МЕНЮ

Рішення Колегії ЕАЕК № 30 від 21.04.2015 року про заходи нетарифного регулювання

 

Відповідно до статті 46 Договору про ЄАЕС від 29.05.2014 року та пунктами 4 і 37 Протоколу про заходи нетарифного регулювання щодо третіх країн (додаток № 7 до Договору про ЄАЕС від 29.05.2014 року) Колегія ЕАЕК вирішила:

 1. Ввести на митній території ЄАЕС наступні єдині заходи нетарифного регулювання:
  • заборона ввезення на митну територію ЄАЕС і (або) вивезення з митної території ЄАЕС товарів за переліком згідно з додатком № 1;
  • дозвільний порядок ввезення на митну територію ЄАЕС і (або) вивезення з митної території ЄАЕС товарів за переліком згідно з додатком № 2.
 2. Встановити, що товари, щодо яких запроваджено єдині заходи нетарифного регулювання, зазначені в пункті 1 цього Рішення, включаються в єдиний перелік товарів, до яких застосовуються заходи нетарифного регулювання в торгівлі з третіми країнами, передбачений пунктом 4 Протоколу про заходи нетарифного регулювання щодо третіх країн (додаток № 7 до Договору про ЄАЕС від 29.05.2014 року) та публікується на офіційному сайті ЄАЕС в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет".
 3. Дозвільний порядок, зазначений в пункті 1 цього Рішення, реалізується за допомогою ліцензування та (або) застосування інших адміністративних заходів регулювання зовнішньоторговельної діяльності, встановлених відповідно до:
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС органів і тканин людини, крові і її компонентів, зразків біологічних матеріалів людини згідно з додатком № 3;
  • Положенням про вивезення з митної території ЄАЕС мінеральної сировини згідно з додатком № 4;
  • Положенням про вивезення з митної території ЄАЕС диких живих тварин, окремих дикорослих рослин і дикоростучої лікарської сировини згідно з додатком № 5;
  • Положенням про вивезення з митної території ЄАЕС рідкісних і перебувають під загрозою зникнення видів диких живих тварин і дикорослих рослин, включених в червоні книги держав - членів ЄАЕС, згідно з додатком № 6;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС небезпечних відходів згідно з додатком № 7;
  • Положенням про вивезення з митної території ЄАЕС культурних цінностей, документів національних архівних фондів і оригіналів архівних документів згідно з додатком № 8;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС шифрувальних (криптографічних) коштів згідно з додатком № 9;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів згідно з додатком № 10.
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС засобів захисту рослин (пестицидів) згідно з додатком № 11;
  • Положенням про вивезення з митної території ЄАЕС колекційних матеріалів з мінералогії, палеонтології, кісток викопних тварин згідно з додатком № 12;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС дорогоцінних каменів згідно з додатком № 13;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС дорогоцінних металів і сировинних товарів, що містять дорогоцінні метали, згідно з додатком № 14;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС радіоелектронних засобів і високочастотних пристроїв цивільного призначення, в тому числі вбудованих або входять до складу інших товарів, згідно з додатком № 15;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, згідно з додатком № 16;
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС цивільної й службової зброї, його основних (складових) частин і патронів до нього згідно з додатком № 17;
  • Положенням про вивезення з митної території ЄАЕС інформації про надра щодо районам і родовищ паливно-енергетичної та мінеральної сировини згідно з додатком № 18.
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС отруйних речовин, які не є прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин, згідно з додатком № 19. - абзац включений з 03.07.2016 згідно з Рішенням Колегії євразійської економічної комісії № 57 від 02.06.2016
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС і вивезенні з митної території ЄАЕС озоноруйнуючих речовин і продукції, що містить озоноруйнівні речовини, згідно з додатком № 20; - абзац включений з 30.09.2016 згідно з Рішенням Колегії ЕАЕК № 99 від 30.08.2016
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС лікарських засобів згідно з додатком № 21; - абзац включений з 30.09.2016 згідно з Рішенням Колегії ЕАЕК № 99 від 30.08.2016
  • Положенням про ввезення на митну територію ЄАЕС засобів захисту рослин та інших стійких органічних забруднювачів, що підлягають використанню в межах лабораторних досліджень, а також в якості еталонного стандарту, згідно з додатком № 22. - абзац включений з 18.07.2018 згідно з Рішенням Колегії ЕАЕК № 100 від 13.06.2018 .XNUMX
 4. ліцензії на експорт і (або) імпорт, укладення (дозвільні документи) на ввезення і (або) вивезення товарів, інші документи, видані до набрання чинності цим Рішення відповідними органами держав - членів ЄАЕС з метою реалізації заходів нетарифного регулювання, а також нотифікації, відомості про яких внесені до єдиного реєстру нотифікацій про характеристики шифрувальних (криптографічних) коштів і товарів, що їх містять, до вступу в силу цього Рішення, є дійсними до закінчення терміну їх дії.
 5. Визнати такими, що втратили силу рішення Комісії Митного союзу і Колегії ЕАЕК за переліком згідно з додатком № 23. - пункт в редакції Рішення Колегії ЕАЕК № 131 від 06.10.2015, Рішення Колегії ЕАЕК № 57 від 02.06.2016, Рішення Колегії ЕАЕК № 99 від 30.08.2016 та Рішення Колегії ЕАЕК № 100 від 13.06.2018
 6. Це Рішення набирає чинності після закінчення 30 календарних днів з дати його офіційного опублікування.

 

 

Додатки до Рішення Колегії ЕАЕК від 21.04.2015 р № 30

 1. Перелік товарів, щодо яких встановлено заборону ввезення на митну територію ЄАЕС і (або) вивезення з митної території ЄАЕС Товари, заборонені до переміщення через кордон Митного союзу
  1. Озоноруйнівні речовини і вироби, що містять озоноруйнівні речовини, заборонені до ввезення та вивезення
  2. Небезпечні відходи, заборонені до ввезення
  3. Інформація на друкованих, аудіовізуальних та інших носіях інформації, заборонена до ввезення та вивезення
  4. Засоби захисту рослин та інші стійкі органічні забруднювачі, заборонені до ввезення
  5. Службове і цивільна зброя, його основні частини і патрони до нього, заборонені до ввезення і (або) вивезення
  6. Знаряддя добування (вилову) водних біологічних ресурсів, заборонені до ввезення
  7. Вироби з гренландського тюленя і дитинчат гренландського тюленя, заборонені до ввезення
  8. Соболі живі, заборонені до вивезення
  9. Засоби індивідуального захисту, захисні і дезінфікуючі засоби, продукція медичного призначення та матеріали, заборонені до вивезення по 30 вересня 2020 р включно (розділ включений з 05.04.2020)
  10. Окремі види продовольчих товарів, заборонені до вивезення по 30 червня 2020 р включно (розділ включений з 12.04.2020)
 2. Перелік товарів, щодо яких встановлено дозвільний порядок ввезення на митну територію ЄАЕС і (або) вивезення з митної території ЄАЕС - Товари, обмежені до переміщення через кордон Митного союзу
  1. озоноруйнівні речовини
  2. Засоби захисту рослин (пестициди)
  3. небезпечні відходи
  4. Колекції та предмети колекціонування з мінералогії та палеонтології, кістки викопних тварин
  5. Дикі живі тварини, окремі дикорослі рослини і дикоросла лікарська сировина
  6. Види дикої фауни і флори, що підпадають під дію Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 3 березня 1973 роки (СІТЕС)
  7. Рідкісні і знаходяться під загрозою зникнення види диких живих тварин і дикорослих рослин, включені в червоні книги держав - членів ЄАЕС
  8. Дорогоцінне каміння
  9. Дорогоцінні метали та сировинні товари, що містять дорогоцінні метали
  10. Види мінеральної сировини
  11. Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори
  12. Отруйні речовини, які не є прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин
  13. Лікарські засоби
  14. Радіоелектронні засоби та (або) високочастотні пристрої цивільного призначення, в тому числі вбудовані або входять до складу інших товарів
  15. Спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації
  16. Шифрувальні (криптографічні) кошти
  17. Культурні цінності, документи національних архівних фондів, оригінали архівних документів
  18. Органи і тканини людини, кров та її компоненти, зразки біологічних матеріалів людини
  19. Службове і цивільна зброя, його основні (складові) частини і патрони до нього
  20. Інформація про надра щодо районам і родовищ паливно-енергетичної та мінеральної сировини
  21. Засоби захисту рослин та інші стійкі органічні забруднювачі, що підлягають використанню в межах лабораторних досліджень, а також в якості еталонного стандарту
  22. Насіння соняшнику, щодо яких застосовується дозвільний порядок вивезення по 31 серпня 2020 року включно