідону з молекулярної маса 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Анілерідін анілерідін 1-пара-амінофенетіл-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти етиловий ефір 2933330000
80 морфін 7,8-дегідро-4,5-епокси-3,6-дигідрокси-N-метілморфінан 2939110000
81 Морфін-N-окис 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксіморфінен-7-N-оксид 2939190000
82 Морфінметобромід і ін морфін метилбромід морфінметобромід і інші п'ятивалентні азотисті похідні морфіну, включаючи N-оксіморфіновие, одне з яких N-оксікодеін 2939190000
83 МППП МФВП 1-метил-4-феніл-4-піперідінол-пропіонат (ефір) 2933399900
84 3-метілтіофентаніл N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-метілфентаніл N- (3-метил-1-фенетіл-4-піперидил) пропіонанілід 2933399900
86 Нікодікодін 6-нікотінілдігідрокодеін 2939190000
87 Нікокодін 6-нікотінілкодеін 2939190000
88 Нікоморфін 3,6-дінікотінілморфін 2939110000
89 Нораціметадол (+/-) - альфа-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-діфенілгептан 2922197000
9 Ацетілгідрокодеін ацетілдігідрокодеін, тебакон 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-епоксіморфінан 2939190000
90 Норкодеін N-діметілкодеін 2939190000
91 Норлеворфанол (-) - 3-гідроксіморфінан 2933499000
92 Норметадон 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон 2922310000
93 Норморфін діметілморфін або N-диметильовані морфін 2939190000
94 Норпіпанон 4,4-дифеніл-6-піперидино-3-гексанон 2933399900
95 Оксикодон текодін 14-гідроксідігідрокодеінон 2939110000 3003 3004
96 Оксикодон + налоксон 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Оксіморфон 14-гідроксідігідроморфінон 2939110000
98 омнопон суміш гідрохлоридом алкалоїдів опію в порошку: 48 - 50 відсотків морфіну, 32 - 35 відсотків інших алкалоїдів опію в 1 мл 1-процент ного розчину: морфіну гідрохлориду - 0,0067 г, Наркотин - 0,0027 г, папаверину гідрохлориду - 0,00036 г, кодеїну - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Опій (в тому числі медичний) - згорнувся сік опійного або олійного маку 1302110000 3003 3004

 

Примітка:

Віднесення речовини до відповідного наркотичного засобу, психотропного речовини або їх прекурсору, внесеного в справжній перелік, не залежить від того, які фірмові (торгові) найменування, синоніми або абревіатури використовуються в якості його найменування.

Відносно комбінованих лікарських препаратів, що містять, крім включеного в справжній перелік засоби чи речовини, інші фармакологічно активні компоненти, контроль встановлюється в індивідуальному порядку шляхом включення даного комбінованого лікарського препарату в справжній перелік.

Концентрація речовин, зазначених у цьому переліку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

Для цілей застосування цього переліку необхідно керуватися як кодом ТН ЗЕД ТС, так і міжнародним незареєстрованим або іншим ненауковим назвою або хімічною назвою коротким описом наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору.

Положення про порядок ввезення на митну територію, вивезення з митної території і транзиту по митній території Митного союзу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

У Російській Федерації, уповноваженими органами виконавчої влади на погодження заяв про видачу ліцензій та оформлення інших дозвільних документів на ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, в торгівлі з третіми країнами, є Федеральна служба Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків ( ФСКН Росії) і Федеральна служба з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор), см. розпорядження Уряду РФ № тисяча п'ятсот шістьдесят сім-р від 1567 р

 1. Положення про порядок ввезення на митну територію, вивезення з митної території і транзиту по митній території Митного союзу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (далі - Положення) розроблено відповідно до Угоди про правила ліцензування в сфері зовнішньої торгівлі товарами від 9 червня 2009 року (далі - Угода) і Угодою про порядок введення та застосування заходів, які зачіпають зовнішню торгівлю товарами на єдиній митній території щодо третіх країн від 9 червня 2009 року.
 2. Положення поширюється на юридичних осіб, які здійснюють ввезення на митну територію, вивезення з митної території або транзит по митній території Митного союзу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, зазначених у розділі 2.12 Єдиного переліку товарів, до яких застосовуються заборони або обмеження на ввезення або вивезення державами - членами Митного союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства в торгівлі з третіми країнами (далі - заявники), а також на фізичних осіб, які здійснюють ввезення або вивезення таких товарів для особистого користування.
 3. Ввезення і (або) вивезення юридичними особами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів здійснюється на підставі разових ліцензій, які видаються уповноваженим державним органом держави - члена Митного союзу, на території якого зареєстрований заявник (далі - уповноважений орган).
 4. Фізичні особи можуть здійснювати ввезення і (або) вивезення обмежених кількостей наркотичних засобів і психотропних речовин у вигляді лікарських засобів для особистого застосування за медичними показаннями при наявності відповідних документів, а також прекурсорів в обсягах, визначених законодавством держави - члена Митного союзу.
 5. Транзит наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів через території держав - членів Митного союзу здійснюється з дотриманням положень, передбачених міжнародними договорами держав - членів Митного союзу в сфері обігу контрольованих засобів і речовин, зазначених в розділі 2.12 Єдиного переліку товарів, до яких застосовуються заборони або обмеження на ввезення або вивезення державами - членами Митного союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства в торгівлі з третіми країнами.
 6. Видача уповноваженим органом ліцензій на ввезення і (або) вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється з урахуванням потреби держави - члена Митного союзу в наркотичних засобах і психотропних речовинах.
 7. Для оформлення ліцензії заявником до уповноваженого органу подаються документи, передбачені пунктом 3 статті 3 Угоди.
  При здійсненні вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів заявник подає до уповноваженого органу дозвіл на ввезення (оригінал або його нотаріально засвідчену копію), виданий компетентним органом країни-імпортера.
  При здійсненні транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів з митної території держав - членів Митного союзу заявник додатково подає до уповноваженого органу дозвіл на ввезення (оригінал або його нотаріально засвідчену копію), виданий компетентним органом країни-імпортера, і копію дозволу на вивезення країни експортерів, якщо інше не передбачено вимогами країни-імпортера або країни-експортера.
 8. У разі якщо відповідно до законодавства держави - члена Митного союзу рішення про видачу ліцензії приймається уповноваженим органом за погодженням з іншими органами виконавчої влади держави - члена Митного союзу, то заявник в додаток до документів, визначених пунктом 3 статті 3 Угоди, подає до уповноваженого органу документи органів виконавчої влади, що підтверджують можливість ввезення і (або) вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.
  Термін розгляду документів, які подаються в узгоджувальний орган, визначається державою - членом Митного союзу.
 9. У видачі ліцензії та документів, що підтверджують можливість ввезення і (або) вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, крім підстав, зазначених у пункті 6 статті 3 Угоди, може бути відмовлено в разі неподання документів, передбачених пунктами 7 і 8 цього Положення, а також у разі перевищення норми потреби в наркотичних засобах, психотропних речовинах і їх прекурсори, встановленої для держави - члена Митного союзу.
 10. Ввезення і (або) вивезення, а також транзит наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, призначених для надання невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях, здійснюється без ліцензії відповідно до законодавства держави - члена Митного союзу.
 11. Заявник держави - члена Митного союзу зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня здійснення ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів повідомити уповноважений орган країни, що видала ліцензію, про фактично ввезених (вивезених) кількостях наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів , вигляді транспортного засобу, який використовувався для їх ввезення (вивезення), а також про місце і дату переміщення вантажу через митний кордон Митного союзу.
 12. Ввезення і (або) вивезення обмежених кількостей наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів в аптечках першої допомоги на морських (річкових) судах, літаках міжнародного сполучення для надання першої медичної допомоги здійснюється без ліцензії із застосуванням заходів контролю, визначених законодавством держави реєстрації відповідних транспортних засобів .
  Ввезення і (або) вивезення використовуваних як припасів прекурсорів в кількості, необхідній для забезпечення нормальної експлуатації обладнання і технічних пристроїв повітряного, морського (річкового), залізничного транспортного засобу, здійснюється без ліцензії з дотриманням вимог митного законодавства, що регулює переміщення припасів через митний кордон.
 13. Уповноважений орган має право видавати роз'яснення (висновки) з питань видачі ліцензій. Інформація про видані роз'ясненнях (висновках) направляється в Євразійську економічну комісію.